HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

PŘEROVSKÉ ČERNÉ OTISKY S NEDOTISKEM DATA

Již několikrát jsem na webu psal o různých barevných mutacích otisků, nikdy však v kombinaci s dalším chybotiskem otisku.

 

Tento otisk přinesl poštovní provoz u zásilek vypravených z pošty 750 02 Přerov 2.

V letech 1975 - 1979 přerovská pošta 2 vyplácela svým strojem Postalia zásilky v černé barvě - někdy tato barva je v barvě hnědé (kombinace černé a červené). 

K černému chybotisku se připojil nedotisk levé číslice vročení. 

Pokud nedošlo k chybotisku data, vypadá to, že tato zvláštnost trvala od roku 1976 do roku 1979. 

 

Série pěti celistvostí a jejíich otisků v tomto období. 

 

černotisk 001

 

Jeden z otisků zvětšen:

 

prerov 008

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (252) - NEÚPLNÉ OTISKY

Hledané a lákavé otisky jsou ty, u nichž došlo buď samovolně nebo řízeně k odstranění či  vypadnutí některé z částí otisku. Týká se to často označené uživatele (viz několik příspěvků na tomto webu) anebo denního či výplatního razítka. Důvody jsou různé - fyzické zastarání, čekání na některý z údajů k vsazení (např. PSČ), porucha stroje, změna pošty a čekání na nový název apod,).  

Dnes několik příkladů z let 1946 - 1992 (období Československa, a výplatního razítka ve tvaru pseidoznámka). 

VYPADLINY

 

Otisk Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

Otisk ze dne 2. 4. 76

Uživatel Oděvy Karlovy Vary Stará Role , dohlédací pošta 362 64 Stará Role

Nevytisknutá výplatní hodnota (porucha stroje?). Hodnota doplněna červeným fixem. 

 

vypadliny 003

 

 

Otisik Francotyp, Anker, sběratelsky FR 5 - 0 - 4m (ov) - 2km

Otisk ze dne 12. 2. 71

Uživatel Západočeský krajský národní výbor Plzeň.

Dohlédací pošta ?

Vypadlý či odstraněný název pošty z denního razítka (změna?). 

 

vypadliny 001

 

Otisk Postalia

Otisk ze dne ?

Uživatel Obvodní národní výbor Praha 2

Dohlédací pošta:  120 é4 PRAHA 24

 

Otisk bez data (čeká na vsazení). Pravděpodobně nově dodaný stroj z výrobního závodu (anulát). 

 

vypadliny 002

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (31) - DAIMON DĚČÍN

Dnešním zaniklým a zapomenutým výplatním otiskem je otisk dřívější firmy DAIMON, elektrotechnického závodu Schmidt a spol., později  po roce 1948 zkonfiskované národním podnikem Bateria Slaný. I když na výrobky této firmy - kapesní svítidla  - "baterky" nelze zapomenout. 

Výplatní otisk je ve svém označení původní s obchodní značkou DAIMON doplněnou obrázky kapesních svítidel. I když tato firma fungovala již pod národním podnikem Bateria Slaný, přesto označení zůstalo původní. Oporti původním otiskům z dřívějších období se změnilo denní razítko (nově dvoukruhové s můstky) a výplatní razítko (nyní zoubkovaný obdélník). 

Otisk s datem 2. 11. 48  

Otisk sběratelsky FR 8h - 4m (G) - 2km

daimon 001

 

Historie v kostce:

1896

Německý podnikatel  Paul Scmidt začal vyvíjet suché články, později žárovičky, ve finále kapesní svítidla

1901 

Registrace značky Daimon firmou Paul Schimdt

1911

První a jediná firmy na výrobu suchých článbků v Rakousku - Uhersku registrována v Podmoklech. Zahájena výroba suchých článků.

1918

Výroba se úspěšně rozvíjela, firma vyráběla až 120 odlišných kapesních svítidel. 

1946 - 1948

Firma Daimon, elektrotechnický  závod Schmidt a spol.  znárodněna a konfiskována firmou Bateria Slaný.

Značku DAIMON bylo nutno opustit (registrována pro jiný subjekt v Západním Berlíně), zrodila se značka baterek My Day. Nově se firma jmenuje DAY MOON. 

 

Jaká byla historie vyplácení zásilek výplatním stroje u tohoto uživatele?

 

MPT udělilo povolení k vyplácení výplatním tsrojem ve Věstníku č. 12 ze dne 10. 3. 30. Dohlédací poštou byla pošta PODMOKLY 1/BODENBACH 1. Výplatní stroj Francotyp, model  Bafra, otisk sběratelsky fR 8h - 4m (ov) - 1k.

Označení: Mezi denním a výplatním razítkem - elektrická lampička (baterka), šestiúhelník a v něm blesky a kapesní baterie  - vše nad nápisem DAIMON.

Jak nám zachytil Albert Jonáš, v prosinci 1932 se uvažovalo o změně označení - nově "světlo v oku", ke změně však nedošlo . 

 

1. republika

Otisk s datem 8. 10. 1930 (R)

Otisk adresována na štábního kapitána  Fr. Winklera, jednoho ze známých sběratelů výplatních otisků 20. a 30. let. První rok použití.

 

daimon 002

 

Otisk s datem 18. 11. 35

 

daimon 003

 

Říše (zabraná území)

FR 8h - 4m (ov) - 1k

Otisk s datem 29. 7. 40 (R)

Znárodněný otisk s odtsraněným českým názvem pošty .

I když je otisk neúplný (špatně vyjetý na obálku), přesto je z poštovně historického hlediska zajímavý. Budu věnovat samostatný příspěvek v seriálu Kouzlo celistvostí. 

 

daimon 004

 

3. republika

Změny: denní razítko, označení, výplatní razítko, výplatní číslice, výplatní znaménko. 

Otisk s datem 21. 3. 46

 

daimon 006

Otiswk s datem 20. 12. 46

 

daimon 007

 

 

 

 

Číst dál...

OBRÁCENÉ PARDUBICE

Obrácené denní razítko bylo ve 20. a 30. letech u nás vlastně prvním a tudíž nejstarším chybotiskem československých výplatních otisků. Na obrácené razítko firmy Fuchs (FUPRA) upozornil arch. Albert Jonáš a postavil na něm první přednášku pro filatelisty v restauraci U Teissigů v Celetné ulic, kde se tehdy scházela Stolní společnost sběratelů příležitostných razítek a frankotypů. 

 

Obrácená denní razítka otisků, jak komerčních, tak poštovních  strojů nás provází i po tomto prvním chybotisku.

 

Dnes si všimněme poštovního otisku Pardubice 1, který se vyskytl s tímto chybotiskem dne 11. 4. 91. Otisk je zvětšen a je ve formě černé fotokopie původně červeného otisku. 

 

 pardubice 1 001

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (30) - SEVERKA CVIKOV

SEVERKA n.p. byla ve sledovaném období továrnou na výrobu svrchních dětských oděvů. Předchůdci byly jednak tkalcovna Robert Riegert a synové (mechanická tkalcovna od roku 1885) a během záboru německá firma Kempel & Leibfried Bad Urach. Obnovená soukromá firma byla v roce 1949 začleněna do n. p. Severka. 

 

Výplatní otisk Postalia s označením, kde byl název subjektu a logo, a dále i jakási reklama na chlaepcké oděvy. 

 

Tento otisk byl v používání od - 7/43  do - 4/90 -. 

 

cvikov 002

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (251) - MOTOR N. P. ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTOR n.p . České Budějovice

Historie národního podniku

1887

Začala se provozovat strojírenská dílna Julia Škrdlanta (1853 - 1935).

1898 

Založena strojírenská společnost, první výrobní program: stavba mlýnů, slévárna kovů.

1900

Se společností začíná spolupracovat spolumajitel Emanuel Kubricht (1874 - 1921).

1911

Společnost přejmenována na UNION, první jihočeská továrna na stroje a stavby mlýnů.

1918

Union, akciová společnost, strojírna a slévárna Kněžské Dvory.

1948

Znárodnění a likvidace. Vzniká národní podnik MOTOR UNION.

1854

Přičlenění různých továren a provozů. Změny výrobního programu v průběhu let. Nový název MOTOR n. p. 

 

VÝPLATNÍ OTISKY

 

MOTOR - UNION

Francotyp

FR 8 - 0 - 3m (g) - 1km

Otisk s datem 26. 5. 53

 

motor 004

 

MOTOR

Francotyp

Otisk s datem 23. 1. 68

 

motor 005

 

Otisk s datem 26. 3. 70

Příležitostný výplatní otisk 70 let

 

motor 006

 

Otisk s datem 4. 3. 74

 

motor 007

 

Otisk s datem 8. 9. 75

Příležitostný výplatní otisk 75 let

Období použití: - 9/75 - 12/75 -

 

motor 002

 

Otisk s datem 4. 2. 76

Období: - 2/76 - 12/80 - 

 

motor 007

 

 

POSTALIA

Otisk s datem 24. 9. 84

Období: - 11/81 - 9/84 - 

 

motor 003

 

 

 

 

Číst dál...

PRVNÍ PROSTĚJOVSKÝ POŠTOVNÍ

PROSTĚJOV 1

 

Prvním poštovním otiskem na poště Prostějov 1 byl otisk z balíkové poštovního stroje Francotyp (stroj se dvěma denními razítky určený primárně pro vyplácení poštovních průvodek). Je možné, nikoliv jisté, že byl používán i pro vyplácení listovních zásilek. Vyskytl se však hlavně na poštovních průvodkách. 

Výplatní stroj byl vyroben pod číslem C 37901 a první den použití byl 16. 12. 1948 (R).

Dodání zajistila ještě firma B. Jarolímek v posledních několika týdnech své existence. Otisk nesl sběratelské označení: FR BAL - 5m (ov) - 2k.

Jeho výplatní hodnota byla na začátku  pětimístná, výplatní otisk již obsahoval nový vzor výplatního razítka (zoubkovaný obdélník), denní razítko mělo druhý poválečný typ (dvoukruhový), údaj měsíců byl vyjádřen římskými číslicemi.

 

prostejov 1 001

 

Jak to bylo dál?

Stroj byl velmi výkonný. Vyplácel několik desítek let poté. Posledním zachyceným otiskem  Francotyp v sbírce je otisk s datem 26. X. 77. Byl nahrazen strojem Postalia (první zachycený otisk mám ze dne z února 78), takže se dá vyvodit, že vyplácel minimálně 29 let a maximálně 30 let. Dost dobrý výkon.

 

Druhá verze výplatního otisku měla čtyřmístnou výplatní hodnotu - označení otisku: FR BAL - 4m (ov) - 2k-. Stále bez můstků v denním razítku. 

Zachovaly se otisky jasné, zřetelné, čitelné a krásně reprodukovatelné. Všechna čest poštovnímu personálu. 

 

Otisk s datem 5. XII. 66 na poštovní průvodce ("v plné a úplné kráse")

 

prostejov 1 002

Salší otisky zvětšeny. 

Otisk s datem  11. XII. 68 na poštovní průvodce ve zkrácené (neúplné verzi)

 

prostejov 1 003

 

Otisk s datem

26. X. 77 na poštovní poukázce v neúplné verzi

 

prostejov 1 004

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (26) - POŠTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

Kouzelný pohled na poštovní historii může přinést docela obyčejná a všední celistvost jako ta dnešní, která nese na sobě celkem deset znaků souisejících s poštovní přepravou. Nebo lépe řečeno s poštovní cestou jedné zásilky jak na averzu tak na reverzu.

 

 

LÍC

 

kouzlo 001

 

Lícová strana paušalované zásilky  obsahuje především otisk výplatního stroje Postalia pošty České Budějovice s datem 27. 4. 77 v hodnotě Kčs za expresní dodání. Poštovní manipulantka ručně označila spěšnostní poplatek ve výši Kčs 3,-. Základní poštovné Kčs 1,- a poplatek za doporučenou zásilku Kčs 3,-  byly kryty  dohodou o paušalovaném poštovném. Odesilatel SFINX zaslal dopis n.p. Barvy a laky.  Doporučený příplatek a spěšnostní poplatek byly označeny nálepky, z nichž R-nálepka byla provizorní (s gumovým razítkem). Dopis vyznačila pošta ještě denním razítka při příjmu (České Budějovice). a převzetí zásilky (v Praze) . Na zásilce jsou dálke vyznačeny gumové razítko odesilatele a prezenční razítko příjemce. Další znaky poštovní přepravy obstaraly ruční poznámky či gumová razítka. 

 

RUB

 

kouzlo 002

 

Rubová zásilka obsahuje denními razítky pražských pošt PRAHA 025 a místní poštou PRAHA 5 (?). 

Dopis zpracován v Českých Budějovicích 27. 4. 77 ve 12 hodin. Do Prahy dorazil 28. 4. 77  ve 4 hodiny ráno a téhož dne přijat adresátem n.p., Barvy a laky. 

 

Každá celustrvost má svůj příběh a vypovídací hodnotu. V tom je též púřitažlivá pro sběratele, zejména poštovní historiky. 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (29) - SKLÁRNY INWALD TEPLICE - ŠANOV

 SKLÁRNY INWALD

 

 1878

Josef Inwald zakládá Sklárny a rafinerie, cís. - král. výsostné privilegované sklárny na Zlíchově u Prahy.

Výroba  od křišťálového skla k dutému sklu.

1906

Firma převedena na syny.

1914

Patentována a zavedena výroba slavných duritek - nerozbitných sklenic.  Další výrobky - zavařovačky a luxfery.

1932

Krize. Omezení výroby.

1935

Výroba převedena do továrny Teplice - Šenov.

1945 - 1948

Znárodnění, továrna součástí Sklo Union. 

Majetek zkonfiskován.

Budovu v Praze dostalo ministerstvo zemědělství pro Jednotný svaz českých zemědělců.

Budova později ustoupila pražské dopravní infrastutuře, zbytky budovy odnesla a zničila povodeň. 

 Firma Inwald používala výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (g) - 1k, dohlédací pošta Cukmantl v Čechách. f.

Otisk na výstřižku a na obálce s firemním potiskem. 

 

inwald 002     inwald 001

Číst dál...

PRIEVIDZSKÝ POŠTOVNÍ OTISK

Jeden z otisků prievidzské pošty zaznamenal československou raritu. V dolním mezikruží se objevila dost výjimečná kombinace dvou rozlišovacích znaků. Objevily se zde dvě druhové odlišné znaménka -dva křížky a písmeno "a". V otisku pošty Prievidza 1 jsou znaménka ve struktuře "x a x". 

Celistvost s otiskem s datem 22. 5. 74  (zvětšena). 

 

prievidza 007

Číst dál...