HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZMĚNY VÝPLATNÍCH ČÍSLIC

Již několikrát jsme se na svém webu dotkl výplatního razítka a výplatních číslic, kter= se v několika případech lišily od ustálených československých číslic u soustavy fRancotyp. Po ukončení války Československo v rámci reparací od Německa dostalo poměrně velký počet výplatních strojů typu B (Bafra) bez číslic počitadla a s trojmístnými gotickými čílicemi ve výplatní hodnotě výplatního razítka. Hodnota a její číslice byly uzpůsobeny pro tehdejší platnou měnu na zabraných říšských územích. Hodnota byla buď čtyřmístná (ta nepůsobila při přechodu z říšské na československou měnu problémy) anebo trojmístná (zde nastal problém s místy pro čs. měnu s jinou hodnotou než byla řířská marka).

 

Celistvost s otiskem a trojmístnou výplatní hodnotou, číslice v gotickém tvaru (3m - g). Tyto stroje byly dovezeny v letech 138 - 1945 přímo od výrobce fy. Francotyp uživateli na zabraných územích. Výplatní znaménko nebylo potřeba, tři místa stačila. Ttyo varianty vydržely poměrně louho - najdou se na otiscích ze ý0. a á0. let.Mají buď stejné tvary jako číslice před nimi anebo stejný tvar, ale jinou velikost, jsou i duté, případně jsou československého tvaru.

nula 004

 

Po válce se stroje dostaly i do ostatních částí republiky k zájemcům o ně. Bylo nutno vytvořit čtyři výplatní místa, z nichž jedno zaujalo výplatní znaménko jiných tvarů než jsme znali z 1. a 2. republiky (různé hvězdičky).Místo hvězdiček se použily další tvary výplatních razítek jako např. duté čiu plné kolečko anebo kosočtverce různých velikostí. Co bylo atypické? Byly to doplněné číslice na čtvrté místo hodnoty (nuly). Tyto číslice se na prvníé pohled lišily od osttaních číslic v tom kterém výplatním stroji. Za všechny tři příklady. Uživatelé: n.p. STAP, n.p. Závody Gustava Klimenta a n.p. LET.

 

Příklady:

 

nula 004

 

nula 002

 

nula 003

 

 

Naposledy změněnostředa, 25 srpen 2021 00:19