HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Z PRACHU VYDUPANÉ (11)

Z PRACHU VYDUPANÉ (11)

Rok osmdesátý. Jako v předchozích letech, i v tomto roce, v pátém roce existence, sekce pracovala pravidelně a intenzivně za neuvěřitelně široké podpory skoro sta sběratelů z celého Československa.

Celostátní setkání se konalo opět v Praze v prostorách MV SČSF v tehdejší Kalininově ulici v Praze 3 v sobotu dne 26. dubna 1980. Zúčastnilo se jej jedenáct přívrženců výplatních otisků, za komisi poštovní historie a celin byl přítomen Václav Mahovský.

Průběh setkání mělo již zavedený a standardní průběh – zpráva o činnosti a plán na rok 1980, odborné referáty členů sekce a výměnu materiálu. Sekce zaznamenal nejen příchody nových členů, ale i smutné odchody těch dříve narozených. V roce 1980 odpustil naše řady Jaroslav Medlín z Blatné.

Vedoucí sekce M. Bouška přednesl zprávu o činnosti od minulého Celostátního setkání dne 9. 6. 1979. Hlavním úkolem zůstala katalogizace, z níž vyšel díl I. (1926 – 1939) a II. díl (1945 – 1948). Období zabraných území a Protektorátu Č + M nám nedovolila vydat situace a postoj politických orgánů a SČSF k tomuto spornému období. Pracovali jsme na II. dílu a 1945 – 1948 (motýlek) a vydali jsme jej. Další díl otisků pošt do roku 1980 jsem vadl ve Zpravodaji a stále jsme na něm pracovali.

 

Dalším úkolem byla popularizace výplatních otisků mezi odbornou a laickou veřejností. Nános nesběratelství z minulých let udělal však své. Toto byla těžká práce…

 

Významným propagačním počinem byla katalogizace otisků Ćech, které se měla objevit ve Filatelii. Bohužel nenahrazovala řádný katalog.

 

Úspěšnou činnost vyvíjely dvě pracovní skupiny – otisků pošt (I. Leiš) a chybotisků čs. otisku (K. Kuča).

 

Pražstí sběratelé se scházejí pravidelně již pět let, celostátní setkání bylo též pět. Sekce je v kontaktu se sběrateli v několika zemích.(PLR, SSSR, USA, NSR).

O kolování hovořil J. Kyzlink (má již 25 členů). Vyhlásil jsem, že počet členů dosáhl počátkem roku 1980 počtu 100 členů.

 

Odborná část. Zazněly čtyři referáty – Zajímavosti elektronické pošty (M. Bouška), Typologie výplatních otisků čs. pošt (M. Bouška), Zajímavosti poštovního provozu (Výplatní otisky v cizině (P. Šmíd), Identifikace výplatních otisků (I. Leiš). Vše bylo doplněno bohatým dokumentačním materiálem.

  1. Leiš tlumočil pozvánku na Národní výstavu poštovní historie a celin v Ostravě (16. – 24. 5. 1980), kde se konala též výměnná schůzka a seminář KPHC).
  2. Pozvánku obdrželi členové sekce i na výstavu v Terezíně.
  3. Výměna toto další úspěšné setkání ukončila.

 

 

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.