HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 50. - MC

M

M C  - první pismena dvou slov uživatele: Mannesmann - Coburg, železármy

Železárny Corburg se začaly stavět během existence Rakouska - Uherska v Trnavě. Po válce zájem o výrobky odpadl a továrnu koupil Mannesmann, od té doby se nazýval tento subjekt Mannesmann - Coburg. Prošel dalším vývojem, posléze jen Coburg, pak Koburg Trnava, Kovosmalt, TAZ (Trnavský automobilové závody).

 S dobou se měnilo i zajímavé logo. Logo ve všech výplatních otiscích tvoří kruh, v němž jsou písmena MC, v pozadí kovadlina (kováčský nákov)  s kovářským kladivem a chrlícím komínem v různých grafických provedeních a velikostech. Stejné logo je i v bratislavském výplatním otisku. V dolní části loga názpis TRNAVA, u bratislavského otisku též.

Jeden výplatní stroj pro Trnavu i Bratislavu (výplatní stroj Francotyp Fr 4 s horním číslem počitadla přemísten z Trnavy do Bratislavy 5. 10. 1931.

TRNAVA

243. uživatel výplatního stroje 

Povolení Věstník č. 2 ze dne 16. 1. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla.

Sběratelsky FR 8h - 4m

PRVNÍ OTISK (průměr kruhu 30 mm, tmavá kovadlina, bílé vynecháno Trnava, okruží i kresba zaplněna barvou)

Otisk 1. dne: 20. 12. 1929 (R)

Otisk posledního dne: 26. 2. 1930

 

Koburg 1 001 

Koburg 1 002

 

DRUHÝ OTISK (změna loga) - zmenšený kruh - nyní 24 mm, vnitřní kresba odlišná (vnitřní zaplnění nahrazeno konturou)

Otisk 1. dne: 26. 2. 1930

Otisk posledního dne: 16. 5. 1930

 

Koburg 2 001

 

TŘETÍ OTISK (změna označení: velikost kruhu 24 mm, kresba opět překryta zaplněnou kresbou)

Otisk 1. dne 16. 5. 1930

Otisk posledního dne: 1. 10. 1931

 

Koburg 2 002

 

Výplatní stroj přemístěn do Bratislavy

BRATISLAVA 1

Změněno jen denní razítko

Otisk 1. dne: 5. 10. 1931

Reprodukovány dvě celistvosti poštou prošlé, v letech 1932 - 1933 došlo ke změně názvu (viz nátisky na obálkách). nově COBURG. Logo zůstalo přesto stejné.

Koburg 3 002     Koburg 3 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 49. - L.O.L.

L

L. O. L. = zkratka pravděpodobně složená z prvních písmen slov: L.  = Lovosice, O. = Oleje, L. = Lobositz. Zkratka se v oficiálních pramenech nikde nevyskytuje, šlo o účelové vyjádření náplně činnosti a lokalitu tohoto subjektu.

(mezi denním a výplatním razítkem, pod zkratkou obrácený trojúhelník se šrafovanou výplní. Autor návrhu, ani rytec nejsou známi)

Stručná historie: začátek činnosti tohoto subjektu sahájí do roku 1852, rozmach nastal 1879, firma oficiálně založena v roce 1895, se specializovala na výrobu rostlinných olejů, organických kyselin a jejich solí, výrobu linoleí, podlahových krytin, umělé kůže. Firma byla součástí firmy LEVER (UNILEVER), znárodněna v roce 1946, definitivně uchvácena státem 17. 9. 1948 (Vyhláška ministryně výživy ing. Jankovcové), fungovala u n.p. SANA, pté Severočeské tukové závody a nakonec  ANIVEG.

326. uživatel výplatního stroje v Československu

Povolení: Věstník č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Dohlédací pošta LOVOSICE/LOBOSITZ

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky Fr 8h - 4m

Otisk prvního dne:

- dle AJ 2. 7. 1930

- dle mé sbírky 3. 7. 1930 

 

Lovosice 2 001:

 

Dvě celistvosti poštou prošlé (s českým i německým nátiskem subjektu na obálce).

 

LOVOSICE 1 001 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 48. - LNS

L

L N S = zkratka složená z počátečních písmen příjmení Leo Strasse, majitele firmy a města Náchod: L= Leo, N= Náchod, S= Strass v trojúhelníku

Náplň: obchod textilem, maloobchod, tkalcovny

Povolení: Věstník č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Dohlédací pošta NÁCHOD 1

Výplatní stroj Francotyp C3 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 3m

Později výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 4m

 

PRVNÍ OTISK

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne 11. 3. 1929 (R) + otisk na  celistvosti poštou prošlé z 25. 3. 1929, poslední otisk (změna číslic )?

Strass 2 001

 

Strass 3 001

 

DRUHÝ OTISK

Stejný stroj, všechny číslice změněny, 1. otisk?, poslední otisk: 17. 6. 1931 (dle AJ) anebo 8. 10. 1931 (dle mé sbírky) ? Pokud ano, pak (R)

FStrass 5 001FR 8h - 3m

 

  Strass 5 002 Poslední den 2. otisku?

 

TŘETÍ OTISK

FR 8h - 4m

Změna výplatního stroje, nyní Fr 4 s horním číslem počitadla, z druhého otisku přeneseno denní razítko a označení  uživatele

Otisk 1. dne: 17, 6. 1931 anebo 8. 10. 1931?

reprodukovány dvě celistvosti poštou prošlé

 

STRASS 6 001     STRASS 6 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 47. - LN FB

L

LN + FB = , dva monogramy oddělené hvězdičkou, počáteční písmena novin Lidové Noviny + názvu nakladatelstvi Fr. Borový Praha - viz 4. otisk v pořadí

Sídlo: Praha II, Národní třída - Hostinský úvěrní ústav

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Výplatní stroj: Francotyp A s horním číslem počitadla

Sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací poštovní úřad: PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

První otisk byl jednodenní esejí

Datum eseje 10. 7. 1930 (RR) - bylo pořízeno několik esejí - jednak s nulovou hodnotou pro oficiální účely, jednak s hodnotou 20 hal. pro potřeby dalších subjektů včetně uživatele.

 AJ vysvětluje původ a důvod jednodenní eseje:" Koupě stroje byla uzavřena pro nepřítomnost šéfa závodu Borový. Vzhled štočku nebyl schválen a učiněn pokus o přemístění monogramů níže".

Dodávám důvod nepřípustnosti toho označení: ministerstvo pošta a telegrafů nepřipouštěla reklamní texty v označení oprávněného uživatele. proto vydán zákaz tento otisk používat oficiálně.

 

Borový 1 001

Otisk s nulovou hodnotou

Borový 1 002

Otisk s výplatní hodnotou 20 haléřů.Tento otisk stažen a B. Jarolímek si převzal tento výplatní stroj.

 

DRUHÝ OTISK

Jednodenní esej (RR)

Dodán jiný  výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla. Denní razítko i označení přeneseny do tohoto stroje s tím, že !štoček pod číslem (počitadla) přemístěn níže, v místa vlelvo od štočku pod známkou.

I tento otisk byl jednodenní esejí s datem 13. 8. 1930, otisk nevyplácel, neboť asi nebyl MPT uznán. AJ jej nezmiňuje, důvod (?).

Pořízeno několik otisků se zápornými čísly počitadla (před 0000 v rozmezí 7610 - 7693),pravděpodobně pro firmu B. Jarolímek dále otisk 1. dne (0001  - snad určen v domněnce, že bude schválen od MPT,

ale s hodnotou 60 haléřů) a do třetice tři otisky s nulovou hodnotou (povinné otisky pro archivní účely). Ani tento otisk nebyl v ten den či poté schválen.

Borový 2 001

Borový 2 002

Poštou prošlou celistvost s tímto otiskem literatura, ani známé sbérky nezaznamenaly. Čekalo se na rozhodnutí MPT?

 

TŘETÍ OTISK

Jednodenní esej (?) s datem 6. 9. 1930

Pořízen identický otisk s jiným datem. AJ uvádí použití od data 6. 9. do 23. 9. 1930 (?). Literatura ani známé sbírky nezaznamenaly poštou prošlé celistvosti (důvod?). Proč ta časová prodleva? Esej?

Borový 3 001

AJ uvádí, že v době od 5. 9. 1930 do 23. 9. 1930 otisk vyplácel (?). Celistvost zatím neznáma.

 

ČTVRTÝ OTISK

Otisk 1. dne 23. 9. 1930 (reklama odstraněna -souboj uživatel - MPT skončil)

Záznam AJ: "Z nařízení ministerstva odstraněn štoček pod známkou (jakožto reklama nepřípustný), a monogramy přeneseny opět na místo mezi razítko a známku pod číslo".

 

Borový 4 001

Celisvost - částečný tiskopis byl odeslán do Vysokého Mýta k vojenskému útvaru, kde byl dislokován F. T. Winkler.

 

Borový 4 002

I administrace Lidových novin se dočkala vyplácení korespondence upraveným výplatním otiskem.

Aby nebylo všem záhadám  a dohadům konec, před nedávnem jsme objevil zajímavou obálku s nejposlednějším označením otisku stroje uživatele Fr. Borového. Otisk s nulovou hodnotou s datem 11. 1. 1933, neporšlý poštou, označený psacím strojem Lidové noviny - František Borový, Praha. Otisk z ochoty? Či kontrolní otisk některého z aktérů této historie otisku Fr, Borový?Ale asi se jedná jen o náhodu. Rozdíly neobjeveny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ČESKÁ POŠTA VYDÁVÁ POŠTOVNÍ ROUŠKOZNÁMKY JAKO PODĚKOVÁNÍ VŠEM V PRVNÍ LINII

Dne 24. 6.2020 Česká pošta vydála děkovné poštovní známky zobrazující roušky se symboly těch, kteří se vydali do boje s pandémií Covidu-19 a chránili nás v 1. linii. Návrh Filip Heyduk. Náklad 750000 ks.

 

Kovid 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 46. - L.B.

L

L.B. = Länder Bank - počáteční písmena původního názvu banky nynější Banka pro obchod a průmysl (pod výplatním razítkem)

Adresa: Praha I., Náměstí Republiky 6

Povolení: Věstník MPT č. 52 ze dne 14. 11. 1927

Výplatní stroj A s horním číslem počitadla (první číslice výplatní hodnoty tučnější než ostatní dvě) - první stroj byl na čas nahrazen jiným výplatním strojem s otiskem FR 6h - 4m (viz výplatní znaménko)

Sběratelsky: FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 1, poslední PRAHA 20 (? - nedoloženo obrázkem, informace AJ)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 1. 12. 1927

Poslední dne před nahrazením stroje: 3. 12. 1931 (stroj dán do opravy, poskytnut náhradní druhý stroj - viz níže)

LB 1 001

LB 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Druhý stroj (první v opravě)

Rozdíly v otisku:

- menší trojúhelníky ve výplatním razítku

- "tancující " ohvězdička ve výplatní hodnotě

- iniciály v označení blíže výplatnímu razítku (původně 3,5 mm, nyní 3,00 mm)

Iniciály nebyly ryty nově, jen přeneseny

Použití: 4. 12. 1931 - 7. 4. 1932

LB 2 001

 

TŘETÍ OTISK

(prvního stroje - po opravě navrácen) - změna jen u výplatního razítka

Použití od 8. 4. 1932 - 19. 12. 1932 (?)

 

LB 3 001     LB 4 001

 

ČTVRTÝ OTISK

AJ ve své literatuře uvádí, že existuje otisk se změněnou dohlédací poštou - místo PRAHA 1 - PRAHA 20. Obrázek nedokládá (možná je v jeho exponátu v PM) ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 46 - L

L

L = ozdobně s květem v kruhu (L pro len)

Uživatel: = Úpický lnářský a jutařský průmysl A. S. (1928 - 1945)

Historie: Počátky 1839, 1853 - 1928: C. K. výs. Úpická přádelna lnu// Úpická přádelna a tkalcovna juty // 1882 - 1928: M. J. Oberländer a Ludvík Morawitz

Výplatní otisk Francotyp

Sběratelské označení? FR 8 h - 4m

Otisk 1. dne: 8. 2. 1938

 

ÚPICE 001

 

Číst dál...

ČTYŘI PODKARPATSKORUSKÉ VÝPLATNÍ OTISKY

Podkarpatská Rus byla v letech 1919 - 1939 součástí Československé republiky. I do této nejvýchodnější části republiky se dostaly výplatní stroje Francotyp díky iniciativě firmy B. Jarolímek. I když ne v takovém množství jako do tehdejších klasických zemí Československa. Zachovalo se jen několik celistvostí, které díky sporému výskytu dostaly ohodnocení v rozmězí RR až RRR. Zobrazuji všechny, jen jednu poštou prošlou (RRR) a několik z 1. dne postavení stroje (RR).

 

CHRONOLOGICKY

 

První otisk

Dohlédací pošta UŽHOROD 1 /YŽGOROĎ 1 (v azbuce)

Povolení: č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla

Uživatel. Okresní nemocenská pojišťovna, Užhorod (171. uživatel v Československu)

První den otisku: 3. 4. 1929 (RR)

 

RUS 1 001

 

Poštou prošlá celistvost stejného uživatele (RRR)

RUS 2 001

 

Druhý otisk

CHUST/XYCT (v azbuce)

318. uživatel v Československu

Uživatel: Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Otisk 1. dne: 28. 5. 1930 (RR)

RUS 3 001

 

Třetí otisk

 MUKAČEVO/MYKAYEBO (v azbuce)

Uživatel LAT

Činnost: ?

Otisk 1. dne: 20. 12. 1937

RUS 3 002

Po odtržení Podkarpatské Rusi od zbytků Československa dne 14. 3. 1939 se této země zmocnilo Maďarsko a tento výplatní otisk dostal maďarský vzor. Uživatel pokračoval ve své činnosti (dá se předpokládát, že i ve Svaljavě). V denním razítku se září 1939 objevil maďarský název Mukačeva - MUNKÁCS a ve výplatním razítku maďarský vázev státu MAGYARORSZÁG a maďarský název měny FILLÉR.

O osudu ostatních československých strojů a otisků  na Podkarpatsku, ani z maďarských zdrojů, zatím nevíme nic. Hodně mohl napovědět Jarolímkův archiv, bohužel zmizel v Narpě,  v Kancelářských strojích a Datasystému a není po něm vidu ani slechu.

RUS 4 001

Čtvrtý otisk

SVALAVA/CBALABA (v azbuce)

Uživatel: LAT

Činnost: ? - (název či zkratka?)

Otisk 1. dne: 11. 1. 1939 (RR)

 

RUS 5 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 45. - Z K D

Z

Z K D = první písmena tří slov z názvu Západočeské Konzumní Družstvo vytvořila tuto zkratku

Zkratka obklopuje ozubené kolo na pozadí dvou snopů pšenice

Výplatní stroj Francotyp

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PLZEŇ 1

OTISK 1 DNE: 16. 10. 1935 (R)

Historie subjektu:

Spotřební družstevnictví má hlubokou tradici na území Československa. Toto družstvo bylo založeno v roce 1847.  Vzorem jim byli " Rochdalešští průkopníci". Družstvo ještě více zesílilo v roce 1918 a postupně se slučovaly  další subjekty (družstva). Hlavním cílem byo: solidarita, svépomoc, spolupráce v konzumní a výrobní oblasti, později Jednota, ještě později COOP. Hlavním heslem je: "Byli, jsme a budeme tu pro vás".

 

ZKD 1 001  

 

ZKD 1 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 44. - KOMDRAT

K

KOMDRAT (složenina dvou slov: pravděpodobně KOM = komerce a DRAT - drát = obchod drátem? pod výplatním razítkem u obou otisků)

Plný název užuvatele: Ústřední kancelář československých továren na drát a drátové hřebíky, Florenc 3, Praha II)

Dohlédací pošty: PRAHA 7, po přestěhování do Prahy II, Lazarské 7 PRAHA 1)

Povolení: Věstník č. 29 ze dne 3. 8. 1928

Výplatní stroj Francotyp, typ B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

 

PRAHA 7

Otisk prvního dne: 22. 6. 1928, poslední 4. 6. 1932

 

Komdrat 1 001     Komdrat 1 002

 

Druhý otisk

PRAHA 1

Otisk 1. dne: 4. 6. 1932 (upravený, v denné, razítku "1" bez obvyklého podškrtu)

KOMDRAT 2 001     KOMDRAT 2 002

KOMDRAT 3 001     KOMDRAT 3 002

 

 

 

 

 

Číst dál...