HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (10)

Při naší cestě kolem světa za hledáním výplatní strojů první kategorie s výplatními razítky s fixní výplatní hodnotou se zastavíme v Latinské Americe, a to v chile.

První výplatní stroje jako zdroj vyplácení listovních zásilek tato země přijal v roce 1930.

První stroje byly stroje výplatními razítky a fixní výplatní hodnotou anglické provenience Universal Midget (FV - 5). Mohly tisknout až sedmi hodnot. Strojů bylo několik.

Zatím jsou známy otisky dvou typů s optickou podobností, ale s menšími rozdílnými detaily. 

Výplatní razítka zase  nápadně připomínají poštovní známky. blízkost je až podivuhodná. Vlevo od výplatního razítka se umístilo velmi těsně denní razítko.

 

 

Licenční model FRANCOTYP " C" vyrobený jako model UNIVERSAL "O"

 

V roce 1931 tato firma zprovoznila model OO", což byl Francotyp C v rámci poskytnuté licence. Toto byl již model s mnohonásobnou výplatní hodnotou.

chile 003 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (16)

1975

 

 

I v roce 1975 došlo do Československa na poštovní přepážky čs. pošt několik strojů Postalia, nového modelu. Průvodní znaky: PSČ před poštou, vysoké a úzké číslice data, hvězdička v dolním mezikruží. Archivy klikly e sbírkou u těchto pošt:

739 91 JABLUNKOV 1

4. 2. 1975

 

417 05 OSEK U DUCHCOVA

18. 3. 1975

 

417 03 DUBÍ U TEPLIC 3

18. 3. 1975

 

580 01 HAVLÍČKŮV BROD 1

29. 5. 1975

Číslo hlavice 8 14 8339

Číslo náhonu 8 48 6249

 

671 72 MIROSLAV

7. 10. 1976

 

257 22 ČERČANY

17. 9. 1976

Číslo stroje 8 49 1226

Archiv uvádí zprovoznění 16. 9. 1978, sbírka uvádí 1. den o den později.

 

cercany 001

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich výplatních otisků VE SVĚTĚ (9)

BRAZILIE

 

První výplatní stroj v Brazilii byl zprovozněn 15. dubna 1925.  Souhlas s jeho využitím vyslovila poštovní správa již v roce 1924.

První obrázek (1924)

První soustavou byl stroj UNIVERSAL, model NZ o pěti fixních hodnotách. Výplatní razítko připomínalo opět poštovní známku s natištěnou hodnotou a dalšími obvyklými znaky. K výplatnímu razítku byly připojeny vlnovky a v nich byly zakomponovány údaje o datu odeslání a místu odeslání. To mohlo svádět k dojmu, že se jedná o strojová razítka, ne byly to výplatní stroje. Později vlnovky byly nahrazeny jednokruhovými anebo dvoukruhovými přerušovanými denními razítky. Barvy otisků byly buď černé anebo červené. Měna REIS s možností vytvoření devíti hodnot (též v kombinaci).

Druhý obrázek a třetí obrázek (1925)

Druhý vzor otisku byly též otisky ze strojů Universal NZ s malými rozdíly. Denn razítko bylo již jednokruhové. Barev otisku bylo několik - černá, červená, hnědá. Existovaly rozdíly ve tvarech denních razítek. Různé měny: REIS, MIREIS, CRUZEIROS . Podle toho se měnily hodnoty a jejich počet. U některých tsrojů se objevily zajímavé části otisku nalevo od výplatního razítka - a to kombinace označení oprávněného uživatele a v něm vkomponované denní razítko.

Čtvrtý obrázek(1926)

Opět soustava Universal, ale model Midget ve dvou provedeních (FV - 3 a fV - 5). Opět tři měny a několik hodnot. Tyto modely jsou poznatelné podle vloženého "M"  = MIdget a čísla stroje ve výplatním razítku.

Pátý, šestý a sedmý obrázek (1928)

Opět Universal NZ, fixní hodnot o počtu pět, několik měn a několik kombinací hodnot. Vrátily se vlnovky. Uměna designu výplatního razítka.  Barva otisku černá anebo červená. Barvy kopírovaly tvary denního razítka.

Osmý a devátý  obrázek 

Universal Midget, dva modely s fixními hodnotami FV-3 a FV-5. Stroje byly označeny opět písmenem modelu a čsílem stroje. Různé typy denného razítka. Dvě měny REIS a CRUZEIROS,

 

brazilie 001      brazilie 002

V roce 1033 z důvodů inflace nastoupily stroje s mnohonásobnou výplatní hodnotou (prvním strojem byl Universal - Francotyp, model C), nejdříve bez označení oprávněného uživatel, později již téměř výlučně. Opět existovaly dvě+ měny REIS a CRIZEIROS o rlzných počtech míst. I pošty dostaly své výplatní stroje. 

 

 

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (15)

1974

Rok 1974 přinesl další změnu v dodávkách výplatních strojů  Postalia na přepážky českých  pošt.

Spárované otisky podle archiv a sbírky (někdy i s přispěním třetího zdroje - mechaniků Kancl. strojů) jsou základem přehledu. Není vyloučeno, že byly i další otisky tohoto vzhledu uvedeny do provozu. Archivy nepromluvily, zbyla sbírka, jejíž otisky mají kolikrát jiné datum než datum uvedení do provozu.  

Otisky měly zaneseny PSČ u pošty a hlavně hvězdičku v dolním mezikruží. Zatím jsem objevil dva spárované otisky uvedené do provozu v roce 1974. Lavina přišla později v dalších letech - o zom příště. 

 

468 61 DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH 1 s datem 29. 5. 1974

a

603 00 BRNO 3 s datem 1. otisku 13. 12. 1974 

 

desna brno 3 001

 

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (8)

BELGIE

Výplatní otisky se v Belgii objevily v roce 1925.

Obsahovaly jen výplatní razítka, a tak by se mohly zaměnit díky vzhledu s automatovými známkami.Otisky vzniklay ze soukromých komerčních strojů, nikoliv poštovních, dále registrovaly poplatky a oraáely poplatky na zásilku.

První stroje byly s fixní výplatní hodnotou. Tyto stroje )tří výrobců: Universal, Hasler, Franco)  byly záhy nahrazeny stroji s limitovanými hodnotami s nastavitelnou hodntou až o počti devět (výrobce Timbographe). Název státu byl ve dvou jazycích - francouzštině a holandštině, výjimečně též v němčině. Designy výplatních razítek jsou různorodé, Belgie patří mezi jednu z nejsbíranějších výplatně-otiskářských zemí.

A - Výplatní stroje Universal měly možnost orážet až pěti fixními hodnotami. Některé otisky měly slogany vlevo od výplatního razítka. Poštou prošlých je minimum, většinou to jsou zkušební otisky či otisky z ochoty, které= se zachovaly.. To neubírá na jejich hodnotě (v současnosti cena se pohybuje mezi USD 250 - 350,-). Otisky této soustavy jsou poznatelné - měly seriové číslo uvozené písmenem A. Rok 1925

B - Výplatní stroje Hasler, model D106, s fixními hodnotami v počtu osmi. tyto stroje neměly jen komerční subjekty, ale i pošty - značení bylo B 001 výše. Čísla strojů byla uvozena písmenem B. Rok 1925

C -  V roce 1926 se zprovoznily stroje Franco s fixní hodnotou v počtu pěti .Výplatní razítka měla původní tvar dvou předchozích, ale seriová čísla začínala písmenem C.

 

 

Belgie má ještě jednu zvláštnost, které ve světě nenajdeme - výplatní stroje  s fixní hodnotou, které byly používány pro vyplácení služeb při pžříjmu balíku na železničních stanicích. Byly používány komerčními subjekty (s písmenem A před číslem). Ty používaly i dráhy, al označení bylo bez písmene. Stroje dodala švýcarská firma Hasler. Tvar výplatního razítka byla odlišných od komerčních pro zásilky v poštovním provozu. Zásilky se mohly orážet patnáctí fixními hodnotami.

Tyto stroje se objevily v roce 1928. Získaly si oblibu a používaly se poměrně dlouho (zachytily s otisky ještě z roku 1971).

 

 

belgie 001

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ ( 14)

Rok 1973 přinesl do Československa na přepážky pošt další typ výplatních otisků Postalia. Byly to opět otisky výplatních tsrojů, jejichž hlavice připomínala "žehličku".

Výplatní razítko bylo idetické s předchozím typem a modely, které Postalia dodala. Denní razítko se významně lišilo těmito částmi:

1/ Název pošty - před názvem pošty bylo cyryto PSČ,

2/ Číslice data - byly úzké a, vysoké a tšíhlé,

3/ Rytec zanesl do dolní poloviny mezikruží různé symbol - rozlišovací znaménka:

--- tři malé hvězdičky od sebe vzdálené,

--- tři malé hvězdičky blízko sebe,

--- jedna hvězdička v dolní části mezikruží.

 

1. skupina

345 06 KDYNĚ

Otisk  byl poprvé použit 1. 3. 1973, archivní otisk pořízen později - 26. 4. 1973

Postalia č. 2301 - 10597

 

543 71 HOSTINNÉ

Otisk z 1. dne použití 16. 8. 1973

 

kdyne hostinne 001

 

2. skupina

277 13 KOSTELEC NAD LABEM

Otisk 1. dne 15. 2. 1973

kostelec nad labem 003

zvětšeno

 

3. skupina

Zobrazeno:

 

257 51 BYSTŘICE U BENEŠOVA

první otisk níže

PO

1. den 14. 2. 1973 (!)

 

616 00 BRNO 16

durhý otisk níže

PO

Otisk 1. dne 15. 10. 1973

 

 

bystrice u benesova brno

 

Další otisky prokazatelně spárované v systému archiv - sbírka (mohou se vyskytnout další) z roku 1973:

 

614 00 BRNO 14

30. 3. 1973

 

289 12 SADSKÁ

26. 7. 1973

 

679 61 LETOVICE

23. 7. 1973

Postalia č. VNR 2401 032 - 25

 

768 24 HULÍN

7. 8. 1973

Postalia č. 2301 - 10709

 

251 64 MNICHOVICE

8. 8. 1973

Postalia č. 2301 - 10688

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (13)

Sedmdesátá léta přinesla na přepážky pošt nový model strojů Postalia. tyto stroje se lišily od předchozích jiným typem číslice data denního razítka. Ty před tím byly nízké a oblé, nové štíhlé a vysoké. První skupina těchto strojů s těmito otisky se uváděla do provozu v roce 1972. Rámeček výplatního razítka byl již přilehlý jako v letech šedesátých.  Dolní části mezikruží  byly ještě bez rozlišovacích znamének, což se změnilo později. 

Spárované otisky zaznamenané v archivu v porovnání se sbírkou:

Chodov u Karlových Var

Otisk s datem 22. 5. 1972

Výplatní stroj Postalia č 23201 x 064434 byl jedním z prvních v této skupině dodaných strojů od fy. Postalia.

chodov cernosice 001 

Tyto stroje docházely do republiky i později jak ojedinělé. Jedním za takových strojů byl stroj s otiskem ČERNOŠICE s datem 1. dne uvedení do provozu 13. 9. 1977.

 

chodov cernosice 002

 

Další spárované otisky:

 

Kutná Hora 1

10. 8. 1972

Čásslav

10. 8. 1972

Nymburk 1

28. 8. 1972

Česká Třebová 2

11. 8. 1972

Brno 15

25. 9. 1972

Brno 12

2. 10. 1972

Ledeč nad Sázavou

9. 10. 1972

Postalia č. 2301 - 06395

Bystřice pod Hostýnem

12. 10. 1972

Postalia 240101839

Zcela jistě existují i další otisky, ale ty zatím nemám spárované s děravým archivem a se záznamy mechaniků, kteří uváděli stroje do provozu. Datum u názvu pošty je den. kdy otisk poprvé vyplácel zásilky. 

 

 

 

 

Číst dál...

PODĚBRADSKÝ POŠTOVNÍ OTISK TŘÍ PODOB

Pošta Poděbrady vyplácela zásilky též výplatním strojem Postalia. Jako jedna z mála pošt využila prostor pro služebně - propagační sdělení v zájmu edukace veřejnosti. Během sledovaných let se vyskytly hned dva otisky s takovými sděleními. Třetí otisk byl němý bez sloganu.

 

1. sdělení

podebrady 002     podebrady 006

 

V mezidobí (rok 1977) byl tento slogan z otisku vyňat a stroj vyplácel zásilky  němým otiskem.

 

podebrady 007

 

Třetí otisk této pošty vyplácel zásilky s druhým aktualizovaným sdělením. 

 

podebrady 003     podebrady 004

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (7)

Otisky s fixní výplatní hodnotou ve výplatním razítku.

BARBADOS

První výplatní stroj začal v této zemi působit v roce 1932 (některé zdroje uvádějí rok 1934). První soustavou výplatních strojů byla soustava NEOPOST s fixní či limitovanou výplatní hodnotou. Výplatní razítko opět formu a obsah převzalo od klasických známek.

První stroje Neopost umožňovaly orážení zásilek několika hodnotami - u fixní hodnoty to byly tři veličiny, u limitované šest. Navíc některé stroje orážely britským měnovým systémem, některé již desetinným. To je vidět z hodnot. . Dalším stroje s fixní hodnotou byly zprovozněny v roce 1950 (!).  Výplatní razítko mělo jiný vzor, ale zase připomínalo poštovní známku.  Tento model byl vylepšen - mohl orážet šesti fixními hodnotami.

Rok 1951 přinesl již stroje Universal Multivalue s mnohonásobnou výplatní hodnotou. 

 

První tři otisky Barbadosu  fixní (limitovanou hodnotou).

 

barbados 004 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (205 - 3) - ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

V 60. a 70. letech používaly Železárny a drátovny v Novém Bohumíně dva výplatní stroje Francotyp.

První stroj s otiskem FR 6 - 0 - 4m

Období - 7. 4. 1964 - 13. 12. 1975 -

Tento stroj vyplácel, ale během provozu jevil znatelné fyzické zastarání. V názvu pošty Nový Bohumín začala mizet písmenka "V" v Nový a "U" a "M" v názvu Bohumín. 

 

zel boh 012

 

Druhý stroj Francotyp byl s otiskem sběratelsky F8 - 0 - 3m.

Období:  - 15. 6. 1961 - 11.6. 1964 - , číslice s tečkami

Období: - 1. 7. 1976 - 6/78 - , výměna číslic denního razítka

 

zel boh 006

 

zel boh 011

 

 

Číst dál...