HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PREZENTACE NOVÝCH SOUSTAV VE 20. a 30. LETECH

V prvním - klasickém - období čs. výplatního otisku poštovní správa dala přednost firmě Francotyp GmbH a jejich strojům a otiskům. Tuto situaci si příásně hlídalo. Několik výribců učinilo pokus tento monopol narušit, ale bez úspěchu.

Doposud byly známy dva pokusy:

1/ Předváděcí stroj pro novinové zásilky německé provenience.

Továrna BAFRA spadající pod Francotyp GmbH vyroibila pro ĆSR speciální stroj pro novinové zásilky. V roce 1928 tento stroj byl představen  poštovní správě, která si jej vyžádala s úvahou použít je pro vyplácení novinových zásilek. Tento  stroj je podobný typu C3, ale motor byl zabudován do stroje. Otisk se liší od osttaních otisků vzhledem, uspořádáním a velikostí. Výplatní razítko je vlevo od denního, pořadové číslo zde není, rozměry otisku 32/15 mm. Výplatní razítko má tvar větrné větrné růžice.

Datum eseje: 25. 8. 1928.

Stroje nebyly uvedeny do poštovního proovzu. Existují jen eseje.

2/ Stroj švýcarské provenience.

Výplatní stroj nebyl fyzicky v Československu, poštovní správě byl předveden jen výplatní otisk. Byla předložena žádost Ministerstvu pošt a telegrafů. 

Jak vypadal otisk? Podobal se otisku Francotyp, typou B4 s horním číslem počitadla otisků. Byl kratší. Vlevo od razítka blo 13 vodorovných čar (délka 21 mm). Účel čar neznámý. místo vyhrazené označení?). Výplatní razítko, číslo i denní razítko jsou podobné existujícím otiskům. Pod výplatním razítkem dvouřádkový nápis.

Datum eseje: 12. VIII. 1928.

Použití stroje bylo zamítnuto.

 

V nedávné době jsem objevil v archivu další příkladů pokusů o narušení monopolu soustavy Francotyp prostřednictvím jiných soustav. Nenašel jsem obrázky, ale popis otisků a výrobce znám.

1/ Ministerstvu pošt a telegrafů byl též předložen výplatní stroj Universal Midget z Velké Británie a otisky ve formě esejí. Datum esejí 26. VI. 1928, což by odpovídalo iniciativě MPT o rozšíření soustava v Československu v té době (viz dva příklady shora). Tento pokus neobdržel od čs. poštovní správy povolení. Obrázek eseje není znám.

2/ Firma Universal Postal Frankers (UPF)  se v roce 1936 pokusila představit a prosadit výplatní stroj u nás. Označení stroje bylo U1. Otisk byl umístěn mezi dvěma kříži. Datum eseje 24. IV. 1936. Stroj nebyl v té době  povolen.

 Nneí jasné, zda v případě souhlsu poštovní správy by byůy stroje určeny pro komerční uýivatele anebo se již v té době uvažovalo o jejich umístění na čs. pošty- 

Doplňuji, že tento stroj byl s úpravami  na základě žádosti firmy B. Jarolímek byl v Praze prezentován o jedenáct let později s účelem umístit jej na čs. poště na základě žádosti Ministerstva pošt. Nově byly v dolních rozích výplatního razítka (U + číslo - nepodařilo se zjistit, jaké číslo bylo u tohoto stroje). Připojilo se k němu dalších 12 strojů. 

Datum této eseje 20. VIII. 1947.

Tento stroj byl československou stranou nakoupen a s ním i dalších 12 strojů. Jednalo se o jeden z posledních nákupů  strojů firmou B. Jarolímek, před jejím znárodněním a převedením agendy do národního podniku NARPA. Po úspěšném uvedení těchto strojů v Československu, firma B. Jarolímek ještě zajistila stroje UPF pro pošty a rozpracovala i nákup strojů Francotyp pro pošty včetně balíkových strojů. Přičinila se i o provedení změn výplatních razítek a denních razítek u některých uživatelů pro jejich existující stroje. Ihned po ukončení války začala měnit protektorátní denní a výplatní razítka na obnovené československé a později i na nové vzory. Na závěr své existence práce více než dost. 

 

Z korespondence mezi Albertem Jonášem a dalšími sběrateli jsem zjistil, že i ostatní výrobci činili pokusy se umístit v poštovním provozu Ćeskoslovensku. Mezi nimi byl i čínský výrobce (?). Detaily bohužel zatím nemám. V tomto směru se archivy neotevřely.

Pokud se týče čínského výplatního stroje, není mi známo, že by Čína v té době  vyráběla výplatní stroje.  Možná v licenci anebo nakoupené, ale nepoužité stroje. Těchto případů zde byla řada. Naopak sama poptávala stroje v zahraničí a řadu ze soustav vyzkoušela - Neopost, Universal MV. Prvním otiskem byl otisk stroje Universal MV v roce 1936. Existují eseje, našlo se několik poštou prošlých celistvostí (cena záliby).  K většímu užití strojů v provozu došlo až v roce 1947. Prvním strojem byl stroj Universal Postal Frankers MV, model O (hodnota otisku dosahuje částky Kč 20000,-). Čína aplikovala několik modelů (např. Teltax firmy UPF - tato soustava byla řadu let v Číně dominantní).  Později se přidala firma  Pitney -  Bowes v roce 1949.

 

Je možné, že v budoucnosti objevíme i další pokusy. V 30. letech bylo výrobců na světě celá řada a bylo již z čeho vybírat. Výroba výplatních strojů zažívala svůj rozkvět. 

Naposledy změněnoneděle, 27 únor 2022 00:37