HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (8.)

Další závažnou okolností, kterí se udála po roce 1945 a zejména na konci 3. republiky - zestátňování, národní správa, znárodňování na prezidentské a  parkamentní úrovni s náhlým či postupným přechod od soukromého kapitalistické zřízení k úplně zestátněnému socialistickému zřízení vlivem mezinárodní a vintrostátní situace.Všechny firmy ukončily svou činnost pod svými názvy a   původními majiteli.  Většinou byla převedena do nově zřízených subjektů pod novými jmény. To se projevilo i ve vzhledu výplatních otisků, o vlastnictví výplatních strojů ani nemluvě.

Jedním z příkladů dokumentující nové pořádky a nový vývoj byla firma Studeník a jjeí přechod pod národní podnik Pilana. Tento název navrhl sám Josef Studeník, majitel, kterému byly přiřazeny další firmy podobného zaměření (celkem 9 subjektů).

Zakladatelem firmy byl Josef Studeník, obchodní zástupce různých firem a soukromý podnikatel. Psal se rok 1934. Název: "První moravská tvárna na pily a nástroje" Studeník a spol.. Původně vyráběl truhlářské nástroje.

Významná byla spolupráce s Josefem Katze (1935 - 1942), kdy byl z rasových důvodů donucen ukončit činnost v podniku. Za protektorátu v roce 1939 byl této firmě stnoven dohlížencí orgán. V té době již firma vyráběla různé druhy pil (obloukové, pásové, okružní, břichatky, rámcové a další).

Osud Josefa Studeníka byla po roce 1945 bouřlivý. Dne 12 5. zatčen pro údajnou kolaboraci a 1. 10. propuštěn. Dne 15. 5. byla pro fimu stanovena národní správa a podnik byl zestátněn, dne 20. 10. byla fnárodní správa zrušena a podnik vrácen původnímu majiteli. Za několik dní - 27. 10. 1945 došlo k definitivnímu znárodnění. Mezitím 17. 9. byla vytvořena Pilana, která pod tímto názvem a původním logem (had na pile) fungovala desítky let. Nověji byla firma zprivatizována a změnila i logo a pokračuje ve své tradici a zaběhnutém programu.

 

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8 h - 4m.

 

Dohlédací pošta HULÍN.

 

Firma Studeník a spol.

Otisk s datem 28. 5. 1945

 

Studeník 001

 

 

Firma Pilana n.p.

Otisk s datem 26. 2. 1947

 

Studeník 002

Naposledy změněnopátek, 09 duben 2021 14:03