HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KNIHY, které mne nedávno zaujaly... Doporučený

KNIHY. které mne nedávno zaujaly...

 

KNIHY, KTERÉ MNE NEDÁVNO ZAUJALY

Na osobních stránkách jsem si vymezil i místo pro informace o knihách, které mne v nedávné době zaujaly. Nejsou všechny, jen ty výjimečné či něčím zajímavé. Na stránkách jsem se již u několika knih zastavil.

Dnes bych se rád zmínil o dvou knihách, které jsem si otevřel, přečetl a ke kterým se občas vracím pro moudrosti a zajímavosti v nich obsažené.

Karel Sedláček, Toulky s Karlem Amerikou

Tiskárna a vydavatelství 999 sro, Pelhřimov, 224 stran plus 40 stran barevné přílohy, první vydání, Praha 2018

Autor se na přebalu uvedl sám:

Kniha je vlastně cestopisnou causerií, sbírkou fejetonů, v nichž se dívám na USA českou optikou. Formou vtipných postřehů a příhod podávám osobní svědectví o životě a přírodních krásách a v autentických reportážích zavádím čtenáře i do míst, kam se běžný turista nedostane“.

Přesné, výstižně, pod tato slova se podepisuji. Je to můj styl, Sedláčkova kniha se hezky čte. Jsem příznivcem a přítelem této literatury. Při psaní se k ní též uchyluji. I mé zážitky by byly na knihu, ale poslání v současnosti se míjím s tímto úmyslem. Snad někdy. Autor má ještě jednu přednost. Je vidět rozdíl od ostatních podobných cestopisů nahodilých a často jednorázových cestovatelů a píšících o svých zážitcích. A o tom to je. Přesné postřehy a jasné závěry jsou velmi potřebné. Autor narozený v roce 1941 se stal v roce 1960 nejmladším hlasatelem Československého rozhlasu. Promoval na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Byl činný v plzeňském studiu, poté byl mluvčím filmového festivalu Finále, redaktorem a též pracoval v deníku Svobodné slovo. Slyšeli jsme jeho hlas i z Rádia Svobodná Evropa, kde byl až do roku 2002 (ukončení). Byl spolupracovníkem různých časopisů a je autorem několika knih.

 KNIHY 1

 

 

 

Freddie Botur, Tennis and America, Thank you (Memoirs of a Czech Refugee, 1948)

AuthorHouse Bloomingtoon, IN, Vydáno v angličtině. Stran 256, řada obrazového materiálu v textu a na konci knihy. Vydáno v roce 2013.

Velmi zajímavá kniha československého rodáka Vratislava Botura (nar. 1922), který emigroval z Československa a popisuje v sedmi kapitolách svůj bohatý a dobrodružný života v Americe, již pod jménem Freddie Botur. Nesmírně čtivá kniha, zabíhající do všech důležitých detailů a navíc velmi poučná. Freddie Botur prožil dobrodružný život a stále jej na východě USA žije. Velká část knihy je věnována tenisu, jeho lásce, velkému zájmu a profesi. Otištěné fotografie dokládají, jakých úspěchů dokázal a v jakém čilém a úzkém styku byl s našimi „zámořskými“ tenisty. Fotografie přibližují, jak blízko byl našim dvěma prezidentům – Václavu Havlovi a Václavu Klausovi.

Má zkušenost s jeho osobností je velmi živá a prostá. Freddie je empatická osobnost, která si rozumí s dříve narozenými, ale i s mladými. Je srozumitelný a velmi zajímavý. Tak jako kniha vzpomínek, která se čte jedním dechem. Navíc, když zmíníte tenis v New Yorku, okamžitě uslyšíte jméno Freddie Botur a jeho kluby. Stal se ikonou tenisu v New Yorku a celé Americe (slova Johna McEnroea). Jeho Ranch je nejen za oceánem pojmem (velké „R“ není překlep).

BOTUR

 

 

Naposledy změněnopátek, 03 leden 2020 11:07