HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

OSOBNOSTI

DR. KAREL ŽATECKÝ O VÝPLATNÍCH STROJÍCH

 

V 60. letech vydal NADAS učebnici pro studenty středních škol s poštovním zaměřením. Autorem byl dr. Karel Žatecký. V kapitole o výplatních otiscích shrnul ty nejdůležitějí zásady funkce a provozu výplatních strojů so hledem na praxi. I tento pohled je užitečný pro sběratele výplatních otisků.

 

 

 

 

Výplatní stroje

 

Nejběžnějším způsobem zapravování poštovních poplatků je používání poštovních známek. Ovšem potřebám velkých použivatelů poštovních služeb tento způsob uhrazování poštovních poplatků nevyhovuje. Porto se používá jiných způsobů, které vyplácení poštovních zásilek urychlují. Jedním z nich je používání výplatních strojů, které se povoluje socialistickým organizacím. Podstata používání výplatních strojů spočívá v tom, že se poštovní poplatky zapravují otisky jejich razítek.

Výplatní stroje jsou dvojího druhu: výplatní stroje zařízené na vkládání výplatního proužku a výplatní stroje zařízené na nastavení počitadla.

Výplatní stroj si musí pořídit zájemce na svůj náklad u oprávněného podniku (Kancelářské stroje n. p. V Praze nebo v Bratislavě). V činnost jej uvádí zástupce tohoto podniku za přítomnosti pracovníka dohlédací pošty, který uzavře pojistný zámek stroje, opatří jej úřední plombou a klíč si převezme do vlastnictví pošty. Kancelářské stroje opatří ke stroji štoček denního razítka, k němuž vlastnické právo přechází na poštu. Oprávněný uživatel nesmí výplatní stroj půjčovat ani pronajímat. Prodat jej smí jen oprávněnému podniku.

Poznámka: Výplatní otisk se skládá z rámečku, v němž je nápis Československo a výplatní hodnota v arabských číslicích, z otisk u denního razítka podávací pošty a označení oprávněného uživatele (použivatele) výplatního stroje. Na zásilku )průvodku, poukázku) musí být otištěn předepsanou červenou barvou.

Použivatel výplatního stroje zapraví hodnotu výplatních otisků pošty tak, že si u dohlédací pošty zakoupí výplatní proužek, pak vsune do stroje (jinak by výplatní stroj nemohl být uveden v chod). Pošta může prodat i několik proužků do zásoby za podmínky, že jich bude použito v pořadí čísel, jež jsou na nich vytištěna. Další proužky prodá pošta použivateli, odevzdá-li proužky použité. Jako doklad o jejich přijetí dá pošta použivateli číslo stroje, které odstřihla z odevzdaného použitého proužku. Proužek je upotřeben a je ho třeba vyměnit, jakmile stroj orazí výplatné v hodnotě celého výplatního proužku. Při výměně použitého proužku na jeho rubu stroj vytiskne výši spotřebované částky, stav počitadla a pořadové číslo proužku.

Výplatní proužky jsou v hodnotách 2000, 5000 a 100000 Kčs.

U výplatních strojů, které nejsou zařízeny na vkládání výplatních proužků, předloží použivatel hlavici výplatního stroje dohlédací poště, která mu nastaví počitadlo na požadovanou částku výplatného (1000 až 15000 Kčs nebo 10000 až 150000 Kč). Částka výplatného musí být zaplacena ihned při nastavení hodnoty.

Výplatními stroji (výplatními otisky) lze zapravovat veškeré poštovní a telegrafní poplatky, které je jinak možno účtovat výplatními známkami. Jsou to zejména poplatky za listovní zásilky, za balíčky vnitřního styku, za balíky a cenná psaní, za telegramy, poštovní a telegrafické poukázky vnitřního styku, za náhradní podací stvrzenku a za zvláštní podací potvrzení, za žádosti o vrácení zásilky nebo o změnu adresy apod.

Není dovoleno otiskovat výplatním otiskem bez výplatní hodnoty zásilky dopravované nevyplaceně nebo vlastními posly. Jsou – li podávány objemné zásilky, je vhodné jejich obálky orážet před naplněním, obálky cenných psaní před zapečetěním. Barevných obálek, na kterých nejsou výplatní otisky dosti zřetelné, se nesmí používat. Na listovní zásilky s balíčky vnitřního styku je možno lepit lístky s příjemcovou adresou a s výplatním a denním razítkem.

Na každé zásilce má být zpravidla otištěn je jeden otisk. Zásilky oražené výplatním strojem se musí podávat zásadně u přepážky pošty. U sousedních pošt mohou být podávány jen se svolením okresní správy spojů. Zcela výjimečně je možno zásilky vkládat do poštovních schránek, jsou-li pro to důvody. V tom případě se musí zásilky vázat ve svazek, opatřený červenou páskou nebo zabalit do červeného papíru a označit poznámkou „výplatní otisky, ihned otevřít“.

Výplatních strojů používají také některé větší pošty k zúčtování poplatků vybraných při podání listovních zásilek – obyčejných i doporučených), balíčků vnitřního styku a balíků.

Povolení používat výplatního stroje může pošta kdykoliv a bez odškodnění odvolat a použivatelé výplatních strojů se mohou kdykoliv vzdát.

Přetištěno z knihy Poštovní provoz autora dr. Karel Žatecký

Vydal NADAS Praha 1969

Nakladatel a zadavatel Ministertvo pošt a telekomunikací ČSSR

Číst dál...

Dr. KAREL VŠETEČKA O VÝPLATNÍCH OTISCÍCH

Článek dr. Karla Všetečky : Otisky výplatních strojů (přetisk článku z roku 1975 - 1976, který vyšel v jednom ze Zpravodajů kF é0-15, tehdy ještě cyklostylem)

Epidemiolog dr. Karel Všetečka měl několik koníčků, Jedním z nich byla filatelie a poštovní historie. Z poštovní historie jej nejvíce zajímal obor výplatních otisků a pražská razítka. Byl jendím z prvních členů zřízené Komise specializovaných oborů SČF (1966), kde měl na taraosti výplatní otisky a spolupracoval též s razítkáři. Hodně publikoval. Jeden z jeho článků se objevil v 70. letech ve zpravdaji kF 00-15, jehož byl členem. Dnes jej zveřejňuji. Dodávám, že jeho další láskou byly přírodní vědy.

Na mém webu jsem o ně+m již psal. V příspěvku jsem detailěn popsal jeho exponát o pražských razítkách, který je uložen a vystaven v Poštovním muzeu v Praze (dolní hala, ocelové výsuvné skříně). Je až neuvěřitelné, že můj článek o této legendě československé a české poštovní historie je druhým nejčtenějším příspěvkem, kde bylo dosaženo několik tisíc přístupů.

 

všetečka 001     

 

všetečka 002

 

všetečka 003

 

všetečka 004

 

 

Číst dál...

BOŽENKA

V 50. pokračování jsem zastavil na své cestě Amirkou v Cedar Rapids a její významné části - Ćeské vesnici (Czech Village). V obchodě s dárky, suvenýry, suvenýrovými textiliemi jsem se setkal s majitelkou obchodu paní Boženkou, s českými kořeny. Usměvavá s výbornou češtinou. Setkání bylo velmi milé.

 

vesnice 018     vesnice 019

Číst dál...

OPUSTIL NÁS VLADIMÍR VRBATA (+85)

Včera v úterý  13. 4. 2021 jsem dostal několik smutných zpráv. Jednou z nich byla přesmutná zpráva od paní Marcely Vrbatové, snachy přítele Vladimíra Vrbaty, že její tchán, zanícený filatelista a poštovní historik odešel z našeho světa dne 11. 4. 2021 ve věku 85 let.

Nebýt internetu a nově zřízeného webu v roce 2013 při Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (www.kf0015.cz), tak jsem ani nadšeného filatelistu a vyznavače sběratelství výplatních otisků ani nepoznal. Přihlásil se iniciativně a byli jsme ve spojení dost často. Velmi ochotně a pravidelně mne zásoboval novými výplatními otisky z poštovního provozu, ba co víc. Četl mé články na zmíněném webu a reagoval na ně věcně. Řešili jsme i odborné věci, katalogizaci, licenční problematiku výplatních otisků, modré otisky. Řadu jeho poznatků jsem zanesl do svých článků, studií a katalogů a databází. Pan Vladimír Vrbata se těšil na mé avizované monografie, typologické příručky  a memoárové publikace. Odebral si všechny. Je až obdivuhodné, jak ovládal přístupy k počítačům. Orientoval se velmi dobře, ač nepatří k originální počítačové generaci. Získal si i podporu své rodiny při své zálibě.

Měl jsem velkou radost a můj osobní web jsem zřídil též pro řadu mých přátel včetně něho, kteří trpí tím, že už neexistuje organizovaná entita sběratelů výplatních otisků u nás.  V. Vrbata byl jedním z nich. Aspoň jsem věděl, kdo mé články čte a kdo studie a katalogy využívá k obohacení znalostí a rozšiřování svých sbírek. O to víc mi je líto, že  přítel Vrbata není už mezi námi a já už nikdy nedostanu jeho milé zprávy a nápady. 

Se slzami v očích jsem si přečetl slova paní Marcely  Vrbatové, že jsem přispěl  k radostným dnům přítele Vladimíra  Vrbaty a že jej filatelie držela ke konci jeho života v kondici.  Velké díky za toto ocenění. Má práce nebyla zbytečná. Těch osm let filatelistického kontaktu nebylo marných.

Vážený příteli, nechť je vám země lehká. R. I. P. 

Ivan Leiš

 

Číst dál...

ZESNUL JAN FOLL (+70)

JAN FOLL

7. 3. 1951 - 13. 4. 2021

V úterý dne 13. dubna 2021 zesnul po dlouhé těžké nemoci Jan Foll, filmový novinář, ve věku 70 let.

 

DSC06222

 

Honza se narodil v Pardubicích, na středoškolská studia se vydal do Śtěpánské 22  v Praze 1 na tehdejší SVVŠ (nyní Akademické gymnázium). Po maturitě studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - obor filozofie a dějepis. Promoval v roce 1975. V roce 1974 začal pracovat v Ústřední půjčovně filmů v Praze jako redaktor filmových titulků. V letech 1990 až 1992 zastával pozici dramaturga v Československé televizi (studio Praha). V této době se věnoval již filmové kritice a publikační činnosti. Redaktorem Lidových novin byl v letech 1992 až 1997. Poté se stal nezávislým publicistou. Spolupracoval s časopisy Týdeník, Literární noviny, Respekt a Mladou frontou dnes.

V roce 1989 vydal menší monografii o Miloši Formanovi. Přispěl i do sborníku Věra Chytilová. Výrazně se podílel na Febiofestu. Zahrál si i v několika filmech v menších, ale výrazných  rolích: Nemocný bílý slon (1990),   Byli jsme to my? (1990), Kouř (191), Kamenný most (1996), v hraném dokumentu V centru filmu - V teple domova (1998), Mňaga - Happy End (1997), Rok ďábla (2002), Hany, Cena za štěstí (2019). Jeho fimovým debutem bylo filmové drama Pavučina (1987).

Odešel vynikající člověk, výborný a obětavý kamarád, spolehlivý přítel, filmový profesionál.  Byl jedním ze zakladatelů Občanského fora v tehdejším Realistickém divadle (nyní Švandově) 18. 11. 1989. Byl blízkým přítelem Václava Havla. Významně pomáhal své ženě Ivaně, známé módní návrhářce.

Honzo, R.I.P.

I. L.

Číst dál...

SPOLUŽACI JANA PALACHA UCTILI JEHO PAMÁTKU

V úterý dne 19. 1. 2021 uctili spolužáci a vrstevníci Jana Palacha, studenta Vysoké školy ekonomické,  jeho památku u pamětní desky na kolejích na Jarově. Zřízení pietního místa s pamětní deskou iniciovali  před několika lety členové neformální skupiny studentů - osmašedesátníků ve spolupráci s vedením Vysoké školy ekonomické a ředitelstvím kolejí VŠE.

Nezapomněli jsme, Jene. Čest Tvé památce.

 

Palach 3        Honza   

 

      

 

Číst dál...

VZPOMÍNKA NA KARLA HOLOUBKA

Před několika týdny jsme se dozvěděli smutnou zprávu o skonu významného českého poštovního historika Karla Holoubka, filatelisty, sběratele, badatele a publicisty par excellence. několik týdnů mi trvalo než jsem se odhodlal napsat několik řádek o této osobnosti české poštovní historie, který měl ještě jednu jedinečnou vlastnost - nebál se nastolit témata, která byla považována na všech úrovních (oficiálních i sběratelských) za filatelistické tabu. Me,ohl jsme se smířit se skutečností, že Karel Holoubek nás navždy opustil. Dnes jsem se odhodlal, abych jej připomněl.

Když jsem vstoupil mezi vedení české a československé poštovní historie v roce 1975 a stál u obnovení staronové komise specializovaných oborů (designovaný předseda Vratislav Palkoska), tak se velmi záhy Karel Holoubek  přihlásil ke spolupráci s redakcí mnou obnoveného Zpravodaje komise specializovaných oborů (později Zpravodaje komise poštovní historie a celin, ještě později zpravodaje POŠTOVNÍ HISTORIE a úplně na konci zpravodaje POSTILIÓN, který snad existuje a vychází dodnes). Psal o zajímavých úsecích české a československé poštovní historie. Řadu článků jsem mu otiskl, řadu článku pro vsou citlivost v té době jsem musel po tlaku od jistých osob, které nebudu jmenovat, zaslat zpět. Pro svou přesnost, se kterou pojmenovával problémy a zajímavosti,  úpornou ježatost a hluboké znalosti podložené sběratelským materiálem, byl Karel Holoubek odborníky pasované na lektory  z komise PHC a Svazu ČSF odmítán. 

Jedním z oborů, kterým se věnoval byl rok 1945 po osvobození Československa. Plním dluh aspoň nyní po mnoha letech a rukopis s názvem Označování doporučených zásilek po osvobození v roce 1945 zveřejňuji tak, jak jsem jej dostal, bez lektoračních zásahů, bez úprav, přepisu. Do dneška jsou skutečnosti, které Karel Holoubek v článku popsal mají svou odbornou a historickou hodnotu a byla by škoda je nechat zasunuté v archivu mé korespondence, které jsme vedl s tímto bardem československé a české poštovní historie.

Na Karla Holoubka vzpomínám nejen jako na váženého přispěvatele do mnou vedených a redigovaných zpravodajů, ale i na odvážného podporovatele v době mého předsednictví komse poštovní historie a celin (později komise poštovní historie), a hlavně na příjemného společníka během pravidelných Dnů poštovní historie, kam rád jezdil. Do svých posledních pozemských dnů byl aktivní a přispíval k nastolení a objasňování poštovně historických "záhad".Za to mu patří dík.

Čest památce Karla Holoubka!

 

Rukopis článku Karla Holoubka z Hradce Králové (redakčně neupraveno)

 

Holoubek 007

 

Holoubek 002

 

Holoubek 003

 

Holoubek 004

 

 

 

  

Číst dál...

JERRY LEE LEWIS - 85 LET

JERRY LEE LEWIS OSLAVIL 85 LET ŽIVOTA

 

s přezdívkou „The Killer“, muž divokého a turbulentního života, vynikající pianista (zakladatel piano rocku), skladatel, zpěvák, pionýr rokenrolllu

 

 

Časová osa Lewisova života a kariéry (hlavní milníky):

 

1935

narozen 29. 9., Ferriday, Louisiana

1949

začíná svou kariéru

1954

nahrává první demo

1955

hraje po barech v Nashvillu, současně hraje i na kytaru

1956

přichází do Mephisu, první nahrávky rokenrollu v Mephisu („Crazy Arms“)

1956

Elvis Presley navštívil  Sun studio (Sama Phillipse) , kde potkal další přátele Perkinse a Cashe s J. L. Lewisem. Jejich jam session nahrál Sam Phillips. Million Dollar Quartet byl na světě.

1956-1957

Sun Records nahrál jeho první písně

1960

Sam Phillips otevírá nové nahrávací studio v Mephisu Zde nahrál J. L. Lewis své největší hity (např.“ Sweet Little Sixteen“)

1963

končí éra Sun studia aj. L. Lewis se připojuje k Smash Records („I´m on Fire“)

1964

nahrává album Live at the Star Club, Hamburg (s Nashville Teens)

1968

přerod na country hudbu („Another Place, another Time“)

1973

hraje v Grand Ole Opey v Nashvillu (20. 1.)

1986

uveden do Síně slávy rokenrollu (je uveden i do The Rockabilly Hall of Fame a The  Memphis Music Hall of Fame)

1989

je natočen film o jeho životě (Great Balls of Fire!), za svůj příspěvek v nahrávacím průmyslu je jeho hvězda usazena na Hollywood Boulevard (Hollywood Walk of Fame)

1993

přesídlil z USA do Dublinu v Irsku (v roce 1997 se vrací zpět)

1998

Evropské turné společně s Chuckem Berrym a Little Richardem

2004

navštěvuje Prahu a hraje v Lucerně

2006-2007

vydává několik alb (last Man Standing Live – nejlépe prodávané album všech dob) J . L. Lewis žije na ranči v Nesbitu, Mississippi

2008

turné v Evropě, vystupuje v TV shows

2009

zahajuje koncert The Rock and Roll Hall of Fame 25th Anniversary Concert v Madison Square Garden v NYC (29. 10.), podruhé koncertuje v Praze

2013

v květnu otevírá nový klub na Beale Street v Mephisu

2020

v březnu nahrává další album gospelů, objevuje se poprvé po mozkové příhodě (28. 2. 2019), ze které se zotavil

 

Během svého života byl sedmkrát ženatý. Třetí manželství bylo kontroverzní (s třináctiletou sestřenicí v roce 1957). Přivedl na svět šest dětí.

 

Na klavír začal hrát již v dětsví, byl ovlivněn rhytm and blues, boogie woogie, gospelem a country. Vyvinul vlastní styl hraní. Patří mezi špičky, které proslavily rock and roll. Jeho skladby se objevují na deskách a nosičích Sun – Smash – Mercury – Sire – Warner Bros – MCA. Prlsul různými žánry: rock and rollem, rockabilly, country, gospelem, honky – tonkem, bluesem.

 

Prohlédnout si řadu neznámých a netradičních fotografii doporučuji na adrese: https://eu.tennessean.com

 

Oslavu narozenin v podání mladého pianistyJacoba Tollivera doporučuji si prohlédnout na adrese:

 

https: //1funny.com/jacob-tolliver-jerry-lee-lewis-85th-birthday-celebration/?

utm medium=email&utm source=getresponse&utm content=Jacob+Tolliver+%E2%80%93+Jerry+Lee+Lewis%E2%80%9

 

Pěkný zážitek!

 

 

 

Číst dál...

JOSEF ROSENAUER, plavebních kanalů to projektant

Ing. Josef Rosenauer byl český inženýr, který vyprojektoval a postavil na Šumavě dva významné plavební kanály - Schwarzenberský a Vchynicko - tetovský. K Šumavě neodmyslitelně patří a do dneška návštěvníci tohoto krásného kouta naší země Josefa Rosenauera za to obdivují.

 

Časová osa jeho života a kariéry:

 

1735 (asi 26. 2.)

narozen v Chvalšinách jako nemanželské dítě Voršily Traxlerové, dcery tesaře Martina Traxlera. Pokřtěn s příjmením otce - Rosenauer, který jej nikdy nepřiznal.

1739

Jako čtyřletý zapsán u svého dědy Martina Traxlera (český archiv-soupisy poddaných Velkostatek Český Krumlov)

1748

Začal se učit u lesníka Petra Lambechara (Červený Dvůr)

1758

Vynikal schopnostmi v lesnictví a geometrii a měl být povýšen služebně, v čemž mu bránil nemanželský původ. Marie Terezie tento hendikep odstranila listinou 20. 11.  Rosenauer nastupuje jako lesní adjunkt do služeb Schwarzenberků v Českém Krumlově. 

1760

Na náklady zaměstnavatele začíná studovat v tzv. inženýrské akademii ve Vídni.

1770

Akademii dokončuje s výborným prospěchem.

1771

Získává titul schwarzenberského knížecího lesního inženýra.

1774

Skládá zeměměřičské zkoušky a stává se přísežným zemským zeměměřičem.

Zpracovává návrh umožňující levnou dopravu dřeva z nepřístupné Šumavy v povodí Vltavy svahovým plavebním kanálem přes hlavní evropské rozvodí do řeky Mihely (Grosse Mühl) a dále do Dunaje.  Návrh předložen knížeti Josefu I. Adamovi ze Schwarzenbergu.

1785

Josef Rosenauer vypracovává projekt kanálu obcházející nesplavnou část Vtltavy u dnešní Lipenské nádrže směrem na Vyšší Brod. Kanaál byl určen pro spalvování dřeva, ale i pro provoz dvaceti pil. Kanál schválen, ale nerealizován.

1789

Začíná realizace Schwarzenberského kanálu

1793

Dokončena první část projektu - starý kanál (délka 39,9 km) vedoucích od potoka Zwettelbach  k Jelenímu potoku.   Druhá část byla zastavena z obavy z nedostatku vody.

1821 - 1822

Druhá část (stavba nového kanálu) byla postavena a  dokončena podle Rosenauerova projektu v uvedených letech 

Konec 18. století 

Kníže Josef II. ze Schwarzenbergu pověřuje Rosenauera (tehdy již ředitele schwarzenberské plavby) navržením systému plavení dříví v oblasti Modravy a Roklanu. Byl navržen Vchynicko - tetovský plavební kanál (obchází nesplavnou část Vydry po Antýglem a spojením s Křemelnou. 

Josef Rosenauer stál též u zřízení plavebního kanálu pro plavení dříví na řece Aist v Horním Rakousku.

1804 (10. 3.)

Ve věku 69 let umírá v Českém Krumlově na následky neúspěšné operace močových cest. Zanechal vdovu a osm dětí. 

______

1928 + 1991

V chvalšinách na domě čp 118 umístěny dvě pamětní desky Josefa Rosenauera.

1999 - 2000

Zřízeno Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu v Chvalšinách.

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Rosenauer  

 

 

 

.

Číst dál...

YVONNE PŘENOSILOVÁ ZPÍVALA A VYPRÁVĚLA V DIVADLE U VALŠŮ

Dne 16. 10. 2013 zpívala a vyprávěla zpěvačka Yvonne Přenosilová v divadle U Valšů. Oslnila noblesou, kouzelným zpěvem a hezkými střevícemi ladícími njen k jejímu elegantnímu outfitu, ale i držící krok s rytmem zpěvaččiných písniček mého mládí...

 

Ivanovy obrázky 2014 477     Ivanovy obrázky 2014 473     Ivanovy obrázky 2014 471     Ivanovy obrázky 2014 475Ivanovy obrázky 2014 470

Číst dál...