HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (14. SHELL + SCHENKER)

Období výplatních otisků obnoveného Československa přineslo změny do jejich vzhledu, zejména do výplatního razítka. Razítko ve tvaru větrné růžice bylo nahrazeno zoubkovaným obdélníkem. Byl to symbol nové doby. Nová doba přinesla i razantní změny v hospodářských a společenských vztazích. Řada subjektů známých z 1. a 2. republiky, částečně i ze 3. republiky a Protektorátu ČM respektive z oblastí, které byly zabrány v letech 1938 - 1945 rychle či pomalu zmizela ze scény a s nimi odešly i subjekty - uživatelé výplatních strojů. Byly nahrazeny novými uživateli, došlo i k pohybu strojů, které byly přidělovány novým subjektů často bez logiky. Někdy došlo ke konzistentnímu pokračování strojů i u nových subjektů. Svět československých výplatních strojů se otisků se stal velmi pestrým a do jisté míry i nepřehledným. Jediní, kdo měli radost, byli sběratelé. Majitelé a uživatelé se radovali o hodně méně a často prožívali velké osobní a rodinné tragédie. 

Dnes se podíváme na otisky dvou uživatelů, které měly své majitele v zahraničí, Je postihly "jen" hospodářské či obchodní represe včetně zestátnění a znárodnění.Podíváme se na firmy SHELL a SCHENKER.

Výplatní otisky SHELL

Firma pod názvem Royal Dutch Shell, zkráceně Shell vznikla v roce 1907, Jedná se o britsko - nizozemskou společnost. Hlavní náplň mezinárodní firmy je petrochemie. Firma se vrátila zpět do Ćeské republiky po roce 1989.

Výplatní otisk s výplatním azítkem ve tvaru obdélníku a jednokruhovým denním razítkem

Otisky s datem 1. 6. 1948 a 20. 11. 1948 (obě celistvosti reprodukce)

Shell 005

 

Shell 006

Výplatní otisk s výplatním razítkem ve tvaru obdélníku a s dvoukruhovým denním razítkem s můstky

Otisk s datem 7. 2. 1949 (reprodukce) a 26. 2. 1949

 

Shell 007

Zachycen otisk s datem 5. 1. 1950, FR 8 - 0 - 3m (g) - 1K, tedy velké překvapení. V otisk use objevil odenní razítko jednokrzhové a dále výplatní razítko s gotickými výplatními čísly, bez číslic počitadla. Tedy úplně jiný stroj. Důvody neznámé.

ČAT 002

 

 

Výplatní otisky SCHENKER

Firum založil v roce 1872 Gottfried Schenker ve Vídni, první zásilku na trase Paříž - Vídeň realizovala v roce 1873, v roce 1974 založena pobočka v Praze, v roce 1918 ss firma věnovala doručování, mezinárodní spedici, stěhováním, veetržními službami, o mnoho let  a dodnes pozjticky dostala monopol na mezinárodní spedici a klasické firmy odsunula do pozadí.  Aktivně se do Československa vrátila opět po roce 1989.

Uživatel Schenker a spol. akc. spol. byla jedním z prvních uživatelů výplatního stroje v Československu. Byla 14. uživatelem v pořadí, povolení dostal dne 30. 12. 1926 a firma si koupila stroj Bafra 4, starý typ (velké středové číslice ve středu). Tehdy to byl jediný druh tohoto typu stroje v Československu. Poslední číslice hodnoty byla nepohyblivá . Tento stroj vydržel vyplácet i po roce 1945 (viz).

Otisky s datem 9. 6. 1948 a 23. 9. 1948

 

Shell 003

 

Shell 004

 

 

 

 

 

Naposledy změněnostředa, 14 duben 2021 13:44