HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

PROF. LADISLAV VELTRUSKÝ, VELKÁ OSOBNOST

PROF. JUDr. LADISLAV VELTRUSKÝ, CSc., velká osobnost

Letos si připomínáme čtyřicet let od jeho úmrtí v roce 1979 ve věku 61 let.

Prof. JUDr. Ladislav Veltruský (narozen 27. 2. 1917 - zemřel 24. 1. 1979) byl československý ekonom, expert na finanční právo, prorektor pro vědecko-výzkumnou práci  a rektor pražské Vysoké školy ekonomické v letech 1968 - 1970. Zároveň v letech 1969 - 1971 působil jako poslanec v České národní radě. Jeho hlavním vědeckým oborem byly finance. Specializoval se na československé finance, kapitalistické finance, peněžní oběh a úvěr v kapitalistických státech, finance všeobecně ve světě, bankovní soustavy kapitalistických států a vlivy ekonomického systému na podnikové finance a metodiku úvěrů. Napsal celou řadu odborných knih.  Praktické zkušenosti získal v Legiobance (1938 - 1942), v Ústřední správě spojů (1946 - 1948), Živnobance (1948 - 1949) jako vedoucí studjního oddělení  na ministerstvu financí (1949 - 1954), kde zastával funkci vedoucího tiskového a publikačně-dokumentačního oddělení. V padesátých letech měl být vyslán jako československý expert do mezinárodních organizací se sídlem v USA, ale z kádrových důvodů mu to nebylo umožněno. Několikrát přednášel na univerzitách v tehdejším západním Německu. V roce 1954 nastoupil do nově vzniklé Vysoké školy ekonomické jako docent katedry úvěru a financí.

Měl jsem tu čest jej poznat osobně coby student VŠE v letech 1964 - 1970 jako vynikajícího podporovatele studentské publikační činnosti (EKONOM) -  a zejména přímého účastníka a pomocníka při zakládání a prvních krůčků Mezinárodního sdružení studentů vysokých škol ekonomických a obchodních (AIESEC). Člověka jen s těmi nejlepšími lidskými vlastnostmi. Často byl hostem na našich formálních i neformálních schůzkách. Obdivovali jsme  jeho vlastnosti jako byl životní optimismus i přes jeho zdravotní hendikep, suchý smysl pro humor a zejména přimočarost a jednoduchost v jednání. Pojmenování problémů a jejich vyřešení nám dodávaly sílu a odvahu. Byl jedním z nás a chránil nás předrůznými nepříznivými vlivy. Jeho funkce prorektora pro vědeckovýzkumnou činnost byla naplněna beze zbytku. Ekonom a AIESEC měl všestrannou podporu ze stran akademických funkcionářů VŠE hlavně díky jemu. 

Ne náhodou tehdejší vedení československého AIESECu jej nominovalo a schválilo jako jednu z velkých osobností do sboru čestných členů AIESEC Československo, kde měl vynikající společníky, jakými byli  prof. Ota Šik, DRSc., prof. dr. Vladimír Kadlec, DRSc., prof. ing. Mikuláš Sedlák, CSc, či prof. ing. Vladimír Líbal, CSc. (zaznamenáno v Kompendiu čs. AIESECu autora I. Leiše z roku 1970).

 Po zásluze byl ve složitých letech zvolen rektorem VŠE po prof. V. Kadlecovi, který se zhostil funkce ministra školství Černíkovy vlády v roce 1968.   Prof. Veltruský byl duchovním otcem vědecko - výzkumné koncepce na VŠE, která násilnou normalizacíbohužel  spadla pod stůl. V jeho koncepci byl "student a jeho vzdělávání" na prvním místě. Nicméně dědictví nám zanechal a jeho slova by měla být vytesána zlatem do kamene v areálu VŠE:

 

"Jsem přesvědčen, že přednášet a rozšiřovat nejnovější vědecké výsledky je skutečně základním posláním vysoké školy a že je to vědecká práce ve vlastním smyslu.  ..... úkolem vysoké školy je poskytnout učitelům stejné východzí šance, ale postupně více preferovat ty, kteří se odpoutají směrem ke špičce...".

 

Prof. L. Veltruský, prosinec 1966 (Ekonom v interview čelných akademických představitelů VŠE č.7/leden 1967)

 

Prof. Ladislav Veltruský byl živým důkazem toho, že i ve složité době si lze zachovat  důstojnost a čest a nenechat se ohnout. Dokázal to slovy, ale i skutky. Byl v prvních řadách listopadové studentské stávky a v čele smutečního průvodu a tryzny za Jana Palacha.

Prof. Veltruský 001

 

Prof. Ladislav Veltruský 001

 

Prof. dr. Ladislav Veltruský CSc. na dvou dobových snímcích:

- oficiální fotografie rektora z roku 1868 (zdroj: www.vse.cz, www.facebook.cz/vse)

- rozhovor pro Československou televizi o federalizaci coby rektor VŠE, s redaktorem Toningerem (zdroj:www.google.com, https://ceskateleviza.cz), Prof. L. Veltruský vlevo.

 

VZPOMÍNKA NA PROF. LADISLAVA VELTRUSKÉHO

Dne 31. 10. 2019 se v Café Pointa na Valech v Praze sešlo několik redaktorů studentského časopisu EKONOM, který vycházel v letech 1965 - 1969 na pražské VŠE, aby společně s dcerou pana profesora paní ing. Hanou Cífkovou zavzpomínali na osobnost prof. Ladislava Veltruského. Pan profesor byl ve velmi složité době svými vlastnostmi a pozitivním vztahem k životu a ekonomické vědě nesmírným přínosem pro tehdejší studenty, ekonomickou vědu a naší Alma Mater - VŠE Praha.

 

DSC09583     DSC09581    DSC09585     DSC09584     DSC09587    

I.Leiš(listopad 2019)

 

 

 

Naposledy změněnopondělí, 04 listopad 2019 00:26