HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: CENTRAL PARK, NEW YORK CITY - 2(120)

Procházka Centrálním parkem v New Yorku

Centrální park v new Yorku byl otevřen v roce 1859, dodnes je největším městským parkem na území USA. Každý rok jej navštíví 25 milionů návštěvníků. Kromě zeleně jsou v parku  sochy, památníky, jezírka a fontány, konají se zde koncerty, představení, výstavy, na jeho území se nacházejí dvě restaurace, malá ZOO a další zajímavosti. Návštěvníci mají možnost se procházet okolo mnoha pomníků( (namátkou záchranařský pes Balto, socha H. Ch. Andersona, Ch. Columba, S. Bolívára, W. Shakespeara a dalších osobností).

 

Central 001     Central 002     Central 003     Central 004     Central 005     central 006      central 007     central 008     central 009     central 010

 

 

Číst dál...

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: CENTRAL PARK, NEW YORK CITY - 1 (119)

Mozaika Imagine na památku Johna Lennona v Centrálním Parku

Po smrti Johna Lennona se jeho partnerka Yoko Ono zasloužila o zřízení pietního místa připomínajícího Johna Lennona v Centrálním parku v New York City v blízkosti apartmánového domu Dakota na západní 72. ulici. Mozaika Omagine připomíná tuto velkou osobnost světové hudby. Poblíž je bydliště a místo vraždy Johna Lennona - apartmánoivý dům Dakota, který byl postaven v letech 1880 - 1884 ve stylu renesanční novogotiky a viktoriánského stylu. Jahodová pole (Strawberry Fields) v Zahradě ve tvaru slzy Centrálního parku s mozaikou Imagine tak stále připomínají génia světové hudby. Toto pietní místo stále přitahuje turisty a každý rok se 8. 12. u něj sejdou fanouškové Johna Lennona a Beatles. Často u tohoto místa zní některá z písní Beatles a Johna Lennona. Poblíž je Zahrada celosvětového míru, kde je tolik rostlin, kolik je států na světě...

 

John 003.                            John 002

John 004

John 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 19. - A.S.K. + RAG (v trojúhelníku s popiskami)

MP

Iniciály: A.S.K., později RAG v trojúhelníku, na odvěsnách různé nápisy (mezi denním a výplatním razítkem), význam: A.S.K. = Akciová Společnost Kostelec, RAG = Rothkosteletz AktienGesellschaft

Subjekt: Červeno-Kostelecké přádleny a tkalcovny (pravopis 1. republiky), německy Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei  

Činnost: tkalcovny, barvírny, bělírny, mercerizace, přádelna bavlny, mechanická tkalcovna, textilní závody.

Dodatky: založena ve Vídni v roce 1899, v roce 1921 ústředí přestěhováno do Prahy na základě Nostrifikačního zákona č. 12/1920, existence 1899 - 1945 (1956)  po různými názvy: Červenokostelecké textilní závody, Erich Larché (arizace?), Červenokostelecké přádelny a tkalcovny. S firmou jeden čas psojena významná osobnost Robert M. Austerlitz (1862 - 1937)

Výplatní stroh Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: ČERVENÝ KOSTELEC, později ROTH-KOSTELETZ/ČERVENÝ KOSTELEC

Označení s A.S.K.

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, datum otisku 15. 6. 1939

 

ASK 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 39. 10. 1939 )omluva za nekvalitu otisku a  špatnou čitelnost)

ASK 002

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), poslední otisk ze dne 3. 6. 1941 - poté změna označení - viz)

ASK 004

Označení s RAG

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 3. 6. 1941 (otisk 1. dne - R)

změna označení - poněmčení názvu a textu

ASK 003

 

 

Číst dál...

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: TOMBSTONE, AZ - 2 (112)

TOMBSTONE, ARIZONA

Město ve státě Arizona, působiště šerifa Wyatta Earpa a místo legendární přestřelky v roce 1881. Ve městě se nachází největší růžový keř na světě.

 Tomba 3     Tomba 4    Tomba 5     Tomba     Tomba 2     Tomb 010     Tomb 012       Tomb 011        Tomba 6     Tomb 007     Tomb 006          Tomb 014     Tomb 009   

 

Earp    

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 12. - W E A G/ZME

MP

Iniciály: W E A G (počáteční písmena německého názvu subjektu: Westmährische Elektrozitätswerke AktienGesellschaft,  počáteční písmena českého názvu ZápadoMoravské Elektrárny pod dolní pomyslnou osou uprostřed otisku mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Záapadomoravské elektrárny AS

Adresa: Brno, Nová 36 (německy Neugasse 36)

Čiinnost: elektřina

Výplatní stroj Francotyp FR 6s (m) - 4m

v provozu již za 1. republiky, dvě dohlédací pošty BRNO 1 (1927) a BRNO 2 (1928)

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

 

OTISK s původním označením (slovní název pod výplatním otiskem)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor 1939 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor 1939

 TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor 1939 - otisk zachycen již s datem 21. 12. 1939, otisk 1. dne ?

 

WEAG 004

 

úředně zaznamenaný výplatní otisk  s datem 21. 5. 1940

 

WEAG 012

tento otisk zachycen s datem 29. 10. 1940

OTISK s novým označením (iniciály WEAG/ZME)

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk,  úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 12. 1940

 

WEAG 003

Poštou prošlá celistvost, datum 11. 12. 1942

WEAG 001

 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 3. 8. 1943

 

 

WEAG 009

 

 Výše uvedený přehled doplňuji listem ze soukromého osobního Katalogu sběratele Pavla Koťátka (PK) dalšími obrázky a detaily o otiscích. reprodukuji s laskavým svolením  PK. Číslování se liší od osttaních Katalogů jiných autorů.

 

Kotatko

 

 

 

 

 

 

Číst dál...