Pár slov k Databázi na úvod

Sběratelé čskoslovenských výplatních otisků komerčních uživatelů a pošt z let 1926 - 1992 mají k dnešnímu dnu k dispozici několik katalogů, seznamů či databází v klasické papírové formě anebo na webových stránkách různých provozovatelů. Katalogizovány zatím nejsou výplatních otisky komerčních uživatelů (nebo jak se za minulého režimu říkalo firem, podniků, organizací a institucí) s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku. Existuje jen Katalog výplatních otisků Slovenska (vydáno ve formě brožůry) a Databáze výplatních otisků pražských uživatelů dohlédaných poštami, jejichž označení začíná číslicemi s "O" na začátku (na tomto webu). Další seznam byl zpracován autory Luďkem Janů a Ivanem Leišem v roce 1991 a nebyl vydán (práce byly ukončeny ve formě rukopisu). 

Přehled o otiscích uživatelů ve  většině Prahy a z českých zemí bolestně chybí.  Proto jsem se odhodlal toto bílé místo zaplnit touto databází, i když jsem si vědom, že tato práce nebude perfektní. Čas běží, od konce Československa to je již 30 let a další prodleva by byla fatální. 

Databáze bude zveřejňována na pokračování podle začátečních písmen dohlédacích (a podávacích) pošt. V přehledech se objeví jen barevné obrázky výplatních otisků bez dalších údajů a hlavně bez číslování. Předpokládám řadu doplňků. Neuvádím žádné další údaje tak, jak tomu bylo v minulých katalozích, seznamech a databázích.  Zatím budou chybět sběratelské popisy otisků a identifikace soustav. Od roku 1976 zcela jistě gramotnost sběratelů stoupla do té míty, že sběratelé se orientují již v soustavách otisků sami. Vynechávám i názvy uživatelů a jejich činnost. Mnozí z nás žili v té době existence otisků a činnost zcela jistě mají stále v paměti. Navíc na tomto webu zveřejňuji u mladší generaci neznámé otisky a informace o jejich uživatelích v seriálu "Několik pohledů". Po ukončení práce na každém písmenu zveřejňuji základní informaci o otiscích, která se věnuje tomu kterému písmenu. Stalo se tak už u písmena A, které dnes předkládám ve formě obrázků. 

Z důvodů úspory místa a na základě technických požadvků zveřejňuji otisky na ústřižcích a nikolv na celistvostech tak, jak tomu bylo u Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992.  

Do Databáze dávám jen kvalitnější otisky (nekvalitní nezveřejňuji) v barvě. Černobílé obrázky vzniklé na  kopírkách  zveřejňuji jen výjimečně tam, kde zatím nemám originály v barvě červené.

U záznamů, jejichž otisky jsem viděl a mám ověřené, ale nemám obrázky (před řiceti lety jsem je předal Poštovnímu muzeu na evidenčních kartách do archivu), vyjadřuji slovně - buď úsporným způsobem (pošta/zjednodušený název název uživatele/soustava) anebo podrobným způsobem, kde uvádím řadu dalších údajů jako je přesný název uživatele, jak se objevuje na otisku,  dobu existence otisku dle sbírky atd.  

Opírám se o svou sbírku a některé další zdroje. Uvádím jen otisky, které jsem na vlastní oči viděl a zaznamenal si. 

Tyto otisky prošly bohužel těžkou dobou s problémy při jejich vzniku, evidenci na základě původního nařízení MPT z 20. let o pořízení povinných otiskl pro uložení v Poštovním muzeu, údržbě strojů, nedostatku náhradních dílů a barev pro výplatní stroje a hlavně z důvodu neexistence organizovaného sběratelství ve 40. , 50. a 60. letech, kdy zájem o tento obor totálně až na pár čestných výjimek opadl. Řada otisků zanikla a obor upadl do prachu filatelistického nezájmu až opovržení. 

Číslování stránek - v pravém dolním rohu v kroužku či polooblouku a kontrolně vedle pravého dolního rohu  je číslo stránek s databázovými údaji. Ostatní stránky (nadpisové či popisové) nečísluji.

Pořadí pošt: abecedně, v další fázi bez čísla pošty - následuje číslo s poštou. Někdy toto pravidlo porušuji v zájmu zachování přehlednosti (viz např. TOSTA AŠ - uvádím nejprve otisk s poštou AŠ 1 - datum: - 6/50) a návazně AŠ s datem - 1/6. -, zde se jedná pravděpodobně o opomenutí vyrytí čísla pošty).

Kvalita výplatních otisků je chabá, snad nejhorší za celé stoleté období používání výplatních strojů u nás. Prosím učtenáře, sběratele a badatele, aby omluvili špatnou kvalitu otisků. I technika je proti tomuto stavu slabá. Rozhodl jsme se dát do Databáze maximum obrázků, i na úkor snadného čtení. Kde to nebylo možné, nahrazuji obrázekčernotiskem (xrtoxovou kopií) anebo  textem. Z velké většiny používám údaje z rukopisu "Katalogu výplatních otisků Československa 1946 - 1992 mimopražských uživatelů), který jsem vytvořil společně s kolegou ing. Luďkem Janů v roce 1988. Ilustrace jsou ze sbírek mých, Poštovního muzea, ing. L. Janů a dr M. Boušky.

Všem děkuji za poskytnutí předloh k okopírování.

Dnes začínám otisky, které měly dohlédací pošty začínající na písmeno A. 

Práce na Databázi budou nepravidelné podle mých časových možností a podle náročnosti jednotlivých kapitol a občasné. Prosím tudíž zájemce o shovívavost a trpělivost.

Katalog bude netradičně obsahovat i otisky Prahy. Nejdu však cestou slovenských kolegů, kteří zařadili do svých katalogů i otisky pošr. V případě Československa se objevily v separátní Databázi na tomto webu.

Doplňky a dodatky lze poslat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vřele děkuji. 

Databáze se zaplňuje průběžně, zcela určitě se vyskytnou další průvodní oklnosti, které zvěčním postupně v tomto úvodu. Toto se týká i všeobecného úvodu včetně typologie.

 

Autor

 

IMG 4620 1 

 

DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ KOMERČNÍCH UŽIVATELŮ ČESKOSLOVENSKA ZA OBDOBÍ 1946 - 1992 (výplatní razítko otisků ve tvaru zoubkovaného obdélníku)

  1.  1. ČÁST -  PÍSMENO A

 

 

kom 001

 

kom 002

 

 

Dohlédací pošty: ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

                           ALBRECHTICE V JIZER. HORÁCH

                           AŠ

                           AŠ 1

                           352 01 AŠ 1

                           352 89 AŠ 1  (chybotisk)

 

 

kom 003

 

kom 004

 

kom 005

 

kom 006