HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NOVÉ POZNATKY k otisku Reichenberger Messe

Nové poznatky otisků z prvního klasického  období čs. výplatního otisku

V pořadí 129. uživatelem, kterého okouzlil výplatní stroj, byl uživatel "Reichenberger Messe" (Liberecký veletrh se sídlem v LIberci tehdejším Reichenbergu). Zde se konaly pravidelné veletrhy. Uživatel si opatřil výplatní stroj či povolení k užívání výplatního stroje záhy - v roce 1928. Povolení mu bylo oficiálně uděleno Věstníkem MPT ze dne 1. 2. 1929. B. Jarolímek tomuto uživateli zproovznil stroj již v roce 1928.

 

PRVNÍ OTISK - NOVÝ OBJEV (na první dolní celistvosti)

První otisk začal vyplácet zásilky dne 14. 12. 1929, avšak nedávno jsem objevil celistvost s datem dřívějším - 4. 12. 1928 ve dvou verzích - s nulovou hodnotou a s hodotou 0,20 haléřů. Dohlédací poštou byla pošta LIBEREC 3/REICHENBERG 3.

Otisk s dřívějším datem neměl oprávnění vyplácet, takže vytvořený otisk, který byl spíše prvním otiskem po usazení štočku do stroje, se stal esejí. Otisk neměl oprávnění k použití a nebyl hodnověrným otiskem nesoucím povolení MPT.

Výplatní stroj byl podtypem B3 s horním číslem počitadla. Vydržel oficiálně vyplácet zhrzba do poloviny lkedna 1929, pak došlo k poruše.

 

RM 001

DRUHÝ OTISK (identický, ale s jiným právním označením)

Druhá celistvost již je výplatním otiskem s souhlasem MPT

Datum 18. 12. 1928

RM 002

 

TŘETÍ OTISK

Po zjištěné poruše prvního stroje (viuz otisky shora) uživatele obdržel od B. Jarolímka nový tsroj stejného typu (B3, horní číslo). Denní razítko a označení uživatele byly přeneseny do tohoto stroje z předchozího.

Na první pohled žádný rozdíl, ale přesto jej najdeme, když si všimneme výplatního razítka a číslic.

A. Jonáš neuvádí datum, kdy začal vyplácet druhý stroj. Domnívám se, že tomu bylo 24. 1. 1929, možná o nějaký den dříve. Dokladováno mám zatím toto datum. Tento stroj vyplácel do 8. 7. 1929.

Reprodukuji tři otisky tohoto druhého stroje v označeném období.

Zajímavé jsou tečky za dnem a měsícem v datu, později se již nevyskytují.

 

RM 003

 

RM 004

Pozorná čtenář a sběratel si jistě všimne i adresních údajů, které jsou z hlediska oboru velmi cenné - první je adresován generálnímu zástupci Francotyp fě. B. Jarolímek, druhý praotci oboru u nás a vynikajícímu filatelistovi Jaroslavu Lešetickému, jinak též zakladateli první čs. sběratelské entity - Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů  a významnému představiteli rakousko - uherské a českosloveské pošty.

 

Zbývá doplnit další otisky uživatele Reichenberger Messe.

 

ČTVRTÝ OTISK

Změna označení (nyní čtyřřádkový v růzých jazykových mutacích), v této podobě stroj vyplácel v období od 8. 7. 1929 - 21. 11. 1929.

RM 005

 

PÁTÝ OTISK

Nový výkonnější stroj, otisk sběratelsky FR 6h - 4m, Anker, označení nové pod výplatním razítkem.

Poslední období 1. a 2. republiky - 1926 - 1939

Otisk vyplácel v období od 22. 11. 1929  - do 1. 10. 1938 (?), další osud subjektu a tsroje není znám (zabraná území).

 

Otisk 1. dne (22. 11. 1929) č. 1 - (R)

 

RM 007

 

Otisk 1. dne zaslaný poštou (adresátem další významná osobnost čs. sběratelství výplatních otisků - F. T. Winkler) - R

RM 006

Poštou prošlá celistvost z pozdější doby, otisk ze dne 18. 2. 1938, významná je tištěná poznámka o sníženém výplatném, které povolilo Poštovní ředitelství v Praze roku 1937 (!).

Znatelná změna výplatního znaménka před hodnotou - posunutí doprava, předtím neznatelné posunutí doleva.

 

RM 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnoneděle, 13 červen 2021 17:21