HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Z PRACHU VYDUPANÉ (14)

Z PRACHU VYDUPANÉ (14)

Rok osmdesátý třetí. Na 8. Celostátním setkání, které se konalo 21. 4. 1983 v zasedací místnosti SČSF v Celetné ulici, nás bylo 21. Tento počet patřil k těm větším. I složení účastníků bylo zajímavé. Přijel přítel Sláma starší se synem, přivítali jsme i nestory sběratelství kolegy Kohouta a Šmída, jakož i budoucí naděje našeho oboru kolegy Kuču, Janů a Nováka. Přišel mezi nás i přítel Mirek Forman z Kutné Hory, jinak gestor poštovní historie a celin ze Středočeského kraje.

 

Toto setkání si připomnělo první úspěšné pokusy vyplácení zásilek pomocí výplatního stroje, v té době prvním známým pokusem byl výplatní stroj Karla Uchermanna v Norsku. Od této události uplynulo 80 let.

Podle regulí SČSF jsme pozvali á2 aktivních členů sekce, kromě úspěšných vystavovatelů a mladých sběratelů. Jako obvykle jsme si vyslechli zprávu o činnosti našeho vedoucího M. Boušky. Zmínil úspěchy na poli publicistiky a vystavování. Počínaje číslem 24/1982 Filatelie začal vycházet iI. díl Katalogu otisků 1945 – 1948. Tím se uzavřela první ucelená kapitola historie čs. výplatního otisku. Bohužel z ideologických důvodů jsme nemohli otisknout katalogizaci otisků ze zabraných území 1938 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava. M. Bouška I. Leiš zpracovali další katalog – výplatních otisků pražských pošt v letech 1946 – 1982, který vyšel ve formě brožury k výstavě KF 00-15., která se konala ke 40. výročí klubu (zal. 1943). Zpravodaj též pravidelně vycházel, v katalozích, dalších zpravodajích, časopisem (Pošta PNS a Zápisník) se objevila celá řada článků a studií. Technické důvody zapříčinily, že nevyšla tři čísla našeho zpravodaje, k tisku byla předána, ale čekáme na vytištění.

Práce na chystané monografii o čs. výplatních otiscích pokračují dál. Stále jsme žili v domnění, že monografie vyjde…

Vystavování se v minulém období značně rozšířilo, vzniklo několik soutěžních a propagačních exponátů. Relativně se zvýšilo ohodnocení, ale stále nedosáhlo objektivní výše (nejvyšším ohodnocením byly malé stříbrné medaile).

 

Členská základna dosáhla počtu 139 osob (k 22. 4. 1983).

 

Příští období by mělo být zaměřeno na získání mladých filatelistů pro tento obor a na zahájení prací na katalozích otisků s výplatním razítkem ve tvaru pseudoznámky. Stranou by neměly zůstat exponáty na soutěžních výstavách.

 

Krajská pracovní skupina v Severočeském kraji již pracuje a na její práci se zúčastňuje 12 sběratelů. S její prací nás seznámil aktivní člen sekce I. Brožek. Hlavním tématem práce této skupiny je regionální tématika.

 

Kolování má 30 stálých členů, za rok obdrží kolování jeden člen 4 – 5x, v kolování je materiál z poslední doby, ale i klasické kusy. Chybí poválečná léta. Menší část tvoří zahraniční otisky. Zajímavý byl rozbor cenových relací – cena za kus z posledních let dvacet až třicet haléřů, doporučené padesát haléřů. Starší otisky od jedné do pěti korun. Zajímavé se prodávají mezi šesti až osmi korunami.

 

Co nás čekalo v odborné části?

 

Byly to tyto referáty doplněné bohatým dokumentačním materiálem:

 

-          F. Śmíd, Některé zvláštnosti nizozemských a francouzských výplatních otisků z poslední doby a Elektronická pošta a její výplatní otisky v Německu (SRN),

 

-          St. Sláma, Výplatní otisky a Národní divadlo

 

-          I. Leiš, Švýcarské výplatní otisky a jejich zajímavosti

 

-          I. Leiš Postava Věry Chudáčkové v historii čs. výplatního otisku a její korespondence s arch. Albertem Jonášem a aktivní pomoc při tvorbě jeho Studií o otiscích čs. frankotypu z let 1933 a 1934.

 

Gestor Středočeské pracovní skupiny poštovní historie a celin KPHC SČSF M. Forman zhodnotil činnost sekce „jako záslužnou“. Tato slova nás potěšila.

Velká výměnná schůzka zakončila toto celostátní setkání.

Na dokreslení několik dobových dokumentů vztahující se k této schůzce: pozvánka účastníkům, prezenční listina a několik ukázek výplatních otisků z 80. let, které se hojně sbíraly hlavně začínajícími sběrateli. Neušly pozornosti ani bardům tohoto oboru, neboť toto období let od roku 1946 bylo jedno z nejzajímavějších…. Společnost DATASYSTÉM měla mnohé společné s čs. výplatními otisky. Pro sběratele bylo důležité, že otisky byly různorodé, navíc docházelo k přirozené výměně výplatních strojů Francotyp za  stroje Postalia. Hraniční data byla oblíbeným sběratelským zájmem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. celostátní setkání 1 001     8. celostátní setkání 2 001     OVS DATASYSTÉM Blava 001

-         

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.