HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (5) Doporučený

V roce 1968  byl do Československa dovezen jeden výplatní stroj francouzské firmy SATAS. Krátce byl provozován na poště PRAHA 1. Byl to první stroj s otiskem, který vyznačoval hodinu podání, i když ped tím se  stroje s možností použití hodiny jako hodiny podací umožňovaly, ale nepoužívaly. 

Výplatní stroj se zachoval a je vystaven v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě. 

Historie je zajímavá. Popsal ji Luděk Janů ve zpravodaji Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků KURÝR č. 0007 (Studie "Výplatní otisky pražské Hlavní pošty") takto:

"Stroj převeden z pošty PRAHA 015. Známé jsou většinou zkusmé otisky nulové i s výplatní hodnotou z období před nasazením stroje (13. 12. 68) i po. Stroj byl z provozních důvodů málo používán, přestože byl na poště dlouho."

Ve studii autor uvádí konec existence stroje duben 1977. 

I když existuje řada otisků zkušebních, zkusmých a nulových otisků, stroj vyplácel a zachoval se minimální počet poštou prošlých cleistvostí. 

Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní pásek fialové barvy.

Ve výplatním otisku dole je uvedeno číslo stroje V 6. 

Zajímavé je výplatní znaménko před hodnotovými číslicemi ve tvaru malé plné pěticípé hvězdičky. 

Sběratelské označení otisku: SAT - 5m pro obě varianty otisku (na obálkách a na pásku). 

 

Otisk 1. dne 13. 12. 1968. (RR). nulový otisk na služební dopisnici.

satas 003

 

Výplatní otisk na výplatním pásku fialové barvy - s výplatní hodnotou, neprošlý poštou (RR). Datum 13. 12. 1968. 

 

SATAS 009

 

Jedna z  prvních poštou prošlých celistvostí s datem 13. 12. 1968 (R).

 

satas 008

 

Jedna z posledních zachovaných celistvostí prošlých poštou s datem 30. 12. 69.

 

satas 004

 

Výplatní stroj SATAS

Pošta jej evidovala pod čísly: ZP - 2118 - OP 1., ME 91 33/88.

 

SATAS 010

 

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 17 říjen 2022 18:41