HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (2)

MELANTRICH

Václavské náměstí 42 (36), Praha II

Období Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939 - 8. 5. 1945) - 2. pokračování

 

POZNÁMKA: 1. pokračování viz 16. 12. 2021 na tomto webu. Dne 8. 12. 2021 jsme se v příspěvku "Několik pohledů (151)" dotkl období 4. republiky československé (1946 - 1992), tedy doby, kdy ve výplatním otisku bylo výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku.

 

Výplatní otisky uživatele Melantrich změnily v tomto období několikrát svůj vzhled. Přičinila se o to nová situace vzniklého státního útvaru, nařízení okupační správy a protektorátní poštovní správy.  Některé změny otisku (označení či logo) mohly být z rozhodnutí vedení vydavatelství Melantrich, ale není to jisté.

 

Společné znaky otisků:

1/ Dohlédací pošta PRAHA 1, později od listopadu 1939 PRAG 1/PRAHA 1

2/ Základní otisk pro korespondenci ml určenou barvu červenou, v roce 1941 byly zavedeny i modré otisky pro novinové zásilky, barva se měnila z červené na modrou a opačně. Pro korespondenci byla  stále používána barva červená, pro novinové zásilky modrá,

3/ Používán stroj FRANCOTYP, typ A (nker), otisk sběratelsky FR6h - 4m

 

 

První otisk Melantrichu, který měl podobu otisku ze 26. 1. 1939 (československý vzor), vydržel v Protektorátu ČM od začátku jeho existence 16. 3. 1939 až do září 1939. 

Ilustrační otisk s datem 28. 1. 1939 (to byla ještě  2. republika)

 

mel 003

 

Neúplný poněmčený vzor protektorátního otisku

(poněmčené výplatní razítko)

26. 9. 1939

 

Mel 001

 

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku

(poněmčené denní i výplatní razítko)

1. den otisku 8. 11. 1939 (R)

Mel 002

 

Tato podoba výplatního otisku Melantrich vydržela až do 17. 4. 1941, kdy došlo ke změně uživatelova označení (místo loga pod výplatním razítkem, byl vložen jednoduchý název MELANTRICH mezi denní a výplatní razítko).

 

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku s novým označením oprávněného uživatele

1. den otisku dne 17. 4. 1941 (R)

 

 

Mel 005

 

V roce 1941 (20. 1.) poštovní správa Protektorátu ČM povolila použití modré barvy pro novinové zásilky (poprvé od zavedení výplatních tsrojů do poštovního provozu).

Úplný poněmčený vzor protektorátního otisku v    m o d r é   b a r v ě.

Otisk 1. dne: 3. 7. 1941 (RR)

 

 

Mel 006

 

 

Poštou prošlé otisky na celistvostech (adresní štítek (22. 8. 1943 - modrý otisk pro novinovou zásilku) - horní celistvost

a (adresní páska z 27. 12. 1944 - červený otisk pro zaslanou fakturu - otevřená listovní zásilka) - dolní celistvost

 

Mel 007

 

Mel 008

 __________________________________________________________________________

 Někdy příště - výplatní otisky Melantrichu v období 3. republiky československé (1945 - 1948).

 

Naposledy změněnoneděle, 02 leden 2022 10:47