HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

HANS ERMANN ANTON KROPF, zakladatel sběratelství razítek v Čechách

Hans Kropf

 

Jedno z nejznámějších jmen mezi sběrateli poštovní historie, a zejména razítek z území Čech, Moravy a Slezska. Zasloužil se o položení základů sběratelství specializovaných oborů ve filatelii, hlavně sběratelství razítek. V roce 2015 jsem pro server www.kf0015.cz napsal souhrnný článek o jeho životě a díle. Na přání několika přátel jej zavěšuji i na můj osobní web a doplňuji dvěma stránkami z časopisu AUSTRIA - PHILATELIST z 1. 1. 1894, kde na titulce je informace o Hansi Kropfovi a začátek jeho článku o razítkách Rakouska - Uherska a Lombardska v němčině. Zároveň potvrzuji jeho datum narození 8. 6. 1856, které nebylo v době sepsání řlánku přesně potvrzeno.

 

KROPF 1 001     Kropf 2 001Kropf 3 001     Kropf 4a 001Kropf 5 001

Naposledy změněnostředa, 15 leden 2020 16:31