HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

OSTIA - výplatní otisk A. S. Jiří (Georg) Schicht

O

OSTIA = slovo zvolené pro otisk firmy Jiří Schicht (Georg Schicht)

- označení, které si vybrali majitelé firmy Jiří Schicht Ústí nad Labem (Geirg Schicht Aussig) pro svůj výplatní otisk, jehož první podoba se objevila 30. 11. 1926 (firma byla celkově 5. uživatelem výplatního stroje od roku 1926

Československu), název je z latiny a  dneška se s tím názvem setkáme v Řémě - dříve přístav, nyní jedna ze čtvrtí Říma. Pravděpodobně se majitelé rozhodli pro toto slovo latinského úvodu, aby vyjádřili místo, kde sídlí jejich firma

Firmu založil sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht 6. 7. 1848 Rynolticích u Liberce. Ten den po získání znalostí z oboru mydlářství začal vyrábět mýdlo. Později firma dosáhla neuvěřitelné velikosti v oblasti výrobků tukového průmyslu. Do dneška si část občanů pamatuje jeho "mýdlo s jelenem" a další výrobky.

Povolení MPT č. 58 ze dne 18. 11. 1926 pro výplatní stroj Francotyp A se středním číslem počitadla. Pod výplatním razítkem byl vzazen štoček s  názvem OSTIA, a u toho zůstalo.

PRVNÍ OTISK

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2

Otisk 1. dne 30,. 11. 1926 

Sběratelsky FR 6s - 4m

S ohledem na jeden z historických otisků reprodukuji ústřižek zachovaný sběratelem Richardem Scholzem z Teplic - Šenova z roku 1927 - první otisk a tři celistvosti poštou prošlé z 1928 a 1929

Ostia 1 001

 

Ostia 2 001

 

Ostia 2 002

DRUHÝ OTISK + TŘETÍ OTISK

výměna všech číslic, datum ze sbírky 17. 3. 1934

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2

Na druhé celistvosti vidíme v denním razítku též poškození dvojky v názvu české pošty (R).

Ostia 3 001     Ostia 10 001

 

DRUHÝ STROJ

PRVNÍ OTISK

Povolen MPT ve věstníku č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla. Ryt nový štoček OSTIA a vložen - poznatelný podle blížšího umístění pod výplatní razítkoZnatelné opotřební "2! v českém názvu denního razítka.

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2a

 Ostia 5 001

DRUHÝ STROJ

DRUHÝ OTISK

Denní razítko poškozeno (v českém názvu poštovného úřadu "dvojka" a s ním i část rámcového kruhu). Poštovní úřad zakázal používání stroje a povolil vyplácení jen do spotřeby kreditu výplatního proužku. Otisk RR

Ostia 6 001

DRUHÝ STROJ

TŘETÍ OTISK

Porušené denní razítko opraveno a nahrazeno nově rytým razítkem. Otisk 1. dne: 8. 7. 1932 (R)

OSTIA 7 001

 

OSTIA 7 002

 

DRUHÝ STROJ

ČTVRTÝ OTISK

Změna číslic (včetně výplatního znaménka - "tancující hvězdička"). Otisk 1. dne 7. 5. 1934 (R)

Ostia 8 002

Poštou prošlý

Ostia 8 001

 

DRUHÝ STROJ

PÁTÝ OTISK

Změna číslic (včetně výplatního znaménka) , 2/1938 - 6/1938

Ostia 9 001

 

Ostia 9 002

Řada dalších subjektů vyplácela své zásilky prostřednictvím výplatního stroje, na něž dostala povolení firma Jiří Schicjt. Dělo se tak pravděpodobně se souhlasem pošty (firmy byly součástí koncernu Jiří Schicht).

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 58. - P. B.

P

P. B.= monogram skrývající počáteční písmeno slova PENSIONANSTALT (česky: penzijní ústav) a písmeno "B" - rozlišovací symbol pro příslušnou úřadovnu na Rašínově nábřeží, "P.B. mezi denním a výplatním razítkem,

zprvu vysoký 10 mm, pouději menší - 8 mm

Subjekt: Úřadovna B Všeobecného pensijního ústavu v Praze II(německy: Amtsstelle B der Allgemeinen Pensionsanstalt in Prag II)

250. uživatel výplatného stroje v Československu od roku 1926

Povolení MPT č. 2 ze dne 16. 1. 1930

Dohlédací poštovní úřad: PRAHA 13

Dva stroje

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky FR 8h - 4m

 

PRVNÍ OTISK

1. otisk 1. dne (R)   30. 12. 1929 - poslední 11. 2. 1930

PB 1 001

Poštou prošlý otisk

PB 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne 11. 2. 1930 (změna stroje, změna otisku, monogram menší, rozdílná poloha) - R

 

PB 2 001

 

Poštou prošlý otisk  ze dne 23. 2. 1933

 

PB 2 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otisk 1. dne 12. 2. 1930

Poznámka: Úřadovna A Všeobecného pensijního úřadu

 sídlila U Rajské zahrady 1800 v Praze - Žižkov - její stroj FR 6h - 4m (plný název)

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 57. - LAT

L

LAT = LATorica úč. spol.

Zkratka mezi denním a výplatním razítkem u dvou podkarpatskoruských otisků popsaných v jiném příspěvku na těchto stránkách "Čtyři podkarpatské výplatní otisky" a doplněných ilustracemi (VIZ).

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 56. - O&K

O

O & K = počáteční písmena názvu firmy Orenstein @ Koppel

Firma Orenstein a Koppel Praha 1 (Vodičkova ulice), stavba strojů a zařízení, později donucena se přejmenovat z důvodů židovského původu majitelů na  MBA = Maschinenbau und Bahnbedarf Aktiengesellschaft, a to jak v Německu, tak i v Protektorátu BM, exsitence byla vzhledem k důležitosti firmy povolena, irma založena 1. 4. 1876. majitelé benno Orenstein a Arthur Koppel. Činnost celosvětově ukončila v roce 1999.

Popis označení: mezi denním a výplatním razítkem: ZNAČKA/O&K v kosočtverci/ZÁRUKA JAKOSTI, pod výplatním razítkem: Praha I, Vodičkova 20.

Otisk 1. dne: 18. 11. 1937 (R)

Sběratelské označení FR 8h - 4m

                                                                         

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK - 55. - O G

O

OG v kosočtverci mezi denním a výplatním razítkem (u druhého otisku)

Firma Ofner & Guth, tovární sklady svítidel a radiopotřeb

505. uživatel výplatního stroje od roku 1926

Poznámka: činnost zahájena v roce 1925 (?) a činnost ukončena znárodněním v rámci Vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu (podepsán ministr Krajčír) č. 2427/1948 Ú. l. ze dne 30. 9. 1948

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 5

Výplatní stsroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

PRVNÍ OTISK

Označení mezi denním a výplatním razítkem (Nápis Gecovalve/šest radiolamp - elektronek/název firmy Ofner a Guth/Radio)

Otisk 1. dne: 1. 2. 1934(R)

OG 4 001

OG 4 002

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne ? (1935) - označení mezi denním a výplatním razítkem (R)

OG 2 002

 

TŘETÍ OTISK  OTISK (s monogramem v kosočtverci mezi denním a výplatním razítkem)

Otisk 1. dne: 14. 12. 1938

OG 2 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 54 - O F A

O

OFA - iniciály maďarské mutace názvu subjektu: Országos FAtermelö R. T. (v šestiúhelníku monogram mezi denním a výplatním razítkem)

Slovensky: Krajinská drevodorábujúca úč. spol. Bratislava

282. uživatel výplatního stroje od roku 1926

Povolení MPT č. 12 ze dne 10. 3. 1930

Výplatní tsroje Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Otisk prvního dne 24. 2. 1930

 

OFA 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 53. - N W K

N

N W K (+ doplměno německým názvem WOLLE - pod výplatním razítkem = iniciály vytvořeny počátečními písmeny německého názvu firmy Neudeker Wollkämerei und Kammgarnspinnerei A. G.). Zkratka s hvězdou tvoří i logo firmy.

Vyskytuje se pouze u prvního otisku

8. uživatel výplatního stroje v Československu

Povolení MPT č. 10 ze dne 26. 2. 1927

Dohlédcí pošta NEJDEK 2/NEUDEK 2

Výplatní stroj Francotyp A se středním číslem počitadla

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 17. 1. 1927 (R)

Poslední den použití 29. 10. 1927

 

Nejdek 001

 

DRUHÝ OTISK

Otisk je ze  stejného stroje. Změna označení uživatele, nově pod výplatním razítkem úplný německý název firmy

Otisk 1. dne: 30. 10. 1931 (dle AJ), v mé sbírce otisk 1. dne 2. 11. 1931 (pořadové číslo 0015). Pokud platí druhé dtaum, otisk udávaný AJ je esej - nově objevená (RR) - ?.

 

Nejdek 002

Číst dál...

CELINY BANGLADEŠE (7 - DOKONČENÍ)

Poslední část webnášky o bangladéšských celinách 1971 - 1973 (1980).

 

Vážení,

 

   dnes ukončuji virtuální prohlídku mého exponátu o prvních bangladéšských celinách. Začala jsem rokem 1971, kdy vznikl nezávislý stát Bangladéš, a ukončuji ji prohlídkou celin vydaných v 70. letech (poslední rok vydání 1980).

   AEROGRAM - motiv dopisová houbice

Nejsou zveřejněny všechny popsané typy

- hodnota 25 paisa, modrá barva známky, vydaná 1974

- hodnota 25 paisa - nedotisk s prosvírajícím tiskem (cenné)

- hodnota 25 paisa - vynechaný tisk (cenné)

- hodnota 30 paisa - datum vydání 20. 10. 1976, barva tmavěmodrá, oficiální přítisk ve formě gumového razítka,

- hodnota 90 paisa, datum vydání 28. 10. 1974

 - hodnota 90 paisa, barva červenohnědá (dva základní odstíny), datum vydání 28. 10. 1974

- - 2.50 taka, barva hnědá s oficiálním přítiskem

- hodnota 2.50 taka, různé barvené odstíny a chyboisky při tisku (např. bílá nerovná čára)

- - 2.50 taka, nedokonalosti tisku, hnědá barva

- 2.50 taka s oficiálním přítiskem (text v bengálštině v rámečku), barva hnědá

- 2.75 taka, barva oranžová, datum vydání 20. 10. 1973

- 2.75 taka, barva hnědooranžová, datum vydání 20. 10. 1975

- hodnota 2.75 taka, barva světlehnědooranžová

- hodnota 2.75 taka, oficiální gumový přítisk (1. typ), oranžová barva

- hodnota 2. 75., oficiální gumový přítisk (2. typ, barva fialová), barva oranžová

- hodnota 3.00 taka, barva známky fialová)

 

LETADLO a přítisk Sea Beach - Cox´s Bazar

- hodnota 50 paisa, barva tnavěmodrá, vydání 1980

- hodnota 70 pisa, barva zelená, 1980, dtto

- hodnota 2.50 taka, barva světlemodrá, dtto

- hodnota 2.75 taka, barva karmínová, dtto

- hodnota 3 Taka, barva zelená, dtto, první den vydání 20. 2. 1980

Níže zobrazeny některé typy popsaných aerogramů.

 

 

 

 

Desh 1 001      Desh 2 001

 

Desh 3 001     Desh 4 001

 

Desh 5 001Desh 6 001

 

Desh 7 001      Desh 8 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 52. - NEG

N

NEG = zkratka vycházející z NE (NEusiedel A.G.) a G (Geselleschaft - poloha: u prvního otisku pod denním razítkem, ud ruhého mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Pražská Neusiedelská A. S. Praha (dcera firmy NEUSIEDEL A.G. für Papierfabrikation Vídeň, Schottenring 21), též Akciová společnost spojených tvováren na papír, celulosu a dřevovinu, též Spojené továrny na papír, celulosu a dřevovinu (Bredovská 10, Praha), též doplňkově "Pražský labský mlýn" , továrny Vratimoc, JosefovaHGu´t, Kežmarok, Plzeň

Doba činnosti: 1883 - 1947

Povolení MPT: č. 47 ze dne 6. 12. 1928

Výplatní stroj Francotyp nejdříve Francotyp B3 s horním číslem počitadla  (esej ze dne 24. 8. 1928 - dle AJ), poté Francotyp A s horním číslem počitadla ve dvou podobách (odlišná poloha označe ní uživatele)

Sběratelské označení: FR 6h - 4m

PRVNÍ OTISK

ESEJ - doposud známý jediný exemplář v exponátu AK (Poštovní muzeum) - RR

Datum 24. 8. 1928

Francotyp B3 s horním číslem počitadla

DRUHÝ OTISK

Zkratka pod výplatním razítkem

Otisk 1. dne: 10. 10. 1928

Během provozu stroje pořízeny několikrát nulové otisk (zkušební otisky po údržbě i opravě?)

 

NEG 1 001

 

NEG 1 002

 

NEG 2 001

 

NEG 2 002

 

TŘETÍ OTISK

Změna polohy označení (nyní mezi denním a výplatním razítkem)

Otisk 1. dne 18. 6. 1937 (R) + otisk poštou prošlý s datem 5. 8. 1937

NEG 3 001

 

NEG 3 002

A nakonec CHYBOTISK - v datu - místo správného 10. 5. 1939 (dosvědčuje denní razítko s datem 10. V. 1939) - je uvedeno datum 19. 5. 1928, poznámka poštovního manipulanta v němčině

 

NEG 4 001

Pokud je tento závěr správný, jedná se již o předběžný protektorátní výplatní otisk prvního československého vzoru.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...