HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VZPOMÍNKA NA KARLA HOLOUBKA Doporučený

Před několika týdny jsme se dozvěděli smutnou zprávu o skonu významného českého poštovního historika Karla Holoubka, filatelisty, sběratele, badatele a publicisty par excellence. několik týdnů mi trvalo než jsem se odhodlal napsat několik řádek o této osobnosti české poštovní historie, který měl ještě jednu jedinečnou vlastnost - nebál se nastolit témata, která byla považována na všech úrovních (oficiálních i sběratelských) za filatelistické tabu. Me,ohl jsme se smířit se skutečností, že Karel Holoubek nás navždy opustil. Dnes jsem se odhodlal, abych jej připomněl.

Když jsem vstoupil mezi vedení české a československé poštovní historie v roce 1975 a stál u obnovení staronové komise specializovaných oborů (designovaný předseda Vratislav Palkoska), tak se velmi záhy Karel Holoubek  přihlásil ke spolupráci s redakcí mnou obnoveného Zpravodaje komise specializovaných oborů (později Zpravodaje komise poštovní historie a celin, ještě později zpravodaje POŠTOVNÍ HISTORIE a úplně na konci zpravodaje POSTILIÓN, který snad existuje a vychází dodnes). Psal o zajímavých úsecích české a československé poštovní historie. Řadu článků jsem mu otiskl, řadu článku pro vsou citlivost v té době jsem musel po tlaku od jistých osob, které nebudu jmenovat, zaslat zpět. Pro svou přesnost, se kterou pojmenovával problémy a zajímavosti,  úpornou ježatost a hluboké znalosti podložené sběratelským materiálem, byl Karel Holoubek odborníky pasované na lektory  z komise PHC a Svazu ČSF odmítán. 

Jedním z oborů, kterým se věnoval byl rok 1945 po osvobození Československa. Plním dluh aspoň nyní po mnoha letech a rukopis s názvem Označování doporučených zásilek po osvobození v roce 1945 zveřejňuji tak, jak jsem jej dostal, bez lektoračních zásahů, bez úprav, přepisu. Do dneška jsou skutečnosti, které Karel Holoubek v článku popsal mají svou odbornou a historickou hodnotu a byla by škoda je nechat zasunuté v archivu mé korespondence, které jsme vedl s tímto bardem československé a české poštovní historie.

Na Karla Holoubka vzpomínám nejen jako na váženého přispěvatele do mnou vedených a redigovaných zpravodajů, ale i na odvážného podporovatele v době mého předsednictví komse poštovní historie a celin (později komise poštovní historie), a hlavně na příjemného společníka během pravidelných Dnů poštovní historie, kam rád jezdil. Do svých posledních pozemských dnů byl aktivní a přispíval k nastolení a objasňování poštovně historických "záhad".Za to mu patří dík.

Čest památce Karla Holoubka!

 

Rukopis článku Karla Holoubka z Hradce Králové (redakčně neupraveno)

 

Holoubek 007

 

Holoubek 002

 

Holoubek 003

 

Holoubek 004

 

 

 

  

Naposledy změněnosobota, 16 leden 2021 15:02