HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZASTAVENÍ (9 - 1) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJE FRANCOTYP - TAXOGRAPH NA ČS. POŠTĚ

Jediný stroj Francotyp -Taxograph v provozu čs. pošt

Dne 16. 8. 1979 byla zahájen zkušební provoz moderního výplatního stroje FRANCOTYP - TAXOGRAPH na poště 150 00 PRAHA 5. Tento stroj byl jediný v Českoslovebsku a byl určen výlučně pro příjem doporučených zásilek, ale nikoliv samoobslužným způsobem.

Výplatní stroj byl obsluhován pracovníky pošty. Každému z nich byl přidělen stabilně identifikační symbol otiskovaný ležatě ve výplatním razítku nalevo (např. "A").

Stroj současně s výplatním otiskem na zásilku orážel i speciální podací lístek se slovem POTVRZENÍ na jeho rubu. Základní varianta otisku je sběratelsky označována jako "FR - TAX".

Stroj měl další zvláštnost - současně s oběma hlavními otisky se orážel i kontrolní liniový záznam na "nekonečný pás" uvnitř stroje.

Otisk vyznačoval základní údaje - podací poštu (PSČ mimo v dolní části obdélníku - denního razítka). Zde bylo datum, ale i časový údaj. Mezi denním a výplatním razítkem velké R s číslem doporučené zásilky. Výplatní razítko uvádělo název státu/písmeno pracovníka obsluhující stroj, výplatní hodnotu s výplatním znaménkem a poprvé u čs. otisků vyznačení měny Kčs. Pořadové písmeno stroje bylo v přerušeném zoubkování nalevo.

Stroj vyplácel na to, že byl zkušební, poměrně dlouhou dobu. Zachovaly se i celistvosti z roku 1981.

Zajímavé je, že tento model stroje nebyl nikdy použit na území Německa, ač byl zde vyroben. Byl určen pro vývozní účely a můžeme se s ním setkat v několika zemích, např. v Argentině.

 

ZASLANÝ DOPORUČENÝ DOPIS ze dne 23. 8. 1979 v 19 hodin.

FRTAX 009

 

PODACÍ LÍSTEK PRO DOPORUČENOU ZÁSILKU pOUŽITÝ U ZÁSILEK ZE STROJE FRANCOTYP - TAXOGRAPH

a/ Lístek týkající se shora uvedené zásilky (líc a rub)

FRTAX 008     FRTAX 004

 

b/ Neopoužitý podací lístek

 

FRTAX 003

 

KONTROLNÍ LINIOVÝ ZÁZNAM s detaily o zásilkách Datum/Hodina/Číslo doporučené zásilky/Identifikace stroje/Identifikace pracovníka pošty/výplatní hodnota

 

FRTAX 006

V příštím pokračování chybotisky.

 

 

 

Naposledy změněnoneděle, 02 leden 2022 10:43