HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (104) - JIHOMORAVSKÝ PRŮMYSL MASNÝ

Pohled na výplatní otisky 4. republiky československé z let 1946 až +992 dokládají jeden zajímavý fakt. Výplatní stroje soustavy Francotyp , které byly u některých uživatelů uvedeny do provozu k vyplácení zásilek vydržely vyplácet desítky let, i když byly morálně zastaralé aněktreré i fyzicky zastaralé.

Byl to i případ výplatního stroje Francotyp s otisky sběratelského označení FR 8 - 0 - 4m, které používala od roku 1939 zprvu akciová společnost JASA pro průmysl masný a konservový v Krahulčí (první záchyt v listopadu 1939 již otisku s neúplným poněmčeným vzorem). Otisk byl jen s obrázkem výrobků této firmy bez označení. Později se zěmnilo denní razítko (přibyl německý název pošty TELTSCH). Výplatní stroj vyplácel ve změněné podobě i po válce v období 3. republiky československé.

Další obodbí otisk us výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku ukazuje, že tento výplatní stroj vydržel ve vynikající kondici. Nejevil žádné známky fyzického opotření či zastarání. Navíc podatelna vzorně o stroj pečovala avyplácela otisky v živé červené barvě i nadále. Viz otisky z roku z 1977 a 1983.

Na zobrazených celistvostech si sběrtael všimne jistě několika zajímavostí.

První: V roce 1946 bylo nařízeno, že nejpozději koncem roku 1948 by se mělo změnit denní razítko z jednokruhového na dvoukruhové (později i s můstky) podle německého vzoru. Zde se tak nestalo. eneto otisk se zařadil mezi otisky s touto anomálií. Bylo jich více. To už se subjekt jmenoval Jihomoravský průmysl masný n. p. Brno, závod 07 Krahulčí, p. Telč.

Druhá: Závod byl v Krahulčí, kde nebyla pošta. Dohlédací a podací poštou byla Telč. Jenže na doporučených zásilkách se objevuje R-nálepka pošty Třešť doplněná jejím denním razítkem. V řadě přčípadů zásilka byla vyplacena v Krahulčí a o den později podána na přepážce u této pošty, někdy pracovníci pošty tento fakt korigovali denním razítkem.

 

Výplatní otisk s jedbokruhovým denním razítkem (rok 1977)

 

krahulci 001

 

Výplatní otisk stejného stroje Francotyp z roku 1983 po zanesení PSČ do denního razítka a do označení uživatele, které se též vlivem okolností upravilo. Denní razítko je již podle tehdejší normy, podacá pošta 588 56 TELČ. Zda se doporučené zásilky podávaly na poště Třešť, nemohu doložit, nemám celistvost s R-nálepkou.

 

krahulci 002

 

Další roky koncem 4. republiky a následující za období České republiky přinesly další zajímavosti, ale to už je jiná historie. 

Datová kronika firmy:

 

1927 budovy zrušené textilky kupuje Jan Satrapa (1880 - 1948)

1929 zavedena masová a konzervová výroba, za tímto účelem zřízena A. S. pro průmysl masný a konservový v Krahulčí, později JASA  A. S. (JASA = JAn SAtrapa))

1932 použity významné moderní technologie

1948 komunistické znárodnění, závod podléhá n.p. MASO, později Jihlavkému závodu masnému

1963 zívod podléhá novému subjektu Jihomoravský průmysl masný Brno, výroba rozšířena o salámy a konzervy

1989 samostatné hospodaření, později přejímá závod společnost J & T

2005 revitalizace, konec výroby konzerv, objevuje se název KRAHULÍK

2010 majitelem Agrofert

2012 kromě závodu Krahulčí je součástí subjektu i závod ve Studené a provoz v Hodicích

 

 

 

 

Naposledy změněnosobota, 04 září 2021 07:01