HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Z PRACHU VYDUPANÉ (18)

Z PRACHU VYDUPANÉ (18)

Rok osmdesátý šestý. V pořadí 11. Celostátní setkání sběratelů výplatních otisků se uskutečnilo dne 9. 11. 1986 v Chebu. Již v nových podmínkách. Sekce otisků výplatních strojů ukončila pod touto hlavičkou svou činnost a v rámci nově zřízené odborné pracovní skupiny výplatních otisků spadající organizačně pod sekci dopravy poštovních zásilek se českoslovenští sběratelé začali věnovat své činnosti. Heslem bylo „Jedeme dál…“. Sběratelství výplatních otisků doznalo změn, na jejich základě odstoupil dlouholetý vedoucí sekce M. Bouška ke škodě sběratelství u nás. Skupina stála před úkolem nahradit tuto významnou osobnost našeho sběratelství. Přislíbil, že bude spolupracovat na dalších dílech katalogizace. Práce jsme zahájili s m. Bouškou na období 1946 – 1986 a na období, která nejsou podporována vedením SČSF – na zabraných územích 1938 a 1939 a na otiscích Protektorátu Čechy a Morava. I. Leiš již zpracoval osvědčenou metodou děrných karet období Protektorátu. Zbývá zkonfrontovat se sbírkami obou autorů. Po zpracování katalogu budou podklady včetně doplňků z naich sbírek předány do fondu Poštovního muzea (což se později stalo, ale za jiných okolností).

Tajemník I. Leiš přednesl za bývalého vedoucího sekce informaci o činnosti a o tom, co bude straronová entita dělat v příštím období.

Větší část setkání bylo věnováno odborným přednáškám, informacím a problémům. Dva přítomní účastníci se zabývali těmito odbornými otázkami:

I.Leiš

-          60 let čs. výplatního otisku,

-          Výplatní otisky s R-obrazci,

-          Výplatní otisky ve fondech Poštovního muzea (výsledek desetiletého studia archivů PM společně s M. Bouškou)

L. Janů

       -     Zajímavosti čs. výplatních otisků z poslední doby.

Součástí setkání byla i výměnná schůzka, ke které se připojili i místní filatelisté a poštovní historici.

Celostátní setkání přineslo jeden nový rys do práce této odborné skupiny – práce v terénu a pokus o hlubší studium ve zdrojích, které nebyly ještě odkryty.

Kolega Bengl poskytl svou sbírku k dispozici při zpracování dalších katalogů (příležitostné otisky), kolegyně Kocíková dostala pověření k získání neznámých otisků z Prahy a zpracování přehledu k 1. 1. 1987. Připojili se k ní kolegové Bouška, Leiš, Janů, Medlín. Pozornost jsme soustředili na kolování, které jsme rozšířili i do Západočeského a Severočeského kraje. Pozornost se soustředila i na další tehdy populární kolování. V Rulcově kolování byly i výplatní otisky. Tím se zdroje otisků a informací podstatně rozšířily.

  

Spolupráce na zpravodaji „Výplatní otisky“ se ujal i P. Stříteský.

I.Leiš předal účastníkům nový otisk, který vytvořil společně s pomocí vedení Živnostenské banky (viz příloha). Jedná se o první „otisk v otisku“ u nás.

Tento výplatní otisk vyplácel v budově Živnostenské banky na pražských Příkopech zásilky v době od 16. 9. do 15. 10. 1986. Dle údajů podatelny se „vyjelo“ celkem 20000 otisků. Pro další zájemce jsem zajistil tyto otisky.

Příští celostátní setkání jsme naplánovali na říjen 1987 do Prahy, kde by se měly vyřešit i personální otázky v souvislosti s reorganizací po V. sjezdu Svazu československých filatelistů v roce 1984.

        OVS Živnostenská 1986 001

 

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.