HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (4) Doporučený

Přibližně počátkem 60. let se v čs. poštovním provozu objevily výplatní stroje vyrobené anglo - americkou firmou PITNEY - BOWES (PB)..

Československé pošty též obdržely několik strojů této soustavy. Byly to pošty v Praze (PRAHA 1) a v Bratislavě (BRATISLAVA 2) . Otisky těchto strojů lze identifikovat podle charakteristického výplatního razítka a hodnotových číslic Před číslicemi se vyskytly dvě vodorovné čárky nad sebou. Denní razítko bylo dvoukruhové bez můstků.Římské číslice byly na místě údaje měsíce. 

První otisky  PB byly zachyceny na listovních zásilkách (otisk s jedním denním razítkem) koincem 60. let. . Ve sbírce mám několik celistvostí s těmito otisky a s těmito daty:25. III. 1969,  25. IV. 1969 a 17. V. 1969. Zveřejňuji dvě celistvosti. Tento otisk vyplatil listovní zásilky..

PB (1)  - 4m - 2k

PIT 012     PIT 017

Na poště BRATISLAVĚ 2 byl též otisk s jedním denním razítkem zachycen, nal istovní zásilce, a to o něco později - datum: 8. II. 77.

 

PB (2) - BAL - 4m - 2k

Bez PSČ v názvu pošty.

Počátkem 70. let byl pravděpodobně tento stroj rekonstruován též na vyplácení poštovních poukázek. Rekonstrukce spočívala v tom, že bylo přidáno druhé denní razítko. Nekvalitně utržená část průvodky s otiskem datovaným 14. IX. 1970 dosvědčuje jedno z prvních otisků po této rekonstrukci. Další zachycená data v otisku se dvěma denním razítky s datem   6. II. 76,  Veřejné zdroje uvádějí, že na poště PRAHA 1 byly celkem tři tsrojem PB. Možná, že byl rekonstruován další z těchto strojů. Identifikace je velmi obtížná a složitá. Archivy nedokládají další detaily, které známe ze svých sbírek.

Zvětšenina  otisku z roku 1970 se stopou po druhém denním razítku.

PIT 014

 

Druhá zvětšenina ukazuje větší část druhého razítka (viz zelená šipka).

 

PIT 015

 

Tyto dvě poštovní poukázky napomohly objevit jeden ze dvou známých případů orážení poštovních poukázek při příjmu balíků u tsrojů Pitney Vowes podobně jako tomu bylo u strojů Francotyp.

O několik let později došlo je stejnému případuúpravy stroje Pitney Bowes na poště Bratislavě 2 (otisk ve sbírce s datem 22. VI 77).

 

PB (2) - BAL - 4m - 2k

S PSČ.

110 00 PRAHA 1

 

Tyto otisky se objevily v 80. letech. Sbírková data - 17. VII 81 a 19. X. 85. První otisk je pravděpodobně otisk se dvěma denními razítky, druhý je identifikován dvěma razítky přesně. první otisk je zvětšen.

Další zkoumání by mohlo určit, zda skutečně v pražské poště byly v používání tři stroje, jak se ve veřejném prostoru objevilo. Některé zdroje uvádějí, že koncem 80. let došlo k odstranění levého denního razítka.

 

PIT 018     PIT 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 17 říjen 2022 18:41