HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (6 - 11) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Průlomovým rokem pro čs. poštovní provoz včetně otisků výplatních strojů byl rok 1973. Od 1. 1. 1973 se začala objevovat na poštovních artefaktech a na korespondenčních nosičích poštovní směrovací čísla (PSČ).

Zavedení PSČ se projevilo postupně i na části výplatních otisků soustavy Francotyp na čs. poštách. Začaly vznikat nové podtypy.

Všimněme si podtypů FR 8 - 0 - 4m.

Závádění PSČ stanovila zejména norma ON 906110 (ONS 906110). Přesto docházelo k nejednotnosti a k živelnému zavádění.

Kromě viditlených rozdílů můstků denního razítka stojí za povšimnutí ne příliš šťastné zkrácené domicilu pošty FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (PSČ 351 01).

V 80. letech jsme vytvořil soutěžní exponát na téma pSČ a výplatní otisky, různé příklady s novými podtypy vydaly tehdy na 80 listů, od té doby zajímavostí přibylo ...

Tato kapitola patří mezi jedny nejzajímavější moderního období výplatních otisků u nás.

 

Poštovní otisky Francotyp, podtyp FR 8 - 0 - 4m (s PSČ)

 

517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

20. 3. 1979 

 

pošty 002

 

351 01 FR., LÁZNĚ

11. 6. 1979

 

pošty 004

 

535 01 PŘELOUČ

29. 9. 1980

 

pošty 003

 

Naposledy změněnoúterý, 15 únor 2022 21:32