HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (119) - BRATISLAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY N. P.

BEZ je zkratka pro Bratislavské Eletrotechnické Závody, národní podnik, který vznikl transformací ze svých předchůdců v roce1950. Vráběl generátory, transformátory, svářečky, díly do lokomotiv, tramvají a autobusů. 

Jeho předchůdci bylo několik firem -v prvé řadě v roce 1900 firma Siemens, která otevřela svůj provoz v tehdejším Pressburgu. Na začátku své činnosti vystavěla v tomto městě městskou elektrárnu (1902). V roce 1903 se přejmenovala na Uhorské Siemens - Schuckertovy závody u. l..Měla úzký vztah se Schuckertovými závody v Budapešti.  Vyráběla generátory, transformátory, elektromtory, cívky, elektrické aparatury, zařízení pro dopravu a další výrobky elektrotechnické povahy. Za 1. republiky podléhala firmě Siemens v Praze. Po válce se dočkala znárodnění a nakrátko se nazývala ĆKD Praha, závod Bratislava. Od roku 1950 vyrábí pod názvem BEZ Bratislava. 

 

Dobový pohled 

Zdroj: WIKIPEDIA

BEZ 001

 

Tento subjekt používal v období let 1950 - 1992 dva výplatní stroje různých soustav - FRANCOTYP a POSTALIA s několika variantami otisků. U stroje Francotyp se mezi dnením av ýplatním otiskem objevil jen text bez loga. Změna nastala až po přechodu na stroj Postalia, kde se v označení objevilo i nové logo a domicil s PSČ. V období použíévání stroje Francotyp došlo několikrát ke změně vročení po vyčerpání kapacity číslené řady. Letopočet je nápdně vyšší. 

Korespondenec ukázala ještě jednu neobvyklou zajímavost. Doporučené zásilky byly podávány u několika pošt: Bratislava 24, Bratislava 13, Bratislava 36,  přičemž dohlédací  pošta (a i podací poštou) byla  pošta BRATISLAVA 1.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

Časové rozmezí dle sbírkových artefaktů: - 11/1958 - 7/1976 -  

 

BEZ 002

 

Poštovní provoz přinesl i jednu další zajímavost.  - celistvost  odeslanou údajně 15. 7. 1976 do Ostravy, poznámka poštovního zaměstnance zvěčnila fakt, že zásilky byla dodána do Ostravy 1 dne 17. 7. 1975.  V místě odeslání  byl špatně nastaven letopočet a podací pošta tuto skutečnost přehlédla a denním razítkem nedošlo ke korekci dle Poštovního řádu . To sestalo až v místě dodání (Ostrava 1).

 

BEZ 003     BEZ 004

 

POSTALIA

U těchto otisků se objevilo PSČ jak v denním razítku, tak v označení uživatele, jak jsme uvedl, v novém označení bylo již logo.

Časové rozmezí: - 11/1975 - 3/1982 - 

 

BEZ 005

 

 

 

 

Naposledy změněnoúterý, 12 říjen 2021 16:57