HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

POSTŘEHY A VÝROKY

PĚT CITÁTŮ PRO DNEŠNÍ DNY

Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních,

František Vymazal

 

Pravda je to, co zjednodušuje svět, a ne to, co vytváří zmatek.

Antoine de Saint Exupéry

 

Svoboda bez poslušnosti je zmatek, poslušnost bez svobody je otroctví.

Abraham Lincoln

 

Nejlepší myšlení bylo provedeno v samotě. Nejhorší ve zmatku.

Thomas Alva Edison

 

V dnešním světě je těžké vědět, co chceme, vše vypadá, jak má, ale zmatek a nenávist nás pomalu vedou do záhuby

isabell 15

 

Číst dál...

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ

Pyrrhovo vítězství - nadčasové spojení platné i pro dnešní dny

 

Pyrrhovo vítězství je slovní spojení, které vyjadřuje formální vítězství či úspěch, což ve skutečnosti ani vítězstvím či úspěchem není. 

Základem pro toto rčení bylo vojenská historie. Pyrrhovo vítězství je vítězství, které je buď příliš těsné nebo draze zaplacené, případně vítězství, ke kterému došlo omylem s bezcenným dosaženým cílem. Krutěji řečeno namísto zisku "vítězství" přineslo ztrátu.

Jak vzniklo toto spojení? Pyrrhos, král z Epeiru byl starověký válečník a nepřítel Římské republiky. Po bitvě u Auscula (279 př. n. l.) mu jeho důstojníci blahopřáli k vítězství. Na to Pyrrhos pronesl památnou větu: "Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni". Nepřítel byl donucen k ústupu a utrpěl od Pyrrhových vojsk těžké ztráty, ale nebyl zničen. Pyrrhovoí vojsko bylo značně tímto "úspěchem" oslabeno. Pyrrhova pozice se ve skutečnosti zhoršila.

Od této doby se takové vítězství označuje jako Pyrrhovo vítězství.

 

 

Pyrrhos 001

 

Zdroj: wikipedia.org

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY

Citáty pro dnešní dny

 

Strach z nebezpečí je tisíckrát horší než nebezpečí samo.

D. Defoe

 

Naděje v budoucnost je síla budoucnosti.

F. Rienecker

 

Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Přísloví 11.4

 

Nemáš-li trpět,  buď činný. Kdykoli budeš moci zničit svou nudu nebo své utrpení činností, učiň tak bez rozmyšlení.

E. Delacroix

 

I z kamenů, které leží na cestě, se dá vystavět něco krásného.

J. W. Goethe

 

Všechno končí dobře pro toho, kdo dokáže čekat.

L. N. Tolstoj

 

Co by byl život bez naděje?Jiskra, která vyskočí z uhlí a zhasne.

F- Hördelin

 

Vybráno z "Nedělej si starosti malá přání"., Praha 2012

 

 

Číst dál...

POSTŘEHY O LIDSKÉ HLOUPOSTI OD JANA WERICHA PRO DNEŠNÍ DNY

JAN WERICH K LIDSKÉ HLOUPOSTI

 

Je až neuvěřitelné, kolikrát za život se Jan Werich vyslovil k blbosti a blcům. Škoda, že v současné době, kdy nám je ouvej, nemáme podobného myslitele jako byl Jan Werich.Kdynby Jan žil, to by naše kultura byla obohacena o další rčení na toto téma.  Tak aspoň několik citátů z jeho dílny.

 

 

Dej blbci funkci a vymyslí lejstro.

 

Kde blb, tam nebezpečno.

 

Smích chytré léčí. A jen blbce uráží.

 

Humor je boj s lidskou blbostí.

 

Stáří je blbec, je to ale v podstatě jediná možnost, jak přežít.

 

Ono je lepší mluvit s chytrým o něčem hloupém než s hlupákem o něčem chytrém.

 

A nakonec jeden citát od Oscara Wilda, aby dnešní přehled citátů nebyl tak fádní.

Když člověku dojdou argumenty, začíná lhát.

Číst dál...

NĚKOLIK CITÁTŮ O DANÍCH

Výdaje rostou úměrně k příjmům.

Cyril Northcote Parkinson

 

Jersyho zákon nepřímé úměry:

Čím nižší daň, tím složitější daňové přiznání.

Murphyho zákon

 

Základní berní axiom:

Nikdo nemá své daně v pořádku.

Upřesnění doc. Volnyho:

Někteří poplatníci mají své daně v pořádku, ale jejich počet je statisticky bezvýznamný

Murphyho zákon.

 

Politici daně neplatí.

Stanislav Jaksch

 

Když platíte daň z přidané hodnoty, tak tu přidanou hodnotu musíte vytvořit.

Zdeněk Pohlreich

 

Daně jsou nemravné a heslo politiků, že normální je platit daně, je pochybné.

Anonymus

 

Na světě je nejtěžší k pochopení daň z příjmu.

Albert Einstein

 

Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.

Benjamin Franklin

 

Příjmy se kontrolují víc než přísně, výdaje organizované státem ani náhodou. 

Anonymus

Číst dál...

DEFINICE PRO DNEŠNÍ DNY

Manipulátor, toť rodný bratr a odnož psychopata

Charakteristika

 1/ Navozuje pocit viny a dovolává se rodinných vztahů, profesionální zodpovědnosti, vztahu k náboženství či jiným organizacím,

 2/ Přenáší zodpovědnost na druhé,

 3/ Odpovídá obvykle neurčitě,

 4/ Mění své názory, chování podle situace a osoby, s níž se setká,

 5/ Své žádosti zakrývá logickými důvody,

 6/ Dává druhým najevo, že nesmějí měnit své názory,

 7/ Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, soudí je a hovoří o nich s despektem,

 8/ Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje ke sdělením (telefonickýcm, písemným),

 9/ Nesděluje své názory, chování či city podle situace či osoby, s níž jedná,

10/ Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje,

11/ Dokáže ze sebe dělat oběť, aby jej jiní litovali,

12/ Nedbá na žádosti (potřeby) druhých k naplnění vlastních potřeb,

13/ Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb,

14/ Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá,

15/ Neomaleně mění téma uprostřed hovoru,

16/ Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám,

17/ Zaměřuje se na neznalost druhých,

18/ Lže,

19/ Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje výroky druhých,

20/Jje egocentrický,

21/ Závidí i partnerovi nebo dětem,

22/ Nesnáší kritiku a dokáže popírat zřejmá fakta,

23/ Nedbá na práva, potřeby a přání druhých,

24/ Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli,

25/ Jeho projev zní logicky, avšak postoje, činy a nečekaně projevuje drobné úsluhy,

26/ Dává dárečky, užívá lichotek, projevuje drobné úsluhy,

27/ V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně,

28/ Jde za svým cílem velmi důsledně, ale na úkor druhých,

29/ Přiměje nás dělat věci, ktereé bychom z vlastní vůle nikdy nedělali,

30/ Lidé, kteří ho znají, o něm hovoří, i když není přítomen.

 

 

Zdroj: Volně zpracováno podle www.zbynekmlcoch.cz "Jak poznat manipulátora - charakteristika, 30 znaků manipulčního chování ve vztahu".

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY O STRACHU

STRACH

 

Právě strach, ne bolest, způsobuje, že člověk podlehne.

Jo Nesbö

 

Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát.

Ernst Hemingway

 

Nesmím se bát. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení.

Franck Herbert

 

Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.

Eckhart Folle

 

Strach lže a ty mu věříš.

Friedrich Nietzse

 

Strach je největší nepřítel všech lidí. Kdo někdy neměl strach, není člověkem.

Jan Hlávka

 

Strach plodí strach.

John Flanagan

 

Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.

Gaius Julius Caesar

 

Číst dál...

HISTORIE PANDEMIÍ NA NAŠÍ ZEMI

Historický pohled na pandémie a epidémie na Zemi

Pandémie koronaviru, který nás v těchto dnech postihl, nebyla jediná pandémií či epidémií, která postihla lidstvo v letech našeho věku. Pod názvem letopočty výskytů pandemií či epidemií a počty obětí.

 

Antoniánský mor

165 - 180

5 mil.

Justiniánský mor

541 - 542

130 - 50 mil.

Japonská epidemie pravých neštovic

735 - 737

1 mil.

Dýmějový mor

1347 - 1351

200 mil.

Pravé neštovice

1520

56 mil.

Velký mor 17. století

1600

3 mil.

Velký mor 18. století

1700

600 tis.

Šestá pandemie cholery

1817 - 1923

1 mil.

Třetí pandemie moru

1855

12 mil.

Žlutá zimnie

pozdní 19. stol.

100 - 150 tis.

Ruská chřipka

1889 - 1890

1 mil.

Španělská chřipka

1918 - 1919

40 - 50 mil.

Asijská chřipka

1957 - 1958

1,1 mil.

Hongkongská chřipka

1968 - 1970

1 mil.

SARS

770 tis.

2002 - 2003

Prasečí chřipka

2009 - 2010

200 tis.

Ebola

2014 - 2016

11 tis.

MERS 

2015 - dosud

850

Covid 19 (wuchanský zápal plic)

2020

?

+ HIV/AIDS

1981 - dosud

25 - 35 mil.

 

Zdroje informací:

1/ Encyclopedia Britannica

2/ CDC

3/ CNCENTER

4/ WHO

5/ Visualcapitalist

 

Číst dál...

CITÁTY O SLOVECH A ČINECH PRO DNEŠNÍ DNY

Dnešní dny umožňují přes všechny starosti i chvilky k zamyšlení, osobností, ale i obyčejných neznámých lidí

 

Mocní mají slova, bezmocní činy.

Neznámý autor

 

Od těch, u kterých čekáme netrpělivě činy, znějí jen prázdná slova. Od těch, které bychom též rádi slyšeli, vidíme činy.

Neznámý autor

 

Podvodníci a pokrytci jsou ti, co dělají vše slovem a nic činem. 

Démokritos

 

Jen málo věcí  je tak mocných jako omluva za naše slova a činy.

Threse Jacobs-Stewart

 

Činy mluví hlasitěji než slova. Takže věřte tomu, co vidíte, a zapoměňte na to, co jste slyšeli.

Ralph Smart

 

Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se plytkými a prázdnými.

Démosthenés

 

Cesta od slov k činům vede u někoho přes miliony slov.

Wieslaw Brudzinski

 

Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.

Sókratés

Číst dál...

CITÁTY O POKRYTECTVÍ

POKRYTECTVÍ

V dnešních těžkých dnech se setkáváme s velkým hrdinstvím mnoha bezejmenných lidí, ale bohžel narážíme na  pokrytectví, farizejství, dvoutvářnosti, svatouškovství, neupřímnost. Náraz na lidi, kteří "dělají něco jiného, než hlásají" či "hlásají něco, co je lež, a co je v jejich prospěch je někdy velmi strašná. Bohužel se jedná o lidi, kteří mají i moc. Mnoho lidí jede nqa hesle "z Šavla se stal Pavel". Proto dneska několik citátu o pokrytectví. Bohužel jich není moc . Zajímavé je, že řada z nich jde do minulosti, do doby, kdy nás postihla též velká tragédie v podobě moru. Ideový proud vzniklý ve 2. století př. n.l. , uvedený v Novém zákoně. Pojem vznikl z latiny - hypokrita. Velmi často se ve spojení s tímto slovem objevuje slovo" hřích".

 

Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví. Dává věcem jména, která jim příslušejí. Přispívá k tomu, že skutečnost nabývá objektivnější fyziognomie.

Voltaire (1694 - 1778)

 

Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.

John Charles Ryle (1816-?)

 

Mnozí litují svých hříchů, kteří z nich však nečiní pokání, hořce nad nimi pláčí, ale stále je milují a jsou s nimi ve svazku.

Matthew Henry (1662 - 1714)

 

Pamatuj, že ten, kdo skutečně činil pokání, není nikdy se svým pokáním spokojen.

Charles Spurgeon (1834 - 1892)

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...