HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 72. - SVUB

S

S V U B = Slovenská Všeobecná Úverná Banka Bratislava (monogramy vytvořené z počátečních písmen jednotlivých slov názvu subjektu) , pod výplatním razítkem velkými písmeny

Povolení MPT: Věstník č. 23 ze dne 7. 5. 1927

Výplatní stroj A s horním číslem počitadla

Sběratelsky FR 8s - 4m

Otisk 1. dne 15. 6. 1927 (R)

35. uživatel

 

SVUB 001    

 

SVUB 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 71. - SEMINA

S

SEMINA - uměle vytvořené slovo obsahující základ podnikání firmy J. Vaněk - semenářství (upraveno) společně s názvem lokality PRAHA nejdříve pod výplatním otiskem, poté mezi denním a výplatním otiskem

Subjekt: Jindřich Vaněk,semenářské závody v Praze, Václ. nám U zlaté husy, Praha II. Rozsah činnosti viz reprodukovaný averz Vaňkovy propagační pohlednice loužící zároveň jako finanční doklad.

 

 

Vaněk 2 001

 

Povolení MPT Věstník č. 52 ze dne 14. 11. 1927 (57. uživatel)

Dohlédací pošta PRAHA 14

Výplatní stroj Francotyp B 3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 13. 12. 1927, poslední 2. 12. 1930 (poté změna polohy označení) - (R)

 

Vaněk 1 001

Dokumentační ústřižek:

Vaněk 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Stejný výplatní stroj, označení uživatele přemístěno mezi denní a výplatní razítko

Otisk 1. dne 3. 12. 1930 (dle AJ), dle sbírky 2. 12. 1930 (obě R) pokud údaj AJ pravdivý, reprodukovaná celistvost s otiskem je esej (RR)

Vaněk 3 001

 

Vaněk 4 001

 

Poznámka na konec tohoto záznamu:

Jindřich Vaněk, srbský přistěhovalec, burzovní a komerční rada, člen Plodinové burzy a Akademie zemědělských věd, byl za 1. republiky velkým pojmem u nás i v zahraničí. Zásoboval i dvory králů. Firma vznikla v roce 1899. Jindřich Vaněk začínal v dnešním hotelu U Zlaté husy, později si postavil obytný a provozní dům Maribor na Bubenském nábřeží (architekt Emil Králíček, stavitel Matěj Blecha). Dům zdobí sochy Antonína Vajganta. Proč Maribor? - tam se Jindřich Vaněk narodil.  Plány nesou datum 15. 7. 1910.V semenářské obchod pokračuje Vaňkova pravnučka Olga Šerclová od roku 1992 , Do dnešního  obchodu Semena Vaněk se vrátily i proslavené Vaňkovy motyčky. Jindřich Vaněk byl nesmírně aktivní - v prodeji, reklamě, marketingu, vydával i časopis Vaňkův zahradní rádce (1906 - 1931). Jeho podnik byl v roce 1948 komunisty znárodněn. Jindřich Vaněk tuto skutečnost neunesl a spáchal sebevraždu ve věku 79 let. Jeho hrob na Vyšehradském hřbitově zdobí bronzová  žena s náručím květin uprostřed zrajícího obilí.... I dnešní doba přinesla dobovou folklórní  lahůdku. V restituci rodina získala obytný dům, nikoliv provozní prostory, které Jindřich Vaněk vybudoval. (kanceláře, velké sklady, garáže - základní prodejna byla stále na Václavském náměstí). Ty si  musíVaňkova podnikající rodina pronajímat od firmy Sempra ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 70. - SDRUŽEL - VEREW

S

SDUŽEL - VEREW: složenina dvou slov v češtině a němčině : SDRUŽEL - Sdružené železárny (první tři písmena obou slov, německá varianta: VEREW: VEReinigte Werke, první tři písmena prvního slova, počáteční písmeno durhého slova) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Prodejní sdružení československých železáren, adresa: Praha II., Lïtzowova 55 (též Prodejna sdružených československých železáren)

Historie: vlivný činitel na trhu hutním materiálem vedle dalších subjektů: Helika, Runa, Ferromet, Ferra, Ferrospol a další

Povolení MPT: č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Dohlédací pošta PRAHA 7

Výplatní stroj B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 26. 3. 1930 - dle AJ ? (R), dle sbírky 28. 3. 1930 (R)

 

Sdružel 001

 

Sdružel 2 001

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 69. - S Z F

S

S Z F = monogram složený s počátečních písmen názvu subjektu (německá mutace): Šuranyer Zucker Fabrik und Rafinerie AG (Š nahrazeno ve zkratce S), monogram SZF pod výplatním razítkem

Oficiální název: Šuranský cukrovar a rafinéria účastinný spolok, Śurany

Povolení MPT č. 59 ze dne 31. 12. 1927

69. uživatel od roku 1926

Výplatní stroj A s horním číslem počitadla

Otisk 1. dne 21. 1. 1928 (R)

Šurany 2 001      Šurany 2 002

 Postupem času zmizel háček na "S" - viz celistvost poštou prošlá ze dne 30. 4. 1937, cenná celistvost s chybotiskem (nově objevený, literatura doposdu nezná 25.7.2020)

Háček zmizel opotřebením (od začátku mizel - slabě ryt, navíc byl háček malý)

Šurany 5 001

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 67. - LION MALT + S & S

S

S  & S doplněno LION MALT v trojúhelníku s obrázkem lva uvnitř = firma Schindler & Stein (počáteční písmena) - mezi denním a výplatním razítkem, exportní sladovny

Povolení MPT: č. 20 ze dne 2. 6. 1928

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Otisk 1. dne 10. 7. 1928

Dohlédací pošta BRNO 1

Sběratelsky FR 8h - 3m

Poslední otisk 16. 12. 1929

V tomto období změněn celý stroj. Přeneseny denní razítko a označení uživatele, lIší se i číslice a výplatní ratítko (údaj AJ bez obrázku)

LION 001

Poštou prošlý otisk ze dne 27. 2. 1929

LION 002

DRUHÝ OTISK

Dohlédací pošta BRNO 2

Z původního stroje - otisku odpilována "1" a nahrazena nově rytou číslicí "2"

Otisk 1. dne: 17. 12. 1929 (R)

LION 3 001

Poštou prošlý otisk ze dne 5. 6. 1934

LION 3 002

 

Stručná historie  židovské firmy:

1867    vznikla Hanácká sladovna

1912    založeny Hanácké exportní sladovny

1918    založena firma Schindler & Stein ve Vídni

1922    v ČSR  vznikla Hanácká

1923    zřízen exportní sklad

1939    majitelé (Samuel (Samson) se ženou Elisabeth emigrovali)

1940    firma pod nucenou německou správou, arizace, založeny Českomoravské exportní sladovny (Böhmisch-mährische Export Malzfabriken), 

1946    firma pod národní správou

1947    restituce

1948    znárodnění vyhláškou 2150/1048 Sb. podepsaná ing. Jankovcová 18. 8. 1948

Firma přechází pod Obchodní sladovny n.p.

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 66. - STAR

S

STAR = název životní akciové pojišťovny STAR (využit název do jednoslovného označení mezi denní a výplatní razítko, (dvě podoby - větší a menší nápis)

Adresa: Praha II, Beethovenova ulice, později Lützowova ulice č. 7

Ukončila svou činnost dne 31. 12 1946 a sloučila se s Pražskou pojišťovnou n. p.

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První otiskm

Otisk 1. dne 10. 8. 1937 (R), ukončení 5. 10. 1937 (pravděpdobnost pro velikost označení změnšen název)

Esej? Zatím není známa poštou prošlá celistvost.

Star 1 001

 

Druhý otisk

Otisk 1. dne 5. 10. 1937 (R) - změněno označení (zmenšen název ppojišťovny)

Star 1 002

Poštou prošlá celistvost ze dne 23. 10. 1937

Star 2 001

Pojišťovna STAR měla svou pobočku i v Brně.

Výplatní otisk Francotyp FR 8h - 4m

Otisk 1. dne 27. 9. 1937.

Označení STAR s hvězdou mezi denním a výplatním razítkem

Star 10 001     Star 10 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 65. - SKF

S

S K F = počáteční písmena názvu subjektu ve švédštině Svenska KullagerFabriken, z Göteborgu.

Historie: Firma vznikla počátkem 20. století s unikátním programem, do té doby a dlouho poté nebývalým a jedinečným. U zrodu stál Sven Wingquist (1876 - 1953). Hlavním produktem bylo kuličkové naklápěcí ložisko. První výrobky této firmy se exportovaly do Česka již v roce 1916, v roce 1919 tu byla zřízena pobočka. Původní sídlo v domě U Zlatého kola ve Rytířské ulici 24 v Praze, později  přestěhování do Prahy 7 (vlastní budova),  v roce 1929 zřízena v Praze Československá továrna na výrobu kuličkových ložisek SKF A.S. Tato firma vzhledem k unikátnosti výrobního programu nebyla komunistickým režimem znárodněna (toto privilegium mělo jen šest subjektů v Československu). Existovalo samostatně, i když bez švédského ředitele (musel skončit v roce 1952) a pod kuratelou podniku zahraničního obchodu KOVO. Později se části programu ujaly další firmy FAG ve světě a u nás ZKL. V rozvoji programu ložisek si zahrálo i embargo ze strany Śvédska během studené války vůči komunistickým zemím.

 

Povolení Věstník MPT č. 46 ze dne 29. 9. 1927 (povolení výplatního stroje)

Povolení MPT č. 4 ze dne 1. 2. 1929 (povolení změny firemního označení po přestěhovíní firmy do Prahy 7)

44. uživatel v pořadí

Výplatní stroj A se středním číslem počitadla

První otisk

Od 7. 10. 1927 do 22. 12. 1928 (R)

SKF 1 001

 Druhý otisk - oba sběratelsky FR 6s - 4m

Použití druhého otisku: od 23. 12. 1928 do 2/1930

SKF 1 002

Firmě dodán druhý stroj A s horním číslem počitadla - denní razítko a označení uživateley přeneseny z původního stroje, použití krátce jen v únoru 1930 (R)

...

Původní stroj vyčištěn, opraven  a vrácen - použití od února 1930 do 19. 12. 1932 - viz zajímavá poznámka AJ dole: "po opravě" u první celistvosti

SKF 2 001

Důležitá poštou prošlá celistvost s otiskem , který svědčí o tom, že ještě 23. 12. 1932 nebyla pošta v denním razítku změněna (AJ uvádí změnu na PRAHA 20 od 19. 12. 1932m jedná se pravděpodobněo chybu v textu správné datum 29. 12. 1932)

SKF 3 001

Čtvrtý otisk

Výplatní otisk změněn na PRAHA 20 v denním razítku po přesídlení

Otisk 1. dne 29. 12. 1932 (4. otisks nulovou hodnotou reprodukován)

FR 6s - 4m, označení SKF s kuličkovým ložiskem pod výplatním razítkem

SKF 3 002

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem 23. 3. 1933. Otisk v této podobvě skončil vyplácení 1. 4. 1935 (změna pošty)

SKF 4 001

 

PÁTÝ OTISK

Změna pošty v denním razítku, nyní PRAHA 21

Otisk 1. dne 1. 4. 1935 (R)

Sběratelsky FR 6s - 4m, stejný stroj

 

 

SKF 5 001

Dokumentační otisk ve formě výstřižku, původní celistvost poštou prošlá

SKF 5 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 64. - SANA a S s korunkou

S

SANA v dekorativním kruhu s korunkou

S s korunkou

Tři otisky, dva výplatní stroje

Subjekt: SANA A. S., Bredovská 13, Praha II, Továrna na margarin a poživatiny

Historie: Na počátku historie stál podnikatel Karel Werfel, firma se za jeho vedení jmenovala KAREL WERFEL V HLOUBĚTÍNĚ, samotná firma SANA založena v roce 1925 a existovala pod tímto názvem v letech 1926 - 1944, kdy se rozšířila o firmu SAPONIA, továrnu na mýdlo a svíčky, název SAMA - SAPONIA, později Saponia, České akciové společnosti na mádlo a svíčky.  Vyhláškou ing. Jankovcové číslo 2373/1948 Ú.l. ze dne 17. 9. 1948 byla firma znárodněna a skončila. Firma v době své slávy vyráběla známá margarin SANA. Toto slovo znamná ZDRAVÁ a vzniklo z hesla: "Anima Sana V Corpore Sano" = "Zdravá mysl ve zdravém těle". Sana byla nejznámější ze všech margarinu a je spojovaná se sloganem "Sana - vlastní (později rodná) sestra másla". Tento úspěšný produk se zařadil mezi margariny známých značek: JUNO, SMETOL, HERA, RAMA a jiné. Korunka na názvem či prvním písmenem "S" je naprosto přesná - SANA = královna.

Povolení MPT: Věstník č. 6 ze dne 4. 2. 1928

Výplatní stroj Francotyp (první) B3 s horním číslem počitadla

Dva otisky prvního stroje

Sběratelské označení FR 8h - 4m

První otisk s firemní značkou a názvem Sana pod výplatním razítkem - použití: 2. 3. 1928 - 16. 1. 1930. OVS 1. dne (R)

Druhý otisk se stejnou  firemní značkou mezi denním a výplatním razítkem - použití od 17. 1. 1930

 

SANA 001

 

SANA 002

 

DRUHÝ STROJ

TŘETÍ OTISK

Sběratelsky: FR 6h - 4m (17. 5. 1935) - písmeno S s korunkou mezi denním a výplatním otiskem

Sana 2 001

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 63. - R M + ILSA

R

R M + ILSA v pozadí Halleyova kometa (šesticípá hvězda s ohonem  - paprsky), RM = počáteční písmena názvu Radlická Mlékárna a ILSA - obchodní značka výrobků (pro polévkové výrobky, sádlo, škvarky, tuky apod.)

Adresa Praha - Smíchov, německáý nízev Milch - Industrie AG)

Historie firmy, ochranné známky, loga a označení:

Název: Akciová společnost pro průmysl mléčný - součástí byla Radlická mlékárna na Smíchově

Výstavba objektu v Nádražní ulici 1893, přestavba 1912, původní název Parní mlékárna správy statku Radllice ( zal. 1872), zakladatel Karl Kirschner, slávu zajistil jeho syn Otto Kirschner

Znárodnění přišlo v roce 1947. Firma proslula prvním ovocným jogurtem v roce 1933 - licence prodána do 120 zemí, název JOVO (vyráběn až do roku 1962, poté prodáván pod jinými označeními v plastových kelímkách, iniciovala mléčné barvy, sběratelům vyšla vstříc sběratelskými kartičkami.  Kondenzované mléko též bylo její inovací.

Obchodní značka firmy vznikla v letech 1909 - 1910 na základě široké publicity o Halleyově kometě, která se v  roce 2010 objevila na nebi (vznikla poprvé její fotografie). firma využila pro svou obchodní zapsanou značku tohoto symbolu. Označení uživatele bylo doplněno o značku ILSA (pokrývající jiné než mléčné výrobky). 

Povolení MPT Věstník č. 25 ze dne 6. 6. 1929 (212. uživatel)

Výplatní stroj: Francotyp C3 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 56

Otisk 1. dne: 28. 6. 1929 (R)

ILSA 001

 

Poštou prošlý otisk - 8. 5. 1935

 

ILSA 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 62. - R

R

R = monogram obsahující první písmeno  názvu vydavatelství, mezi denním a výplatním razítkem

Praha II., Klimentská 20 - 24) - 306. uživatel v pořadí od roku 1926

Povolení MPT: č. 22 ze dne 14. 5. 1830

Výplatní tsroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Otisk 1. dne: 22. 4. 1930 (R)

 

Rodina 001

Poštou prošlá celistvost obsahující i reklamní tisk (obsahuje nejpopulárnější tituly časopisů toho vyhdavatekství), datum 12. 12. 1934

Rodina 002

 

 

Číst dál...