HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FRANTIŠEK JAN NEPOMUK NOSEK, velký podporovatel modernizace čs. poštovnictví

FRANTIŠEK JAN NEPOMUK NOSEK

Dalším významnou osobností z politických, společenských poštovních kruhů I. republiky podporující čs. poštovnictví a též i modernizaci provozu kromě jiného i pomocí výplatních strojů byl JUDr. František Nosek, československý právník, politik, meziválečný ministr a poslanec Národního shromáždění za Československou stranu lidovou.

Postupující rozmach pošty listovní, zvláště pak stálý vzrůst dopravy zásilek hromadných …. nelze , aby se opominuly výplatní stroje.“

František Nosek

Československá pošta v prvých deseti letech samostatnosti“

Díl II., Praha 1929

Byl to muž, který svědčil svou víru na všech polích, kam ho Pán povolal, se stále většími zodpovědnostmi pro společné blaho národa“.

Giovanni Coppa

homilie ze dne 17. dubna 1993

Kronika životní, politická a kariérní:

1886 (26. 4.)

narozen v Chrudimi

1905

maturita na chrudimském gymnáziu,

činný v českém katolickém politickém hnutí

1910

získal doktorát po studiích práv na české Univerzitě Karlově v Praze, začal pracovat ve službách Zemského finančního ředitelství v Čechách

1918

přechází na Ministerstvo financí

1919

zakladatel ČSL, stává se místopředsedou, patřil k nejvýznamnějším politikům

1920

zasedal v Revolučním národním shromáždění za ĆSL, získal mandát na 103. schůzi, stal se poslancem Národního shromáždění

1925, 1929

obhajuje svůj mandát ve volbách

1925 – 1926

čs. ministrem vnitra (2. vláda Antonína Švehly)

1926 – 1929

čs. ministrem pošt a telegrafů (3. vláda Antonína Švehly a 1. vláda Františka Udržala)

1926

byl významným činitelem při prosazení  zákona na zvýšení platů duchovních, byl činný ve Svazu hospodářských družstev a Ústřední lidové záložně, aktivní v církevní oblasti, zakoupil pozemky na stavu kostelů v Praze, měl zásluhu na vybudování kostela sv. Anežky a českých patronů v Praze – Spořilově, byl činný jako františkánský terciář

30. léta

poražen Bohumilem Staňkem v boji o vliv na stranický lidovecký tisk

1935 (17. 4.)

ve věku 48 let umírá v Praze, je pohřben na hřbitově v Poříčí nad Sázavou

Citace ze shora uvedené práce týkající se výplatních strojů a jejich otisků (6. kapitola):

Po bedlivém studiu různých soustav a výkonnosti výplatních strojů různé provenience, jakož i na podkladě získaných informací různých poštovních správ, rozhodla se )pošta) pro zavedení výplatních strojů „Francotyp“, jež se používá zejména v Německu a i v celé řadě jiných evropských států“.

Tento stroj, jehož protikazem jest i to, že již do roku 1927 uvedeno bylo v činnost 60 strojů a že počet překoná v roce 1928 jistě 100. Příčinou tohoto šířícího se zájmu o stroje „Francotyp“ jest celá řada nepopiratelných výhod zejména pro použivatele“.

Ve své práci o deseti letech čs. pošty dále popisuje prokazatelné výhody tohoto způsobu vyplácení:

- technická stránka,

- bezpečnost poštovně – provozní,

- kontrolní funkce,

- možnost účtování a kontrola spotřebovaného výplatného jednoduchým a nejméně riskantním způsobem,

- urychlení a zjednodušení poštovního provozu,

- výkony výplatního stroje podporují rozmach pošty,

- spokojenost obecenstva,

- možnost vývoje pošty na vysoké úrovni.

I/2020 ILE

 

 

Nosek 001

Ministr Nosek významně podporovatel rozvoj výplatních tsrojů v československém poštovnictví.

 

Místo posledního odpočinku Františka Noska a jeho rodiny - Poříčí nad Sázavou, kde strávil část života

 

DSC03285     DSC03293     DSC03295     DSC03294     DSC03296

 

Naposledy změněnoúterý, 08 září 2020 16:33