HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

U 3 - OTISK POŠTY PRAHA 024 - NOVÝ OBJEV

Do sbírek se čas od času dostanou celistvosti či jejich torza, ze kterých není sběratel moudrý. Jedno torzo dnes představuji.

Otisk je napfrosto nezřetelný a poločitelný. Jeho nekvalita je přímo strašná. Pouhým okem, ale ani lupou, natož světelnou lupou nebylo možno určit,  o jaký otisk se jedná.

Světe div se, pomohl obyčejný komerční skener a mnohonásobné zvětšení s výjimečným nastavením kontrastu a dalších parametrů.)Skener určil, že se jedná o otisk výrobce Universal Postal Frankers MV číslo U 3.

Tento otisk  známe již  z pošty 04 v podobě  čtyřmístné výplatní hodnoty a s datem 15. III. 68. Otisk, který jsme zveřejnil ve své publikaci Českolovenské výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka) na straně 41.

Nově zveřejný otisk s datem 6. VI. 53 s pětimístnou výpolatní hodnotou se zatím ve veřejném prostoru neobjevil, až dnes. 

Dalo to fušku, ale povedlo se. Poznámku o poště 021? můžeme vymazat.  Jeho nedokonalou podobu zveřejňuji níže. Otisk je zvětšen.

.

 

praha 024 001

Číst dál...

OTISK POŠTY PRAHA 074

Pošta PRAHA 074 vyplácel v padesátých letech výplatníms trojem FRANCOTYP s otiskem sběratelsky označeným jako FR 4 - 3m (g).

 

Otisk s datem 17. VI. 53

FR 4m - 4m (g).

praha 74 001

 

Otisk s datem 5. XI. 54

Změna výplatní hodnoty (nyní trojmístná).

FR 4- 3m (g)

praha 074 002

 

 

Nápadně podobné otisky pozdějších artefaktů z roku 1968, 1970 a 1972. Pošta PRAHA 74. 

praha 74 002

i.

 

praha 74 003

Číst dál...

VÝJIMEČNÝ PŘÍPAD - VÝPLATNÍ OTISK PRAGA 1978 (2)

V prvním pokračování o výplatním otisku Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1978 se týkalo tohoto otisku a zdůraznění vzniklého chybotisku. Nyní doplňuji zveřejněné informace o další poznatky.

Dohlédacá poštou byla pošta PRAHA 05, v otisku je však chybně uvedena pošta PRAHA 1.

 

ESEJ a zkušební otisk (RR)

Datum: 10. IV. 1978

Příležitostný otisk s chybotiskem v názvu pošty spatřil světlo světa 10. IV. 1978. Tento den otisk ještě nenabyl oprávnění vyplácet poštovní zásilky, tudíž je nutno jej považovat za esej.

praga 1978 004

POŠTOU PROŠLÝ OTISK (R)

Otisk začal vyplácet zásilky dne18. IV. 1978

praga 1978 005

DALŚÍ CHYBOTISK

Vrácená zásilka s otiskem s chybným datem  z Malajsie.

Mísro správného data 27. IV. 78 se na zásilce objevilo datum 27. IV. 87 (chybný letopočet).

praga 1978 006

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (19 - 13)

Československo

Čs. pošty

Písmeno "U"

1980

POSTALIA

 

688 01 UHERSKÝ BROD 1

Otisk s datem 6. 3. 80 (R - esej).

Horní otisk níže.

 

688 01 UHERSKÝ BROD 1

Otisk s datem 2. 7. 1980(R - právoplatný otisk 1. dne - stroj začal vyplácet zásilky tohoto dne).

Dolní otisk níže.

uhersky brod 005

 

 

 

686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1

Otisk s datem 6. 3. 1980 - esej (R)

Výplatní stroj začal vyplácet až 19. 6. 1980 (R)

uherske hradiste 001

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY POŠT PRAHA 022 A PRAHA 023

PRAHA 022 a PRAHA 023

(pražské pošty se speciálními činnostmi)

 

 

Výplatní otisk pošty PRAHA 022

Hasler

Otisk s datem 22. 1. 1961

Denní razítko - průměr vnějšího kruhu 27mm, dvoukruhové bez můstků, symetrické umístění denního razítka.

 

praha 022 a praha 023 001

 

PRAHA 023

FR 4 - 3m (g) - 2k (bez můstků)

Otisk s datem 2-VI 54

Číslice data bez teček, římské číslice v řádu měsíců, atypická pomlčka za dvojkou v datu, dvoukruhové denní razítko bez můstků, gotické výplatníčíslice bez výplatního znaménka. 

 

praha 022 a praha 023 002

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (11)

Vysvětlení na úvod, proč si výplatní stroje s fixní hodnotou připomínáme.

Pod delší odmlce se dnes opět vydáme do světa, abychom si přiblížili výplatní stroje s fixní (pevnou) výplatní hodnotou. Od roku 1840, kdy se objevila první poštovní známka, svět na konci století pociťoval úspěch poštovní známky. Zrychlila poštovní provoz. Usnadnila uživatelům proces při zasílání zásilek. Vývoj však šel dál a koncem století se ukázalo, že je potřeba využít moderních  technických prostředků, aby narůstající objem zásilek se mohl úspěšně a rychle zpracovat. Nabídly se výplatní stroje. 

Vynálezci výplatních strojů na různých místech ve světě se kromě jiného soustředili na výplatní razítko, ve kterém viděli pokračovatele poštovní známky v modernějším hávu. Jednak vytvořili mnohde umělecké kousky z grafického a ryteckého hlediska, které skutečně známku připomínaly. Mnohdy tyto "známky z automatů" se za moderní známky považovaly. tento pocit umocnily fixní (pevné) hodnoty, které se ve výplatních razítkách výplatních otisků objevily. Brzo se však ukázalo, že tento "omyl" je nutno napravit. Hospodářské disproporce přinášely inflaci a zvýšení poštovních poplatků. Co s tím? Vynálezce vymysleli nejprve stroje s limitovanou hodnotou, která kopírovala širokou škálu poštovních poplatků či saze. Ale i těmto strojům dal vývoj vale.

Bylo nutno vymyslet něco lepšího a pružnějšího. Pomohla zejména německá hyperinflace ve 20. letech. Německo zavedlo výplatní stroje s mnohonásobnou (neomezenou a nastavitelnou hodnotou) výplatní hodnotou ve výplatním razítku.  Každá fáze vývoj si zaslouží popis či analýzu. Nejvíce však výplatní stroje s fixní hodnotou. Už proto, že se mohou zaměnit s dalšími prostředky vyplácení poštovních zásilek. Zejména ty, které orážely jen výplatní razítko a ne další části otisku (denní razítko či označení uživatele). Omyly umocnila skutečnost, že řada otisků byla vydávána automaty na různých místech, které nejen poskytovaly otisky, ale které registrovaly současně s oražením otisku i  poštovní poplatky. 

 

Dnes se zmiňuji o výplatních otiscích Dánska s fixní (pevnou) hodnotou výplatného. 

Dánsko

V Dánsku se první výplatní stroje objevily v roce 1925. Dánské úřady šly zprvu cestou strojů s fixní hodnotou.Výplatní razítka bylo různá. Na poštách a uživatelů se objevily stroje různých výrobců:

- Universal (model NZ) v černé a červené barvě. Hodnota 10 oere. Byly i stroje s dalšími hodnotami 5, 20, 30. Ty byly ale zkušební a neobjevily se v poštovním provozu.,

- Hasler , stroje s různými fixními hodnotami ,

- Neopost, výplatní razítka s různými hodnotami,

- Hasler z roku 1926 s více výplatními hodnotami. Jsou známy čtyři stroje,

Na přiloženém obrázku jsou tyto první čtyři stroje zobrazeny v popsaním pořadí. 

Poté Dánsko přešelo na výplatní stroje s mnohonásobnou hodnotou ve výplatním otisku (první stroj těchto technických parametrů byl stroj Francotyp - (model Bafra).  

 

Katalogové hodnoty těchto otisků jsou v rozmezí od Kč 2500,- - 7000,--,

 

dansko 001

 

 

Tyto otisky se dají zaměnit s automatovými známkami, neboť od samého počátku v roce 1925 stroje měly ve své konstrukci nejen výplatní razítko, ale i denní razítko. 

 

Číst dál...

U 6 - PRVNÍ VÝPLATNÍ STROJ NA POŠTĚ PRAHA 015

Pošta PRAHA 015 nesla toto označení od 15. 11. 1948 (předtím Praha 5), od 1. 1. 1973 označení bylo 110 15 PRAHA 015. Sídlo od roku 1934 doposud v ulici Řásnovka 7/1039.

Prvním výplatním strojem, který tato pošta provozovala, byl jeden ze strojů anglického výrobce Universal Postal Frankers, model MV s označení U 6.

Sbírka zachytila období používání stroje od - III/55  do  XII/68 -.

Poté následovalo období postálek v různých podobách. 

 

Otisk s datem 6. III. 55 (údaj čerpán z denního razítka znehodnocující známku  korigující výplatné poštovní poukázky). 

U 6 002

 

Otisk s datem 2. IV. 1968 (příchodní razítko z Dolního Nousova nese datum 3. III. 1968?). 

 

 U 6 003

 

Otisk s datem 17. XII 1968. Příchodní razítko z Dolního Bousova 23. XII. 1968.

 

U 6 001

 

Číst dál...

OTISKY STÁTNÍ SPOŘITELNY CHOMUTOV DO MOZAIKY

Do mozaiky čs. výplatního otiskářství patří i otisky Státní spořitelny později Česká státní spořitelny v Chomutově. Několik otisků zachycuje vývoj otisku vlivem změn v názvu subjektu a změn poštovního provozu (zavedení PSČ). Další změny (změna číslice vročení) ukazují na fyzické zastarání stroje a nutná výměna číslic vročení tak, aby stroj a jeho otisky plnily řádně svou funkci pro vyplácení zásilek. 

 

Uživatel: Státní spořitelna v Chomutově

Výplatní stroj Frankotyp, model B

Otisk sběratelsky: FR 8 - 0 - 4m (g) - 2km

Dohlédací pošta: CHOMUTOV 1

Reklamní text s obrázkem vkladní knížky. Zajímavý je i výplatní znaménko (velká plná tečka). 

Otisk s datem 26. 11. 1969

 

chomu 001

 

Otisk stejný jako předchozí s rozdílem nových číslic vročení.

Otisk s datem 15. 4. 1975

Průměr vnějšího kruh tři křížky, u denního razítka 23 mm.

 

chomu 002

 

Uživatel: Česká státní spořitelna, okresní pobočka v Chomutově

Výplatní stroj stejný s několika změnami:

- denní razítko průměr vnějšího kruhu - 24 mm, silné můstky, vloženo PSČ pošty, v dolním mezikruž ítři křížky, zmna označení oprávněného uživatele, číslice letopočtu vyšší než zbývající.

Otisk s datem 25. 4. 80

 

chomu 004

 

 

Otisk s datem 4. 11. 83 s výjimkou číslic vročení (menší než předchozí stejné jako ostatní číslice data).

 

chomu 003 

 

 

 

 

 

Číst dál...

DVA OTISKY Z POSTÁLKY POŠTY PRAHA 014

Pošta PRAHA 014 používala ve sledovaném období Československa jeden výplatní stroj POSTALIA, který měl otisky dvou podob.

 

První otisk

PRAHA 014 (bez PSČ v denním razítku s přilehlým rámečkem výplatního razítka, číslice pošty velmi blízko u sebe )

Období: - 5/72 - 12/72 -

 

praha 014 001

 

Druhý otisk

110 14 PRAHA 014 (s PSČ, název pošty nově ryt - větší mezi mezi číslicemi 014, v dolním mezikruží - hvězdička)

- 7/74 -

 

praha 014 002

Číst dál...

PRVNÍ VÝPLATNÍ STROJ POŠTY PRAHA 011

Pošta 011

existovala pod tímto označením od 15. 3. 1955, od 1. 1. 1973 s označením 118 00 Praha 011. Po dobu existence výplatních strojů na čs. poštách měla tato pošta označení Praha 3 a Praha 034. Pošta pod tímto označením výplatní stroj pravděpodobně neměla. Pošta sídlila a dosud sídlí v Josefské ulici 4/43a v Praze na Malé Straně.

Pošta 011 obdržela jako svůj první výplatní stroj Francotyp. Otisk sběratelsky FR8-0-4m. Vzdálenost mezi osovými středy denního a výplatního razítka byl 8 cm. Podle velikosti a tvaru oválných číslic lze určit, že se jednal o Francotyp, model C. Tento stroj byl pomyslným předskokanem - za ním tato pošta používala od konce 60. let jen stroje Postalia s různými podobami otisků. Zachycené období stroje Francotyp je - 1/62 - 6/67 - .

011 001     011 002

 

 

Číst dál...