HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FRED MELVILLE

FRED MELVILLE

významný filatelista a publicista… zakladatel a president britské Společnosti poštovní historie

„Je pozoruhodné, že publikace Freda Melvilla jsou bez chyb, ke kterými se tak často setkáváme v levných příručkách o filatelii.“

Úryvek z recenze otištěné v roce 1903 v Morley´s Philatelic Journal po vydání Melvillovy knihy The A.B.C. of Stamp Collecting

Život                        

Frederick John Melville (25. 2. 1882, Edinburgh – 12. 1. 1940, Londýn) se narodil v Edinburghu do rodiny Thomase J. a Annie Melvillových. Ve dvou letech se přestěhovala rodina do Londýna poté, co se jeho otec stal korespondentem novin The Scotsman v britském Parlamentu. Fred měl tři bratry a dvě sestry.

Navštěvoval Westminster School, kde byl hlavním iniciátorem založení školního časopisu The United Westminster School Field Club Magazine. Od školních let se mu říkalo Fred.

Ve svých jedenácti letech vzal svého otce na výstavu poštovních známek, kterou organizovala Filatelistická společnost v Londýně (Philatelic Society) – nyní existující pod názvem The Royal Philatelic Socety Londýn (Arundel Street). Na výstavě potkal Edwarda Dennyho Bacona, který jej seznámil s časopisem The London Philatelist. V roce 1899 vstoupil do této společnosti, ale byl odmítnut pro svůj nízký věk. Výsedkem této události bylo, že založil The Junior Philatelic Society (nyné The National Philatelic Society)- Filatelistickou společnost pro juniory.Tato společnost se dočkala ohromného úspěchu, neboť vyšla vstříc potřebám mladé generace. V roce 1906 založil Fred Melville pobočku této společnosti v Manchesteru. Melville se stal presidentem společnosti a zůstal ve funkci až do smrti. Redigoval i časopis The Stamp Lover.

Větší aktivitě mu bránilo chabé zdraví. Nebyl ani povolán do branných sil bojujících v I. světové válce.

Melville zemřel v roce 1940, pohřeb se konal na Lambeth Cemetary v Tootingu 16. 1. 1940. Nebyl ženat. V roce 1941 posmrtně vstoupil do Síně slávy APS (American Philatelic Society). Po jeho smrti jeho rozsáhlou filatelistickou knihovnu koupila americká Kongresová knihovna . Jeho tituly jsou dnes rozděleny mezi tuto knihovnu a americké Národní poštovní muzeum (The National Postal Museum). Část nalezneme i v knihovnách Smithsonianského institutu.

Sběratel, autor publikací, redaktor

Fred Melville se věnoval od raného dětství filatelii, nejdříve poštovním známkám, později též telegrafním známkách a fiskální filatelii, neopomněl ani obory poštovní historie a to nejen Velké Británie, ale i britských kolonií. Zkušenosti se sběratelstvím se otiskly do jeho časopisů a publikací.

Melville napsal řadu odborných knih, které přesáhly úctyhodné číslo 100. Většinou se týkaly filatelie.

V roce 1897 napsal a sám vydal osmistránkovou brožůru s názvem Stamp Collecting. Cena jedna pence. Fred byl tak překvapen, že kniha šla na odbyt. Kdykoliv ji viděl, koupil ji. Dnes se jedná o velmi hledanou a vzácnou publikaci. V roce 1899 se stal redaktor filatelistické sekce v malém časopise vycházejícím pod názvem Hardman´s Miscellany. Krátce nato začal vydávat další svůj časopis Young Stamp Collector (splynul s Stamp Collectors´Fortnightly). Přispíval do deníků The Daily Telegraph, Wide World Magazine, The Straits Times of Singapore, Ilullustrated London News a John O´London´s Weekly.

Jeho druhou filatelistickou knihou byla The A.B.C. of Stamp Collecting (1903). Dočkala se později dalších vydání (např. 1922).

Některé jeho knihy byly přeloženy i do cizích jazyků (švédštiny a holandštiny. Poslední knihou byla příručka Modern Stamp Collecting (vydána 6. 5. 1940).

Melville redigoval též Postage Stamp (1909 – 1929), Stamp Collector ś Fortnightly (1921 – 1939) a British Philatelist (1932 – 1939).

Pustil se i do psaní divadelních her. Jedna z nich(The Lady Forger:an original play – 1906). Ve stejném roce se dostala na jeviště Bijou Theatre na Archer Street v Londýně (během výročního koncertu Filatelistické společnosti pro juniory).

Používal i pseudonymy (např. Miss Fitte). Byl též činný mimo filatelii v různých časopisch (např. Sunday Magazine, Cosy Corner   a dalších). Svůj talent posílil díky svému mentorovi a koučovi Siru Alfredu Harmsworthovi (později Lord Northcliffe), což byl zaklaatel populárních deníků The Daily Mirror a The Mail.

Zakladatel organizované filatelie

Fred Melville byl činný na mnoha úsecích filatelie. Od roku 1911 byl členem Společnosti fiskální filatelie. Byl členem mnoha výstavních jury. Na Filatelistickém kongresu Velké Británie v roce 1935 získal Kongresový pohár za jeho práci The Lives of Forgers (Životy padělků).

Dne 26. 9. 1936 z jeho popudu došlo v kancelářích Robson Lowe na setkání eminentních filatelistů k založení britské Společnosti poštovní historie (The Postal History Society). Jednomyslně byl zvolen jejím prvním předsedou. Cílem této společnosti byla podpora studií poštovní komunikace na místní, národní a mezinárodní úrovni, publikování časopisu a další práce spojené s poštovní historií. Inaugurační setkání této psolečnosti se konalo 24. 10. 1936. Hlavním řečníkem byl Charles Clear (ředitel oddělení Public Relations Hlavní londýnské pošty) – přednesl přednášku na téma „ John Loudon McAdam a poštovní úřad“. Koncem prvního roku existence tato společnost měla 61 členů. Společnost existuje do dnešních dnů se 315 členy (75 ze zahraničí). Vydává časopis 4x do roka (Postal History) a stále se věnuje historii písemné poštovní komunikace.

Melville byl i organizátorem výstav. V roce 1908 organizoval the Imperial Stamp Exhibition, v roce 1915 the War Stamps Exhibition a v roce 1934 APEX (první mezinárodní výstavu letecké pošty).

Redigoval i výstavní katalogy (1912, 1923)

Neúnavná síla Freda Melvilla pomohla zřetelně propagovat filatelii mezi mladými a širokou veřejností.

I když byl zejména autor a žurnalista, pustil se i do aukcí a prodejů poštovních známek a artefaktů poštovní historie. V časopisech můžeme najít jeho nabídky.

Pohled na jeho dílo

V prvé řadě psal o známkových zemích a jejich poštovních známkách, zejména v letech 1909 – 1911.Známé jsou jeho práce o britských koloniích a protektorátech (Britská centrální Afrika,   Kajmanské ostrovy aj., ale i nezávislých územích Holandsko, Jamaica, Portugalsko, USA a pochopitelně o Velké Británii. Celkem 17 hlavních publikací.

Dalším okruhem byly filatelistické publikace všeobecného charakteru, kterým se věnoval zejména ve 20. a 30. letech. Obsahovaly poštovní historii (razítka, zajatecké známky), poštovní celiny, aerofilatelii, známkovým zemím (Andora, Antigua, Azerbajdžán, Brunej atd.), všeobecná problematika a pohledy na filatelistickou literaturu, návody na sbírání filatelistické předměty důležité ke sbírání, alba a jejich historie, celkem 29 hlavních titulů.

Poslední skupinou byla další publikace k různým tématům sem se dopočítal čísla 60. Jsou mezi nimi katalogy, příručky, specializované příručky, studijní známkové knihy, knihy o tisku známek, studie o cenných známkách, návod na sběratelství známek, aj.

Základní bibliografii lze najít na https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_publications_by_Fred_Melville.

Dokladem kvality jeho děl je to, že jsou do dnešních dnů hledanými položkami mezi filatelistickou veřejností.

Fred Melville byl pozoruhodnou osobností, která spojovala bravurním způsobem sběratelství, žurnalistiku, organizátorský talent a pochopení propagovat filatelii mezi laickou veřejností a zejména mládeží. Cit měl nejen pro poštovní známky, ale i další obory filatelie. V historii filatelie zanechal zřetelnou stopu. Položil i základní kámen sběratelství specializovaných oborů a poštovní historie v Evropě a na světě. Jím založená Společnost poštovní historie v Londýně v příštím roce oslaví již 80 let své existence bez přerušení.

Zdroje: 1/ www.google.com

             2/ http://en.wikipedia.org

             3/ http://www.postalhistory.org.uk

             4/ Dokumenty APS

Psáno pro www.kf0015.cz a přidáno: 23. 10. 2015    

ILE