HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (13.) - SVAZARM

Po vzniku 4. republiky a nástupu nových pořádků po roce 1948  se vytvořila celá řada nových podniků, organizací a institucí, z nichž velká většina si opatřila na vyplácení své korespondence výplatní stroj.  Jednou z vysoce politických organizací byl SVAZARM, zkratka pro Svaz pro spolupráci s armádou.  Vznikl podle sovětského vzoru, kde existovala podobná organizace DOSAAF. Stalo se tak na základě několika zákonů, z nichž rozhodující byl zákon č. 92/1951 Sb. o branné výchově. Tento zíkon určil i nálpň činnosti Svazarmu - výcvik branců, branných záloh a školení civilní obrany. Postupně se přidávaly další činnosti související povahy.

Od roku 1951, kdy Svazarm vznikl, až do roku 1989 na vyplácení korespondence této instituce se podílelo několik strojů různých soustav a jejich otisků. V této době se měnily soustavy, v osmdesátých letech i denní razítko a označení oprávněného uživatele. Měnily se i číslice data, na což se v tomto orientačním přehledu nesoustřeďuji. Tento otisk je věrným důkazem, jaká byla doba. I odborně stojí za zaznamenání.

 

PRVNÍ SOUSTAVA - FRANCOTYP

Sběratelsky FR 8h - 4m  - 1K

Denní razítko bylo jednokruhové a vydrželo od samého počátku až do 70. let (poslední sbírkový otisk nese datum 21. 9. 1976)

V této době se změnilo označení jednou, vyskytly se dva otisky

První otisk

byl aktivistický s dobovým logem a heslem: "Zvýšenou branností k budování a obraně vlasti!". 

Svazarm 001

 

Tato podoba otisku  vydržela i několik dalších let (50. léta)

 

Svazarm 002

Druhý otisk

Druhý otisk se omezil na zkratku - SVAZARM mezi denním a výplatním razítkem. Zmizelo logo,  a též propagandistické heslo. První otisk v  mé sbírce nese datum 12. 3. 1963.

Reprodukované otisky s daty  18. 2. 1969 a 29. 1. 1970  .

Svazarm 004

 

Svazarm 003

 

DRUHÁ SOUSTAVA - PITNEY - BOWES

Otisk s datem 4. 9. 1980

nové označení (nové logo), PSČ a přesná adresa (nové nařízení pošty), odlišné denní razítko (dvoukruhové bez můstků s rozlišovacím znaménkem - hvězdičkou a PSČ)

 

Svazarm 005

 

TŘETÍ SOUSTAVA - POSTALIA

označení obsahově stejné s předchozím, nově ryté, znatelný rozdíl ve velikosti, denní razítko dvoukruhové se silnými můstky a třemi hvězdičkami v dolním mezikruží, PSČ zachováno

otisk s datem 17. 2. 1983 (1. den otisku?)

Svazarm 006

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 15 únor 2021 12:49