HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÁŠEŇ PRO SBĚRATELSTVÍ, BADATELSTVÍ A VYSTAVOVÁNÍ

POŠTOVNÍ TRUBKY VE VYŠŠÍM BRODĚ

Snad nejvýraznějším symbolem poštovnictví je poštovní trubka. V reálů, na kresbách. Poslední dva snímky dokumentují krásu poštovní trubky na jedné z výstav v pražském Poštovním muzeu (2016).

 

 

 

 

IMG 5599     IMG 5600     IMG 5610     IMG 6129     IMG 6030     IMG 5636     IMG 4521     IMG 4522

 

Číst dál...

MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY A POŠTOVNÍ POMŮCKY VE VYŠŠÍM BRODĚ

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě skýtá něvštěvníkům velkou řadu různých exponátů. Mezi nimi najdeme imechanizační prostředky a poštovní pomůcky potřebné pro usnadnění poštovního provozu. Výplatní stroje byly jedním z nich, ty se staly obsahem samostatného článku a fotogalerie.

 

IMG 4510     IMG 5580     IMG 5610     IMG 5713     

IMG 5729     IMG 5714

IMG 5720     IMG 5725

IMG 5716     DSC01070

 

DSC01076     

 

Číst dál...

POŠTOVNÍ ŠTÍTY VE VYŠŠÍM BRODĚ

IMG 4514     IMG 4515     IMG 4509     IMG 4516     IMG 4511      IMG 5939     IMG 6085     IMG 5955     IMG 6083     IMG 6088     IMG 5967     IMG 6004     IMG 6090    IMG 5709

 

Okrasou výstavních ploch a depozitářů jsou dozajista poštovní štíty z různých dob.

 

Číst dál...

NA ZAČÁTKU MEZINÁRODNÍ, NA KONCI CELOSTÁTNÍ

Co vše může politická situace, ideologická zaslepenost a vláda jedné strany způsobit.....

 

NA ZAČÁTKU MEZINÁRODNÍ PRAGA 1950, NA KONCI CELOSTÁTNÍ PRAHA 1950

Nedávno mne upoutal jednostránkový článek značky KM s ilustracemi uveřejněný ve Filatelii 1/2017 pod názvem“ VÝSTAVA PRAGA 1950 - Kolik vlastně bylo mezinárodních a světových výstav PRAGA?“. Věřím, že nejen mne a že nastíněná záhada či nejasnost se brzo objasní.

Vzhledem k tomu, že náš klub se aktivně podílel na organizaci této výstavy (Václav Matura byl jmenován předsedou této výstavy a Václav Nebeský stanul v čele mládežnického odboru) a 26 našich členů vystavily na tu dobu „moderní“ kolektivní exponát a obdržely I. cenu v kategorii klubů Revolučního odborového hnutí, rád bych přispěl i já svou troškou do filatelistického mlýna.

Výstava byla na svou dobu úspěšná. Vždyť se o ní zmiňuje arch. Albert Jonáš, její architekt, ve svých „tajných“ pamětech v roce 1972: „ Těžko se dá vzpomenout, kterou výstavu jsem dělal nejradši, ale snad to byla Praga 1950, světová výstava poštovních známek, které jsem dělal tři.“

I Václav Nebeský se o výstavě zmiňuje na výsost pozitivně ve své známé knížce Filatelistovo podzimní rozjímání z roku 1975 v kapitole „Zakládám klub ZMP“ takto : „Významnou událostí bylo jmenování našeho jednatele Václava Matury předsedou celostátní výstavy poštovních známek PRAHA 1950, kde i já měl nemálo příležitost í přiložit ruku k dílu jako vedoucí dorosteneckých záležitostí. Na výstavě se podíleli početní žáci z našich patronátů…“.

Výstava však měla i smutnou tečku pro náš klub. Jak píše Václav Nebeský: „V dubnu 1951 zemřel po akutním zánětu slepého střeva náš nejobětavější pracovník Václav Matura, sotva dokončil práci spojenou s výstavou PRAHA 1950. Tady také končí historie Sportovního klubu zaměstnanců města Prahy…příštího roku přijímá nový název: Závodní klub ROH zaměstnanců hlavního města Prahy – vodárny, odbor filatelie.“

Tolik na úvod. Teď k nejasnostem ohledně této výstavy a jejího názvu pomocí faktů, které mi jsou známy. V naší klubové (Vaňkově) kronice by bylo jistě více informací, ta je však nezvěstná. Takže musím čerpat ze svých archivů a dalších zdrojů. Sestavme si kroniku událostí ze známých a ověřených faktů.

15. 2. 1948 - Časopis českých filatelistů ,orgán Ústředí čs. filatelistických spolků a odborný časopis nejstaršího klubu v ČSR (ročník 3, číslo 5) ve svém otvíráku z pera tajemníka Ústředí Karla Basiky pod názvem „PRAGA 1950“ uveřejňuje rozsáhlou informaci ve svém otvíráku (společně s momentkou z předchozí výstavy PRAGA 1938):

„Mezinárodní výstava poštovních známek v Praze 1950 – ano, bude – tak rozhodl ústřední výbor naší vrcholné filatelistické organizace na své poslední schůzi…Kdo by nevzpomněl velkých a slavných dnů výstavy „Praga 1938“, která doufejme bude mít důstojnou reprísu v roce 1950. Toho dne vzpomene naše země stého výročí vydání prvních poštovních známek u nás, třebaže tehdá ještě rakouských, ale přece jen u nás…“.

 

1948 – 1949 - Začaly přípravné práce na této výstavě, byla získána záštita prezidenta republiky Klementa Gottwalda a byla potvrzena i záštita Mezinárodní filatelistické federace (FIP). Zmiňuje se o ní výše uvedený článek otištěný ve Filatelii. Tato fakta vyplývají i z oficiálního dopisu s datem 19. 12. 1949 otištěného u zmíněného článku. I oficiální výstavní nálepky dle návrhu arch. Alberta Jonáše (rytec J. Goldschmidt), které uvádějí PRAGA 1950,výstavu mezinárodní .Doplňuji, že pravděpodobným autorem výstavního hlavičkové papíru je též Albert Jonáš.

1950 - Je důležité zmínit i jeden důležitý fakt, který zatím nikdo nepřipomněl: původní doba konání výstavy byla stanovena na 20. -29. V.1950, výstava se však konala v později - v období od 28. 10. do 5. 11. 1950. Společně se změnou konání výstavy došlo v průběhu roku 1950 i ke změně názvu a statutu výstavy – z mezinárodní na celostátní. FIP pravděpodobně z tohoto důvodu stáhla i svou záštitu anebo ne?

21. 10. 1950 – K Celostátní výstavě poštovních známek PRAHA 1950 vyšlo několik známek dle návrhu a z rytecké díly Jiřího Švengsbíra:

4 známky z historie – Pof.558, 559, 560,561, Vydány i FDCky.

28. 10. 1950 – Z umělecké dílny stejného výtvarníka a rytce vyšly další dvě známky Prahy ze současnosti (rozestavěný dříve Švermův, dnes Štefánikův most) - Pof.562, 563 s FDC a aršík (Pof. A 564).

Filatelistické materiály a i příležitostná denní razítka nesly název výstavy jako „Celostátní výstava poštovních známek“.

 

Razítka, poštovní známky, FDCky vše na konci vyjasnily, historie čs. organizované filatelie má však nadále nejasnosti: proč se mezinárodní výstava změnila v celostátní a jaké byly důvody pro změnu termínu konání výstavy? Zatím se můžeme jen domnívat a spekulovat – byly to mezinárodní situace a politické události v souvislosti se změnou poměrů v Československu? Či něco jiného? Doloží někdo související fakta a podloží je doklady?

Další otázka souvisí se zařazením této výstavy do řady významných mezinárodních a světových výstav v řetězci „PRAGA“. Jako autor článku ve Filatelii se domnívám, že i tato výstava by měla být v rodokmenu těchto výstav, i když nakonec byla „jen“ celostátní (a možná ani se záštitou FIP).Už s ohledem na těžkou a složitou práci organizátorů. byla to těžká, přetěžká doba, kterou si mnozí z nás neumějí ani představit.

 

Psáno pro www.kf0015.cz a přidáno: 12. 2. 2017                                                           Autor: Ivan Leiš

 PRAHA 1950 002

 

Číst dál...

Exponáty Poštovního muzea ve Vyšším Brodě

EXPONÁTY POŠTOVNÍHO MUZEA VE VYŠŠÍM BRODĚ (3)

Na výstavních plochách Poštovního muzea ve Vyšším Brodě se v rámci stálé výstavy nacházejí i výplatní stroje dalších výrobců. Zatím jsem zobrazil stroje soustavy FRANCOTYP (1) a jednu záhadu - HUGIN(2).Nyní k dalším exponátům. Níže najdeme širokou plejádu strojů a modelů. Od velmi rozšířených a populárních strojů POSTALIA až k raritním strojům, které se vyskytly v jednom provedení, sovětský stroj MM-4 (z Permu, tzv. Promsvjaz) či francouzský SATAS, které byly ve zkušebním provozu pod dozorem VÚS, anebo stroje Pitney-Bowes vyplácející jen na několika místech v komerční a poštovní sféře, či nepovedené německo - polské stroje POSTALIA - JUNIOR a další. Dobře, že se do muzea dostaly a tak byly zachovány. Pokud další stroje zejména ty vyrobené v Ćeskoslovensku se dostaly do depozitářů  muzea(výrobky VÚS anebo Provozních laboratoří spojů zejména na příjem doporučených zásilek), tak to by byl záslužný čin. Pokud ne , vše je ke škodě poštovní historie a sběratelů či badatelů.  

 

DSC01129    DSC01122     DSC01123     DSC01124    DSC01126     DSC01127     DSC01138     DSC01142     SATAS 2    

Číst dál...

Výplatní stroj HUGIN, model Ka 910 švýcarské provenience

HUGIN Ka 910

VÝPLATNÍ STROJE V MUZEU VE VYŠŠÍM BRODĚ (2)

 

Mezi exponáty výplatních strojů je možno v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě zhlédnout výplatní stroj Hugin Ka 910, doposud českým, ale i světovým sběratelům neznámý. Neznámý je i otisk, pokud se nějaký vůbec vyskytl.Inventarizační číslo: ME 96, př. č. 38/1986. Provenience švýcarská. Vyrobený v 70. letech, v Československu pravděpodobně zkušebně provozován v první polovině 80. let. Otisk neznám, neznámé i místo proozu (pošta či laboratoř spojů?).

 

HUGIN POPISKA 1136     HUGIN 1137

Číst dál...