HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (183) - MOSILANA BRNO

Tradice textilního průmyslu v Brně (brněnský Manchester) je stará více jak 250 let. V BR ně s vytvořila celá řada firem a továrn na textilní zboží. Polovina 20. století přinesla do tohoto odvětví razantní zásahy v podobě - arizace (jednalo se převážně o židovské firmy), konfiskací, zestátnění, znárodnění  a různých socialistických experimentů v podobě reforem, centralizace, přeskupování, vliv právních a organizačních změn. Jedním z výsledků tohoto procesu byla n.p., Mosilana v Brně. Otisky let 1946 - 1992 nám zanechaly výmluvné svědectví.

V roce 1946 došlo ke sloučení třinácti textilních firem do jednoho uskupení pod názvem"Moravsko-slezské vlnařské závody n.p.". K vyplácení korespondence tohoto subjektu byl použit výplatní stroj firmy D. HECHT - Továrny na vlněné zboží/Wollwaren-Fabrik D. Hecht, Brno - Brünn na Špitálce 10. Jednalo se o výplatní tsroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m. Tneto stroj začal vyplácet od října 1929, byl jedním z prvních strojů u nás.  

Zobrazený otisk s touto podobou vyplácel vyplácel i zásilky nástupce  totoho subjektu n. p., Mosilana po  jeho zřízení.zřízení (otisk s datem 13. 11. 1948). Některé zdroje uvádějí, že Mosilana vznikla  sloučením firmy D. Hecht, Sdružení vlnařských závodů na vlněné zboží, Max Kohn a Gustav Schiketanz až v roce 1949, kdy se kromě Mosilany zřídily další dva nástupnické podniky VLNĚNA a VLNAP. Otisky však dosvědčují něco njiného než archivy. 

 

Moravsko - slezské vlnařské závody (v otisku), Mosilana v gumovém razítko na celistvosti.

Otisk s datem 13. 11. 1948. 

Stroj Francotyp, FR 6h - 4m (původně majetek firmy D. Hecht).

text 001

 

Nástupnická MOSILANA n.p.

Stroj Francotyp, otisk sběratelsky  FR6 h - 4m - 1k

Výplatní stroj vyplácel po dobu  existence tohoto subjektu, dokonce s jednokruhovým denním razítkem (zrušení nařízeno v roce 1946) a bez zanesení PSČ do označení a denního razítka. Používal se do 80. let od orku 1929, víc než 60 let.

Časové rozmezí dle sbírky: - 26. 5. 1950 - 30. 9. 183 - . Měnilo se jen vročení.

 

textil 001     textil 002

 Uživatel D. HECHT bRno

Francotyp, FR 6h - 4m - 1k - otisk československého vzoru 1. a 2. republiky. 

 Aby byl pohled na tyto otisky kompletní, reprodukuji první otisky tohoto stroje, které používala firma D. Hecht. Albert Jonáš nám zanechal zajímavou správu, kterí je připojena k první celistvosti. Bohužel první otisk označení uživatele či první otisk se nezachoval. Mižná, že je někde v podnikovém rachivu, v poštovním archivu jsem jej nenašel.Není ani v exponátu A. Jonáše, který je osučástí depozitáře Poštovního muzea v Praze. 

 

Otisky s daty 30. 4. 1931 a 10. 4. 1934.

 

hecht 001     hecht 002

 

 

 

.

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 07 duben 2022 12:16