HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VE ZNAMENÍ REKLAM: 8. - VITELLO/ MARGARIN /VITELLO (stylizovaná kresba)

Subjekt: Centra A. S. , továrna na tuky Podmokly (Křešice u Děčína)

Reklama: Mezi denním a výplatním razítkem páska s vdouřádkovým nápisem VITELLO-Margarin a pod tímto nápis VITELLO

Centra byla jednou z  významných továren koncernu Schicht (Schichtovy závody) vyrábějící umělé tuky. . Nejznámější byl margarin VITELLO (od roku 1908).Později další vlastníci a nové názvy FRUTA, LABENA (konzervárenství ovoce  a zeleniny)

Povolení MPT č. 20 ze dne 2. 6. 1928 - 101. uživatel výplatního stroje od roku 1926

Výplatní stroj Francotyp, typu A s horním číslem počitadla.

 

Otisk 1. dne: 30. 5. 1928 (R), poslední 10. 12. 1932.

Po tomto datu byl výplatní stroj přenesen do Ústí nad Labem .- Střekova k uživateli MARGA (372. uživatel).

 

Centra 001

 

 

Číst dál...

POPRADSKÝ CHYBOTISK

Nově objevený chybotisk v názvu pošty: POPRÁD 2

Nedávno se mi podařilo objevit mezi výplatními otisky 1. československé republiky nový chybotisk v názvu pošty. Uživatelem byla firma J. Ph. Glesinger z Českého Těšína, která se rozhodla ve vsém provozu ve slovenském Popradu zprovoznit výplatní stroj. A zároveň i odpověď na "?"  tohoto otisku v Katalogu Bouška - Leiě z let 1926 - 1939. První otisk této firmy v Popradu byl pravděpodobně prvním otiskem, i když jasný důkaz o tom, zda náhodou nebyl chybotisk před uvedením stroje do provozu nebyl zjištěn a zda byla či nebyla zjednána náprava. Každopádně slovenský otisk dosvědčuje, že otisk za 1. republiky vyplácel, otázkou je zda s "Á" či s "A" názvu pošty.

Firma J. Ph. Glesinger byla firmou podnikatele židovského původu. Zabývala se zpracováním dřeva v Českém Těšíně (majitel je těšínský rodák) a vlastnila i pily. Své podnikání rozšířila i na Slovensko a založila i firmu v Popradu. J. Ph. Glesinger v této oblasti zřídil lesní železnici a lanovku na svoz dřeva.

Ministerstvo pošt a telegrafů ve svém Věstníku souhlasilo s proovzováním výplatního stroje ve firmě v Českém Těšíně a později též v Popradu.  Věstník č. 47 ze dne 6. 12. 1928 to stvrzoval. Firma si pořídila výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla. Otisk 1. dne byl pořízen 18. 12. 1928. Druhý stroj zahájil provoz dne 13. 1. 1939 v Popradu (chybotisk). Třetí otisk byl již slovenského vzoru a dochoval se  s datem 12. 7. 1939.Tento otisk uvádí i J8n Marenčík ve svém Katalógu odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 - 1945 na straně 38 (pod číslem záznam P 5). Byl to otisk stroje Francotyp typu A s horním číslem počitadla. 

 

Poštou prošlá celistvost s datem 20. 2. 1931 - ČESKÝ TĚŠÍN (R)

Celistvost je adresována na jednoho z významných sběratelů 1. republiky - škpt. Julia Heytmánka.

 

Glesinger 1 001

 

Otisk 1. dne 13. 1. 1939 - POPRÁD 2 (RR) - chybotisk v názvu pošty

Srovnáním otisků se zdá, že se jedná o identický stroj použitý nejprve v Českém Těšíně a po změně označení a názvu pošty v denním razítku v Popradu. V poštovním archivu bohužel není o tomto konstatování věrohodný doklad.

 

 

Glesinger 1 002

 

Otisk slovenského vzoru s datem 12. 7. 1939

 

Glesinger 2 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 7. - DAIMON v rámečku s obrzky kapesní svítilny, firemní značky a suchého článku

Subjekt: Elektrotechnická továrna Schmidt a spol., DAIMON, Podmokly ( Bodenbach)

Historie: Název subjektu vznikl z latinského DAEMON = génius, božská bytost, která ovlivňuje osudy člověka. Firma existovala od roku 1900 - 1948. Založil ji rodák z Analtska  a syn želzničáře Paul Schmidt (1868 - 1948. Firma byla pod národní správou v letech 1945 - 1946, poté znárodněna. Specializovala se na výrobu suchých článků, žárovek a kapesních svítidel. Hlavním reklamním heslem bylo: "DAIMON - světlá radost". Tento vynálzec založil první továrnu v Berlíně a druhou v Podmoklech (u Děčína v roce 1911. Při výrobě plně zužitkoval své vynálezy v oblasti elektrotechniky.

Reklama ve výplatním otisku: V obdélníku mezi denním a výplatním razítkem miniobrázky kapesní svítilny, firemní značky (šestiúhelník s blesky) a suchého článku, pod kresbami nápis DAIMON.

Povolení MPT: Věstník č. 12 ze dne 10. 3. 1930 - 273, uživatel v pořadí od roku 1926

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla.

Dohlédací pošta: PODMOKLY 1/BODENBACH 1

Otisk 1. dne: 31. 1. 1930 (R)

Poštou prošlé cleistvosti s otisky: z 8. 10. 1930 a 1. 6. 1934

Otisky mají výrazný rys: výplatní znaménko ve tvaru hvězdičky není  viditelně ve středu před výplatní hodnotou, ale v horní části)

AJ uvádí, že " V prosinci 1932 uvažováno o změně označení uživatele, dle změněné značky: světlo v oku". K této změně ani během 1. republiky, ani později nedošlo. A to ani ve formě návrhů či esejí.

 

Daimon 001

 

Daimon 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 6. - CEMENT

Subjekt: Prodejna cementáren společnost  s r. o., Václavské nám 60, Palác Fénix, Praha II.

Reklamní text. CEMENT mezi denním a výplatním razítkem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne: 8. 2. 1935 (R)

 

Cement 001

 

Celistvost poštou prošlá ze dne 30. 3. 1937

 

Fénix

 

Číst dál...

CHRUDIMSKÁ A JAROMĚŘSKÁ HISTORIE OTISKŮ F. L. POPPER (POLICKÝ-POPPER)

U kolébky závodu na výrobu obuvi v Chrudimi stál český průmyslník a podnikatel židovského původu, člen významného podnikatelského rodu Popperů - Bedřich Leopold Popper (1866 Brno-Řečkovice - 1941 Chrudim). B. L. Popper začal podnikat v Brně, kde se svým společníkem založil firmu Beck (Moric Beck) a Popper a později se přemístili do Chrudimi (1890). Po rozchodu s ním se roku 1893 začala v Chrudimi rozvíjet jeho vlastní historie. Jeho nová firma byla svého času největší obuvnickou firmnou v Rakousku - Uhersku a boty s obchodní značkou B. L. P. se staly známými nejen ve středoevropském prostoru, ale ve světě. Později fůzoval s továrnou na kůže František Polický.  Během Protektorátu ČM byl donucen v rámci nucené arizace prodat závod nežidovskému vlastníku. Firma dostala jméno Polický a Riekel. Závod po roce 1945 vedly jeho snové Jan a Bedřich. V roce 1948 byla vyvlastněna, ale po roce 1989 její činnost byla obnovena na soukromém základně pod značkou B. L. Popper. Výplatní otisky z období 1. republiky )1926 - 1939) dokumentují na zajímavé historii provozu výplatního stroje a jeho otisků historii firmy.

Firma si pořídila výplatní stroj Francotyp, typu A s horním číslem počitadla již v roce 1929. Stala se 137. uživatelem výplatního stroje v Československu od zahájení proovzu tohoto vynálezu v čsl. poštovním prostoru. Stalo se tak na základě Věstníku Ministerstva pošt a telegrafů č. 4 ze dne 1. 2. 1929. Dohlédací poštou byla určena pošta CHRUDIM 1.

Pohled sběratelů přitáhl již první otisk. Firma B. Jarolímek připravila výplatní stroj s otiskem, kde v denním razítku byla vyryta chybně  dohlédací pošta CHRUDIM místo schválené CHRUDIM 1.Označení bylo pod výplatním razítkem : "F. L. POPPER/CHRUDIM". Vznikl chybný otisk, která byl zvěčněn ve formě eseje a několika částečných esejí - denní razítko CHRUDIM a CHRUDIM 1 v podobě černotisků a červenotisků. Díky sběratelskému úsilí sběratelů 20. let a jejich následovníků v 70. a 80. letech se dochovalo několik dokladů této chrudimské historie.

PRVNÍ OTISKY - ÚPLNÁ A ČÁSTEČNÁ ESEJ ze dne 6. 1 1929 (RR)

Popper 2 001

 

 DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne 28. 1. 1929

Otisk se správnou poštou CHRUDIM 1

Popper 5 001

TŘETÍ OTISK

Denní razítko posunuto o 1,5 mm výše (datum viditelně posunuto pod průměr kruhu razítka)

Otisk z ?/1929 do 16. 4. 1932

Popper 6 001

 

ČTVRTÝ OTISK

 

Poslední den  (16. 4. 1932), otisk pořízen  po zasazení štočku nového označení (R), poslední otisk dne 3. 5. 1932. Důvod změny - sloučení dvou firem F. L. Popper Chrudim a František Polický Jaroměř

 

 

  Popper 7 001

 

PÁTÝ OTISK

Denní razítko posunuto níže a opět se tiskne datum symetricky (poloha průměru kruhu)

Otisk 1. dne 3. 5. 1932 (R)

Poštou prošlé celistvosti s otiskem Popper - Polický Chrudim z 23. 1. 1933 a 26. 2. 1935

Popper 8 001

Popper 8 002

A PO CHRUDIMSKÉ HISTORII SE DOSTÁVÁ KE SLOVU JAROMĚŘSKÁ HISTORIE FIRMY F. POLICKÝ (POLICKÝ - POPPER)

Firma F. Polický Jaroměř spojil svůj osud ve 30. letech s firmou F. L. Popper (též viz shora). Otisk této firmy v Jaroměři měl též svůj osud.

J. Polický, továrna na zpracování usní v Jaroměři si pořídl výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla na základě Věstníku MPT . 47 ze dne 6. 12. 1928. Firma byla 130. uživatelem od roku 1926.

 

PRVNÍ OTISK

Pod výplatním razítkem nápis: F. POLICKÝ/JAROMĚŘ.

Otisk 1. dne 18. 12. 1928, poslední 29. 3. 1932

Popper 10 001

 

DRUHÝ OTISK

Změna označení uživatele na dvouřádkový POLICKÝ - POPPER/JAROMĚŘ

Otisk 1. dne 29. 3. 1932

 

Popper 11 001

Továrna na kůže a řemeny byla založena v Jaroměři roku 1839.  Měla i svou Pražskou prodejní kancelář (Praha I., Pařížská 3 - Mikulášská).V roce 1941 byla v rámci arizace pod arijským správcem a jmenovala se Polický - Rieker Chrudim - Jaroměř, tato historie skončila v roce 1945, V roce 1945 - 1946 byla v národní správě a poté znárodněna. Na tradici navázala v roce 1992 firma REKO sro. 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 5. - CAROIL/firemní značka/TORPEDO BENZIN

Subjekt: NAFTASPOL, akciová společnost pro obchod minerálními oleji, adresa: Praha II, Na Poříčí 22

Reklama CAROIL/firemní značka/TORPEDO BENZIN v elpise okřídlené auto mezi nápisy - pod výplatním razítkem

Povolení MPT Věstník č. 6 ze dne 4. 2. 1928

Výplatní stroj Francotyp B 3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 7

Otisk 1. dne: 2. 3. 1928 (R)

Poštou prošlý otisk ze dne 23. 3. 1928

 

Naftaspol 001

NAFTASPOL

Letmý pohled do historie

Naftaspol byl jedním z velkých a významných hráčů na trhu benzínu 1. republiky. Jeho ředitel se po založení v roce 1923 stal Bohumil Benoni (1890 Tusla - 1954 Paříž), pobočník M. R. Štefánika a později pražský podnikatel. Jeho otcem byl Karel Benoni, inspektor státních pošt (1863 - 1952) a strýcem Bohumil Benoni, operní pěvec Národního divadla v Praze. Naftaspol byl zřízen z peněz Legiobanky. Naftaspol byl jedním z účastníků tzv. Benzinové aféry v roce 1924.

Další historie Naftaspolu a dalších benzinových firem je více než zajímavá. Bližší ve dvou zdrojích:

a/ www.lidovky.cz, článek z 14. 2. 2011: "Na benzín dojelo 12 korupčníků"

n/ https://autobible.euro.cz, článek z 13. 6. 2019: "Pohled do čerpání paliva"

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 4. - CARBORUNDUM/ELEKTRIT/TRADE MARKS

Subjekt: Spojené závody na výrobu carborundu elektrit

Reklama: mez denním a výplatním razítkem ozdobným písmem Carborundum /Elektrit/Trade Marks

Vysvětlivka názvu výrobku a stručná historie firmy:

Carborundum Elecrite AS je nejstarším evropských výrobce brusných nástrojů z umělého korundu a SiC.Karbid křemíku vynalezen v USA v roce 1891. O dva roky později založena firma Carborundum - Werke ve Starých Benátkách (nyní Benátky nad Jizerou), v roce 1897 vyroben první umělý korund. Nyní firma spadá pod koncern TYROLIT (Swarowski Group).

Povolení MPT: 1933 - 497. uživatel od roku 1926

Výplatní stroj Francotyp typ B 4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: DR 8h - 4m

Dohlédací pošta: STARÉ BENÁTKY

Otisk 1. dne: 12. 10. 1933 (R)

Carbo 001

 

V den 1. otisku byla odeslána i obálka sběrateli F. T. Winklerovi (R).

 

Carbo 002

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 2. - BIOKLEÏN/ACYLPYRIN & obrázky

Subjekt: Lučebninové továrny Kolín, Akciové továrny na vyrábění lučebnin Kolín

Reklama: Kartonáž Biokleïnu a acylpyrinu s vysypanými tabletami (mezi denním a výplatním razítkem, zasahuje pod výplatní razítko)

Povolení MPT ? rok 1931

Výplatní stroj Francotyp typu B 4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

 

Otisk 1. dne: 4. 1. 1932

Tohoto dne došlo k vytištění dvou otisků s rozdílnými znaky

PRVNÍ OTISK (RR)

ESEJ (v seznamu Bouška/Leiš jako Ess 6) 

 

Luč 1 001

DRUHÝ OTISK (R)

Regulérní a oficiální otisk ( druhý otisk shora), reprodukován otisk poštou prošlý ze dne 6. 5. 1932 na obálce s nátiskem názvu firmyt

Výplatní stroj u obou otisků  je stejný. Před odevzdáním stroje uživateli došlo ke změně všech číslic výplatní hodnoty (poznatelné podle poslední nuly - nula štíhlejší u prvního otisku)

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 1. - AEROIL/AUTOIL & firemní značka

VE ZNAMENÍ REKLAM

 

Dnes začínám idntifikovat výplatní otisky Československa z let 1926 - 1939. Otevvírá se 4. - poslední díl seriálu o identifikaci otisků, který vychází z rejstříků, které jsou obsahem Katalogu výplatních otisků Československa let 1926 - 1939 autorů M. Boušky a I. Leiše - vychál na pokračování počínaje Filatelií 6/1979. Rejstříky jsou uvedeny na stranách 170 a 171. Příjemné sbírání a rychloiu orientaci v identifikaích otisků. Poznatky prosím sdělit na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Začínám výplatním otiskem firmy Janský a spol. - AEROIL AUTOIL.

Ještě jednu malou poznámku. Ministerstvo pošt a telegrafů zpočátků reklamám zejména reklamním textům nepřálo. Řadě uživatelům "nebyly reklamy doporučeny". Vedení firmy F. Borový by mohlo vyprávět celé historky....Postupem času se dostalo i na reklamní texty. Nad firemním značkami a značkami výrobků přivřelo oči....

 

Subjekt Janský a spol., Těšnov 5, později Zlatnická 10 v Praze. Minerální oleje. Továrna technických tuků a rafinerie pryskyřice.

Mezi denním a výplatním razítkem firemní značka + nápis AEROIL + vpravo nápis AUTOIL

Povolení MPT Věstník č. ze dne 1. 2. 1929

138. uživatel

Dohlédací pošta PRAHA 6

Výplatní stroj Francotyp typu B 3 s horním číslem počitadla

Otisk 1. dne: 28. 1. 1929 (R)

Poštou prošlý otisk s datem 16. 8. 1932 a firemní značka (nátisk na obálce firmy)

 

Oil 001

 

Firemní značka z firemní obálky - je vlevo od AEROIL ve výplatním otisku ve zmenšeném provedení. Reklamním heslem firmy bylo: " Kde auto tam AEROIL AUTOIL".

 

Oil 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ LETOPOČTŮ: 2. - 1842

Letopočet: 1842 s ornamentálním podškrtem (pod výplatním razítkem)

Subjekt: Prazdroj, měšťanský pivovar v Plzni

Historicky: Subjekt byl založen v roce 1842, o jeho zřízení a stavbě pivovaru rozhodnuto 2. 1.  1839. Název Měšťanský pivovar (Bürgerliches Brauhaus).Prémiérová první várka: 5. 10. 1842, sládek Josef Groll připravil pivo bavorského typu.

Povolení MPT: Věstník č. 10 ze dne 26. 2. 1927

23. uživatel v pořadí po roce 1926

Dohlédací pošta PLZEŇ 1

Výplatní stroj Francotyp, typ A se středním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 6s - 4m

PRVNÍ OTISK (druhý otisk viz poznámka níže)

Otisk 1. dne 8. 4. 1927 (R)

Otisk s datem poštou neprošlý s datem 10. 2. 1931

 

1842 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 19. 1934

 

1842 002

 

Poznámka: Viz též VE ZNAMENÍ KRESEB: 3. - sud s "P" abranou pivovaru, zavěšeno 19. 9. 2020 na tento web. Zde uveden druhý otisk.

 

 

 

 

Číst dál...