Sběratelství výplatních otisků a jejich katalogizace

 

Všichni, kteří mají rádi obor sběratelství výplatních otisků, se jistě shodneme, že bez katalogizace artefaktů nemá toto sběratelství tu úroveň, jakou by mělo mít. Proto katalogy, seznamy, databáze, byť neúplné či nedokonalé mají svůj význam.

Tento závět přijali sběratelé, kteří v roce 1976 založili pod střechou Komise poštovní historie a celin SČSF na pražském Žižkově Sekci otisků výplatních strojů KPHC SČSF. Bylo velkou náhodou, že se v první polovině 70. let sešla skupinka sběratelů, kteří se rozhodli sdružit se do jedné entity a kteří měli stejné názory na rozvoj tohoto obou u nás. Byli jimi dr. Miroslav Bouška, ing. pavel Jech,  ing. Pravoslav Kukačka a má maličkost. Byli jsme podporováni sběrateli z celé republiky, kteří se k nám záhy připojili. Velkou podporu jsme měli od Václava Nebeského, Emila Votočka, dr. Karla Všetečky a Jiřího Nekvasila. Naši inciativu uvítal i designovaný předseda KPHC SČSF dr. Vratislav Palkoska.

Do té doby v našich končinách neexistoval žádný úplný katalog výplatních otisků. I když příslušné státní orgány měly monopol nacshvalování výplatních strojů v provozu, žádná oficiální evidenci se nevedla tak, jako tomu bylo například u poštovních známek či celin. Zpočátku Věstník MPT mapoval nové otisky, ale záhy od nich odstoupil a omezil se jen na nařízení oposílat nové otisky či jejich změny do poštovního muzea. Později tato povinost si stále existovala, ale neplnila se.

Bvla tu  však i druhá druhá strana - sběratelé. Organizované entity vedené Jaroslavem Lešetickým a Albertem Jonášem však v polovině 30. let zanikly. nové se nevytvořily. Zůstalo jen pár jedinců, křteří sbírali pro sebe. K dokonalosti a úplnému zachycení všech otisků to však nestačilo. Navíc v souvislosti s politickými událostmi řada otisků se záměrně či nevědomě zničila.  Díky těm několika jedincům, kteří vydrželi a sbírali dál. Za všechny jmenuji Mirko Marka z Teplic. Díky jemu máme z většiny zmapovaná 50. léta. Bylo jich víc, ale zase. Nestačilo to.

Obor, který byl opět organizován v roce 1976, měl jen dvě studie Alberta Jonáše (končící koncem 30. let), několik článků na pokračování v českých a německých filatelistických časopisech, kde vynikl další vynikající sběratel výplatních otisků K. F. Pešák a zachoval nám řadu otisků a v 70. letech několik cyklostylovaných seznamů dr. Katrla Všetečky. To bylo žalostně málo.

Hlavním úkolem bylo: vytvořit a publikovat katalogy otisků. Několik období je zpracováno ve své tehdejší dokonalosti s černobílými ilustracemi. Díky iniciativě a úsilí dvou sběratelů - dr. Miroslava Boušky a mé maličkosti. Zmapovali jsme první a druhou republiku a otisky s výplatním razítkem ve tvaru motýlka z období 3. republiky. Díky podpoře tehdejšího šéfredaktora Filatelie Vítězslava Houšky a nenápadné podpory několik vynikajících filatelistů vyšly oba díly ve Filatelii. 

V dalších letech po Listopadu 1989 vyšly i katalogy dalších tabuizovaných období - Sudet a Protektorátu díky sběratelství a úsilí dr. Miroslava Boušky. Vydal je samonákladem.

Katalogy různých období od roku 1926 až po rok 1992 se objevily díky novým technickým možnostem barevně a elektronicky díky úsilí a mezinárodní spolupáci. Spojil jsem síly se švýcarským sběratelem Robertem Di Caolou a vydali jsme několik dílů výplatních otisků z území Československa. 

Stále však i na začátku 21. století v našem sběratelství zbyla bílá místa, a ne malá. Pokud se zaměříme na dobu 1926 - 1992, tak to byly výplatní otisky čs. pošt a zejména výplatních otisky komerčních subjektů za roky 1046 - 1992 (nebo jak jsme dčíve říkali otsky podnikových uživatelů či otisky podniků, organizací a institucí).

Taková situace byla v době, kdy i poslední organizovaná entita - Stolní společnost sběratelů výplatních otisků - u nás prakticky šla do klidu někdy v roce 1995.

Zbylo tedy na individuálních sběratelích, aby bílá místa zaplňovali.

V prvních letech 21. století jsem vytvořil na přání slovenských přátel ze Slovenské filatelistické akadémie (SFA) , kterým vděčím hodně z dob předsedování federální komise poštovní historie a celin za jejich spolupráci a podporu )za všechny jemnuji zejména Dušana Evinice a Ivana Tvrdého), Katalog výplatních otisků Slovenska 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku). Oba díly vyšly a získaly ocenění na filatelistických výstavách.

Kovidová doba nepřála řadě lidským aktivitám člověku přirozeným, ale dopřála mi jedno: dal jsem si do pořádku svou sbírku výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 a vytvořil elektronickou Databázi zasazenou na mé osobní webové stránky. V současné době Databízi doplňuji o další přírůstky a rozšiřuji údaje existujícíh položek. Databáze je přístupná zdarma an mém webu v několika pokračováních.

Vytvořil jsem i Databázi výplatních otisků Prahy, na které dohlédaly pošty s nulovými evidenčními čísly). Databáze je též na webu, ale zatím se jedná o surogát a je veřejně nepřístupná.

V těchto dnech jsem se rozhodl pro zpracování Databáze výplatních otisků komerčních subjektů Československa za období 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku). Úkol nadliský, ale splnitený. První část - písmeno A - je na světě a časem seznámím veřejnost s její podobou.

Mám dobrý základ ve sbírce a též i v rukopise Katalogu podnikových výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa1946 - 1988, který jsme koncem 80. let a na začátku 90. let zpracovali společně s ing. Luďkem Janů. Má formu rukopisu a třicet let od jeho zpracování jistě na něm zanechalo stopy. Ale je k použití a dobrým základem. V té době jsme netušili, že za několik let zanikne Československo a že nám bude chybět období zhruba čtyř let. Ale i to se dá nahradit a doplnit.

Takový je stav v roce 2023. Uvidíme, zda se cíle splní.

Pro další informaci si dovoluji přiložit k tomuto příspěvku několik stránek úvodu, ketrý jsem tehdy sepsal  a který byl spoluautorem autorizován. Domnívám se, že může být zájemcům a sběratelům nápomocen pro informaci a pochopení celé situace. Zároveň je to jaký předskonan či předúvod k dalším výsledkům práce z tohoto období existence čs. výplatních otisků. Ukázka je v původním znění a není upravována. Slouží pro rozšíření okruhu informací zájemců.

Ukázka z úvodní části rukopisu

Čítá celkem 11 stran a byla sepsána v roce 1991, tedy před 32 lety. Tak je nutno na ní pohlížet.

Rukopis se týká otisků, z nichž dva jsou na ukázku  zobrazeyn před textem.

Základním odborným rozlišovacím znakem je výplatně otiskářsky "výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku či pseudoznámky" a uživatelsky "komerčním artefaktem, který užívá právní subjekt".

 

VO

 

Vypadlá hodnota 001

 

CITACE Z RUKOPISU

(některé údaje v textu vzniklého v roce 1991 jsou neplatné!)

 

 

Začátek citace

sber 001

 

sber 002

 

 

sber 003

 

sber 004

 

 

sber 005

 

 

 

sber 006

 

 

sber 007

 

sber 008

 

 

sber 009

 

sber 010

 

sber 011

Konec citace

 

Váš I. L: