HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NOVOGOTICKÉ VÝPLATNÍ ČÍSLICE

Prvorepubliková zásada čs. poštovní správy vytvořit a držet se jen výplatních číslic československého typu ve výplatním razítku  (firma Francotyp tomuto požadavku čs. strany vyhověla) vydržela do roku 1938. Pak se začaly tolerovat i jiné typy výplatních číslic.

První změna nastala na zabraných územích - stroje umístěné místním subjektům měly gotické číslice (několik strojů s nimi proniklo i na území Českoslovebska respektive na území Protektorátu Čechy a Morava.  Tím, že čs. poštovní správa po válce dovolila jiné stroje různých soustav  než tomu bylo doposud (jen  stroje Francotyp a pouze pro komerční subjekty), škála číslic a jejich podob se značně rozšířila. Je pochopitelné,m že zůstávaly i původní československé číslice. 

Nově přišly stroje ze Švýcarska či Velké Británie, později též z Německa po konzolidaci německé výroby a po nástupu firmy Postalia.

Výplatní číslice tvoří velmi zajímavou a sběratelsky oblíbenou část sběratelství výplatních otisků. Zejména různorodost číslic soustavy Francotyp poskytuje nezměrné možnosti, která svým specializovaným a studijním pohledem může vytvořit i specializovaný exponát.

Výjimečně se k nám ostaly i na první pohled odlišné číslice, které čs. sběratelé označili jako "novogotické". V Německu jsou spíše známé jako "staré" (alt).  Najdeme je u strojů Francotyp , ale též u strrojů Universal Postal Frankers.

Doplňuji, že tyto číslice byly vlastně úplně prvními číslicemi strojů Francotyp v Německu. Stroje Francotyp A jimi byly vybavovány celou řadu let.

Vůbec pohled na číslice německého Francotyp je zajímavý: Vyskytly se tyto typy číslic:

 1/ strarý (alt),

 2/ gotický (gotisch),

 3/ ovalné staré / nové (oval alt/neu),

 4/ staré (alt),

 5/ československé oválné (tschechisch, oval),

 6/ zvláštní (spezial),

 7/ oválné  oval) - různé podtypy),

 8/ ovalné štíhlé (oval, schlank),

 9/ štíhlé (schlank),

Své číslice mají i další soustavy (ve vztahu k námuvádím soustavy Hasler či Frama).

 

Příklady novogotických čáslic (některé i s úpravami ve formě dutých číslic). 

Universal Postal Frankers MV Velká Británie - použití třinácti strojů jen na poštách (pouze tři stroje z této řady měly čsílice novogotické).

novogotika 004

 

Francotyp

Fotokopie otisku uživatele Centrální hospodářské skladiště v Opavě (původní barva červená), příklad kombinace novogotických číslic z důvodu poválečného nedostatku.

 První černý otisk zvětšen. 

 

novogotika 007

 

skladiste 001

 

K této položce doplňuji tyto informace:

Nařízením ministryně výživy ze dne 24. 6. 1949 (podloženo Zákonem ze dne 2. 12. 1948 č. 278 Sb. tento subjekt k datu 30. 6. 1949 zanikl a vplynul pod Ústředí pro hospodaření se zemědělskýmui výrobky (subjekt č. 3 v Nařízení).. 

 

 

 

Francotyp

Příklad novogotických číslic z 80. let (!)

 

 

novogotika 006

Doplňuji, že tento typ čílis se vyskytoval až u otisků s pseudoznámkou.

 

 

Naposledy změněnostředa, 15 únor 2023 14:20