HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

MÉ PUBLIKACE

MÉ PUBLIKACE

 

DODATEK ZA LÉTA 2017 - 2018

Žralok a frankotyp, POhled do dvacátých a třicátých let dvacátého tsoletí, kdy se v Československu narodil výplatní otisk, samonákladem, Praha 2017

Frankotypisté, samonákladem, Praha 2018

Českosloevnské výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka), 1. díl: Výplatní otisky firem, institucí a organizací v Českoslovesku 1946 - 1992 (typologický pohled), spolupracovali Roberto Di Casola a Richard Stambaugh, samonákladem, Praha 2017

Československé výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka), 2. díl, Výplatní otisky pošt v Československu 1946 - 1992 (typologický pohled), samonákladem, Praha 2017

75 let Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha , 1943 - 2018, hlavní redaktor, autor několika článků, spoluautor publikace, zveřejněno v tištěné formě a na www.kf0015.cz,  Praha 2018

Czechoslovak Meter Stamps Basic Literature

METER STAMPS ON THE TERRITORY OF CZECHOSLOVAKIA SINCE 1926

General publications, lists, catalogues and basic articles

 

Záložna 2 001

Ilustrační celistvost uživatele Záložna vinohradská z roku 1931 (výplatní otisk Francotyp, typ A, výrobce Anker FR 6h - 4m) adresovaná významné osobnosti československé filatelie a zanícenému sběrateli výplatních otisků Jaroslavu Lešetickému mimo jiné též zakladateli organizovaného sběratelství tohoto oboru - Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů založené na sklonku roku  1932 ve zlaté Huse na Václavské náměstí  (celistvost ze soukromé sbírky I. Leiše). J. Lešetický byl kromě jiných významných počinů  i spoluautorem prvního knižního katalogu čs. výplatních otisků (spolu s F. T. Winklerem) a vynikajícím publicistou a glosátorem z mnoha oborů filatelie výplatní otisky nevyjímaje. Dovedl se rvát celý život o to, o čem byl přesvědčen, že je prospěšné. 

 

 

 

LIST OF GENERAL PUBLICATIONS (INCLUDING BASIC ARTICLES) IN RELATION TO THE METER STAMP from the territory of Czechoslovakia since 1926

Seznam všeobecných publikací (včetně zásadních článků) týkajících se výplatních otisků z území Československa od roku 1926

 

Bouška Miroslav – Leiš Ivan, Výplatní otisky, součást poštovní historie, Filatelie 23/1978

Bouška Miroslav, Problematika specializovaného sbírání čs. otisků výplatních tsrojů a typologie, Filatelie 1977, Filatelistické sešity 14 - 16

Bouška Miroslav, Výplatní stroje a jejich otisky, Filatelie 13/1976

Leiš Ivan, Žralok a frankotyp, memoárová literatura o strojích, otiscích a sběratelství 1926 – 1934, samonákladem, Praha 2017

Leiš Ivan, Frankotypisté. memoárová literatura o začátcích vyplácení výplatními otisky ve světě (1897 – 1926, sběratelství v Československu (1926 – 2017), samonákladem, Praha 2018

Leiš Ivan, Československé výplatní otisky 1946 – 1992 (typologická příručka) 1. část (otisky komerčních strojů, samonákladem, Praha 2017

Leiš Ivan, Československé výplatní otisky 1946 – 1992 (typologická příručka) 2. část (otisky poštovních strojů), samonákladem, Praha 2017

Leiš Ivan, Výplatní otisky jako moderní prostředek vyplácení poštovních zásilek, jurymanská práce pro SČSF, Praha 1981

Leiš Ivan, Výplatní otisky, samonákladem, Praha 1991

 

 

SURVEY OF LISTS AND CATALOGUES OF THE METER STAMPS from the territory of Czechoslovakia since 1926 (in Czech and Slovak)

Přehled seznamů a katalogů výplatních otisků z území  Československa od roku 1926

(čeština, slovenština)

 

Bouška Miroslav, Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945 I. díl mimopražští uživatelé, vlastní náklad, Praha 1997

Bouška Miroslav, Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945, II. díl pražští uživatelé, vlastní náklad, Praha 1977 

Bouška Miroslav, Příležitostné výplatní otisky, sekce výplatních otisků KPHC, vycházelo na pokračování ve zpravodaji Výplatní otisky (celkem 12 pokračování od roku 1982  do roku 1984)

Bouška Miroslav – Janů Luděk – Feldmann Vladimír, Katalog výplatních otisků „Sudet“ 1938 – 1945, nákladem vlastním, Praha 1994

Bouška Miroslav  -  Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků z území Československa 1926 – 1939, Filatelie – Filatelistické sešity 6 až 21, Praha 1979

Bouška Miroslav – Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků z území Československa 1945 – 1948 (výplatní razítko ve tvaru motýlka), Filatelie – Filatelistické sešity 24/1982 – 16/1983

Bouška Miroslav – Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946 – 1992, KF 00-15, Praha 1983

Janů Luděk, Přehled čs. příležitostných výplatních otisků 1990, Stolní společnost sběratelů výplatních otisků, zpravodaj Kurýr č. 13, Praha 1991

Janů Luděk, Výplatní otisky pražské Hlavní pošty, Stolní společnost sběratelů výplatních otisků, zpravodaj  Kurýr č. 7 (?), Praha 1991 (?)

Janů Luděk, Příležitostné výplatní otisky roku 1989, Stolní společnost sběratelů frankotypů L. Janů, č. 5 (?) Praha 1990(?)

Jonáš Albert, Studie o otiscích čsl. Frankotypu, Český filatelista, různá čísla, na pokračování od čísla 1/1932 do čísla 12/1932

Jonáš Albert, Studie o čsl. otiscích Frankotypu, Svaz čsl. filatelistických spolků v Praze, Praha 1933

Jonáš Albert, Studie o čsl. otiscích Frankotypů, Svaz čsl. filatelistických spolků v Praze, Praha 1934

Jonáš Albert , Různé zásadní články na téma Sběratelství výplatních otisků Francotyp a seznamy, Tribuna filatelistů 1931, 1932, 1933

Kolektiv autorů a sběratelů, Databáze modrých výplatních otisků na území Česka (od roku 2014), otevřená internetová databáze,  modry.kf0015.cz, Praha 2014 a dále

Leiš Ivan – Janů Luděk, Katalog podnikových výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa 1946 – 1992 (s výplatním otiskem ve tvaru zoubkované pseudoznámky), rukopis Praha 1988, aktualizace, vše v rukopise

Leiš Ivan, Čs. výplatní otisky – popis soustav 1926 – 1981, Spravodaj pracovnej skupiny poštovej histórie a celin KV ZSF Košice, ročník II, I/1981

Leiš Ivan, Čs. výplatní otisky – popis soustav 1926 – dodnes, Zpravodaj Severočeské KPS PHC, několik pokračování,  Most 1985

Leiš Ivan, Seznam  otisků pošt 1946 – 1976, předběžný seznam vycházel na pokračování (celkem 14 pokračování) v letech 1977 (Zpravodaj komise poštovní historie a celin SČSF) a 1978 – 1980 (zpravodaj Výplatní otisky), Praha 1977-1980

Leiš Ivan, Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 – 1992 (s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku), SFA (Filatelistické štúdie č. 4), Košice 2011

Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků – Slovenské výplatní otisky 1946 – 1992 (s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka), SFA (Filatelistické štúdie č. 5), Košice 2011

Leiš Ivan, Katalog   modrých  otisků České republiky 2014 – 2016, internetový katalog, www.kf0015.cz, Praha 2016

Leiš Ivan, Ilustrace k článku GLOSY 2013 na webu www.kf0015.cz, zde je otištěn typologický katalog k roku 2013, průběžně nepravidelně aktualizován, Praha 2013 a pozdější aktualizace

Lešetický Jaroslav, Seznam uživatelů výplatních strojů Francotyp, Filatelistická revue, ročníky 1931, 1932, 133 (různá čísla, články kombinované se zásadními ččlánky na téma sběratelství otisků ze strojů Francotyp)

Lešetický Jaroslav – Fr. Winkler, Stručný seznam otisků výplatních strojů /frankotypů/ v Československu, samonákladem, Praha 1931

Marenčík Ján, Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 – 1945, vlastný náklad, Košice 2008

Marko Marek, Frankotypy 1945 – 1965 (?), 11 sešitků, rukopis, nedatované záznamy, Teplice 1945 – 1965

Novák Tomáš, Novinky čs. otisků, seznamy čes. otisků vycházely na pokračování ve zpravodajích Výplatní otisky (1988 a dále), Kurýr, APZ (příloha Výplatní otisky) aj., Praha 1988 až 90. léta

Novák Tomáš, Francotyp – Anker, zajímavosti z provozu, (typologický průvodce), sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF, zvláštní monotématické číslo Informačního bulletinu Výplatní otisky 1983 (redaktor Ivan Leiš)

Tvrdý Ivan, Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 – 2008, SFA (Filatelistické štúdie č. 13), Košice 2013

Všetečka Karel, Frankotypy – seznam, Komise specializovaných oborů SČSF, seznam na pokračování ve Zpravodaji KSO, Praha 1970 a 1971

 

 

SURVEY OF LISTS AND CATALOGUES OF THE METER STAMPS from the territory of Czechoslovakia since the year of 1926 (in English, Italian and German)

Přehled seznamů a katalogů výplatních otisků z území Československa od roku 1926

(angličtina, němčina, italština)

 

 

Barfoot S.D. – Simon W., The Meter Postage Stamp Catalogue (strany 26 – 27, str. 13. str 94), Univeral Postal Frankers, Londýn 1953

Di Casola Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo TIPO 1 (1926 – 1946), www.kf0015.cz, Praha-Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catologo TIPO 2 (1946 – 1992), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia  Catalogo TIPO 3 (PO), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia, Catalogo TIPO 4 (Sudety), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia, Catalogo V 1 (1926 – 1939), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechsolovakia Catalogo V 2 (1926 – 1939), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 3 (letters A – Z :1939 - 1945), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 4 (Praha 1: 1939 – 1945), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 5 (Praha 2 ….: 1939 – 1945), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo  V 6 (1945 – 1948), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 7 (1945 – 1948), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015  

Poznámka: Lze najít na www.kf0015.cz pod názvem „KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ (I, CH a CS)“  

Hawkins Joel A. – Stambaugh R., The International Postage Meter Stamp Catalog ( str. 275, 283, 965, 394) ,samonákladem, Goodyear, Arizona 85338, 2005

Hawkins Joel A. – Stambaugh R., The International Meter Stamp Catalog, internetový zdroj, https://en.wikibooks.org/wiki/international_Postage_Meter_Stamp_Catalog/Meter_Stamp_Collection_Societies, novinky a pokračování pouze na internetu 

Manhardt Gustav,  Die Absenderfreistempel des Protektorats Böhmen und Mähren, ???, 1978 (?)

Pešák K. F., Seznamy čs. výplatních otisků (1926 – 30. léta), vycházelo na pokračování v německém časopise Briefmarken Sammler – příloha Deutsche Zeitung Bohemia časopisech vydávaných na území Československa

 

 Created by Ivan Leiš, Radonice 14/3/2019

 

Žralok a frankotyp titulka 001     Vypadlá hodnota 001     VO pošt     Výplatní otisky 001     Nejstarší otisk v Sudetech 1938

Číst dál...

KATALOGY PROTEKTORÁTNÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ

KATALOGY

Protektorát Ćechy a Morava 1939 - 1945

Zaznamenal jsem zvýšený zájem u nás o sbírání výplatních otisků Protektorátu Čechy a Morava, které před rokem 1989 byly pro sběratele tabu z politivkých a ideologických důvodů. Zájem se zvášil po 17. listopadu 1989.

Špičky sběratelství u nás reagovaly na tento trend a vydaly několik katalogů těchto výplatních otisků klasického období čs. otisků s úmyslem zaplnit bílá místa naší, i když smutné historie, kdy Čechy a Morava byly "pod ochranou Třetí říše".

Stalo se.

Dr. Miroslav Bouška vydal dvoudílný Katalog výplatních otisků Protektorátu Čechy a Morava (Praha 1997) v tištěné formě (bohatě ilustrováno černobíle) - tento Katalog je v současnosti rozebrán, dotisk se neplánuje, je možno jej získat v knihovnách a

Ing. Roberto Di Casola a Ing. Ivan Leiš vydali a na internetové stránky KF 00-15 Praha zavěsili třísvazkový Katalog Protektorát Ćechy a Morava, svazek 3 otisky mimopražské, svazek 4 otisk prahay 1, svazek 5 otisky Praha 2 dále. Tento katalog vyšel v roce 2015 a je barevný. Je přístupný zdarma a bez kódů. Z titulní stránky se dostal do vnitřku stránek a lze jej vyvolat ve vyhledávači. Tyto Katalogy jsou přístupné elektronicky a stažení není zablokováno.

Tyto práce plně slouží sběratelům k uplatnění sběratelské práce a záliby.

 

Titulky dvou dílů knihy dr. Boušky

Protektorát 1 001     Protektorát 1 002

Titulky dvou svazků, třetí je obdobný

Protektorát 2 003       Protektorát 4 001   

 

 

Číst dál...

FRANKOTYPISTÉ

Frankotypisté 001

 

 

"Frankotypisté" (sběratelé výplatních otisků, kterým se u nás přezdívalo po prvních strojí Francotyp - frankotypisté) přinášejí přehled výplatních strojů a otisků klasického období výplatního stroje ve světě (1896 - 1920), historii sběratelství ňa území Československa, Poštovní řád týkající se výplatních otisků a přehled otisků, které vyplácely zásilky od roku 1926 dodnes na území Ćeskoslovenska.  Bohatě ilustrováno.

Volné pokračování předchozí publikace "Žralok a frankotyp", která mapuje 20. a 30. léta. Též bohatě ilustrováno.

 

Obě reprezentativní memoárové knihy lze objednat na darese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Číst dál...

"ŽRALOK a FRANKOTYP" - "SHARK and FRANCOTYPE" (English Contents and Summary of the Book)

Ivan Leiš, Žralok a frankotyp (Shark and Francotype)

A look at 20th and 30th years of the 20th century when a meter stamp was born in Czechoslovakia

(Philatelic literature of facts)

CONTENTS (in English)

Introductory explanation, acknowledgements

Grateful memory

Beginnings of collecting and fight for meter stamps

Organising committee invites collectors

Jaroslav Lešetický – double anniversary of one of Czech philately and specialized branches forefathers

How lists and catalogues were born

Esteemed Mr Architect!

Sehr geehrter Herr Architekt!

Much success for your enterpreneur´s activity

Newly discovered correspondence of Arch. Albert Jonáš with K. F. Pešák

Greetings from devoted K. F. Pešák

Berlaušek, I give meter stamps collecting up

Damned replacement meter stamp machines respectively we cannot be at your service with an offer

Like a guardian angel of your collection will I not fold my wings

From a manuscript to printed copies

Jonáš´ collectionAlbert Jonáš – a brief chronicle of his life´ s moments

Supplement of illustrations to the chronicle

A word in the end

Sources, fountainheads, literature

English Summary

About the author

Annotations and Imprint

 

ENGLISH SUMMARY (resumé v angličtině)

Meter stamps franking correspondence in Czechoslovakia was approved by respective postal authorities on 9th September, 1926 on a trial basis. Later on in November – it was decided to introduce the modern mechanical way of franking into mailing on a permanent basis. During described times collectors called meter stamps „francotypes“according to the name of the German manufacturers of these modern mechanical alternatives means of franking beside postal stamps (the company name was FRANCOTYP). 

The leading theme of the book is to open the world of the meter stamps collecting in Czechoslovakia in the first years of its existence (1926 – 1934) to those who are interested in this specialized branch of philately and postal history in general. The chief personality of successful implementation of the branch into Czechoslovak philately and lives of many collectors both in this country and also in Europe that time was Albert Jonáš (who called himself a shark paraphrasing the old biblical story with a whale), a well-known and successful architect, painter, graphic and industrial architect, but also designer of stamps in Czechoslovakia, Albania and Serbia. He was a chief architect of several exhibitions. He helped preparing and publishing various publicity materials and publications. He was a  well-known and remarkable collector of meter stamps (his meter stamps collection is a part of Postal museum in Praha) who decided to assist a great number of collectors in  collecting these artefacts by creating a catalogue in a form of chronological and specialised studies. His studies were well received in public and  collectors open these books to get valuable details till these  days.

The book covers the period of years when the meter stamp branch was born. It describes relation of Albert Jonáš with other remarkable personalities of this collecting-Jaroslav Lešetický, K. F. Pešák and T. F. Winkler and shows correspondence with them, but also with other Czechoslovak and foreign collectors. Correspondence with the Ministry of Posts and Telegraphs is also mentioned. The facts are brought by quoting authentic documents – mostly letters from these personalities to Albert Jonáš, but also by showing philatelic artefacts of the branch. The author gathered and picked up the facts from other documents e.g. letters sent by Věra Chudáčková (to Mr Albert Jonáš), an employee of Messsr. B . Jarolímek, Praha, the general agent of Messrs. Francotyp Berlin, a manufacturer of the Anker and Bafra meter stamp machines and A. B. C models imported to Czechoslovakia. The other meter stamp collectors are mentioned in the book. 

The Jonáš´s colllection and his published studies (catalogues) is deeply analysed and showed in reality „how it was done“. The book is full of illustrations and photos. The reader ofthe book will also find main and brief moments in life of Albert Jonáš – mostly in his philatelic ,but also in his professional days. In general, it is a look into the first years of the life of the philatelic and postal historical collecting branch and for many also collecting mania.

This book pays homage to meter stamp collecting and to one of the main supporters of meter stamps in Czechoslovakia - Albert Jonáš, Esq.

 

RAD 2019 Original text as of 2017 ILE

 

Výplatní otisk Živnostenské banky druhý den použití 001          Albert Jonáš v mladších a středních letech svého života 001

 One of the first meter stamps in Czechoslovakia (the above entire was sent off on the second day of metering the mail in Prague  - the left picture). Very rare entire.

 On the second picture there are a few pictures of Mr Albert Jonáš, the great meter stamps collector and strng support of their collecting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KATALOG výplatních otisků ČESKOSLOVENSKO, svazek 7/motýlek (PRAHA 1945 - 1948)

ROBERTO DI CASOLA - IVAN LEIŠ, KATALOG výplatních otisků ČESKOSLOVENSKA

Spolupráce Bernhard Brunner

Svazek 7

Období: 1945 - 1948

Znak: výplatní razítko otisku  ve tvaru "motýlka" či "větrné růžice"

Dohlédací pošty: komplerní PRAHA

Kritérium: poštovně historické hledisko

Doplňující barevné  obrázky: jen v originále katalogu

Datum uzávěrky: 2013

Jazyk zpracování: angličtina

____________________________________________________________________

Roberto Di Casola & Ivan Leiš
Collaboratore Bernhard Brunner
CATALOGO ILLUSTRATO
CECOSLOVACCHIA
Affrancature meccaniche
del secondo periodo classico
dal 1945 al 1948
Volume 7
PRAGA
Meters stamps in the second classical period
from 1945 to 1948
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
1
I pezzi segnati con il numero in rosso non erano presenti nel catalogo
BOUŠKA - LEIŠ del 1978.
I pezzi supplementari sono indicati con il suffisso X.
Dove non indicato, il numeratore è da ritenersi in posizione alta ( / h ).
The pieces marked with the number in red were not present in the catalog
BOUŠKA - LEIŠ from 1978
The extra items are indicated by the suffix X.
Unless otherwise noted, the numerator is to be considered at top ( / h ).
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
2
PR 1
PRAHA 1
FTP 1 A .
F. J. SUKDOLÁK
PR 2
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 3
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 4
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 5
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
3
PR 6
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 7
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 8
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 9
PRAG 1
FTP 1 C .
Bananas
PR 10 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 10 b
PRAHA 1
FTP 1 A .
Idem PR 10 c (1945)
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
4
PR 10 c
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 11
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
PR 12
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 155
PR 13
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 14
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
5
PR 15
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 16 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 16 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 16 c
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 17
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 18
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
6
PR 19
-- -- -- - / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 109 / h
PR 20
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 21
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 22
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 23
PRAHA 1
FTP 1 C .
COTTEX
PR 24
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
7
PR 25
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 26
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 27 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 27 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 28
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
8
PR 29
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 29 b
PRAHA 1
FTP 1 C .
Česká společnost pro průmysl cukerní
PR 30
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 31 a
PRAHA 1
FTP 1 C .
Česká akciová společnost pro stavbu ....
PR 31 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
9
PR 32 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 32 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 33
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 34
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 35 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 35 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
Colore blu (modificato con
computer)
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
10
PR 36 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 36 b
PRAHA1
FTP 1 C . 201
PR 37
PRAHA1
FTP 1 C .
KOVOSBĚR
PR 38
PRAHA1
FTP 1 C . 251
PR 39
PRAHA1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
11
PR 40
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 41 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 41 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 42
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 43 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
12
PR 43 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 44
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 44 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 45
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 46
PRAHA 1
FTP 1 C .
TEXTILNI ZÁVODY FEJAR & MLÁDEK
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
13
PR 47
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 48
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 49
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 50
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 51
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
14
PR 52
PRAHA 1
FTP 1 B . 201 / h
PR 53
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 54
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 55
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 56
PRAHA 1
FTP 1 C . 231 / s
PR 57
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
15
PR 58
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 59
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 60 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 60 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 61
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 62
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
16
PR 63
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 64
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 65
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 66
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 67
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 68
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
17
PR 69
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 70
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 71
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 72
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 73
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
18
PR 74 a
+ / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 259
PR 74 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 75 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 75 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 76
PRAHA 1
FTP 1 C .
LEGIOBANKA A. S. CUKERNÍ SPOLEČNOST
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
19
PR 77
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 78
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 79
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 80
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 81
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 81 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
20
PR 82
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 83 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 202 / h
PR 83 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
PR 84
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 85
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 86
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
21
PR 87
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 88 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 88 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 89
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 90
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 90 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
22
PR 91 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 91 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 91 c
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 92
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 93
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 94 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
23
PR 94 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 94 c
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 95
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 96
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 97
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 155
PR 97 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
24
PR 98
PRAHA 1
FTP 1 C .
PRAHA II. / VÁCLAVSKÁ UL. Č 14
PR 98 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 99
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 100
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 101 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 C . 155
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
25
PR 101 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 102
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 103
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 104
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 105
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
26
PR 106 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 106 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 107
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 108
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 109
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
27
PR 110
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
PR 111
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 112
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 113
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 114
PRAHA 1
FTP 1 C . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
28
PR 115
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 116
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / s
PR 117
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 118
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 119
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
29
PR 120 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 120 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 121 a
-- -- -- / x PRAHA 1 x
FTP 1 A .
Idem PR 121 b with die B + M
PR 121 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 122
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
30
PR 12 a
PRAHA 1
FTP 1 A .
J. Říha
PR 123 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 123 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 124
PRAHA 1
FTP 1 A . 251 / h
PR 125
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
31
PR 126
PRAHA 1
FTP 1 B . 221 / m
PR 127
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 128 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 128 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 128 c
PRAHA 1 / a
FTP 1 A . 202 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
32
PR 128 d
PRAHA 1 / a
FTP 1 A . 202 / h
PR 128 e
PRAHA 1 / b
FTP 1 A . 216 / h
PR 128 f
PRAHA 1 / c
FTP 1 A . 216 / h
PR 128 g
PRAHA 1 / d ?
FTP 1 A .
Idem PR 128 f
PR 128 h
PRAHA 1 / e
FTP 1 C . 262
PR 129
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
33
PR 130
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 131 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 131 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 132 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 132 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 132 X
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
34
PR 133
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 134 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 134 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 134 c
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 135
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 136
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
35
PR 137
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 138
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 139
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 140
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 141
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 142
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
36
PR 143
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 144
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 /
PR 145 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 145 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 231 / s
PR 146
PRAHA 1
FTP 1 C .
SVAZ / ZAHRADNNICO VINAŘSKÝ
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
37
PR 147
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 148 a
PRAHA 1
FTP 1 C .
Synthesia, chemické závody
PR 148 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 149 a
PRAG 1 / x PRAHA 1 x
FTP 1 A . 105 / h
PR 149 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
38
PR 150
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 151
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 152
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 153
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 154
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
39
PR 155 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 155 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 156 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 156 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 157
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
40
PR 158
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 159
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 160
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 161
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 162
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
41
PR 163 a
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 163 b
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 164
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 165
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 166
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 167
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
42
PR 168
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 169
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 170
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 171 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 171 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
43
PR 172
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 172 X 1
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 172 X 2
PRAHA 1
FTP 1 C . 251 a
PR 173
PRAHA 1
FTP 1 C . 201
PR 174
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
44
PR 175
PRAHA 1
FTP 1 C .
Zemědělská záložna
PR 176
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 176 X 1
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 176 X 2
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / m
PR 177
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
45
PR 178 a
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 178 b
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 178 c
PRAHA 1 / a
FTP 1 A . 202 / h
PR 179
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 180
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
PR 181
PRAHA 1
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
46
PR 181 X
PRAHA 2
FTP 1 C . 201
PR 182
PRAHA 2
FTP 1 C . 251
PR 183
PRAHA 2
FTP 1 A . 201 / h
PR 184
PRAHA 2
FTP 1 A . 201 / h
PR 185
PRAHA 2
FTP 1 B . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
47
PR 186
PRAHA 2
FTP 1 C . 251
PR 187
PRAHA 2
FTP 1 C . 231
PR 188
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 189
PRAHA 3
FTP 1 C .
DUNAJ-CONCORDIA
PR 190
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
48
PR 191 a
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 191 b
PRAHA 3
FTP 1 A . 201 / h
PR 192
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 193
PRAHA 3
FTP 1 C . 201
PR 194
PRAHA 3
FTP 1 C . 251 a
PR 195
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
49
PR 196
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 197
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 198
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 199
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 200 a
PRAG 3 / x PRAHA 3 x
FTP 1 C . 155
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
50
PR 200 b
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
PR 201 a
PRAHA 3
FTP 1 A . 201 / h
PR 201 b
PRAHA 3
FTP 1 A . 201 / h
PR 202
PRAHA 3
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
51
PR 203
PRAG 4 / x PRAHA 4 x
FTP 1 C . 155
PR 204
PRAHA 4
FTP 1 C .
KRPEŠ a SPOL
PR 205 a
-- -- -- 4 / x PRAHA 4 x
FTP 1 C .
Idem PR 205 b with die B + M
PR 205 b
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
PR 206
PRAHA 4
FTP 1 A . 201 / h
PR 207
PRAHA 4
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
52
PR 208
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
PR 209
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
PR 210
PRAHA 4
FTP 1 A . 201 / h
PR 211
PRAHA 4
FTP 1 C . 201 / h
PR 212
PRAHA 4
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
53
PR 213 a
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 213 b
PRAHA 5
FTP 1 C .
BRATRSTVÍ
PR 214
PRAHA 5
FTP 1 C .
FILMOVÝ ÚSTAV
PR 215
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 216 a
PRAG 5 / x PRAHA 5 x
FTP 1 A . 05 / h
PR 216 b
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
54
PR 216 c
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 216 d
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
Colore blu
PR 217
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 218 a
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 218 b
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
55
PR 219
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 220
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 221
PRAHA 1
FTP 1 C . 251
PR 222 a
PRAG 5 / x PRAHA 5 x
FTP 1 A .
Idem PR 222 b with die B + M
PR 222 b
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
56
PR 222 X 1
PRAG 5 / x PRAHA 5 x
FTP 1 A . 05 / h
PR 222 X 2
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 / h
PR 223
PRAHA 5
FTP 1 A . 201 /
PR 223 X
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 224
PRAHA 5
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
57
PR 225
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 226
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 227
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 228
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 229
PRAHA 5
FTP 1 C . 251
PR 229 X
PRAHA 5
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
58
PR 230
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 231
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 232
PRAHA 6
FTP 1 C .
DEMKA
PR 232 X
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 233
PRAHA 6
FTP 1 C .
GLER
PR 234
PRAHA 6
FTP 1 C .
F. Hadrbolec
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
59
PR 235 a
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 235 b
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
PR 235 c
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
Colore blu
Eseguito con computer
PR 236
PRAHA 6
FTP 1 C .
KARTONIA
PR 237
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
60
PR 238
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 239
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 240
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
PR 241
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 242
PRAHA 6
FTP 1 C .
OM (vedere PR 222 X)
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
61
PR 243
-- -- -- / x PRAHA 6 x
FTP 1 C . 259
PR 244
PRAHA 6
FTP 1 C . 201
PR 245
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 246
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 247
PRAHA 6
FTP 1 C .
SIGMUND - CHEMA
PR 248
PRAHA 6
FTP 1 C .
Smrkovský & Hajdaš
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
62
PR 249
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 250
PRAHA 6
FTP 1 C . 251
PR 251
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 252 a
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
PR 252 b
PRAHA 6
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
63
PR 253
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 254 a
PRAHA 7
FTP 1 C .
PR 254 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 255
PRAHA 7
FTP 1 C . 261
PR 255 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
64
PR 256
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
PR 257
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 258
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 259
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 260
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
65
PR 261
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 262
PRAHA 7
FTP 1 C .
HELIKA
PR 262 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 263
PRAHA 7
FTP 1 C .
HOSPODÁŘSKÁ SKUPINA
PR 263 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
66
PR 264 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 264 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 265
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 266
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 267
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
67
PR 268
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
PR 269 a
-- -- -- / x PRAG 7 x a
FTP 1 A . 211 / h
PR 269 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 270 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 270 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
68
PR 271
PRAHA 7
FTP 1 C . 201 / h
PR 271 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 272 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 272 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 273
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
69
PR 274
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 275
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 276
PRAHA 7
FTP 1 C . 261
PR 277
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 278
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
70
PR 279
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 280
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 281
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 282 a
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 282 b
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 283
PRAHA 7
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
71
PR 284
PRAHA 7
FTP 1 C . 251 a
PR 285
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 285 X
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 286
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
PR 287
PRAHA 7
FTP 1 C . 261
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
72
PR 288
PRAHA 7
FTP 1 A . 201 / h
PR 289
PRAHA 7
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
73
PR 290
PRAHA 8
FTP 1 A . 201 / h
PR 291
PRAHA 8
FTP 1 A .
SBÍRKA / ZÁKONŮ A NAŘIZENÍ
PR 292
PRAHA 8
FTP 1 A . 201 / h
PR 293
PRAHA 8
FTP 1 C . 251
PR 294
PRAHA 8
FTP 1 A .
Svatováclavská liga
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
74
PR 295
PRAHA 13
FTP 1 A . 201 / h
PR 296
PRAHA 14
FTP 1 C . 251
PR 296 X
PRAHA 14
FTP 1 A . 201 / h
PR 297
PRAHA 14
FTP 1 C . 201
PR 298
PRAHA 14
FTP 1 C .
Státní úřad statistický
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
75
PR 299
PRAHA 14
FTP 1 A . 201 / h
PR 300
PRAHA 14
FTP 1 A . 201 / m
PR 301
-- -- -- / x PRAG 14 x
FTP 1 A . 209 / h
PR 302
PRAHA 14
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
76
PR 303
PRAHA 15
FTP 1 C . 251
PR 304
PRAHA 15
FTP 1 C . 201
PR 305
PRAHA 15
FTP 1 A . 201 / h
PR 306
PRAHA 21
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
77
PR 307
PRAHA 21
FTP 1 C . 251
PR 308
PRAHA 21
FTP 1 C .
ANTONÍN PÁV
PR 309
PRAHA 21
FTP 1 A . 201 / m
PR 310
PRAHA 21
FTP 1 C .
PR 310 X
PRAHA 21
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
78
PR 311
PRAHA 22
FTP 1 C . 201
PR 312
PRAHA 22
FTP 1 C . 225
PR 313
PRAHA 22
FTP 1 C . 201
PR 314
PRAHA 22
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
79
PR 315
PRAHA 24
FTP 1 C . 201
PR 316
PRAHA 24
FTP 1 C . 251
PR 317
PRAHA 24
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
80
PR 318
PRAHA 27
FTP 1 A . 225 / h
PR 319
PRAHA 27
FTP 1 C . 265
PR 320
PRAHA 27
FTP 1 A . 225 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
81
PR 321
PRAHA 31
FTP 1 A . 201 / h
PR 322
PRAHA 31
FTP 1 C . 251
PR 324
PRAHA 31
FTP 1 C . 251
PR 324 X
PRAHA 31
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
82
PR 325
PRAHA 32
FTP 1 C . 251
PR 326
-- -- -- -- / x PRAHA 32 x
FTP 1 C . 259
PR 327
PRAHA 32
FTP 1 C . 251
PR 328
PRAHA 33
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
83
PR 329
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 330 a
-- -- -- -- / x PRAHA 35 x
FTP 1 C . 155
PR 330 b
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 330 c
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 331
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
84
PR 332
PRAHA 35
FTP 1 C . 265 a
PR 333
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 334
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
PR 335
PRAHA 35
FTP 1 A . 201 / h
PR 336 a
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
85
PR 336 b
PRAHA 35
FTP 1 C . 251
colore blu
PR 337
-- -- -- -- / x PRAHA 35 x
FTP 1 C . 259
PR 338
PRAHA 36
FTP 1 C .
JULIUS ALBERT
PR 339
PRAHA 36
FTP 1 C .
JEDNOTA SPOLEČENSTEV MLYNÁŘŮ
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
86
PR 340 a
PRAHA 36
FTP 1 A . 201 / h
PR 340 b
PRAHA 36
FTP 1 A . 202 / h
PR 340 X 1
PRAHA 37
FTP 1 C . 251
PR 340 X 2
PRAHA 38
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
87
PR 341
PRAHA 40
FTP 1 A . 201 / h
PR 342
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
PR 343
PRAHA 40
FTP 1 A . 201 / h
PR 344
PRAHA 40
FTP 1 C . 201
PR 345 a
PRAG 40 / x PRAHA 40 x
FTP 1 C . 155
PR 345 b
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
88
PR 346 a
-- -- -- -- / x PRAHA 40 x
FTP 1 C . 259
PR 346 b
-- -- -- -- / x PRAHA 40 x
FTP 1 C . 259
PR 347
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
PR 348 a
PRAHA 40
FTP 1 C . 251
PR 348 b
PRAHA 40
FTP 1 C . 201
PR 349
PRAHA 40
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
89
PR 350 a
PRAHA 47
FTP 1 C . 251
PR 350 b
PRAHA 47
FTP 1 C .
OCHRANNE SDRUŽENI AUTORASKÉ
PR 350 X
PRAHA 47
FTP 1 C . 251 a
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
90
PR 351
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
PR 352
PRAHA 55
FTP 1 C . 261
PR 353
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 354
PRAHA 55
FTP 1 C .
PREDYPA
PR 355
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
91
PR 356
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 357
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
PR 358 a
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 358 b
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 359
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
92
PR 360
PRAHA 55
FTP 1 C . 201
PR 361
PRAHA 55
FTP 1 A . 201 / h
PR 362
PRAHA 55
FTP 1 C . 251
PR 363
PRAHA 56
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
93
PR 364
-- -- -- --/ x PRAHA 65 x
FTP 1 C . 259
PR 365
PRAHA 66
FTP 1 C . 201
PR 366
PRAHA 66
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
94
PR 367
PRAHA 68
FTP 1 C . 251 a
PR 368
PRAHA 72
FTP 1 C . 251
PR 369 a
PRAHA 73
FTP 1 A . 201 / h
PR 369 b
PRAHA 73
FTP 1 A . 201 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
95
PR 370 a
PRAG 76 / x PRAHA 76 x
FTP 1 C . 155
PR 370 b
PRAHA 76
FTP 1 C . 251
PR 371
PRAHA 76
FTP 1 C . 201
PR 371 X
PRAHA 76
FTP 1 C . 201
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
96
PR 372
PRAHA 79
FTP 1 C . 251
PR 373
PRAHA 79
FTP 1 C . 201
PR 374
PRAHA 79
FTP 1 C . 201
PR 374 X
PRAHA 79
FTP 1 C . 251
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
97
PR 375
PRAHA 86
FTP 1 C . 251
PR 376
PRAHA 86
FTP 1 C . 201
PR 377
PRAHA 86
FTP 1 C . 251
PR 378 a
PRAHA 86 / VELETRHY
FTP 1 A . 203 / h
PR 378 b
PRAHA 86 / VELETRHY
FTP 1 A . 203 / h
Catalogo Cecoslovacchia classica , 2° periodo
98
PR 378 c
PRAHA 86 / VELETRHY
FTP 1 A . 203 / h
PR 379
-- -- -- -- / x PRAHA 88 x
FTP 1 C . 259
PR 379 X 1
PRAHA 88
FTP 1 C . 251 a
PR 379 X 2
-- -- -- -- / x PRAHA 88 x
FTP 1 C . 259

Číst dál...

ÚRYVEK Z NEDÁVNO VYDANÉ KNIHY "ŽRALOK a FRANKOTYP" S NOVÝM DODATKEM

Žralok a frankotyp

Úryvek z nedávno vydané knihy

 

V roce 2017 jsem vydal knihu zachycující začátky vyplácení zásilek výplatním strojem na území Československa a volně jsme na tuto skutečnost navázal popisem nového sběratelského oboru - sběratelství výplatních otisků (dříve nazvývaných frankotypů podle výplatního stroje, který otisky vytvářel).

Dnes přináším úryvek z této knihy, který popisuje vztahy a skutečnosti mezi dvěma sběrateli -  Albertem Jonášem a Františkem Teodorem Winklerem. Ti byli shodou okolností příbuzní - Sestra A. Jonáše paní Blanka Winklerová byla manželkou štábního kapitána F. T. Winklera. V názvu této kapitoly je uveden Berlaušek, což je Albert Jonáš. Tak jej švagr Winkler oslovoval. A. Jonáš zvolil pro svého švagra Winkler přezdívku Teddy.

V době, kdy jsem sepisoval knihu, jsem žil v domnění, že rozsáhlá sbírka F. T. Winklera zmizela kdesi po jeho zatčení a věznění gestapem během Protektorátu Čechy a Morava a že byla bez náhrady zabavena. Během pozdějšího studia pramenů a různých archivů včetně nově získané korespondence jsem zjistil, že Winklerova sbírka byla zachována, gestapo sbírku F. T. Winklerovi po propuštění údajně celou a neporušenou vrátilo a on ji prodal jednomu českému renomovanému sběrateli. Poté změnila Winklerova sbírka ještě vlastnictví dvakrát. Co je záslužné, je to, že neopustila zemi, kde vznikla a doposud změnila majitele ještě dvakrát. Naštěstí informace paní Blanky Winklerové, že sbírka definitivně zmizela, byla lichá. liché byly i nepodložené informace německých sběratelů, kteří údajně viděli některé kousky ze sbírky kolovat ve výběrech.... Chvála Bohu.

 

Kniha "Žralok a frankotyp", kde je více dalších zajímavostí o tomto oboru je stále v prodeji, objednávky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., cena bez poštovného Kč 690,-.A nyní slíbený úryvek z této knihy: K objednávce jedné knihy přibalím ještě dva výtisky zdarma   stále aktuální příručky "Výplatní otisky".

 

Žralok a frankotyp titulka 001          Výplatní otisky 001

 

BERLAUŠKU! VZDÁVÁM SE SBÍRÁNÍ FRANKOTYPŮ

Vztahy mezi sběrateli nebyly a nejsou vždy ideální. Minimálně dochází mezi nimi k nedorozumění, v horších případech k rozhněvání a v nejzazších situacích i k rozchodu a nepřátelství. K nedorozumění docházelo i mezi sběrateli výplatních otisků a co je horší i mezi sběrateli – švagry. Z jednoho zachovaného dopisu , který adresoval Teddy (F. T. Winkler, Jonášův švagr) Berlauškovi (A. Jonášovi). Tak se v rodinném kruhu oslovovali, neboť měli vynikající vztah a jejich ženy je oba uznávaly a sběratelství jim jen přály, jak mi sdělila sestra A. Jonáše Blanka Winklerová. Z jejího vyprávění vím, že A. Jonáš byl velkorysý, nedorozumění pominula a oba zůstali přáteli i nadále. I když F. T. Winkler zahrozil, že se sbíráním skončí, nestalo se tak. V rozšiřování své sbírky pokračoval a při jeho zatčení za Protektorátu jeho sbírka, o které se sběratelé vyjadřovali pochvalně, zmizela neznámo kde poté, co ji zabavilo zasahující gestapo. Již nikdy se neobjevila a veřejnost o ní neví.

Co se vlastně v listopadu roku 1931 stalo. V té době pracoval A. Jonáš intenzivně na svých studiích. Rok 1931 byl kritickým. Výplatních otisků přibývalo, změn též. Sběratelství se věnovalo mnoho sběratelů. A. Jonáš byl v čilé výměně s mnoha sběrateli a ve velmi úzkém kontaktu s firmou B. Jarolímek. Údajů bylo hodně a jejich uspořádání velmi náročné. Veřejnost nárokovala vydání katalogu, aby bylo podle čeho sbírat, a byla značně nervózní. A. Jonáš pracoval na katalozích, ale nechtěl sběratelům slibovat brzké vydání. Proto práce tajil. K úplnému utajení však nedošlo. Na vydání Katalogu tlačil i Jaroslav Lešetický, kmotr organizovaného sběratelství u nás. F. T. Winkler v dobré víře Lešetického informoval o připravované práci. Jak sám v dopise A. Jonášovi napsal:

Podotýkám předem, že jsem Lešetickému řekl jen, že vydáš Katalog, aby tu svoji práci zbytečně nedělal…… já s tím přece nemám nic společného ….“.

Výtka Teddymu od Berlauška byla na světě. K ní se ještě připojily další indiskrétnosti (o nových strojích a zajímavostech). Proto se F. T. Winkler rozhodl napsat ostrý dopis a zjevit v něm rozhodnutí s výplatními otisky skončit. F. T. Winkler se ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny, a proto napsal to, co napsal.

„ Chci se vyhnout veškerým debatám v této věci, a proto píši – aby ta věc byla vyřešena ….“.

 

„Vzdávám se sbírání frankotypů vůbec bez odůvodnění proč – poprosil jsem již Lešetického, aby mi prodejní anonci dal do příštího čísla „T.F.“ Chci mít pokoj a jsem docela rád, že to tak dopadlo. Aspoň se z toho dostanu a nebudu se zbytečně zlobit – Tebe ale prosím, abys o frankotypech neb jakékoliv věci, která s nimi souvisí vůbec nemluvil. Ta celá záležitost je pro mne jednou pro vždy odbyta. Lituji jen , že jsem tak k rozumnému rozhodnutí již nedošel dříve“.

Naštěstí k tomu nedošlo, F. T. Winkler ve sbírání pokračoval, jak bylo řečeno, vydal s J. Lešetickým první náš Seznam výplatních otisků a A. Jonášovi pomáhal při tvorbě a sestavování studií. Na schůzky Stolní společnosti docházel. Sbírka zůstala zachována až do osudného dne, kdy při jeho zatčení gestapem byla zabavena jako „předmět doličný“. Štkpt. F. T. Winkler byl v podezření, že je účastníkem odboje jako bývalý příslušník čsl. armády. Nicméně zadržení a věznění na něm zanechaly stopy a podlomily mu zdraví. Nedorozumění mezi sběrateli se vysvětlilo a neovlivnilo vydání Jonášových studií. Aspoň v dosažitelných písemných materiálech a svědectví osob blízkých o tom nebyla ani zmínka.

 

 Jonáš

 

 

  

 

 

 

Číst dál...

Publikace "Výplatní otisky"

Publikace "Výplatní otisky"

Tuto publikaci jsem vydal v roce 1991. Uvádí mladé a začínající sběratele do zajímavého sběratelského světa výplatních otisků. Pro pokročilé sběratele slouží též. Dfeinuje vše okolo výplatního stroje a výplatního otisku se zaměřením na Ćeskoslovensko. Tato příručka vznikla z mé jurymanské práce, kterou jsem v roce 1984 obhájil v Olomouci a stal jsem se aspirantem na jurymana poštovní historie a celin.

 

Kniha je k objednání na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Poskytuji zdarma  proti úhradě poštovného. Kroužkům mladým filatelistů, ale i  neorganizovaným mladým sběratelům poskytuji též zdarma proti úhradě poštovného.

 

Ostatní mé publikace s výjimkou "Žralok a frankotyp" a "Frankotypisté" jsou již vyprodány či rozdány a dotisk neplánuji.

 

Výplatní otisky 001

 

 

 

 

Číst dál...