HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY HLAVNÍ POŠTY PRAHA 1 (1) Doporučený

Hlavní pošta PRAHA 1, Jindřišská ulice, Praha (v období  1. 10. 1955 - 30. 6. 1960 název pošty PRAHA 3).

 

Hlavní pošta v Praze je jedinečnou pokladnicí čs.  výplatních otisků. Na jejích přepážkách se vystřídala celá řada výplatních strojů různých proveniencí, typů, podtypů a variant. Hlavní pošta se zapsala do čs. poštovní historie nejen velkým množstvím strojů a  otisků, ale hlavně tím, že na jejích přepážkách se objevily jako první poštovní výplatní stroje a jejich otisky v Československu. Stalo se tak   na základě rozhodnutí čs. pošty ze dne 29. 19. 1946 (Věstník ministerstva pošt č. 54).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Této problematice se zatím u nás věnovali tito autoři:

1/ Dr. Miroslav Bouška - ing. Ivan Leiš, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946 - 1982, vydal kF 00-15, Praha 1983,

2/ Ing. Luděk Janů, Výplatní otisky pražské Hlavní pošty, vyšlo ve zpravodaji Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků  KURÝR č. 7 , Praha 1990,

3/ Ing. Ivan Leiš, Seznam otisků pošt 1946 - 1976, vycházelo na pokračování ve zpravodaji KPHC SČSF a zpravodaje sekce otisků výplatních strojů Výplatní otisky.

Částečně se věnují otiskům pošt, nejen otiskům pošty PRAHA 1 (resp. pRAHA 3):

a/ Roberto Di Casola - Ivan Leiš, Catalogue Czechoslovakia, zavěšeno na www.kf0015.cz v kategorii Literatura specializovaných oborů,

b/ Ivan Leiš, Databáze otisků výplatních strojů čs. pošt 1946 - 1992, zavěšeno na www.historiapostalis-etc.cz (částečně zpřístupněno, v současné době zpracováváno na pokračování),

c/ Ivan Leiš, Československé výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka), 2. díl (otisky pošt), vyšlo samonákladem, Praha 2017

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. část - HASLER (předchůdci a první otisk s jednokruhovým denním razítkem)

 

Vůbec prvními stroji byly stroje HASLER ze Švýcarska. Pokud opomineme zprovoznění  strojů Postalia v Sudetech během 40. let,  stroje HASLER narušily dlouholetý monopol výplatních strojů Francotyp v Československu. 

Do čs. poštovního provozu byly dovezeny výplatní stroje, které se jako první u nás měly ve své konstrukci doporučený obrazec a mohly tak vyplácet doporučené poštovní zásilky. 

První československý otisk použitý na poště nese datum 15. XI 46. Zveřejňuji oba otisky, i když tato kapitola se týká oisku s pseudoznámkou. Vše za účelem úplného historického pohledu. 

 

P Ř E D C H Ů D C I

(otisků s výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky)

 

První otisky ze stroje HASLER měly dvě podoby:

a/ HASLER s doporučeným obrazcem - zachycen v období - XI/46 - I/48 - .  Výplatní razítko ve formě "větrné růžice" (sběratelský slang si našel název "motýlek", literatura uvádí, že jsou  zatím známy tři kusy tohoto otisku na celistvostech, denní razítko bylo prvorepublikové - jednokruhové, za letopočtem tečka. Výplatní hodnota čtyřmístná. Sběratelské označení HAS (M) R - 4m - 1k.

 

hasler motylek praha 1 001

b/ HASLER bez doporučeného obrazce - zachycen v období  - III/47 - III/48 - . Stroj provozován jak na listovní, tak na balíkové přepážce (zde zachycen v roce 1948 - pravděpodobně duben).  Bez doporučeného obrazce. Sběratelské označení: HAS (M) - 0 - 4m - 1k. 

 

hasler motylek praha 1 003

 

OTISKY HASLER SE ZOUBKOVANÝM OBDÉLNÍKEM SYMETRICKÉ

Ministerstvo pošt rozhoduje dne 17. 12. 1946 (Věstník MP č. 62) o novém vzoru výplatních otisků. Místo dosavadního vzoru výplatního razítka ve tvaru "větrné růžice" se zavádí výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku (též nazývaný jako "pseudoznámka"). Rozhoduje se též o denním razítku - místo jednokruhového se zavádí dvoukruhové, později dvoukruhové s můstky.

Prvním výplatním strojem nového vzhledu byl opět stroj HASLER, otisk sběratelsky HAS - 5m - 1k (bez doporučeného obrazce)

Výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku se symetrickým denním a výplatním razítkem.

 

Prvním výplatním otiskem tohoto vzhledu byl otisk z výplatního stroje HASLER  -  symetrický s jednokruhovým denním razítkema pětimístnou výplatní hodnotou (výplatní znaménko dutý kosočtverec). Zachycené otisky v období  - V/49 - IX/51 - . Sběratelské označení: HAS - 5m - 1k.

Zvětšeno.

 

hasler praha 1 002

pokračuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnostředa, 28 září 2022 13:30