HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KOUZLO CELISTVOSTI (2) Doporučený

Do ruky s mi dostala další zajímavá celistvost. Odesilatelem byl Sväz hospodárskych družstiev a verejnych obilnych skladišť v Bratislave.  Zásilka odeslána 4. 8. 1945 a vyplacena již dvěma československými výplatními otisky. Adresáta neznáme, ale alespoň s dstinací pomohl reverz zásilkky, kde je otištěno nekvalitně příchozí razítko (dopis byl doporučený a spěšný). Z nedokonalého razítka poznáváme, že zásilka šla do Brna a na poštovní úřad  BRNO (?) se dostala  až 5. IX. (!). Na cestě byla 31 dní.

Zajímavé jsou tarify: odesilatem vyplatil zásilku celkovou částkou Kčs 6,-. Ta byla složena ze dvou otisků v hodnotě Kčs 4,- (poplatek za psaní Kčs 1,50 a poplatek za doporučený dopis Kčs 2,50 - celkem Kčs 4,-). Druhý otisk byl zapraven v hodnotě Kčs 2,- za spěšnostní příplatek. Nálepky jsou řádně vylepeny.  Navíc zásilka obsahuje otisk  gumového  razítka  EXPRESS odesilatele.

Otisk obsahuje na svou dobu výjimečné označení uživatele (sídlo s názvem subjektu v kruhu mezi denním a výplatním razítkem a zkratkou SHD).

To není vše. Zajímavý je potisk obálky - adresa Namestie A. Hlinku 14, nedokonale přeražena gumovým razítkem s nový názvem náměstí - Jozefa Stalina č. 14. K přejmenování došlo během několika málo dní...Zajímavý příspěvek k obecné historii.

 

celistvosti 001     celistvosti 002

 

Jako bonus reprodukuji celistvost s otiskem stejného uživatele, ale z doby Slovenského štátu ze dne 13. 3. 1944. Zásilka byla odeslaná do Brna v Protektorátu a podepsala se na ni cenzura  Wehrmachtu ve  Vídni (?). cenzurní zálepka s potiskem, červené cenzurní razítko, a několik osobních razítek cenzorů  včetně ručních poznámek - celkem sedm.  Adresát neznámý (byla použita okénková obálka.

 

svaz 001     svaz 002

 

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 28 červen 2021 16:58