HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

MEDAILE KARLA BASIKY

O osobnosti české a československé filatelie se dozvíme i z udělených medailí, které Karel Basika dostal  za  celou řadu svých aktivit, ve kterých se angažoval pro českou a čs. filatelii.. Medaile a diplomy mu byly za života uděleny za řadu činností a výsledků jeho plodné práce. V prvé řadě to bylo za dlouholetou činnost pro filatelistickou entitu na nejvyšších svazové úrovni, ale i na úrovni klubů a spolků. Dále byl oceněn za konkrétní činnost při podpoře a organizování filatelistických událostí (výstav apod.). A nejcennější mediale byly za jeho vystavené exponáty. To jsou stopy, které dokazují, jakou byl Karel Basika osobností  s výraznými velkorysými rysy svého otevřeného charakteru,. Uznával všechny druhy a směry sběratelství v čs. filatelii, podporoval je a těšil se, že česk áqa čs. filatelie měla tak široký rozměr. Nic neodsuzoval a neškatulkoval tak, jak to činili z nejrůznějších důvodů špičkoví funkcionáři. Byl podporován i svým okolím a osobnostmi, které v jeho generačním věku žili a pracovali s ním.

Medaile našly svého adresáta - Karel Basika sbíral, vystavoval, psal, publikoval články, studie a zajímavé knížky, připomínal filatelii široké veřejnosti a prosazoval ji do všedního života, organizoval. Medaile jsou výsledkem jeho snažení a zůstaly kromě jeho díla vynikajícím svědkem jeho bohaté činnosti. Václav Nebeský jaj charakterizoval jako pilného a svědomitého člověka. "Ve třicátých letech a později nebylo snad po Československu jediného filatelistického klubu, kde by si nevyslechli Basikovu přednášku. Námětů míval bohatě na výběr, i když jeho pravou doménou byla přece jen ta Velká Británie", napsal ve svých pamětech "Filatelistovo podzimní rozjímaní" a věnoval Karlovi Basikovi celou stránku.

Jak to kontrastuje s jinými zdroji, které Karla Basiku vůbec nezmiňují anebo jen velmi, velmi okrajově s tím, že řada období jeho života je prostě zamlčeno či "kulantně" vynecháno (např. v knize Československá filatelie, část  vydané k výstavě PRAGA 1988 část:  "Sto let organizované filatelie v Československu" autora Františka Švarce). Dozvíme se jen, že "tajemníkem nového Ústředí v roce 1948 byl zvolen Karel Basika". Toť vše. To, že provedl  československou filatelii za dob Protektorátu a v 50. letech složitými situacemi a nebezpečným úskalím, ani slovo. Je vidět, že ideologie je špatná rádkyně. Naštěstí doba ideologický přístup odvrhne, ale řadu let vítězí nad skutečností a  pravdou k smutku lidí, kteří s tí mohou dělat jen málo. 

Takže na závěr této stati dejme slovo ještě jednou Václavu Nebeskému:

"Karel Basika .....zasloužil se o československou filatelii nejen jako úspěšný vystavovatel, ale zejména jako čilý funkcionář, nabitý nevšední energií a nevyčerpatelnými organizačními schopnostmi".

A projděme si Basikovy medaile a zamysleme se nad tím, kdo je obdržel, těmi, kdo je udělili a též i nad těmi medailéry, křeí je vytvořili jako malá dílka, která mizí v katakombách aukcí.Medaile Basiky 1 001     Medaile Basiky 2 001     Medaile 4 001

 

 

Naposledy změněnopondělí, 25 květen 2020 10:41