HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KAREL BASIKA PODRUHÉ: O RAZÍTKÁCH

Karel Basika byl jednou z výrazných osobností české a československé filatelie. Sbíral, vystavoval, získával ocenění, publikoval, psal do filatelistických časopisů a výstavních katalogů, organizoval filatelistické hnutím byl vysokým funkcionářem již před II. světovou válkou a během Protektorátu a po osvobození. Byl u několika důležitých výstav včetně mezinárodních a světových. Byl tmelícím prvkem v nejvyšších patrech čs. filatelie. A hlavně popularizoval sběratelství poštovních známek, celin, ale oborů poštovní historie.  V minulém článku jsem zveřejnil jeho názory na výplatní otisky, kde stál mezi znesvářenými stranami na jedné straně odsuzujícími  výplatní otisky a na straně druhé propagujícími tento obor. Dnes několik názorů na razítka (Karel Basika, Kurs filatelie, 30. léta, str. 46 a 47).

KAREL BASIKA O RAZÍTKÁCH

" Sbírání poštovních razítek, které našlo již dříve své ctitele, bylo rozšířeno sběrateli i na českosloevenská razítka. Nová doba velmi rozšířila pole působnosti tomuto způsobu sbírání, neboť usnadňuje sběrateli množstvím razítek vydávaných při významných příležitostech, jeho práci. Z prvních razítek na našich pošt. známkách, správně ještě rakouských známkách - jest ono s datem 28. října 1918. Taková razítka snaží se sběratelé československých známek míti ve své sbírce, neboť jest to první den vlastní československé pošty. Razítka převratová skýtají bohatou žeň zájemcům, poněvadž jest jich velmi mnoho. Nejprve ta, která byla dvojjazyčná a byla zbavena části textuv německé řeči. .....Nemenší zájem budí naše první pošty za vpádu maďarských komunistů na Slovensku. Dlouho se o nich nepsalo, avšak dnes patří mezi nejvzácnější. Pak vzvláště razítka plebiscitní na území česko - polském budí velký zájem sběratelů.

  Jak se poměry ve tsátě ponenáhlu konsolidovaly, tak se i měnila tvářnost naší pošty. Vše se postupem změnilo a když pak byl čas i na čas propagační.  byla dávána do oběhu razítka příležitostná. Z těch jsou jedna resortní, která dává do oběhu sama naše poštovní správa, druhá porpagační - instituci humánních, dobročinných a pod., pokud jde o propagaci významu celostátního a všeužitečného. Zřízení vlastní letecké pošty rozmnožilo rovněý počet razítek. Při této příležitosti nesmíme zmíniti se též o velice zajímavých razítkách vlakových pošt. Zřídka nacházíme známky, které byly znehodnoceny razítky, která nejsou poštovní, a přesto bylo jich k tomuto účelu použito. Jsou to například známky nalepené na rubu platenek poštovní spořitelny ...Dále razítka některých státních úřadů, obou sněmoven a jiná....".

 

Basika 10 001

Naposledy změněnopátek, 22 květen 2020 12:26