HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (3) Doporučený

Druhou soustavou v pořadí, která našla své uplatnění na poště PRAHA 1, byla soustava FRANCOTYP a její dva stroje.

První z nich se dostal na přepážku pošty PRAHA 1 v 50. letech. V průběhu let měly otisky  několik podob.

 

FRANCOTYP

 

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Zoubkování 16, trojmístnou hodnotou tvořila plná tečka a dvě číslice. Stroj byl přenesen z bývalých zabraných území. 

- 7/53 -

 

praha 1 FTP 001

 

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Změna denního razítka (název pošty ryt nově), trojmístná výplatní hodnota bez výplatního znaménka), zoubkování 16.

- 12/60 - 4/61 -

 

praha 1 FTP 006

 

FR 8 - 0 - 3m (g) - 2km

Odlišné denní razítko, jiný výplatní rámeček - zoubkování 19.

- 2/69 - 12/73 -

 

praha 1 FTP 007

 

 

FR 8 - 0 - 4m - 2km

Druhý výplatní stroj Francotyp se připojil k prvním a dalším výplatním strojům na poště Praha 1 v 60. letech. Zoubkování 14, výplatní hodnotu tvořilo výplatní znaménko ve tvaru kosočtverce a tři číslice oválného typu se štíhlými číslicemi. .

Tento stroj vyplácel převážně poštu do zahraničí.

- 7/61 - 7/71 - 

 

praha 1 FTP 008

Poznámka ke strojům FRANCOTYP

V poštovním provozu Československa se v 60. letech objevil výplatní otisk sběratelského značení: FR 8h - 4m (ov) - 2km

Průměr denního razítka 26 mm. Bez označení oprávněného uživatele. Celistvost je doplněna razítkem TECHNOEXPORT Praha 1.

Otázkou je, zda se jedná o poštovní výplatní otisk anebo komerční bez označení uživatele. Na tomto místě zveřejňuji celistvost s tímto otiskem, který je nevalné kvlaity. Spíše se přikládáním k durhému řešení.

zvětšeno

praha 1 FR 001

Datum 29. 6. 60 (?).

  

Naposledy změněnopondělí, 17 říjen 2022 19:02