HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

MAXMILIÁN FATKA a KAREL DUNOVSKÝ, DVA VELIKÁNI ČS. POŠTOVNICTVÍ

U vzniku Československé republiky v roce 1918 byly dvě osobnosti, které se zasloužily o vytvoření fungujícího systému začínajícího čs. poštovnictví. Během dalších let po dobu 1. republiky se oba pánové pozitivně přičinili o její fungování. Jeden ze sektorů poštovnictví - mechanizace poštovního provozu včetně výplatních strojů - jim vděčí za to, že se stala integrálním součástí celého systému.

"Pánové Maxmilián Fatka a Karel Dunovský se zasloužili o výplatní stroje a jejich otisky v československém poštovním provozu".

MAXMILIÁN FATKA

byl rakousko - uherský, český a československý státní úředník a politik, za 1. republiky (ĆSR) zastával funkci ministra pošt a telegrafů a též ředitele státního podniku Československá pošta

 

Fatka 001     Fatka 002

Podobenka Maxmiliána Fatky (Langhans) a jeho busta v expozici Poštovního muzea ve Vyšším Brodě

KRONIKA ŽIVOTA

23. 9. 1868    narozen v Biskupicích

1888             nastoupil do státních služeb rakousko - uherského poštovnictví

1906-1912     pracoval v poštovní sekci ministerstva obchodu Rakouska - Uherska ve Vídni

1912             přednosta Prezidia poštovního ředitelství

1918 (X.)       Národní výbor československý jej jmenoval plnomocníkem poštovní a telegrafní služby

1918 (XI.)      stal se generálním ředitelem podniku Československá pošta (funkci vykonával až do roku 1935)

15. 3. 1920

-26.9.1921    3. ministr pošt a telegrafů ČSR (předchůdce František Staněk, nástupce Antonín Srba) v první úřednické  vládě Jana Černého

18.3.1926-

12.10.1926    8. ministr pošt a telegrafů ČSR (předchůdce Jan Šrámek, nástupce František Nosek) ve druhé úřednické vládě Jana Černého

1935             odchod do důchodu, píše paměti

3.2.1962       umírá v Praze ve věku nedožitých 94 let

 

Fatka 2 001

Maxmilián Fatka mezi čestnými hosty u uvedení prvního poštovního vozu pro dopravu osob Brno - Březina - Jedovnice a zpět.

Zpráva ČTK o této události z Národní politiky:

 

narodni politika 23 11 1920

 

KAREL DUNOVSKÝ

rakousko - uherský, český a československý státní úředník a politik, koncem 1. republiky krátce ministr pošt a telegrafů

KRONIKA

5. 5. 1878       narodil se v Plzni

                     Vystudoval gymnazium v Plzni a pozé Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, abslovuje s titulem JUDr.

                     Pracoval na pražském poštovním ředitelství

1914-1918      Pracoval na Ministerstvu obchodu ve Vídni

1918              Byl zaměstnancem ministerstva pošt a telegrafů  v Praze

16.9.1926       Byl v čele delegace ministerstva pošt a telegrafů při slavnostním uvádění dvou výplatních strojů Francotyp v budovách Živnostenské banky a České průmyslové a hospodářské banky v Praze do provozu

1935-1939      Zastával funkci generálního ředitele pošt a telegrafů

1938              Pracoval jako přednosta odboru na ministerstvu pošt a telegrafů

22. 9. 1938

-4.10.1938     Zastával funkci ministra pošt a telegrafů v 1. vládě Jana Syrového

14.9.1960      Ve věku 82 let umírá v Řevnicích

 

Karel Dunovsk

 

Dunovský 2 001

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněnočtvrtek, 09 červenec 2020 07:54