HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

SDRUŽOVÁNÍ KU PROSPĚCHU ENTITY

ORGANIZOVANÁ POŠTOVNÍ HISTORIE V ČESKU

V roce 2017 jsem vzpomněl 55 let organizovaného sběratelství poštovní historie (dříve specializovaných oborů), které vzalo pod svá křídla Ústředí čs. filatelistů . Komise specializovaných oborů byla založena v roce 1962 krátce po Světové výstavě PRAGA 1962. Zanedlouho, koncem roku 2022  to bude již 60 let, co si  sběratelé, publicisté a badatelů zabývající se bohatou poštovní historií na našem území  připomenou toto výročí. Podstata organizovaného článku české filatelie celých šest desítek let zůstala stejná, i když se forma a pojmenování této entity měnilo. Sběratelé se stále sružují v rámci Svazu českých filatelistů.

Toto výročí připomínám v předstihu ke kulatinám svým článkem, který jsem v roce 2017 zavěsil na klubový web www.kf0015.cz.

 

55 let 001 

Sběratelství poštovní historie dokresluji celistvostí, která je adresována H. Kropfovi, jednomu z njvětších našich razítkářů. Poštovně historicky zobrazuje razítko na nevyplaceném dopisu, který byl zatížen doplatným (doplatní známky znehdnocné přetisnuté červeným razítkem). 

 

Cenná celistvost 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PŘEDNÁŠKA LUBORA KUNCE V KLUBU "00-15"

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha v rámci 40. jubilejního cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti uspořádal dne 6. 2. 2020 přednášku lektora ing. Lubora Kunce na téma "Československá polní pošta ve Francii a Velké Británii". Účastníci bohatě navštívené přednášky renomovaného filatelisty a jurymana pro poštovní historii se poučili o historických osuvislostech polní pošty a  vývoji činnosti polní pošty. Měli možnost se seznámit s celistvostmi tohoto úseku zvláštní přepravy poštovních zásilek navíc v době války, které přednášející představil. Dozvěděli jsem se mnoho zajímavého i ze zákulisí polních pošt. Přestavený materiál byl doplněn i fotografiemi sídel polní pošty ve Velké Británii, ale i v Chustu, jakož i jmény československých filatelistů, kteří se zúčastnili přehlídky vojsk, které bojovaliy za osvobození na západě. Bxli jimi Otto Hornung a Vojtěch Maxa, známý perfinář, expert na poštovny a tajemník obnovené Palkoskovy komise PH+C v roce 1976, jakož i na známkovou zemi Polsko, kde pobýval s rodiči na vyslanectví.  Jinak významný člen Klubu filatelistů 00-65. Je  dobře, že i takové významné úseky poštovní historie naší vlasti -  čs. polní pošty- se studují  sbírají a vystavují. Donedávna byly z ideologických důvodů upozaďovány, ne-li odmítány.

Na začátku byla přednáška zpestřena slavnostní chvíli, kdy tajemník a pověřený předseda SČF ing. J. Cacka předal dvěma členům Klubu 15 Ceny Mirka Langhammera za filatelistickou  literaturu a publicistiku Jiřímu Kratochvílovi (2019) a ing. Ivanu Leišovi (2020).

 

 

 

DSC00899     DSC00903     DSC00930     DSC00909     DSC00926     DSC00919      DSC00920     DSC00922     DSC00931     DSC00929

 

 

 

Číst dál...

222. výstavka v Poštovní minigalerii

V Poštovní minigalerii na poště na Náměstí Jiřího v Praze se dne 5. 2. 2020 konala vernisáž výstavy v pořadí již 222. od zahájení této činnosti Clubu gentlemanů. Výstavka byla tentokrát věnována dlouholeté činnosti Klubu českých filatelistů, který vznikl z iniciativy Vincence Jedličky před více jak 100 lety. Vznikl jako protiklad k německým klubům, které v Praze a jiných místech před vznikem KČF sdružovaly sběratele již několik let. Tímto klubem prošla řada významných osobností - Šula, Rix. Reach, Nebeský, Lešetický a další. Současným předsedou KF 00-1 je Pavel Aksamit, který představil svůj klub a jeho sběratesltví v úvodu vernisáže. Klub je nejstarším českým klubem  působícím nepřetržitě již 133 (zal. 1887). V současné době má 135 členů. 

 

 

 

 

 

DSC00827     DSC00837     DSC00852    DSC00833      DSC00853     DSC00864    DSC00866     DSC00867     DSC00860     DSC00822

Číst dál...

AUTORSKÉ ČTENÍ

Čtení textů  autorem z knihy "Frankotypisté"

 

Dne 29. ledna 2020 se ukutečnilo autorské čtení vybraných textů z knihy I. Leiše "Frankotypisté". Posluchači byli dva - Miroslav Bouška, významný sběratel poštovní historie a zejména výplatních otisků, a jeho anděl strážný manželka paní Jana Boušková. Autorské čtení se událo při předání výtisku této knihy.  Byly přečteny pasáže, které mají přímý vztah k M. Bouškovi. Sám by si je nemohl přečíst vzhledem k jeho fatálnímu zrakovému hendikepu, který jej odřízl od jeho sbírek a další aktivity na poli sběratelství a publicistiky. Autor alespoń touto formou přiblížil Mirkovi B.  výňatky z memoárové literatury o době, kterou M. Bouška prožil a byl přímým účastníkem a hybatelem.  

 

     DSC00739     DSC00738Frankotypisté 001

Číst dál...

Přednáška o firmě B. Jarolímek a jeho otiscích

Ve čtvrtek dne 7. 4. 2016 se v sále Dřevák Domu Portus na Starém městě Pražském konala zajímavá přednáška o firmě B. Jarolímek, generálním zástupci výplatních tsrojů Francotyp v Československu v období 1926 - 1948. Na fotografii před přednáškou zachytil objektiv ing. Tomáše chudoby pět špičkových osobností zabývající se cennými papíry (přednášející nefilatelista Rudolf Píša - třetí zleva), poštovní histori, současností a  specializovanými obory (filatelisté a poštovní historici Dušan Brabec a Ivan Leiš, druhý přednášející). V pozadí vlevo diskutují další dva představitelé sběratelství  výplatních otisků - Luděk Janů a Tomáš Novák. Přednáška díky Rudolfu Píšovi přinesla mnoho nového o životě a kariéře Bohumila Jarolímka, jeho ženy a jeho syna a dalších aktérů výlaního otiskářství u nás. Vše doplnil ukázkami ze své sbírkyIvan Leiš a ukázal na zajímavosti otisků, které používal ke své korespondenci a předvádění klientům Bohumil Jarolímek a jeho syn, který bohužel tragicky zemřel na začátku svého života a své slibné kariéry při leteckém neštěstí na Vysočině počátkem 30. let minulého století.

 

Frankotypisté 1 001

 

   

Číst dál...

SETKÁNÍ V SIEBERZMÜHLE 2019

Sběratelé výplatních otisků z celého Německa a zahraničí se každoročně scházejí v Sieberzmühle v obci Hosenfeld ve východním Hessensku blízko  historického města Fulda. Setkání probíhá pod záštitou Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e.V., Arge Německého svazu filatelistů (BDPh a.V.). Předsedou společnosti je Bernd Rosolski z Výmaru zvolený v roce 2019 na období dvou let.

 

DSC05838     DSC05766     DSC05867     DSC05866     DSC05868     DSC05870     DSC05873     DSC05863     DSC05877    DSC05879    DSC05880     FG 1 001     SIE 2 001

 

 

Číst dál...

JAK ŠEL ČAS S KLUBEM

Vzpomínka na 75. výročí založení KF 00-15, kde zazněly vzpomínky na začátky činnosti klubu, o jedněch z prvních členů klubu, o jednom z významných členů klubu dr. Karla Všetečky a sled názvů klubu filatelistů za 75 let.....

 

KF 1 001     KF 2 001     KF 3 001     KF 4 001     KF 5 001

Číst dál...

DVĚ PŘÁNÍ

Každé přání, které jsem loni či na začátku roku 2020, ať již bylo papírové či elektronické, potěšilo. Zejména zmiňuji dva filatelistické vinše. Jednak od mého klubu filatelistů 00-15 a dále od přátel z Badatelské spolčnosti otisků výplatních strojů z Německa. Přání byla  milá a navíc hezky filatelistická. Zveřejňuji list od patnáctky podepsaný členy výboru včetně kouzelné obálky a dále "otisk v otisku" z Německa, mé oblíbené formy prezentace.... Díky oběma entitám.

 

Novoročenka 2020 001     Obálka novoročenky 2 001     Badatelská společnost 001

Číst dál...

POSLEDNÍ PŘEDSEDOVO OHLÉDNUTÍ

Poslední předsedovo ohlédnutí

Je to až k neuvěření, jak rychle čas utíká. Letos na podzim to bylo již osm let, kdy jsem jednateli našeho klubu a dlouholetému kolegovi Slávkovi Kukačkovi po několika dnech kývl na jeho nabídku nominovat mne na pozici předsedy Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 za odstoupivšího předchozího předsedu Jiřího Váchu.

Velmi rád jsem tuto nabídku přijal, ale jen na období jednoho až dvou let. Skutečnost však byla jiná z tohoto úmyslu se vyvinulo osm let, které ulétly jako list ve větru. Žádné velké plány jsem před členy klubu nepostavil. Skromnost, pokora a úcta a respekt k našim předchůdcům, kteří svůj čas a energii od roku 1943, kdy byl náš klub založen, věnovali, jsem si vetknul do pomyslného erbu svého období práce pro klub. A ještě jednu věc jsem si stanovil. Upevnění identity sběratelství a otevření klubu nejen pro členy, ale i pro filatelistickou a laickou veřejnost. Identita, toť kotva všeho děn a naší existence, řekli by čeští vlastenci v 19. století.

Na tomto místě nemá cenu podrobně popisovat, co klub pod mým vedením vykonal. Čtenáře prahnoucí po informacích tohoto druhu odkazuji na mé „posledníky“ či „ohledníky“, které jsem každý rok vytvořil a zavěsil na naše stránky www.kf0015.cz. Věnovali jsme se důsledně všem činnostem, které rozvíjejí filatelistickou zálibu – zajišťování novinek českých a slovenských známek, celin a FDC,

tradiční přednáškové činnosti, exkurzím a procházkám po poštovních místech v Praze, zřízení hned tří webů – jednoho všeobecného a dvou specializovaných, výstavnictví, klubovým minivýstavkám, pravidelným schůzkám členů a sympatizantů klubu, zajišťování poštovních artefaktů a hlavně každodenní propagaci sběratelství specializovaných oborů a poštovní historie. Vše s cílem propagovat zálibu, které se celoživotně věnujeme. Klubové prostředí a absence specializovaných entit mne podpořily k tomu, že jsem během předsednictví pro členy a další zájemce vytvořil sám či s přítelem Robertem Di Casolou několik skromných dílek, které, jak doufám, obohatily naši chuďoučkou filatelistickou literaturu. Byly to jednak katalogy čs. a českých výplatních otisků a české verze úvody k nim, katalogy slovenských výplatních otisků z předchozích období a hlavně kniha z memoárové filatelistické literatury o začátcích výplatních strojů a sběratelství výplatních otisků v Československu. Zde bych chtěl i připomenout, že klub díky úzké spolupráci s nadací Život 90 pomáhá této instituci při plnění jejích chvályhodných cílů v sociální oblasti.

Letos, když se ohlížím, jednou z hlavních událostí byla připomínka 75. výročí založení našeho klubu dne 13. 5. 1943. Připomínka, která podporuje celou entitu ve vší skromnosti a která jí dodává potřebnou sílu. To byl středobod naší konsistentní činnosti kromě pravidelných akcí a činností, kterým se věnujeme. Důležitou součástí   byla i pravidelná přednášková činnost, kterou se snažíme obohacovat nová témata přednášek, ale hledáme i nové autory s cílem neustrnout. Přednášky organizujeme již 75 let, první přednesl v Obecní domě na ustavujícím zasedání náš čestný předseda a zakladatel klubu Václav Nebeský na téma deskových značek známek z území Československa. Před 38 lety dostal přednáškový cyklus řád a pravidelnost s tím, že se snažíme obohatit i obrazovým přenosem artefaktů ze sbírek přednášejících na obrazovku anebo promítací plátno a zařazováním nejzajímavějších přednášek na náš web. Web obsahuje plno filatelistických informací, zpráv (stal se z něj jakýsi FILMON – aktuální filatelistický monitor českého filatelistického života), ale čtenář zde najde zdarma a bez hesel víc než desítku katalogů různých poštovně historických oborů jednak na kmenovém webu, jednak na dvou specializovaných portálech (modry.kf0015.cz a special.kf0015.cz).

Web je sběratelsky více než hodnotný a podporuje různé, někdy i nedostupné a zapomenuté obory.

Nutno zmínit i řadu článků a studií z různých oborů a články připomínající různá výročí a osobnosti, často v minulosti opomíjené a zanedbávané, a to i častokrát úmyslně. Je třeba vzpomenout, že se konala i Specializovaná světová výstava poštovních známek PRAGA 2018 k různým výročím. I zde jsme přispěli skromným příspěvkem a podpořili dvěma exponáty třídu literatury jednoho z našich členů. Na závěr této neúplné bilance zmiňuji ještě jednu důležitou informaci. V červenci 2018 se náš klub stal právně pobočným spolkem SČF.

Na závěr bych rád odpověděl na slova uvedená v nadpisu k tomu ohlédnutí. Proč poslední předsedovo ohlédnutí. Odpověď je jednoduché. Jak jsem uvedl: „Život běží jako o závod“. Stárnutí a jeho koloběh nezastavíme. Tak je to i v mém případě. Letos má choť, má rodina včetně mne a společníci se rozhodli, že omezíme razantně naše podnikání a že dojde nejen na zrušení nejen některých, hlavně zbožových činností v našich rodinných firmách, ale i na zrušení některých firem. Tím naše přítomnost v Praze a okolí není potřeba a my se odebereme na místa vzdálená. Tím by občasný a „korespondenční“ předseda klubu byl naprosto zbytečný a klub by se dostal do nezáviděníhodné situace. Proto už v polovině minulého roku jsem jednateli a členům výboru v předstihu oznámil svůj úmysl odstoupit z funkce předsedy k 31 . 12. 2018 a uvolnit místo předsedovi novému.

Je pochopitelné, že členem klubu zůstávám. I když mám nabídky stát se členem v místě, kde budu trávit poměrně dost času. Ale není v Česku klub (či entita), který se tak dlouho a tak intenzivně věnuje mé celoživotní zálibě – specializovaným oborům. Není nad věrnost a úctu mým předchůdcům, které= jsem většinou osobně znal a kteří mne ovlivnili a umožnili, abych se specializovaným oborům a poštovní historie plně věnoval a realizoval své redaktorské zaujetí. Když mi to umožní okolnosti, rád mezi členy klubu zavítám.

Na tomto místě děkuji všem, kteří mi osm let pomáhali při plnění klubových úkolů. Věřte, nikomu nebude více líto, že se nebudu moci zúčastňovat pravidelně přednášek a schůzek výboru klubu, které probíhaly věcně, v pěkné a dělné atmosféře, na kterou budu jen v dobrém vzpomínat. Oceňuji perfektní činnost výboru a řady našich členů. Bez ní by ocenění FEPA a další pochvaly nebyly možné.

Klubu, našim členům a novému vedení přeji plno úspěchů a sběratelské radosti. Zdravím sokolsky – ZDAR. Všem hodně zdraví a životního a sběratelského štěstíčka. Zároveň přeji všem vše nejlepší do nového roku 2019 plného poštovně historických výročí (viz můj samostatný článek).

                                                                                              Ivan Leiš, předseda od 1. 1. 2019 emeritní      

Číst dál...

ZAZNAMENANÉ VZPOMÍNKY

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 PRAHA

1/ Autorská poznámka

2/Historie Klubu filatelistů 1943-1992 (faktologie) – KRONIKA

                                                 AUTORSKÁ POZNÁMKA

Koncem roku 2009 jsem se definitivně rozhodl zaznamenat své vzpomínky z let mého působení v československé poštovní historii v letech 1975 – 1989, a to zejména v úzké návaznosti na existenci a činnost Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15. Nejde o klasické memoáry, ale o záznam typu P.M. , který by měl sloužit těm, kteří přijdou po nás a budou se pídit po faktech o československé poštovní historii a významného Klubu filatelistů 00-15( dále KF 00-15), tak, jak jsem se pídil já v své době.

Proč to spojení ? KF 00-15 totiž velmi významně přispěl svou existencí a intenzivní činností k organizované československé poštovní historii a jejím úspěchům.

Mně osobně toto spojení a prostředí obou společenství přineslo úžasné zážitky a zkušenosti. Setkání s bardy a legendami československé filatelie a poštovními historiky , jakož i členy klubu filatelistů bylo, a konečně i v současnosti je zdrojem velkého poznání ve všech směrech, odborných i lidských. KF 00-15 mne v roce 1972 mile přijal, umožnil mi získat potřebné znalosti v tomto oboru, vyzrát a „užít si“ kariéru v rámci SČSF a SČF – od pouhého sběratele přes redaktora různých zpravodajů a publikací, představitele různých sekcí, kandidáta na jurymana PHaC až po předsedu komise poštovní historie a celin SČSF v letech 1985 – 1989.

Proto KF 00-15 patří mé díky. Zázemí to bylo výtečné. Jsem vděčen za každý okamžik strávený v obou entitách. I když se v příslušné kapitole snažím držet faktů, pozorný čtenář jistě vytuší, co předchozí větou míním.

Při zpracování této problematiky jsem čerpal ze skromné literatury, osobního archivu, vzpomínek a hlavně osobních setkání, při kterých probíhala nekonečná diskuse s legendami čsl. poštovní historie. Nutno podotknout, že během setkání se uskutečnily nejen diskuse se členy našeho klubu, ale i diskuse s ostatními poštovně historickými a celinářskými osobnostmi jiných klubů či stojícími na nezávislé půdě, a to nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí. Rozmluvy, tříbení názorů a získávání odborných znalostí byly však nejcennější se členy Klubu, ať to bylo v Agitačním středisku v Myslíkové nebo během nedělních schůzek na burze U Nováků.

 

V Rabí a Radonicích v prosinci 2009         Ivan Leiš

2

Historie KF 00-15 v letech 1943 až 1992 a 2010 - 2018 (faktologie)

I-V/1943      

Václav Nebeský iniciuje a připravuje založení samostatného filatelistického klubu – „ochranného sdružení velmi početných filatelistických přátel“. Jeho spolupracovníky byli: František Macák, Josef Kolařík, Václav Matura. Na 1. předsedu byl nominován Josef Kolařík. Oficiální název: S.K. zaměstnanců města Prahy, odbor filatelie (SK ZMP). S.K. znamená Sportovní klub. Návrh na první výbor čítal 15 členů: Josef Kolařík, předseda (civilním zaměstnáním v Elektrických podnicích hl.m. Prahy, též městský radní), František Macák, jednatel, Karel Baier, místopředseda, Václav Nebeský, vzdělavatel, Václav Matura, zapisovatel, dále 10 členů (mezi nimi i Vladimír Vaněk, později kronikář klubu).Klub měl 2 revizory. Navrženi i důvěrníci pro styk klubu se zájemci o sběratelství.

13. 5. 1943    

Klub založen v Obecním domě hl. m. Prahy během Valné hromady. Přítomni byli prof. MUDr. Josef Gruss, předseda Ústředí filatelistických spolků a Karel Basika, tajemník Ústředí.

17. 5. 1943  

Počet členů 383. Výměnné schůzky s konaly v neděli ve Sladkovského sále Obecního domu hl.m.Prahy a klubové schůzky s přednáškami ve čtvrtek místnosti radničního klubu. V tu dobu bylo v ÚFS registrováno 119 spolků – v Praze je 22. S klubem spolupracoval i klubový znalec Jan Mrňák. F. Macák a V. Matura zastupovali klub v centrálním výboru SK ZMP, Josef Kejha a ing. Brepta byli zástupci v ÚFS Propagace v Tribuně filatelistů Na přednáškách byla účast 100-140 posluchačů. 1. Valná hromada: jednatelem se stal Václav Matura. Do výboru vstoupil Vratislav Palkoska jako vzdělavatel.

9. 3. 1944          

834 členů, začaly se vydávat Zprávy odboru filatelie (redaktor Václav Nebeský)

VI/1944         

1000 členů. Tisícím členem prof. J. Gruss, pokladníkem František Krejča. Ruší s  nedělní výměnné schůzky.

2. 3. 1945    

Valná hromada, registrováno 1057 členů

XII/1945    

1 795 členů

10. 11. 1945    

Ustaven dorostenecký odbor mládeže do 18 let

1946/1947  

Úbytek 1000 členů

I/1949              

Rozhodnuto o konání Celostátní výstavy poštovních známek PRAHA 1950, Václav   Nebeský je jmenován vedoucí mládežnického odboru.

1950   Celostátní výstava poštovních známek PRAHA 1950. Vystaven kolektivní exponát 26 členů klubu v kategorii klubů ROH. Exponát obdržel I. cenu. Klub přejmenován na Závodní klub ROH zaměstnanců hl.m.Prahy – vodárny, odbor filatelie s jednou desetinou původního členstva

1950 Václav Matura, předseda OV Celostátní výstavy poštovních známek PRAHA 1950 umírá

    

1962            

Koná se Světová výstava poštovních známek PRAGA 1962 (srpen). V národní třídě a třídě filatelistických zvláštností vystaveny zejména odděleních celin a celistvostí, předznámkových dopisů a razítek, filatelistických vzácností a zvláštností aj. hodnotné exponáty poštovní historie a celin , ve výstavních odborech pracují členové klubu (např. Vratislav Palkoska, Karel Papík, František Zahradský).                        

Členové klubu iniciují zřízení komise specializovaných oborů při Ústředí československých filatelistů a tvoří hlavní jádro komise. Komisi zakládají Antonín Hoza, Josef Koňas, dr. Vratislav Palkoska, Karel Papík, Karel Horký, Jiří Nekvasil, V. Kozler Prvním předsedou zvolen Václav Nebeský.

                        

8. 4. 1965          

Umírá předseda KF J. Kolařík a předsedou KF 00-15 zvolen dr. Vratislav Palkoska

30. 5. 1965    

Založen Svaz československých filatelistů, 2. místopředsedou zvolen Václav Nebeský. Od této doby klub má registrační číslo KF 00-15. Cílem KF je sdružovat sběratele zajímající se vedle poštovních známek i o poštovní provoz , jeho historický vývoj, doklady z doby předznámkové, poštovní celiny, razítka, celistvosti, doporučené nálepky a zvláštní druhy poštovní přepravy.

1965 – 1970

1976 – 1985          

Předsedou KSO resp. KPHC SČSF dr. Vratislav Palkoska, prvním předsedou Václav Nebeský v roce 1965.

15. – 22. 12. 1966    

Koná se 1. výstava specializovaných oborů ve filatelii (s celostátním charakterem). Místo konání: mínisterstvo   obchodu na Staroměstském náměstí v Praze. O úspěch výstavy se zasloužili zejména členové KF 00-15 společně s dalšími významnými poštovními filatelisty z dalších klubů.

20. 5. – 4. 6. 1972

Koná se Celostátní výstava specializovaných  oborů, poštovní historie  a celin Písek 1972 s mezinárodní účastí. Písek, Oblastní muzeum .

7. 5. 1974    

Koná se první schůzka KF v místnostech ptačího střediska NF v Myslíkové ulici. Předtím to byly prostory Obecní dům, rest. U Krupičků Na Poříčí, Plodinova bursa, Klub důchodců ve Sněmovní ulici, Černý pivovar na Karlově náměstí a několik dalších prostor.

XI/1974                

Členy KF 00-15 se stávají ing. Pavel Jech a ing. Ivan Leiš (na doporučení   Václava Nebeského)

1962 – 1992    

Členové KF jsou velmi aktivní v různých orgánech SČSF a později též SČF.

VI/1976  

Po delší přestávce obnovena činnost komise specializovaných oborů   a jejích sekcí (později komise poštovní historie a celin) SČF (později SČSF).

                                  

Jádro zakládajících funkcionářů tvoří členové KF 00-15 – dr. Vratislav Palkoska, Antonín Vorlíček, Václav Nebeský, ing. Ivan Leiš, Pravoslav Kukačka, dr. Miroslav Bouška, Václav Mahovský (později i další jako Ing. Pavel Jech aj). Redaktor Zpravodaje KSO později POŠTOVNÍ HISTORIE a ještě později POSTILIÓN): ing. Ivan Leiš

28. 5. – 5. 6. 1983    

Koná se Výstava poštovní historie a celin PRAHA 1983 ke 40. výročí zalo-žení KF. Výstavu uspořádal KF. Výstava se konala ve výstavním sále Ústřední  školy ROH Ant. Zápotockého v Praze 2, Francouzská 4. Předseda organizačního výboru Antonín Vorlíček. Vystaveno 33 exponátů.

1985 – 1989

Předsedou KPHC Svazu československých filatelistů se stává ing. Ivan Leiš

(v komisi pracují členové KF: ing. Pavel Jech, ing. Antonín Hašek, dr. Vratislav Palkoska, dr. Miroslav Bouška, Václav Mahovský, dr. Dušan Brabec kromě dalších poštovních historiků organizovaných v jiných klubech či nezávislých). Komise stanovila Pět hlavních směrů rozvoje československé poštovní historie – historie poštovnictví, dopravu poštovních zásilek (razítka atd.), adjustace poštovních zásilek (poštovní nálepky, doplňující údaje na celistvostech atd.), zvláštní druhy přepravy poštovních zásilek (polní a vojenské pošty atd.), celiny.V československých sekcích pracovali i další členové KF 00-15.                                      

Předsedou KPHC Svazu českých filatelistů se stává dr. Vratislav Palkoska.

1989 - 1992    

Pod vlivem nových společenských a politických poměrů se mění dosavadní organizační struktury a vytvářejí se nové. Tak například vzniká Stolní společnost sběratelů výplatních otisků z iniciativy ing. Luďka Janů a ing. Ivana Leiše 18. 11 1989 v restauraci U Pešků v Praze 2 a později Českomoravská společnost poštovní historie pod vedením RNDr. Karla Špačka

                                  

KF 00-15 pokračuje v podpoře sběratelství specializovaných oborů .V organizování členské základny, novinkové službě, přednáškové činnosti, podpoře vystavovatelské činnosti svých členů, publikační činnosti a dalších aktivitách - členové např. vystavují v Poštovní minigalerii v rámci Klubu gentlemanů.

Poznámka:

Má kronika zde končí, neboť koncem roku 1992 jsem se definitivně rozloučil se strukturami SČSF/SČF, kde jsem dlouhá léta reprezentoval KF 00-15 na poli poštovní historie a celin. Věřím, že v období od roku 1993 do dneška, kdy jsou napsána tato slova (2009), řada členů KF 00-15 se angažovala ve svazových strukturách. Čestnou povinnost zaznamenat vzpomínky těchto kolegů nechávám na nich.Vlivem vnějších okolností jsem omezil i funkcionářskou aktivitu v rámci KF.

31. 12. 2009  

Předsedou KF je Jiří Vácha, jednatelem ing. Pravoslav Kukačka. KF 00-15, sběratelů specializovaných oborů stále (již 68 let k 31.12.2009) stále patří mezi aktivní kluby SČF. KF sdružuje sběratele různých oborů, hlavně  specializovaných, pořádá odborné přednášky, podporuje vystavovatele, zajišťuje filatelistické služby pro své členstvo, podporuje jiné činnosti i mimo klub ( úzký vztah s Clubem gentlemanů apod.)

20. 10. 2010    

Předsedou Klubu filatelistů 00-15 je zvolen členskou schůzí Ivan Leiš

2013  

V Divadle U Valšů se koná slavnostní shromáždění k 70. výročí existence klubové entity za účastí četných hostů a doprovázené uměleckým pásmem autora Ivana Leiše . Klub pořádá minivýstavku dově PORTUS. Klub zřizuje webový portál www.kf0015.cz. Hlavní předností portálu jsou články, informace a studie o specializovaných oborech a poštovní historii. Zdarma se zavěšuje několik katalogů z různých oborů poštovní historie.  Později k němu přistupují další weby modry.kf0015.cz a special.kf0015.cz. Klub si upevňuje identitu specializovaných oborů. Přednášky připravované dlouhodobě ing. L. Čechákem o poštovní historii a současnosti jsou významnou aktivitou a pýchou klubu.

                                

2014

FEPA uděluje klubu vyznamenání. Vyznamenání předává vedení klubu jménem FEPy předseda SČF ing. Walter Müller na Valné hromadě SČF.

2018    

Klub pořádá oslavy 75. výročí klubu, v budově PORTUS se koná minivýstavka klubu.

 

2018

Na základě nového Občanského zákoníku se KF 00-15 stává pobočným spolkem SČF. Své tradiční jméno si ponechívá.

31. 12. 2018  

Ivan Leiš rezignuje na funkci předsedy KF 00-15 z osobních důvodů, novým předsedou je výborem KF zvolen výborem KF 00-15 Jiří Marko.¨Počet registrovaných členů 65.

Zdroje informací:

  1/ Nebeský Václav, Filatelistovo podzimní rozjímání, NADAS Praha, I. vydání 1975

  2/ Výstavní katalog Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1962, vydal sekretariát Praha 1962

  3/ Katalog Výstavy poštovní historie a celin PRAHA 1983, vydal KF 00-15, Praha 1983

  4/ Katalog Celostátní výstavy specializovaných oborů, poštovní historie a poštovních celin PÍSEK

   1972, vydal výstavní výbor Písek 1972

  5/ Zpravodaj komise poštovní historie a celin,ročník 1976 a 1977

  6/ POSTILION, zpravodaj KPHC, ročníky 1978 – 1989

  7/ Různé zpravodaje sekcí a krajských skupin PHaC, ročníky 1976 – 1989

  8/ Zápisy ze schůzí KPHC 1976 – 1989 (osobní archiv I. Leiše)

  9/ Kronika komise poštovní historie (založili a vedli Pavel Stříteský a ing. Ivan Leiš- uložena v Poštovním muzeu Praha roce 1990)

10/ Osobní archiv I. Leiše

11/ Osobní rozhovory ( a informace) od legend poštovní historie organizovaných v KF 00-15, z nichž většina již bohužel není mezi námi

                                                                                

Škoda, přeškoda, že Kronika KF-00-15, kterou dlouhá léta vedl jeden ze zakladatelů KF 00-15 pan Vladimír Vaněk se nenávratně ztratila. Shora uvedené informace by byly jistě bohatší

a přesnější.

Na fakta uvedená shora navazuje osobní vyprávění, které se bude snažit přiblížit význam Klubu filatelistů pro celou československou poštovní historii. Vždyť členové KF (Nebeský, Palkoska, Leiš ) vedli komisi plných 27 let v letech 1962 – 1989 v rámci SČSF resp. SČF. Komise SO, PHaC, ještě později PH dala základ dalšímu rozvoji oborů PHaC na našem území. KF 00-15, z jehož útrob vzešly osobnosti české a československé poštovní historie, má na tomto stavu velkou zásluhu.

Na webu www.historiapostalis-etc.cz   zájemci mohou najít další detaly k této porblematice v seriálech" Z prachu vydupané" a "V nejvyšších patrech sběratelství čs. poštovní historie".

Číst dál...