HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

JOSEF ROSENAUER, plavebních kanalů to projektant

Ing. Josef Rosenauer byl český inženýr, který vyprojektoval a postavil na Šumavě dva významné plavební kanály - Schwarzenberský a Vchynicko - tetovský. K Šumavě neodmyslitelně patří a do dneška návštěvníci tohoto krásného kouta naší země Josefa Rosenauera za to obdivují.

 

Časová osa jeho života a kariéry:

 

1735 (asi 26. 2.)

narozen v Chvalšinách jako nemanželské dítě Voršily Traxlerové, dcery tesaře Martina Traxlera. Pokřtěn s příjmením otce - Rosenauer, který jej nikdy nepřiznal.

1739

Jako čtyřletý zapsán u svého dědy Martina Traxlera (český archiv-soupisy poddaných Velkostatek Český Krumlov)

1748

Začal se učit u lesníka Petra Lambechara (Červený Dvůr)

1758

Vynikal schopnostmi v lesnictví a geometrii a měl být povýšen služebně, v čemž mu bránil nemanželský původ. Marie Terezie tento hendikep odstranila listinou 20. 11.  Rosenauer nastupuje jako lesní adjunkt do služeb Schwarzenberků v Českém Krumlově. 

1760

Na náklady zaměstnavatele začíná studovat v tzv. inženýrské akademii ve Vídni.

1770

Akademii dokončuje s výborným prospěchem.

1771

Získává titul schwarzenberského knížecího lesního inženýra.

1774

Skládá zeměměřičské zkoušky a stává se přísežným zemským zeměměřičem.

Zpracovává návrh umožňující levnou dopravu dřeva z nepřístupné Šumavy v povodí Vltavy svahovým plavebním kanálem přes hlavní evropské rozvodí do řeky Mihely (Grosse Mühl) a dále do Dunaje.  Návrh předložen knížeti Josefu I. Adamovi ze Schwarzenbergu.

1785

Josef Rosenauer vypracovává projekt kanálu obcházející nesplavnou část Vtltavy u dnešní Lipenské nádrže směrem na Vyšší Brod. Kanaál byl určen pro spalvování dřeva, ale i pro provoz dvaceti pil. Kanál schválen, ale nerealizován.

1789

Začíná realizace Schwarzenberského kanálu

1793

Dokončena první část projektu - starý kanál (délka 39,9 km) vedoucích od potoka Zwettelbach  k Jelenímu potoku.   Druhá část byla zastavena z obavy z nedostatku vody.

1821 - 1822

Druhá část (stavba nového kanálu) byla postavena a  dokončena podle Rosenauerova projektu v uvedených letech 

Konec 18. století 

Kníže Josef II. ze Schwarzenbergu pověřuje Rosenauera (tehdy již ředitele schwarzenberské plavby) navržením systému plavení dříví v oblasti Modravy a Roklanu. Byl navržen Vchynicko - tetovský plavební kanál (obchází nesplavnou část Vydry po Antýglem a spojením s Křemelnou. 

Josef Rosenauer stál též u zřízení plavebního kanálu pro plavení dříví na řece Aist v Horním Rakousku.

1804 (10. 3.)

Ve věku 69 let umírá v Českém Krumlově na následky neúspěšné operace močových cest. Zanechal vdovu a osm dětí. 

______

1928 + 1991

V chvalšinách na domě čp 118 umístěny dvě pamětní desky Josefa Rosenauera.

1999 - 2000

Zřízeno Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu v Chvalšinách.

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Rosenauer  

 

 

 

.

Naposledy změněnosobota, 05 prosinec 2020 14:21

Související položky (podle značky)