HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZÁVOD KUNZ HRANICE V OTISKU SIGMY

V Československu a řadě zemí světa se má za to, že největším a jediným výrobcem pump a čerpadel byla firma SIGMA v Olomouci a ěnketrých dalších městech. 

Nalezený výplatní otisk této firmy (SIGMA PUMPY HRANICE) mne vyvedl z omylu. Na našem území byly i další slavné fimy, které vynalézaly a vyráběly výrobky tohoto sektoru. 

Jednou z nich byla firma Antonín Kunz - pumpy a vodovody Hranice založená v roce 1883. Existovala až do přáchodu socilaismu a splynutí s firmou Sigma. 

Firma Ant. Kunz vlastní stroj a otisk neměla, ale objevila se jako spolupartner na otisku Sigmy Hranice - viz otisk ze dne 26. 3. 48. Výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelsky označeném jako FR 8h - 4m - 2km měl ve svém označení dvě firmy: SIGMA PUMPY a ZÁVOD KUNZ Hranice. Slovo Kunz nebylo vepsáno, ale jen uobrazeno v logu. Otisk měl v sobě i logo Sigmy.  V roce 1948 toto byla velká ojedinělost, předchozí vlastníci a uživatelé strojů rychle z označení mizeli. Zde toto spolupartnerství bylo umocněno ještě gumovým razítkem s uvedením obou firem. Není divu, firma Kunz a její technologie významně přispěly ke kvalitě výrobků v programu Sigmy. 

 

Otisk s datem 26. 3. 1948 - SIGMA PUMPY a Závod KUNZ Hranice

 

 kunz 001

 

V dalších letech bylo toto opomenutí "napraveno" a jméno zakladatele a název firmy  Kunz z otisku úplně zmizely.

 

Otisk s datem 20. 10. 56  a uživatelem SIGNA HRANICE n.p. 

 

kunz 002

 

Jak šel život s Antonínem Kunzem a jeho firmou?

 

1883

Zámečník  Ant. Kunz původem z PLzně v továrně na hospodářské stroje v Přerově , později po přestěhování  zakládá firmu Antonín Kunz - pumpy a vodovody Hranice a pracuje v dílně na opravu strojů. První činnost: opravy hospodářských strojů. 

1884

Připravena perfektní konstrukce čerpadel a vodních pump

1885

Výroba čerpadel

1886

Firma přejmenována na První hranická strojírna a slévárna Ant. Kunz Hranice

1892

Razantní rozšíření výrobních a obchodních aktivit s expanzí do zahraničí

1895

Firma přejmenována na 1. hranickou továrnu na vodovody a pumpy Hranice

1908

Hospodářský vrchol firmy

1910

Po třech výrobních a obchodních neúspěších s instalací vodovodů (včetně zámku Konopiště) sebevražda Ant. Kunze (1859 - 1910) na Karlově mostě v Praze.

30. 11. 1912

Firma z iniciativy starosty změněna na akciovou společnost - A. Kunz - továrna na vodovody a pumpy A. S.. Hlavní činnost: výroba čerpadel, obchod vlastními i cizími výrobky v oboru, provoz strojírny.

1939

Firmu zabralo nacistické Německo

13. 6. 1945

Národní správa 3. republiky s účinností od 17. 12. 1945

7. 3. 1946

Firma splynula s národním podnikem Sigma (Sigma založena v roce 1883 Ludvíkem Sigmundem, v dalších letech pokračovatelé jeho synové Jan a František)

Tento stav trvá až do roku 1990

1993

Firma se obnovuje a přejmenována na KUNZ Hranice A. S.

2000

Vyhlášen konkurz na firmu KUNZ Hranice A. S.

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnopátek, 09 prosinec 2022 14:07