HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

DOZRÁL ČAS (8) Doporučený

Dnes se zastavím u ocenění výplatních otisků z let 1926 - 1948 (1951 - poslední dokumentovaný  a nalezený otisk tohoto typu ) s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (zabraná území a Protektorát vyňaty).

Vycházím ze zmíněného mezinárodního katalogu Hawkins - Stambaugh a držím se jejich klasifikace či třídění. Ceny v dolaerch a ocenění z roku 1925. Upozorňuji ještě na dvě důležité věci. Konečná cena otisku je vždy výsledek vztahu a dohody mezi prodávajícím a kupujícím. A dále v aukcích jsou ceny odlišné a někdy i značně vyšší než v katalozích. U čs. otisků katalog může stanovit cenu Kč 20,-, ale výsledná cena na aukci může být až Kč1500, u některých pozic i vyšší. To je třeba mít na pěmti. Katalogy jsou přece jen výchozí a orientační.

nezapomeňme na zásady, které jsem zdůraznil v předchozích vstupech - zřetelný otisk, zachovalá a nepoškozená  celistvost, dodatečné znaky zvyšující hodnotu celistvosti, ústřižky desetina hodnoty (u větších výstřižků se zachováním adresy, údajů apod. bych byl o něco mírnější, ale zlomková cena to jistí).

 

Skupina A2 - větrná růžice

Týká se otisků 1., 2. a 3. republiky československé

Autoři uvádějí sedm typů v základním tištěném katalogu:

A 1 - A 3

Prvorepublikové či druhorepublikové (A 1 - A 3), cena USD 1,-

Příklady uvedené v katalogu:

stam 001     stam 002

A 4

Raritní otisky ze zabraných území - větrná růžice, odpilované české názvy, autoři označují jako A 4. Uvádějí jen chomutovský otisk, cena z roku 2006 - USD 50,-. Němečtí autoři uvádějí jen dva známé otisky - chomutovský (odpilovaný Euro 75,-) a varndorfský (začerněný Euro 90,-). Třetí známý otisk publikovaný v katalozích Di Casola - Leiš) není zatím oficiálně kotován, ale měl by s pohybovat okolo Euro 75 - 80,-, když přijmeme cenové záznamy kolegů Dürsta a Eicha.

Jedná se o aukční kuzsy, které s v jiné než uvedené verzi zatím neobjevily. Nenašel jsem je ani na klaudech přátel, které ještě nespatřily veřejný postor. Takže cena dle mého názory by měla být o hodně vyšší. Výskyt je velmi řídký a kromě jmenovaných sew celistvosti nezachovaly.

Sumarizuji:

Existují tři

- dva odpilované (Chomutov 1 - Komotau 1, Mannesmann a Zuth & Taud) a jeden začerněný (Varnsdorf 1 - Warnsdorf1 - Kunert).

Mannesmannův otisk je veřejně znám, uveden v katalozích Hawkins-Stambaugh, Dürst - Eich. Di Casola - Leiš, Bouška.

Zuth-Taudův otisk je uvefden jen v katalogu Di Casola - Leiš a v připravované publikaci I. Leiše "Stoletá historie".

Kunertův otisk je uveden v katalogu Dürst - Eich a v katalozích Di Casola - Leiš a Bouška. 

 

A 5 - A 6

Otisky z let 1945 - 1948 (1951).  výplatní razítko "větrná růžice". Otisky běžné (v původním prvorepublikovém vzhledu) američtí autoři neuvádějí. Hodnota by měla být vyšší než u běžných otisků 1. republiky - viz předchozí pokračování, kde zmiňuji i numerické vyjádření tohoto kritéria. Výsyt otisků po válce byl značně nižší než před válkou. Pokud mohu soudit dle mé sbírky rozdíl je v poměru 1: 2 až 1:3 v počtu ve prospěch prvorepublikových.

Autoři publikují dva otisky v této kategorii - FR 6h - 4m a FR 8h -4m , kde došlo ke změně vzhledu výplatního razítka odpilováním či nezasazením obrazců (trojúhelníky či půlkruhy v dolní části výplatního razítka. Cenové ocenění je poměrně vysoké - pražský otisk (Pražské chemické závody a.s. - v označení jako Spolek pro chemickou a hutní výrobu n.p.) USD 15,- a žilinský  ( Žilinská súkenná tovarňa) ještě více (dvě varianty USD 15,- a USD 25,-.  Platí zde zásada čím více odpilovaný či s více chybějícími znaky, tím cennější.

Zde si kladu otázku a co slavný otisk Baťi, kde jsem našel odpilovaný německý název pošty a úplně němý výplatní otisk.Datum 6. 6. 1945 - nekvalitní otisk viz níže. Zde by hodnota byla odzajista vyšší.

 

Sestava podobných otisků s neúplným vzorem výplatního razítka:

Pražské chemické závody - rok 1948

Okresná sociálna poisťovňa v Žiline - rok 1948

Zmíněný Baťův otisk- příležitostná varianta - rok 1945

 

3. republika 001

 

A 7

Poslední kategorií v uvedeném tuštěném katalogu je výplatní otisk ze straoje Hasler dovezený pro potřeby čs. pošt v roce 1946. Existují dvě varianty - s doporučeným obrazecm a bez obrazce. Autoři uvádějí jen bez obrazce a stavnovují cenu USd 2,50, co se mi zdá kotace dost podceněná. Vždyť existuje jen několik kusů, a většinou šel tento otisk do ciziny, tedy otisky  jsou neznámo kde. Je ptavda, že otisky na balících se mohou ještě v zajímavém množství objevit, ale je to zaručené?  Otisk se vyskytuje na obálkách (celistvostech) a na poštovních poukázkách.

 

Jedná se o otisk vzácný, vyplácel jen po dobu krátkého času (nastala změna výplatního razítka). Byl to otisk ze stroje jiné osustavy (Hasler). Pošta navíc povolila tsroje na přepážky pošt, věc nebývalé do tohoto okamžiku. Stroj fungoval jen na poště PRAHA 1. To by se mělo v ceně zohlednit.

 

post 001

 

Autoři katalogu neuvádějí ještě více cenný otisk - jedná se o vůbec první poštovní otisk na našem území a navíc byl určen pro vyplácení doporučených zásilek. Jediný případ doložený u nás. Výskyt jen v roce 1947, Větrná růžice byla nahrazena zoubkovaným odbélníkem. Sběratelské označení HAS (M) R - 4m. Otisk dost vysoké sběratelské a objektivní finanční hodnoty.

 

post 002

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 01 říjen 2021 13:28