Výplatní otisky fy. Jos. Prokop synové Pardubice, ( továrna na mlýnské stroje)

 

Na tomto webu jsem již psal dvakrát o této firmě a jejích výplatních otiscích (Zaniklé a zapomenuté (57) a Kouzlo celistvosti (36).  Dnes do třetice. Téma: výplatní otisk ve 3. republice a jak to bylo dál.

1945

Firma znárodněna

1946

Firma převzata novým subjektem TMS (Továrny Mlýnských Strojů), později CHEPOS.

Logo z 1. republiky  či obchodní značka původního majitele vydržela ve výplatním otisku  i několik let poté.

 

Otisk s datem 8. 8. 1946 (3. republika) - horní celistvost na listě

Otisk s dtem 9. 12. 1947 (otisk 1. dne, kdy bylo změněno výplatní razítko na nový vzor - zoubkovný obdélník) - dolní ústřižek - černotisk.

Připomínám, že firma Jos. Prokopa synové si pořídila za 1. republiky výplatní stroj Francotyp, Bafra, model B 4, číslo B 6740 a začala je provozovat od 6. 10. 1930 .

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 1k.

 

jos p 001