HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

LEGENDA HEINER DÜRST Doporučený

HEINER DÜRST – legenda výplatních otisků

„Existuje velký počet specialistů, kteří disponují velkými odbornými znalostmi. Avšak vzácněji nacházíme malý počet těch, kteří jsou připraveni o svých oborech psát a poskytnout své znalosti široké veřejnosti.“

   Hans-Joachim Förster v předmluvě k Dürstově poslední (rozlučkové) knize „Die Freistempel der Schweiz – Katalog und Handbuch (Výplatní otisky Švýcarska – Katalog a příručka), 5. Auflage, Rüschlikon 1998

Osobní vyznání na úvod

Heiner Dürst (HD)je legendou světového sběratelství výplatních otisků a publicistiky v tomto oboru poštovní historie. S nadsázkou se dá říci, že se narodili o několik let později, než se objevil první výplatní otisk. Vzácně souzněl s výplatním otiskem, nejen odborně, ale i časově. I lidsky byl vzácný člověk , který se na svět přinesl pokoru, píli, důslednost a cit pro rozdávání svých znalostí ostatním.

Dodnes si pamatuji jeho klid a upřímný úsměv, který vyzařuje z reprodukovaných fotografií (podobenek) anebo ze společné fotografie s Robertem di Casolou, dalším velikánem výplatního otiskářství, o kterém jsem již na našich webovkách již psal.

Bylo mi vždy potěšením jej navštívit v Rüschlikonu u Curychu při mých cestách do Švýcarska. Každé setkání s touto osobností mne vždy obohatilo a pomohlo se orientovat v džungli tohoto sběratelského oboru. Zcela jistě byl mým velkým mentorem. Bez jeho pomoci a rad bych nikdy v oboru nic kvalitního nedokázal . Svou velkorysostí mne získal pro švýcarské a lichtenštejnské výplatní otisky a dodnes opatruji základ sbírky, který jsem od pana Heinera Dürsta získal. Humor a noblesa jej neopouštěly do posledních chvil jeho života.

Přehledná kronika života, občanského i odborného

12. 1. 1911 – HD se narodil

1932 – rok, kdy se podle svého vyjádření HD začal věnovat sbírání výplatních otisků

             Prvními artefakty jeho sbírky byly otisky Švýcarska a Německa, později celý svět

(na vrcholu svého sběratelství měl ve své sbírce 50000 výplatních otisků)

Povoláním byl obchodníkem zabývajícím se dovozem, zastupoval německou firmu vyrábějící stroje pro potravinářský průmysl.

1936 – ve svých 25 letech se intenzivně věnuje tomuto sběratelství

1960 – stal se redaktorem časopisu Schweizer Baublatt

1973 – odešel do penze

1944 – vlastním nákladem vydal svou první publikaci o výplatních otiscích Německa

1946 - vydal   Katalog výplatních otisků Švýcarska

1953 – HD aktivně spolupracuje s autory prvního světového katalogu S. D. Barfootem (Londýn) a Wernerem Simonem (Memphis TN) „The Meter Postage Stamp Catalogue“, UPS London 1953). Autoři oceňují jeho pomoc takto: „Naše díky patří speciálně: panu Heineru Dürstovi z Rüschlikonu, Śvýcarsko za souhlas s uvedením jeho materiálů z jeho velmi detailní sbírky evropských výplatních otisků.“

1959 - společně s kolegou Ruprechtem Glasewaldem vydal Katalog výplatních otisků Německa (vydavatel Poststempelgilde Rhein/Donau e.V. v Düsseldorfu)

1980 – společně s kolegou Gerdem Eichem vydal Katalog výplatních otisků Německa ve stejném vydavatelství

1980 - došlo k publikaci 2. vydání Katalogu Švýcarsko/Lichtenštejn (vlastní nákld)

1982 – za svou sběratelskou a publikační činnost získává čestné členství v BdPh

1985 – HD je jedním ze zakládajících členů německé badatelské společnosti „Deutsche Post- und Absenderstempel e. V.“ (FG DPA)

           1982 – 3. vydání Katalogu (z roku 1980)

1987 - 4. vydání Katalogu (z roku 1980)

1987 – konzultuje a oponuje mou jurymanskou práci „Výplatní otisky“

1991 – HD se stává čestným členem badatelské společnosti „Deustche Post und Absenderstempel e. V.“

Ve stejném roce mu byla udělena medaile Heinera Dürsta („Heiner – Dürst – Preis“) za badatelství a literaturu v oboru výplatních otisků. Cena je pojmenována po jeho osobě a první medaile byla udělena jemu.

Při vydávání publikací mu byl značně nápomocný jeho spolupracovník profesor Willfried Epprecht.

Tato cena nebyla jediná v jeho života. I další organizace v Německu a Itálii jej za jeho činnost ocenily (BdP, FG DPA, italská AICAM).

1991 – zastává funkci oponenta mé knihy „Výplatní otisky“vycházející samonákladem

1992 – HD ve spolupráci s FG DPA vydává publikaci „Absender – Freistempel als Postfreistempel (Notmassnahmen nach dem 8. Mai 1945) Deutschland. Svou sběratelskou činnost a badatelství zaměřuje výhradně na Švýcarsko.

1992 - ve spolupráci s FG PA vydává historickou brožuru o výplatních otiscích ve světě (Geschichte der Maschinen-Freistempel 1884/1928)

1996 – vychází 5. vydání katalogu a příručky „Die Freistempel der Schweiz 1996“) – jubilejné vydání k 50. výročí publikování katalogů a příruček Heinerem Dürstem

1996 – vychází svazek 1 katalogu „Die deutschen Post- und Absenderfreistempel (Deustches Reich und Aptierungen), který sestavil HD společně s německým sběratelem a publicistou Gerdem Eichem

1998 – vychází katalog výplatních otisků Švýcarska (svazek 2), jeho poslední samostatná publikace za života

1999 - vychází svazek 2 Výplatních otisků Německa (německé otisky po válce od roku 1946) autorů HD a Gerda Eicha.

3. 10. 2003 – Heiner Dürst umírá v Rüschlikonu ve věku 92 let

Ocenění Heinara Dürsta

Ocenění jeho publikací: Za svou masivní a kvalitní publicistickou činnost byl oceněn nejen uvedeným několikerým čestným členstvím a cenami, ale na různých výstavách obdržel vysoká ocenění: Miláno, Pavia, různé švýcarské výstavy, Interposta 1959 Hamburg, „Poststempelgilde Rhein/Donau e.V. mu za 40 let členství udělilo čestnou medaili.

Jeho publikační činnost se neomezuje jen na vydávání katalogů a příruček, ale jeho nesčetné články se objevují i v časopisem a filatelistické odborné literatuře.    

2005 – autoři dalšího úspěšného katalogu „The International Postage Meter Stamp Catalog (Joel A. Hawkins a Richard Stambaugh) ve svém 1. vydání z roku 2005 oceňují Heiner Dürsta v úvodu společně s dalšími spolupracovníky takto:

„Chceme vyjádřit náš vděk ….. velkému počtu sběratelů po celém světě při zpracování této knihy. Speciálně se zmiňujeme o následujících osobách a organizacích, které nám poskytli podstatné příspěvky.“

Na stejné stránce je Heiner Dürst (jméno tučně) jemnován společně s Otto Gleixnerem, Joelem Lerouxem, Richardem Peckem a Kenichi Yamomotem podruhé: „….zvláštní ocenění patří i ….. Heinerovi Dürstovi….. za nesmírnou a rozsáhlou pomoc.“

DR. Jann Etter ve svém nekrologu otištěném v SBZ 3/2004 na straně 119 píše:

„(Heiner Dürst) byl velký člověk svého sběratelského oboru výplatních otisků …, kde publikoval velkou řadu katalogů a příruček a tím správně tento sběratelský obor učinil známým.“

 

Není co dodat. Jeho katalogy a příručky provázejí sběratele do dnešních dnů a dlouho budou jediným, co v jeho zaměření máme. Ba, co víc. Heiner Dürst nezachytil jen poštovní historii a historii výplatního otisku Švýcarska, Lichtenštejnska a Německa, ale též i obecnou historii tohoto teritoria pomocí výplatního otiskářství. Za to mu patří dík.

 

 

Short English resumé:

The article remembers one of the greatest meter stamp collectors and publicist in this special field of philately – Mr Heiner Dürst, a modest man with great knowledge in the field of meter stamps appreciated by many people and organisations. Words of the authors of the first“ Catalogue of the Meter Postage Stamps of the World“ Mr S. D. Barfoot of London and Mr Werner Simon of Mephis, TN said it in the preface clearly:

„ Our thanks are also especially due to:

Herr Heiner Dürst, of Rüschlikon, Switzerland

for permission to include materiál from his very detailed researches on European meters.“

What else to add? Our thanks go to Heiner Dürst, Esq.

Přidáno: 25. 11. 2015