HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ BRNO 1 - 1945 - 2018

PŘEHLED OTISKŮ V=YPLATNÍCH STROJŮ SPADAJÍCÍCH POD POŠTU BRNO 1 - 1945-2018

Autor: Ing. Jaroslav Punčochář

Rozsah: 47 stran

Zveřejnění: součást portálu www.filabrno.net (založen v roce 2002)

Poznámka: pozor neplést si s portálem podobného jména www.brnofila.cz (Aukční dům Bláha)

Charakter Ilustrační seznam výplatnch otisků s dohlédací poštou BRNO 1. Tvoří jej šest kapitol (nultá až pátá). Autor zvolil netradiční  a dost nezvyklé dělení na

- výplatní otisky poštovního úřadu

- výplatní otisky podnikové, Československa - výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (motýlku)

- výplatní otisky podnikové, Československa  - výplatní otisky se výplatním razítkem ve tvaru ležatého obdélníku

- výplatní otisky podnikové, Československa - výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru vysokého obdélníku

- výplatní otisky podnikové, České republiky bez licence

- výplatní otisky podnikové  České republiky s licencí.

Autor Přehledu jako hlavní zvolil poštovně historický pohled, zde je věc velmi jednoduchá,jedná se o jednu poštu BRNO 1. Dalšími podkritérii sou dělení na

a/ uživatelské kritérium: pošty a komerční uživatele,

b/ státoprávní kritérium: Československo a Ćeskí republika (Přehled postihuje období 1945 - 2018),

c/ kritérium výplatního razítka (dělení na razítko ve tvaru větrné růžice - motýlka a obdélníka, u obdélníku další subkteriérium podle tvaru oddélníku: stojatý a ležatý),

d/ kritérium licenční. 

Zda se tento způsob osvědčil či osvědčí při sbírání a třídění, musí vyjádřit uživatelé Přehledu. Každopádně je tento způsob dobrý pro orientaci ve značném množství otisků.

Každému otisku je přiděleno katalogové číslo, v popiscích se objevuje plný název otisku včetně popisu označení, zachycuje se zde i zvláštnost toho či onoho otisku (např. rozlišovací symboly.).Autor nezapomněl ani na časové rozmezí dokladované jeho sbírkou či záznamy. 

Předností je, že většina otisků je barevných, nedostatkem je to, že jsou reprodukovány v černé barvě a slovně vyznačeny, o jakou barvu se jedná U některých záznamů obrázky chybí.   Některé otisky jsou nekvalitní, což není chyba autora, ale poštovních manipulantů. Taková byla doba, na kvalitu se příliš v tomto období nedblo. Změnu přinesly digitální otisky. S nimi  se vrátila kvalita.

Chválím fakt, že se konečně objevily seznamy s otisky České republiky.  Zatím veřejnost má jen typologii, ale ne souhrnné ilustrace těchto otisků. tento seznam je jednou z prvních vlaštovek. A to je velmi pozitivní. I licenční přehledy jsou důležité a budou důležitým vodítkem pro další katalogové pokusy a hlavně pro sběratelství.

Co mi zde chybí, je identifikace jednotlivých otisků pro specializované a studijní účely - určení soustav. Takto jsou specializovaní sběrtaelé ochuzeni, Pžehled splňuje požadavky jen regionálních sběratelů či námětových sběratelů.

Postrádám i definice a základní rejstříky (např. uživatelů). Ty chybí i u dalších katalogů, přehledů a seznamů (rejstříky nevypracoval ani Albert Jonáš u svých studií, musel jsem si je vytvořit sám). 

Každopádně jsme vděčen za tento počin a ing. J. Punčochářovi za něj děkuji. Zároveň připojuji díky i jiným sběratelům či kolektivům, kteří vytvořili své regionální přehledy.  Pokud tuto práci zanedbáme, za několik let otisky budem velmi těžko hledat.  Velké díky.

Na závěr ukázky celistvostí s otisky, kde figuruje dohlédací  pošta BRNO 1:

BRNO 1 002

 

BRNO 1 001

 

BRNO 1 2 001

BRNO 1 2 002

 

BRNO 1 3 001

 

BRNO 1 3 002

 

 

 

Číst dál...

TAJEMSTVÍ HRADU RABÍ

TAJEMSTVÍ HRADU RABÍ

Autor: Zdeněk Ruda

Vydavatel:Starý most sro, Plzeň

První vydání

158 stran

 

Hrad Rabí 1 001

 

Největší hradní zřícenina v Čechách se dočkal nové zajímavé publikace autora Zdeňka Rudy.Jedná se o první samostatnou publikaci o tomto majestátném skvostu Česka. Hrad je významnou památkou kraje. Autor popisuje podrobně historii hradu Rabí, provází čtenáře jeho osudy.Zabývá se jednotlivými etapami jeho vývoje. Všímá si i oblastí, které se málokdy popisují v podobných publikacích - jak se žilo za různých majitelů hradu, dovídáme se detaily o bydlení, topení, vězení, vodě na hradě, nábytku, svícení, hradní jzchyni, jídle a stolování. Autor se nevyhl ani hygieně, zdravotní péči, odívání, obuvi, líčení. Nevynechal ani život rodiny a pánskou zábavu.

Čtvrtá kapitola se zabývá pověstmi a legendami, a že jich bylo! Poslední kapitola nás zavede do světa filmu, který si hrad našel a věrně jej zachytil na filmový pás.

Kniha zveřejňuje fotografie, pohlednice ze sbírek autora a kresby erbů a pečetí.

Závěrem knihy jsou uvedeny zdroje (literatura a prameny). Jejich podrobnost je třeba ocenit.

Hrad je na ilustracích focen z každého úhlu, přesto jsou zveřejněné fotografie neotřelé, neokoukané a svěží.jedná se o vědeckou publikaci, je srozumitelmá i laikům. Určitě bude přínosem pro veřejnost, která se zajímá o památky a lastivědu a zcela určitě se stane ozdobou čtenářů, kteří si zamilovali hrady a zámky.. Z textu  ke znát, že autor je s tímto krajem úzce spjat a má jeje rád.

 

Číst dál...

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET 1926 - 1933 DLE JONÁŠOVY STUDIE I. DÍL - 1933

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET

1926 – 1933 DLE JONÁŠOVY STUDIE I. díl – 1933)

Zpracováno podle Studie o otiscích čsl. frankotypu, Praha 1933 (1. díl) pro potřeby badatelů a sběratelů specializující se na výplatní otisky 1. čs. republiky v období 1926 – 1939.

Abecední seznam dle originálních názvů uživatelů výplatních strojů včetně domicilu, doplněno o pořadové číslo uživatele dle Alberta Jonáše je jako pomůcka pro sběratele a badatele. Původní pravopis včetně velkých písmen zachován dle originálu.

Postihuje chronologické katalogové záznamy Alberta Jonáše od čísla 1 (15. 9.1926) do čísla 247 (23. 12. 1929) – číselná řada pokračuje v 2. díle Jonášových studií (ty jsou předmětem druhého seznamu již otištěného 8. 5. 2020).

Zároveň odkazuji na podrobné rejstříky v jiných publikacích, např. na katalog výplatních otisků Československa z let 1979 – 1981, který jsme s dr. Miroslavem Bouškou vydali ve Filatelii (týká se otisků let 1926 – 1939 a 1945 – 1948). Ty kromě názvů, obsahují i katalogové odkazy na naše katalogy.

Výjimečné subjekty (včetně příležitostných či propagačních nositelů otisků) jsou zvýrazněny tučně.

Rejstřík sestavil dle Studie arch Alberta Jonáše ing. Ivan Leiš, Radonice 2020.

 

Přetisk jen s písemným  souhlasem autora.

 

A

Aero, továrna letadel, Praha, 238

Akciová společnost mlýnů v Praze, 122

Akc.  spol. továren na fezy, Strakonice, 134

Alfenix-Phönix a Vídeňská, spol., spol. pojišťovací, Praha, 173

Anglo-československá banka, Praha, 27

Armada – Mnichovohradištská lučební továrna – J. Poláček, Praha, 201

Assicurazioni Generali v Terstu, Ředitelství pro ČSR – Praha, 191

Autoklub Republiky Československé, Praha, 209

B

BAFRA, předváděcí stroj pro novinové zásilky, E4, str. 99

Rudolf Bächer, továrna na pluhy, Roudnice, 21

Banka čsl. legií v Praze, 63

Banka pro obchod a průmysl, dříve Länderbanka v Praze, 53

Báňská a hutní společnost, drátovna, Bohumín, 227

Báňská a hutní společnost, Brno, 34

Josef Bartoˇm & synové, přádelna bavlny, Náchod, 217

Baťa T. a A., Zlín, 12

Karel Bauer, bankovní dům a prodejna losů, Praha, 111

 1. L. Bayer, akc. spol. pro průmysl papírnický, Kolín, 112

Ed. Bellak a spol., prodej losů, Praha, 95

Moric Bondy, výrobky měděné z hamrů a válcoven, Praha, 225

Boskin, čsl. akc. spol. průmyslu kožařského, Praha, 70

Brabec a spol., Praha 145

Wilhelm Brass u. Söhne, továrna na přízi, Zábřeh, 245

W. Brauns, továrna na anilinové barvy, Liberec, 110

 1. Breda a Weinstein, Opava, 219

Buchsbaum I., nakladatelství, Mor. Ostrava, 4

Busi-K-Budischowsky a synové, továrna na obuv, Třebíč, 97

C

Centra, továrna na tuky, Podmokly, 101

Concordia, pojišťovací akc. společnost, Liberec, 124

Č

Čedok, československá cestovní a dopravní kancelář, spol. s r. o ., Praha, 40

Česká banka Praha, 127

Česká banka UNION, Praha, 3

Česká eskomptní banka, filiálka v Brně, 119

Česká eskomptní banka, Praha, 6

Česká komerční banka, Praha

Česká obchodní společnost, Ústí n. L., 30

Česká průmyslová a hospodářská banka v Praze, 1

Česká uhelná společnost s r. o. Praha, 132

Českomoravská -  Kolben – Daněk. strojírny spojené, Praha, 96

Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze, 205

Čsl. Národní demokracie, Praha, 94

Československá obec sokolská, Praha, 105

Československé továrny na  dusíkaté látky Akc. Spol., E 5, str. 107

D

Hugo Dahm, Fabrikation u. Export von Gablonzer Bijouterie, Jablonec n. Nisou, E3 str. 90

Demka, plechy a železo, Praha, 135

Dělnická záložna, Mor. Ostrava, 246

Deutsche Agrar- und Industriebank, Praha, 149

Diabolo-Separator, spol sro v Praze, 65

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck, Falknov, 160

Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck , Praha , 157

Družstevní tiskárna v Hradci Králové, E 2 str. 56

Dub M., Jablonec nad Nisou, 2186

E

Emil Eisenstein, E 5, str. 107

Elektrické podniky hlav. města Prahy, 99

Elektro-Lux, prodej elektrických přístrojů, Praha, 9

Elfenix, Allgemeine Versicherungsges. Phönix, Brno, 185

Eruptiva, velkoobchod monopol, látkami výbušnými pro ČSR, Praha, 210

Eskompzná a hospodárska banka, úč. spol., Bratislava, 213

F

Závody Fantovy, akciová společnost, Praha – Smíchov, 143

Ferra A. S., dříve L. G. Bondy, velkoobchod železářský Praha, 91

Fistag A., spol. Praha, 233

Flesch a spol., Brno, 188

Fortuna, bankovní závod, Bratislava, 55

Fritsch Co., A. G., Brno, 211

Fuchs Hynek, Praha 460 – 1 (Fupra), 62

G

GEC, Nákup a prodej a výrobní společnost D. Gestetner, Praha 168

Gibian a spol., prodej psacích strojů, Praha, 126

Grohman, továrna na nitě, Vrbno ve Slezsku, 221

Ginzkey J. – továrna na pletení koberců, Vratislavice n. N., 106

 1. Ph. Gleisinger, Český Těšín, 131

Bratři Guttmannové, Brno, 172

H

Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, 118

Hasičská výjemná pojišťovna v Praze, 120

HASLER, švýcarský stroj, předváděcí otisk, , E 6, str. 107/108

 1. Hecht, továrna na vlněné zboží, Brno, 228

Hellada, továrny na mýdla, Praha – Michle, 151

Heřman Hitschmann, strojní tkalcovny na lněné zboží, Náchod, 152

Hermann Hirsch, továrny na obuv, akc. spol., Holice, 299

 1. Hložek, vydavatelství odb. časopisů Praha, E 1/str. 36

Hospodářské družstvo pěstitelů zemáků, z. s. s r. o ., Německý Brod, 232

Anton Hübl, velkosklady suknem, spol s r.o., Ústí nad Labem, 87

J

Jakl a Štěřík, str. 107

Jánský a spol. Aeroil, Praha, 138

 1. Jarolímek, filiálka, Brno, 164
 2. Jarolímek, obchod kancelářskými potřebami, Praha, 18

Jubilejní výstava pošt. známek J. Č. F. v Praze, 42

Juta, akc. spol. sro, Praha,, 71

K

Kalla A., první rudohorský velkoprůmysl rybích konzerv, Šmídeberk, 28

Keramika, zovárna na výrobky keramické, Praha, 158

Jul. Kittla, nástupci, Keller a spol., knihkupectví, Mor. Ostrava, 36

Ant. Klazar, továrna látek a koberců, Praha, 67

Ignaz Kohn, továrna na dřevěné hračky, Teplice, 98

Koncertní závody Ružomberské, Brati slava, 241

Ing. Kopista a Dubský, Prodej tabulového skla, Praha – Nusle, 116

Závody Kosmos, továrna na poživatelné tuky, E. Pick a spol. Čáslav, 29

Kovář a spol., kuličková ložiska, Praha, 73

Králodvorská cementárna, akc. spol., Praha II, Ječná 39, 144

Kralupská společnost pro lučební výrobky, Praha, 141

Arnold Kraus, Velké Poříčí nad Metují, E 5, str. 107

Krbec a Přibyl,  Česká Třebová, 242

Kredit Anstalt de Deutschen, Praha, 136

 1. Kudrnáč, tkalcovny, Náchod, 153

L

Léčebný fond veřejných zaměstnanců v Praze, 54

Lefenix Allgemeine Versicherungs-ges. Phönix, Brno, 184

Lefenix, na život pojišťovací společnost, Praha, 169

Legie, akciová pojišťovna v Praze, 58

Lechner Felix, dřevoprůmysl, Praha 187

Liberecký veletrh, 129

Lidové hospodářské podniky, Praha, 196

Lidové noviny, Brno, 162

Johann Liebig a Comp, Liberec, 216

Justin Löschner, E 5, str. 107

M

Maglič. T., dřevoprůmyslové závody, Mělník, 239

Gebrüder Mahla, Jablonec n. Nisou, 195

M A. C., Trnava, 243

Mannesmann – Coburg – Berg u. Hüttenwerke

Julien Mayér, E 5, str. 107

Mautnerovy textilní závody a spol. Praha, 64

Albert Mayer, psací stroje, Prostějov, 176

Měďárny Čechy, Praha, 223Melantrich, nakladatelství, akc. spol., pro grafický průmysl, Praha, 39

Melichar – Umrath, továrna na hospodářské stroje, Brandýs n. L., 86

Mercy-Prager Tagblatt, Praha, 25

Merkur, akciová pojišťovna v Praze, 88

Carl Mischka, papierfabrik, Hostinné, 180

Moldavia-Generali, akc. pojišťovna v Praze, 77

Moravská Lidová Banka, Brno, E 5, str. 109

Mostecká uhelná dolovací společnost, Most, 159

Rudolf Mosse, propagační kancelář, Praha, 220

Mücke Melder, Mor. Ostrava, 183

N

Naftaspol, akc. spol. pro obchod minerálními oleji, Praha, 81

Národní listy, Praha, 85

Neudeker Wollkaemmerei u. Kammgarnspinnerei A. G., Nejdek, 8

MEG, obch. společnost papírem a celulózou, Praha, 114

Neumann C. u. Söhne, mechanické tkalcovny, Liberec (Bergrova 1), 47

Norgin, chemická továrna, (Dr. V. Stein) Praha, 80

O

 1. M. Obersländer, Úpice, 218

Obchodní akciová společnost, Praha, 190

Odkolek Fr., a.s., Praha, 66

Okresná nemocenská poisťovna v Humennom, 231

Okresní nemocenská pojišťovna, Brno, 10

Okresní nemocenská pojišťovna v Praze II, Klimentská 9, 142

Okresní nemocenská pojišťovna, Užhorod, 171

Olga továrny obuvi a kůže, Otrokovice, 230

Orion, továrny na čokoládu a.s., Praha, 90

Osram, akciová společnost, Praha, 146

Fr. Otta, rakovnická továrna na mýdla, Rakovník, 125

Otto J., nakladatelství, společnost s r.o. v Praze, 43

P

Pála a spol., Slaný, 167

Panhans, E 5, str. 107

Bankovní dům Petschek – Praha, 31

Petzold C. F., prodej kanc. valcovaných plechů, Praha, 78

Philips, společnost pro prodej žárovek s r. o., Praha 214

Pilnáček, továrna na mýdlo, Hradec Králové, 92

Puras, insertní a tiskařský podnik, Praha, 156

Podpůrný spolek mostatných slepců, Praha, 155

Pollak Josef, prodejna uhlí, Praha, 51

Poldina huť, Kladno, 75

 1. Polický, továrna na zpracování usní, Jaroměř, 130
 2. L. Popper, továrna na obuv, Chrudim, 137

Povážska Agrárna a Priemyslná Banka, úč. spol. v Žilině, 56

Praha, vzájemná pojišťovna v Praze, Praha, 74

Prazdroj, měšťanský pivovar v Plzni, 23

Pražská městská pojišťovna, 84

Pražská úvěrní banka, Praha, 15

První česká továrna na laky, F. J. Materna, Praha, 148

Pražské vzorkové veletrhy, Praha, 100

První česká vzájemná pojišťovna, Praha, 102

 1. Přibyl a synové, přádelna bavlny, Slaný u Prahy, 93

Prokop a Čáp, sukna, Praha, 82

R

Pavel Raichl, Rokytník, E 5, str. 107

Revírní bratrská pokladna v Mor. Ostravě, 33

 1. Riedl, Horní Plaňany, E 5, str. 107

Riunione Adriatica di Sicuritá v Terstu, Ředitelství pro Ć. S. R. v Praze, 109

Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze, 59

 1. Robitshek a spol., přádelna bavlny, Choceň, 202

Roubitschek E. & Co., továrna na prádlo, Praha, 41

Runa, akciová společnost pro kovy, Praha, 127

Rütgers Julius, kom. spol., Mor. Ostrava, 107

S

Sachse A., Jablonec n. Nisou, 197

Sana, továrna na margarin, Praha-Hloubětín, 79

Hermann Schefter, Z8břeh, 244

Schenker a spol., filiálka Bohumín, 182

Schenker a spol., Filiálka Bratislava, 208

Schenker a Co., Děčín, 121

Schenker a spol., dopravní společnost, Praha, 14

Schenker a spol., filiálka, Brno, 163

Jiří Schicht, akc. spol., Ústí n. L,. 5

Schindler & spol., Jablonec n. Nisou, 194

Schindler a Stein, akc. spol., sladovny exportní, Brno, 104

Sfinx, spoj. smaltovny a továrny na kovová zboží, Praha 150

 1. K. F., kuličková ložiska, Praha, 44

Simon Semler, železářství, Plzeň, 123

Slavia, vzáj., pojišť.. banka, Brno, 329

Slavia, vzájemná pojišťovací banka v Praze, 17

Ingnaz Spiro, továrna na strojový papír, Český Krumlov, 206

Slovanská pojišťovna akc. spol v Praze, 26

Slovenská všeobecná úvěrná banka, Bratislava, 35

Smalt, prodejna  emailového zboží, Praha, 240

Soběslavský, továrna na plechové zboží, Mor. Ostrava, 247

Společnost Čs. Červeného Kříže v Praze, 108

Spolek pro ocharnu věřitelů, Praha, 234

Spořitelna Královéhradecká, Hradec Králové, 61

Jos. Stein, prodej losů, Praha, 50

Oskar Stein, papír, Praha, 204

Steinský a Sehnoutka, přádelny, Hradec Král., 181

Brüder Stiassni, Brno, 236

Gebrüder Stiepel , společnost s r.o., nakladatelství a knihkupectví, „Liberec, 46

Stollwerck, E 5, str. 107

Leo Strass, tkalcovny, Náchod, 154

Fr. Světnička, Praha 170

Svoboda a Hinais, prodej uhlí, Praha, 68

Š

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni – Praha, 48

Akciová společnost, dříve Škodovy závody, Plzeň, 76

Fr. Štěpánek a spol., Ogar, továrna na obuv, Praha, 117

Šuranský cukrovar a rafineria účastinný spolok, Šurany, 69

T

tatra banka, filiálka, Bratislava, 226

Teerag- a. spol., Praha, 193

Tefa-Teerfarben  Aktien Gess, Liberec, 175

Tefa-Teerfarben Aktien Gess, poboční závod, Praha, 174

Tefa-Teerfarben Handels A.G., Brno, 198

Teschner, Lagerhaus-Gesellschaft, Děčín, 293

Edmund Traub, továrna na kůže, Praha, 224

Ú

Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu a Slezsko v Brně, 11

Úrazová pojišťovna dělnická v Čechách v Praze, 7

Ústecká montánní společnost s r.o., Ústí nad Labem, 20

Ústřední banka českých spořitelen, Praha, 189

Ústřední kancelář a ředitelství železáren, Rotava Nejdek v Praze, 113

Ústřední kancelář čsl. továren na drát a hřebíky, akc. spol. Praha, 103

Ústřední sociální pojišťovna, Praha,  16

V

Vacuum oIl Company, A. S., Praha, 215

Válcovny Mannesmannových trub v Chomutově, 13

Jindřich Vaněk, semenářské závody v Praze, 57

B§ucherstube, Veith, Králíky, 179

Velimská továrna na čokoládu, Praha, 89

Velkonákupní společnost družstev, Praha, 140

Vilímek Jos R., nakladatelství, Praha, 52

Vítkovické železárny, Mor. Ostrava, 49

Vitrax, prodej, sdružení českých tabuláren, Praha, 222

 1. Vobořil, gen. zastupitelství amerických aut, Praha, 139

Všeobecná Česká Bankovní Jednota v Praze, 60

Všeobecná družstevní banka, Praha

Všeobecná pojišťovna, akc. spol., B brně, 199

Výbor pro oslavu tisíciletého výročí smrti sv. Václava, Praha, 115

Výstava moderního obchodu v Brně, 165

Vzájemná pojišťovna v Albrechticích, 237

W

Waldes a spol., továrna na stiskací knoflíky, Praha – Vršovice, 32

Wichterle, Kovařík, Prostějov, 177

Z

Záložna Vinohradská praha, 72

Západomoravské elektrárny, akc. spol., Brno, 37

Dr. Zátka, Praha, 192

Zbrojovka, Brno, 161

Zemana Jos. syn, parní přádelna žíní, Vamberk, 45

Uemská banka v Praze, 235

Zemská úradovnia pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave, 24

Zemská úřadovna  I. „Všeobecného penzijního ústavu! v Praze, 83

Zemská životní pojišťovna moravská – Brno, 166

Bratří Zikmundové, Praha – Karlín, 38

Zora, továrna na čokoládu, Olomouc, 178

Ž

Živnostenská banka v Praze, 2

Číst dál...

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ Francotyp z let 1929 - 1934 (část 2 dle 2. dílu Jonášových Studií)

REJSTŘÍK UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ FRANCOTYP Z LET 1926 – 1934 DLE JONÁŠOVY STUDIE, 2. díl ( 1929 - 1934)

Zpracováno podle Studie o otiscích čsl. frankotypu, Praha 1934 (2. díl)  pro potřeby badatelů a sběratelů specializující se na výplatní otisky 1. čs. republiky v období 1926 – 1939.

Abecední seznam dle originálních názvů uživatelů výplatních strojů včetně domicilu, doplněno o pořadové číslo uživatele dle Alberta Jonáše je jako pomůcka pro sběratele a badatele. Původní pravopis  včetně velkých písmen zachován dle originálu.

Postihuje chronologické katalogové záznamy Alberta Jonáše  od čísla 248 (23. 12. 1929) do 516 (15. 10. 1934) – číselná řada navazuje na 1. díl Jonášových studií (ty jsou předmětem prvního seznamu).

Na abecední rejstříku I. dílu Jonášových studií pracuji průběžně a po dokončení zavěsím na web www.historiapostalis-etc.cz v kategorii nejnovější publikace (sloupec na hlavní straně vlevo nahoře). Zároveň odkazuji na podrobné rejstříky, které jsme s dr. M. Bouškou vypracovali pro své katalogy výplatních otisků Československa 1926 – 1939 a následně i 1945 – 1948, které kromě názvů obsahují i katalogové odkazy na katalogy Bouška – Leiš.

Po roce 1934 chronologické katalogy nebyly vydány. Abecední seznamy lze najít v přílohách poštovně historických  katalogů výplatních otisků Bouška – Leiš ,kde lze pracovat i s námětovými rejstříky. 

Rejstřík sestavil dle Studie Alberta Jonáše ing. Ivan Leiš, Radonice 2020.

A

Agdal, Brno, 425

Agrární banka československá, Praha, 408

Agrasol, Kooperativa, Praha, 405

Akciová společnost pro prodej Mannesmannových trub, Praha, 263

JuliusAlbert, nakladatelství, Praha, 471

Amstelle B der Allgemeinen Pensions-anstalt, Praha 250

Akciová společnost ku zpracování kukuřice, Praha, 342

Akciová společnost pro Automobilový průmysl Asap, Praha, 315

Alpa, továrna lučebnin, Brno, 383

Ander a syn, Olomouc, 375

Anglo-Československá a Pražská Úvěrní Banka, Brno, 346

Apollo Nafta, Bratislava, 504

Arona a Joba Löw Beera Synové, Brno, 270

Autoarm, Moravská Ostrava, 285

B

Bananas, Brno, 317

Bananas, Bruno Jellinek a NIles Mörch, Praha, 314

Báňská a hutní společnost Mor. Ostrava, 351

 1. H. Basch, mezinárodní a zámořská doprava, Praha, 325

Baumann-Chemical Works, továrna na čistící krémy, Praha, 334

Bankovní dům Bishoff,Liberec, 431

Baťa Otrokovice, 516Baťa, Dům služby, Praha, 456

Bleiindustrie vormals Jung u. Lindig, Hrob, 438

Fr. Borový, nakladatelství (Lidové noviny), Praha, 344

Jan Böhm, růže, Blatná, 413

Bratří Böhmové, Nový Jičín, 450

Braunerova lékárna „U bílého lva“, Praha, 452

Brok A., sukna, Praha, 360

Brouk a Babka, obchodní domy, Praha

Brandt A. Papierwerke, Jílové u Podmokel, 406

Bratří Buxbaum, Úpice

Brey Fotogen, filiálka pro Moravu a Slezsko, Mor. Ostrava, 492

Arnošt Brummel, Praha, 385

Brůna, textilní závody, Plavy, 367

C

Carborundum Elektrit, Staré Benátky, 497

Centralne stowarzyszenie spožiwce dla Slaška v Lazach, 421

Pension Centrum, Praha, 361

JContinentale, akc. pojišťovna, Praha, 433

Continentale, poisťovńa, filiálka v Bratislave, 470

Cosmonos, Praha, 511

Čsl. Benzinová konvence, Praha, 507

Čsl. odborové sdružení křesť. sociální, Brno, 486

Č

Česká průmyslová banka, filiálka v Brně, 257

Českomoravská-Kolben-Daněk A.S., automobilové oddělení, Praha – Karlín 281

Československá akciová tiskárna, Praha, 491

Československá obilní společnost, Praha, 514

Československý spolek věřitelů Praha, 278

D

Arnošt Dadák, import kávy, Valašské Meziříčí, 490

Arpád Dampfmühle A.G. Nitra, 483

Gustav Deutsch, Dvůr Králové nad Labem, 496

Deutscher Handels und Industrieangestellten Verband, Ústí  n.L., 324

Devisovaá úřadovna B Národní banky Československé, Praha 455

Ditmar-Urbach, kamenické výrobky, Znojmo, 255

Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, 467

Ing. chemie D. J. Dříza, Praha, 293

Dubský, Loštice, 513

Dunaj, pojišťovací akc. spol. Praha, 279

Karl Dürschmidt, továrna na laky a barvy, Ústí n. Labem, 357

E

Elektrárenský svaz střdolabský, Kolín, 515

Elektrotechna, akc. spol. Praha

Elektrotechnický Svaz Československý, Praha, 401

Max Eusenschiml a Co., Aš, 396

English Institute Viktoria College, Praha, 330

Eskomptní společnost pro průmysl a obchod Praha, 477

F

Ferra A.S., filiálka v Mor. Ostravě, 271

Christ Fischer´s Söhne, Aš, 336

Bratři Fischerové a spol., cihelny, Letky Libčice, 303

F.O.Ž, slovenská účastinná spol. pre obchod železom, Bratislava, 364

Jindřicha Francka Synové, akc. spol. Pardubice, 316

Vilibald Fuchs, prodej cementu, Praha 261

Fuchs a spol. továrna na jízdní kola a součástky, Cukmantl ve Slezsku, 327

G

Chr. Geipel  u. Sohn, Aš, 362

Lederfabrik Geipel, Plesná, 420

Gewerkschaftverband deutscher Arbeiter, Ústí nad Labem, 443

Bratří Girschekové, obchod železem, Opava, 332

Glanzstoff, Lovosice, 469

Grafika, knihtiskárna, Plzeň, 399

Závody Granitolu a linolea A.S. Grab Praha

Gremium pražského obchdnictva, Praha, 481

H

První československá papírna F. Hadrbolec, Praha, 419

Handelskammer, Eger, Cheb, 414

L.&C.Hardtmuth, továrna na tužky, České Budějovice, 259

Haurowitz L. Praha, 377

 1. Heikorn, továrna na umělé tuky, Olomouc, 472

Zasilatelská jednota Hermann u. Theilnehmer, Děčín, 461

 1. A. Hodek, import a export jižního ovoce, Praha, 338

Friedrich Herold, Vejprty, 416

Herrmann u. Vogel, Opava, 331

Hirschfeld a Co., prodej vlny a zvířecí srsti, Praha, 444

Otto Hofmann, Hořovice, 437

Hospodářská záložna statkářů a nájemců, Praha, 267

 1. Hückel a synové, továrna na klobouky, Nový Jičín, 373

Hypoteční a zemědělská banka Moravská Brno, 300

I

Intercontinentale, Plohn a spol. a.s. Praha, 440

Intercontinentale, akc. spol. pro transport, Bratislava, 448

J

Jakl a Štěřík, chemická továrna, Kolín, 423

Jakober et Cie, Bratislava, 503

 1. Jernych, textil, Ústí n. L., 307

K

Kabel, továrna na káble, Bratislava, 294

Richard Kirchenberger, mezinárodní zasilatelství, Praha, 453

Klemann a Co., Jablonec n. Nisou

Klimeš Brno, 508

 1. Knapp, bankovní závod a prodejna losů, Praha, 277

Kneisl, Všetuly, 410

Konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost“, Mor. Ostrava, 286

Koruna, akc. pojišťovna, Praha, 462

 1. Kosta a spol., mezinárodní doprava, Praha, 465

Pojišťovna Kotva, Praha 480

Krajinská drevodorabajúca úč. spol. Ofa, Bratislava, 282O. Mareš, Autogen, Praha, 260

Krešl a spol., prodej rádia značky Telefunken, Praha, 345

Křižík, Chaudoir, Podmokly, 501

Křižík, Chaudoir, Praha, 464

 1. Kubín, továrna na margarín, Úvaly u Prahy, 473

Julius Kussi, prodej drog ve velkém, Praha, 436

L

Hubert Lamplota, velkoobchod kávodu, Brno, 482

 1. Lauer a Strauss, Praha, 500

Leclanché a Cie, Usine de Prague, Praha, 358

Josef Lederer, Hradec Králové, 395

Johann Lehrmann u. Söhne, Plesná, 447

Lidová pojišťovna „Čechoslavia“, Praha, 488

Lovosická akc. spol. výroba rostlinných olejů, Lovosice, 326

Lučebninové továrny, Kolín

Gottfrid Ludwig, parný mly, Bratislava, 498

M

Maggi, Praha, 339

Bratři Mahlerové, továrna na pletené zboží, Něm., Brod, 287

St. J. Macháček, Praha, 394

Prodej Mannesmannových trub, Brno, 268

Marga, spol sro por pokrmové tuky, Střekov, 372

Ing. F. Mařík, zastoupení motocyklů Indian, Praha, 288

Jindř. Mattoni, prodej minerálních vod, Kysibl – Kyselka, 348

 1. Mazač, knihkupectví, Praha, 426

Městská spořitelna kladenská, Kladno , 309

Městská spořitelna na Král. Vinohradech, 299

Milchspeiser u. Katscher-Malthanna, Vyškovsko-Ivanovické sladovny, Ivanovice, 337

Moldavia Generali, pojišťovna, filiálka v Brně, 476

Moragro, Brno, 510

Železo Morava, Brno, 262

Moravské noviny, Brno, 289

Moravsko – Slezské elektrárny, M. Ostrava, 380

Moravsko Ostravská Spořitelna, Mor. Ostrava, 390

N

Nákupní družstvo členů svazu Autobus, Praha

Národní banka československá, Praha, 411

Národní pojišťovna, akc. spol. Praha, 323

Nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců, v Praze, 457

Nordböhmoischer Zeitschriftenverschleiss, Karel Hübel, Podmokly, 256

Noris, obchodní společnost – Zahn & spol. Praha, 253

Novitas, prodej gramofonů a radiopřístrojů, Praha, 451

O

Dr. A. Oetker, Brno, 445

Ofner a Guth, Praha. 505

Ochranné sdružení Autorské, Praha, 460

Okresná nemocenská poisťovňa v Bratislave, 305

Thun, továrna na porcelán, Klášterec n. Orlicí, 384

Tiskařská a novinářská společnost akc. ORBIS, Praha, 301

Okresná nemocenská poisťovňa, Nitra, 449

Okresná nemocenská poisťovňa, Topoĺčany, 468

Okresná nemocenská poisťovňa, Trnava 459

Okresní nemocenská pojišťovna, Jablonec n. Nisou, 402

Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu, 318

Okresní nemocenská pojišťovna v Plzni, 274

Okresní nemocenská pojišťovna ve Fryštátě, 352

Okresní nemocenská pojišťovna v Moravské Ostravě, 356

Opp, akc. spol. Brno, 494

Oppenheim a spol., Moravská Ostrava, 495

Ottahal a syn, Olomouc, 368

P

 1. Pam a spol. Lanškroun, 479

Patria akc. pojišťovna, Praha, 378.

Petschek J. , uhelné doly, Ústí n. Labem, 382

Plzeňská banka v Plzni, 251

Poisťovňa Phönix, Bratislava, 319

Polak a Vogel, Praha, 509

Poldi, huťařské podniky, centrála v Praze, 474

Porsche a Sinek, Jablonec n./N, 466

Poštovní nákupna, Praha, 398

Pražská Gumovka, Praha

Pražská továrna na káble, Praha, 387

Pražský uhelný spolek, Praha

Premier, akc. spol. výroba kol a strojů, Cheb, 439

Johann Priebsch Erben A.G. Horní Tanvald, 269

Prodejní sdružení československých železáren, Praha, 298

Jos. Prokopa synové, továrna na mlýnské stroje, Pardubice, 353

Propa, nákupní sdružení továrna papíru, Praha, 292

První akciový plzeňský pivovar Gambrinus, Plzeň, 252

První Brněnská strojírenská společnost, Brno, 341

První česká diskontní společnost, Praha, 328

První česká vzájemná pojišťovna, filiálka, Olomouc, 428

První pražská nemocenská pojišťovna obchodníků a soukromých zaměstnanců v Praze, 478

R

Radiojournal, radiotelegrafické zpravodajství

 spol sro, Praha, 454Riaditelstvo Kúpelov, Piešťany, 313

Pavel Reichl, Velký Dřevíč, 350

Reichsverband d. deutschen Gastwirte, Liberec, 388

Republikánská Lidová pojišťovna, Praha, 502

 1. Riemer, Praha, 432

Ringhoffer TATRA, Praha, 392

Rodina, vydavatelství časopisů, Praha, 396

Rolnická vzáj. pojišťovna, Brno, 381

S

 1. Saxl, technické gumové zboží, Praha, 276

Gustav Sborowitz a  syn, Prostějov, 265

Sekuritas, akc. poj. spol., filiálka, Brno, 3321

Severní dráha Ferdinandova, Mor. Ostrava, 272

Sdružené továrny vlněného zboží A. S., Brno, 322

Sdružení velkonákupní a výrobní, družstevní ústředí, Praha, 264

Sekuritas a.s. pojišťovna v Praze, 310

Shell Motoroil, Praha, 359

Schachs a Schlesinger, Praha, 463

Schiller, módní dům, Praha, 366

Elektronická továrna Schmidt a spol. Daimon, Podmokly, 273

Ing. P. Dr. H. Schmolka, Praha, 417

Rudolf Schneider, prodej vína, Praha, 458

Schnöblingova lékárna, Praha, 376

 1. Schowanek, Albrechtice, 404

Schreiber, Vrchlabí, 320

 1. Schulz, grafický závod umělecký, Praha, 400

Schwarzkopf a spol. akc. továrny na usně, Sušice, 429

Sigmundové, továrna na čerpadla, Olomouc, 266

Prokop Skorkovský a sy, Humpolec, 489

Slovenská banka, Bratislava, 295

Slovenská poisťovňa uč. spol. v Bratislave, 311

Jos. Sochor, textilní závody, Dvůr Králové n. L., 284

Speedwell Motor oils, Praha, 412

Spitzer, továrna na ovocné konservy, Mor. Ostrava, 302

Spojené mlyny, úč. spol., Košice, 393

Společnost pro zpeněžení lihu, Praha, 371

Spolek moravských cukrovarů, Olomouc, 349

 1. Sprinzels Synové, Praha, 441

Střemoravské elektrárny akc. spol., Přerov, 365

Světovar, Weltbräu, Plzeň, 329

Š

Miroslav Švestka, Praha, 304

T

Tanwalder Baumwollspinnfabrik, Tanvald, 485

Bratrí Tauberové, vinné sklady, Praha – Vysočany, 430

TEX, závod ze suknem, Praha, 335

Textiliana a. spol. Chrastava, 374

Thiel a Rhode, Jablonec n. Nisou, 409

Eduard Till, velkoobchod železem, Brno, 370

 1. Tohn, textilní závody, Dobruška,

Továrna na plynové masky, V. Horák, Praha, 391

Továrna na střelivo, dříve Sellier a Bellot, Praha, 418

Továrna na uzeniny a konservy, akc. spol., Kostelec u Jihlavy, 355

U

Ultramarin, Praha, 506

Union, pojišť akc. spol., generální ředitelství, Brno, 435

Union, pojišťovací akciová společnost, Praha, 291

Urania, Verein für Touristik Sport u. Reisen, Karlovy Vary, 379

Úřadovna A Všeob. pens.úřadu, Brno, 258

Úřadovna všeobecného penzijního ústavu v Bratislave, 254

Ústřední  jednota hospodářských družstev, Praha, 427

Ústřední svaz československých družstev, Praha 248

V

Včela, konsumní spol. Praha, 275

Otakar Včelák, továrna na žaluzie a záclony, Libčany, 312

Veřejná skladiště A. S., Praha, 280

 1. Vogel, Františkovy Lázně, 403

Výstava tělesné výchovy a sportu R. Č. S., Pardubice, 369

W

Waldek &Wagner, Praha 249

Dr. F. Wander, Praha, 498

Akciová továrna na automobily a motory, Walter a spol. Jinonice, 389

Fr. Wawerka, Lipník nad Bečvou, 333

 1. Weiss, Zeitungsbüro, Bratislava,283

Winkler a spol. továrna na šrouby, Chomutov, 354

Wohlwarts Verein Union, Karlovy Vary, 347

Worms a spol., paroplavební francouzská společnost, Praha, 296

Z

Zádruha, Znojmo, 340

Záložna československých lékařů, Praha, 397ů

Západočeské továrny Kaolinové – Šamotové, Praha, 297

Zbrojovka, Ing. Janeček, Praha, 484

Zemská banka, filiálka v Bratislave, 475

Alois Zenker, továrna na rukavice, Abertamy, 363

Ž

Žilinská súkená továrňa uč. spol. Žilina, 308

Žilinská továrna na cellulosu uč. spol., Bratislava, 487

Živnostenská banka, filiálka v Bratislave, 407

Číst dál...

KNIHA MARY HEIMANNOVÉ - vášnivá, neúprosná, tvrdá

V letošním roce (2020) vyšla v nakladatelství Petrkov rozsáhlá kniha MaryHheimannové , profesorky moderních dějin na Univerzitě v Cardiffu ve Walesu a členky Královské historické společnosti. Kromě svých dalších zájmů se do jejího zorného pole dostala i historie Československa. Naučila se česky a přestěhovala se do Prahy, kde se několik let věnovala archivnímu výzkumu.

 

Na základě svého intenzivního studia vydala v roce 2020 knihu "ČESKOSLOVENSKO stát, který zklamal". O knize napsal v úvodu Jan Urban: "Kniha Mary heimannové, která se dostává českému čtenáři do ruky, je na historickou práci nezvykle vášnivá, neúprosná a tvrdá. A její největší přednost je právě v tom, že se nesnaží českému nebo slovenskému čtenáři zalíbit."  

 

Plní hlavní úlohu historie a historických faktů. Nesmí být propagandou, má bořit nepravdivé mýty, nemá zamlčovat a omlouvat, nemá rozměnovat a relativizovat. Je třeba se podívat pravdě do očí.

 

Celkem 1 kapitol přináší pohled na dobu před Československem, sumarizaci představ státu, o emokracii zmítané problémy, pokušení fašismu, pohled na republiku a Portekrorát, cestu od národnostního čištění ke komunistické diktatuřem budování socialismu, zmiňuje se o pražském a bratislavském jaře, době normalizace, nastiňuje proces od odporu k revoluci a ukončuje historii koncem Československa. Kapitoly ukončují poznámka vydaatele, poznámky, zdroje, rejstřík, obrazové přílohy.   Celkem 493 stran. Překlad Zdeněk Hron. V anglickém originále "Czechoslovakia: The State That Failed" (University press, 2009).

Kniha to neměla lehké, ozvaly se i  velmi kritické hlasy. Nicméně i zrcadlo jiných faktů, než těch  zažitých je velmi prospěšné pro očistu a lepší budoucnosti. Minimálně už v rámci objektivity....

 

Zklamání 001

Číst dál...

KATALOG ČESKOSLOVENSKO - výplatní otisky z území zabraném Německem v letech 1938 - 1945 (Sudety) Svazek 4

V letech 2013 až 2015 jsme zpracovali s přítelem Robertem Di Casolou  za spolupráce s přáteli Rickem Stambaughem z USA a Berhardem Brunnerem z Německa i 4. svazek Katalogu Československa. Tento Katalog je typologickým katalogem výplatních otisků z území, které tehdejšímu Československu zabralo Německo. Jednalo se o území Sudet v letech 1938 - 1945. Toto je  první katalog v barevné mutaci pro specializované sběratele v angličtině. Za úvodní stránky budou průběžně zařazovány jednotlivé stránky. První verze katalogu byla zdarma věnována Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 a je zavěšena na jejich stránkách www.kf0015.cz. Na ilustračním katalogu v současnosti pracuje skupina složená z několika německých a rakouských specialistů a jednoho českého sběratele.

 

Sudety 1938 1945 001  

 

Sudety 2. část 1939 1945 001     SUD 1 001  

SUD 2 001    

SUD 3 001

SUD 4 001

SUD 5 001

SUD 6 001

SUD 8 001

SUD 9 001

SUD 10 001

SUD 11 001

SUD 12 001

SUD 13 001

SUD 14 001

SUD 15 001

SUD 16 001

SUD 17 001

SUD 18 001

SUD 19 001

SUD 20 001

SUD 21 001

SUD 22 001

SUD 23 001

SUD 24 001

SUD 25 001

Omlouvám se za špatnou kvalitu některých otisků. Předlohy byly v mnoha případech velmi nekvalitní.

Dodatky k typologii Svazku 4 budou průběžně zveřejňovány za tímto typologickým katalogem.

PŘÍLOHA

Ukázky několika celistvostí ze zabraných území v ltech 1938 - 1945

 

SUDET 1 001      Sudet 2 001

 

Sudet 3 001     Sudety 4 001

 

Sudety 5 001     Sudet 6 001  

 

Sudety 7 001Sudet 8 001

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ILUSTRAČNÍ KATALOG ČESKOSLOVENSKO 1926 - 1939 SVAZEK 1 (pošty A - Z, mimopražští uživatelé), autoři Di Casola-Leiš

Nejnovější katalog československých otisků "Ilustrační katalog Československo, svazku 1, pošty A-Z, mimo Prahu), Lugano - Praha 2012 - 2014 je postupně zavěšován na můj blog. Lze jej najít zdarma v kategorii NEJNOVĚJŚÍ PUBLIKACE (viz prostor velvo nahořena titulní stránce mého blogu). Jediný barevný ilustrační katalog čs. otisků. Autoři Roberto Di Casolo - Ivan Leiš, spolupracoval Bernhard Brunner. Jménerm autorů a spolupracovníků uživatelům přeji hodně radosti nad sbíráním výplatních otisků.

 

XXX 1 001     XXX 2 001

 

Copyright c Roberto Di Casola, Ivan Leiš 2014

Všechna práva vyhrazena.

All right reserved/Alle Rechte vorbehalten

Reprodukce a použití údajů jen se souhlasem autorů.

Reproduction and use of details only with consent of the authors.

Katalog najdete v kategorii NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE - postupně se doplňuje zavěšováním stránek Katalogu.

The Catalogue is to be found in the category: The Latest Publications (Nejnovější publikace) - the Catalogue is being published by adding the pages of the Catalogue step by step.

 

 

Číst dál...

MONOGRAFIE FOTOGRAFŮ ŠUMAVY

Martin leiš, hotelier z Mechova vydal od roku 2015 čtyři monografické publikace, ve kterých pohlednice ze sbírek autora zachycují Šumavu takovou, jaká byla  před mnoha, mnoha lety  zvěčněná renomovanými fotografy ze tří ateliérů. Tři obsáhlé publikace zobrazují dobové pohlednice z ateliérů WOLFF (vydáno 2015), SEIDEL (2016) a POSPÍCHAL (2017). Řadu monografických prací doplňuje sice útlá, ale zajímavá knížka o zaniklých šumavských noclehárnách (vydáno 2018). Možno objednat v e-shopu www.mechovskydvorec.cz anebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 602 355 077.

 

Martin 1 001     Martin 2a 001     Martin 3a 001     Martin 5 001

Číst dál...

JAK SE RODILY SEZNAMY A KATALOGY (výtažek z knihy "ŽRALOK A FRANKOTYP")

JAK SE RODILY SEZNAMY A KATALOGY

Jak z  předchozího textu je zřejmé, začátky nového specializovaného oboru výplatních otisků v Československu provázela výměna názorů a boj o místo na slunci, mnohdy velmi ostrá a v pozadí i nepřátelská. Diskuse naopak oboru pomohla, přitáhla pozornost sběratelů a řada se rozhodla pro sbírání této novinky. Sběratelé sbírali výplatní otisky buď souběžně s poštovními známkami anebo –a těch nebylo málo – výhradně s tím, že několik z nich dalo sbohem známkám. Ve sledovaném období se vyznavači červených pokladů se začali sdružovat na různých úrovních Jen málo víme o místních kroužcích, byly takové. Jedním z nich byli neodvislí ve Slaném.

Podařilo se i vytvořit sdružení na celostátní úrovni ve formě stolní společnosti a později i odboru frankotypů. Ze zachované korespondence mezi poštovním úředníkem a vášnivým sběratelem K .F. Pešákem (tehdy žijícího a pracujícího v Lomu u Mostu) a arch. Albertem Jonášem. Z korespondence roku 1930 dopis ze dne 10.12. 1930) se dozvíme, že K. F. Pešák a spřízněnci „…před krátkým časem založili volné výměnné sdružení sběratelů frankotypů“.

Dovídáme se dále, že „…chcete-lise dozvědět více tak, detaily o této entitě a další informace (přípravné práce na seznamu výplatních otisků – pozn. aut.) otiskl časopis německých filatelistů na našem území „Briefmarkensammler“ – Pha“. (číslo 46/1930).Z dopisů je zřejmé, že počínaje prvním číslem roku 1931 začal K. F. Pešák publikovat v tomto časopise zajímavosti otiscích ve zvláštní rubrice.

Tehdejší špičky sběratelství výplatních otisků záhy, pár let po zavedení tohoto způsobu vyplácení v československém poštovním provozu, pochopili, co je důležité pro rozvoj nového oboru – pevný postoj při sbírání, informace, schůzky a zejména čilá výměna včetně kolování a vytvoření seznamů, přehledů či katalogů. Bez těchto náležitostí by se obor nestal oborem.

Jaroslav Lešetický, jak jsme poznali z popisu situace, se zasloužil o důrazné upozornění na nový obor a jeho propagaci zejména koncem dvacátých let a na začátku let třicátých. Jeho smrt přetrhla jeho snažení, nicméně zrno bylo zaseto a klíčilo.  Byl jeden z prvních, který (společně s F. T. Winklerem) vydal Stručný SEZNAM otisků výplatních strojů/:frankotypů:/ v Československu , rok vydání 1931.

Jednalo se o velmi jednoduchou a prostou publikaci, tištěnou cyklostylem. Nevíme ani, kolik kopií se vytisklo, víme jen, že měla 29 strana 431 záznamů (!).Pouze dokumentovaných slovy, popisem, obrázky pro tento způsob tisku nepřicházely v úvahu. První záznam byl otisk Živnostenské banky v Praze (1.x), poslední 431.-firma Kneisl pod sedící sfingou, Všetuly. Byl to skutečně prostý seznam, jen a jen seznam, nicméně velmi prospěšný a důležitý- První publikace tohoto druhu byla na světě.

Autoři si byli vědomi nedostatků, vždyť v úvodu napsali:

V tomto seznamu, který jest pouze informativní (podtrženo) ,jsou zaznamenány všechny výplatní stroje, povolené až dosud v Československu ministerstvem pošt“. Jednalo se o seznam uživatelů spíše než o seznam výplatních otisků. I když měl uživatel více strojů, to se ze Seznamu nedovíme. Nevíme nic ani o použití, dat Seznam neobsahuje. Symbolem „:x:“ u pořadového čísla je značka, že „stroj má změnu“. Dodatky se objevovaly pravidelně ve Filatelistické revue (Praha XII, Varšavská 18, kde sídlila redakce). Je pravděpodobné, že poklusů o jakousi katalogizaci bylo před publikování tohoto Seznamu více, neboť autoři píší, že chtěli opravit nesprávnosti a nesrovnalosti v číslování. O těchto pokusech není veřejnosti ani autorovi zatím nic známo. I když se jedná o prostou publikaci, je nesmírně cennou, a to nejen tím, že je prvním uceleným seznamem československých výplatních otisků. Čerpal z Věstníků MPT, kde řadu let vycházely záznamy nových schválených výplatních otisků v Československu. Z nich šlo čerpat. Autoři to jistě udělali, i když tyto údaje doplnili o údaje ze svých sbírek.

Arch. Albert Jonáš, který údaje z tohoto Seznamu dozajista použil (svědčí o tom ooznámky tužkou v jeho kopii), si poznamenal do ní Seznamu slova Jaroslava Lešetického pravděpodobně z jeho článku v časopise „Filatelistická revue“ II/4 z 25. 4. 1931(?):

„Podotýkám, že tato práce není chronologická, neboť Věstník …. (nedokončeno).Tyto termíny zjistit ve zaznamenáních bude úkolem specializovaného seznamu pozdějšího… “.Je zřejmé, že roku 1931 měl již arch. Albert Jonáš rozpracován svůj seznam.

Téměř souběžně (od ledna 1931) začal tisknout v časopise „Briefmarkensammler“ a dalších německých časopisech i své „Seznamy frankotypů“ zmíněný K. F. Pešák. Vyhověl tak jednak přání početně německé sběratelské obce na našem území, ale zejména, jak vyplývá z jeho vlastních slov „československé filatelistické časopisy se k otištění seznamů výplatních otisků neměly….“. To byli jeden z důvodů jejich velmi čilé korespondence zejména v letech 1930 – 1933, o které bude řeč v dalším textu.

Logickým pokračováním katalogizačních pokusů byla práce arch. Alberta Jonáše, která vyšla ve dvou dílech pod názvem „Studie o otiscích čsl. frankotypu“v letech 1933 a 1934.Bylo to vrcholné dílo své doby, po nich už žádné seznamy až do sedmdesátých let u nás, ani v Německu nevyšly. Dlouho sloužili ke sbírání otisků alespoň otisků vzniklých v letech 1926 až 1934. Chvála Bohu. Seznamy veřejně nevycházely, lze předpokládat, že technické seznamy si vedl generální zástupce výplatních strojů Frankotyp na našem území firma B. Jarolímek. Ale kde je jim konec? Byly součástí archivu, který skončil ve sběrných surovinách… V padesátých a šedesátých letech si vedl soukromý seznam Mirko Marek z Teplic, ale už jen otisků po roce 1946 (pouze otisky ve tvaru pseudoznámky či zoubkované známky). K vytištění nedošlo. Výplatní otisky doby, kterou sledujeme v této práci, se objevily až ve Filatelii v Katalogu výplatních otisků 1926 – 1939 autorů dr. Miroslava Boušky a ing. Ivan Leiše. I jim byly práce Alberta Jonáše cennou inspirací.

Zmíněné Jonášovy studie byly velmi reprezentativním dílem a přispěly k rozvoji sběratelství tohoto oboru u nás a v německých částech Československa a v Německu samotném. V samostatné kapitole nazvané „Od rukopisu k tištěným studiím“ se k oběma dílům dostaneme podrobněji.

K vynikajícímu výsledku Jonášova díla přispěli tehdejší sběratelé a jeho spojka u firmy B. Jarolímek, výkonná úřednice Věra Chudáčková. Albert Jonáš využil i údajů z tehdejších Věstníků MPT oznamující uvedení výplatních strojů do provozu. Jak vyplývá ze zachované korespondence A. Jonáš byl i ve styku s příslušným odborem MPT. V neposlední řadě to byla i úžasná autorova důslednost a touha po detailu. K výsledku přispěla i korespondence s uživateli výplatních strojů, v mnoha případech za účelem získání otisků činil i za pomoci F. T. Winklera a dalších přátel kroky, které vedly k získání otisku na celistvosti ) dotazy nejrůznější povahy). Některé případy též čtenář najde v této knize.

Na závěr této kapitoly mi to nedá, abych seznámil čtenáře ve stručnosti se zázemím a prostředím, ze kterého Albert Jonáš těžil a které přispělo k úspěchu jeho díla.

Albert Jonáš, předpoklady, prostředí

Albert Jonáš byl úspěšný člověk, povahu měl dle jeho sestry Blanky Winklerové veselý, rozšafný, pracovitý (pracoval od rána hluboko do noci), precizní, kolegiální. Jeho okolí jej mělo rádo. Měl hodně přátel. Prof. Šváb, prof. Kopenec, grafici Bíza a Sůra, filatelisté Frant. Ketzek, malíř, grafik, novinář a výtvarný pedagog a Lešetický, poštovní úředník.

Získal vynikající vzdělání (ČVUT a Uměleckou akademii). V roce 1944 ovdověl, od roku 1949 žili se svou sestrou spolu. Od začátku své kariery tíhnul nejen k architektuře, ale i ke kultuře a propagační tvorbě, byl malířem (rodinné portréty, lepty). Stručně: byl všestranný umělec. Věnoval se reklamní grafice, ale spolupracoval i s divadlem a čs. filmem. Spolupracoval s firmou B. Jarolímek a navrhoval firmám umělecké značky (Ringhoffer, Koh-i-noor a dalším). Důkazy o tom existují – jeho korektury a úpravy označení uživatelů výplatních strojů, které dokazují, že byl i autorem řady štočků. Ilustroval řadu školních knih pro SPN ( např. Zoologie SVVŠ, Dějepis pro 6. ročník ZDŠ). Byl návrhářem, bytovým a zahraním architektem, veletržním architektem, návrhářem divadelních scén, sběratelem motýlů .Poslední jeho prací byly kresby architektonických slohů pro Ministerstvo kultury v roce 1972. Se svou paní Josefinou Kateřinou (Kitty) procestoval Afriku, Sicilii a Itálii. Na jeho stole se rodily návrhy známek, dalších filatelistických materiálů a zápalkových nálepek nejen pro Ćeskoslovensko, ale i další státy –Jugoslávii, Albánii. Rád rybařil. Téma této práce nedovoluje říci více o talentu a vlastnostech Alberta Jonáš , i kdybych chtěl. V tomto směru odkazuji zájemce na magisterskou práci „Albert Jonáš 1893 – 1974“ Zuzany Kopcové z roku 2012, které vyčerpávajícím způsobem zachycuje osobnost Alberta Jonáše na 127 stranách.

Kde se rodila jeho díla? V příjemné pracovně, u stolu u okna, kde byla po levé straně skříň s modelem letadla OK-ČLS, Trnkova loutka ze Špalíčku, tužky, kružítka, cigarety, motýli a ryba s rybářem, dílo prof.   Kutálka, na kterém je údajně rybářem s vousy. K tomu prof. Kutálek řekl: „Tys neměl nikdy vousy. Ty ti narostly, než jsi chytil prvního kapra“.

Zajímavý pohled není jen do pracovny Alberta Jonáše, ale i na ulici a čtvrť, kde se byt Alberta a Kitty Jonášových nacházel. I toto prostředí pozitivně přispělo k tvůrčí invenci A. Jonáše a jeho uměleckým úspěchům. A to včetně úspěšné publikace, jíž je tato práce věnována.

Oveneckou ulici (za Protektorátu se jmenovala Schillerova)charakterizuje velký znalec Prahy a historik architektury arch. Zdeněk Lukeš takto:

Pražská Ovenecká je ulicí dvou tváří. Bubenečskou část, která vede od Letenského náměstí ke Královské oboře (neboli Stromovce), si pro její eleganci si nelze neoblíbit. Protilehlý – již holešovický –úsek mezi náměstím a Národním technickým muzeem naopak prakticky ničím nezaujme…… A to nejen malebností, ale i pozoruhodnou a překvapivou historií.“ (článek 8. 12. 2016,Lidovky.cz „V srdci“Letenského Montmartru“. Alej a předzahrádky v Ovenecké ulici). Autor vysvětluje, proč se tato ulice připodobňuje k Montmartru. V podkroví řady domů této bubenečské ulice byly ateliéry malířů a ve dvorech sochařské dílny.

„Ulice vznikla ve třetí třetině 19. století,… po obou stranách vozovky je alej stromů, mezi domy jsou předzahrádky“, píše ve zmíněném článku Zdeněk Lukeš dál. I ostatní informace jsou z uvedeného článku. Dále se zmiňuje o její nezvyklé šíři, která přesvědčila Františka Křižíka, aby tudy vedl trasu první tramvajové trati od restaurace Zámeček v Letenských sadech do areálu v Královské oboře (v roce 1891 se zde konala Jubilejní výstava).

Název ulice vznikl podle obce Přední Ovenec, která byla na jejím dnešním místě. Původně zde byly domky v neorenesančním slohu. Neorenesance se podepsala i na pozdějších dvou- až třípodlažních domech. Dnešní domy zde vyrostly v letech 1910 až 1914, projektoval je Alois Masák, vyznavač secese. Na domech lze najít stopy pozdní secese s kubistickým dekorem, historismu či moderního klasicismu (bývalý hotel Splendid), ale i činžáky ve stylu funkcionalismu.

Tento podrobný popis ulice a okolí domu, jakož i prostředí přibližuje i rozhodnutí Alberta Jonáše vybrat si tento malebný kout Prahy ke svému životu a tvůrčí činnosti. Po životě na Vinohradech to nebyla špatná volba…  

Těchto několik řádek jsem rád zmínil, abych přiblížil, kdo a v jakém prostředí Albert Jonáš vytvořil své studie o výplatních otiscích.

……..

Tento úryvek je částí jedné z kapitol mé nedávno vydané memoárové knihy „Žralok a frankotyp“ o tom, jak se ve 20. 30. letech 20. století zrodil v Československu výplatní otisk a jeho sběratelství. Publikaci lze objednat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Cena bez poštovného: Kč 590,-.

 

……

 199 001    
 

Číst dál...

ILUSTRAČNÍ KATALOG ČESKOSLOVENSKO - SVAZEK 1 (1926 - 1939, mimopražští)

 

CATA 0 001     CATA 00 001    

PŘEDMLUVA

Oba autoři našli velké zalíbení v oboru výplatních otisků, jednoho z nosných a zajímavých oborů poštovní historie. Každý z nich v jinou dobu a na jiném místě. Ivan začal sbírat výplatní otisky počátkem 70. let v Praze, Roberto o několik let později v roce 1990 v Luganu, kdy odkoupil od jednoho českého sběratele velké množství výplatních otisků. Oběma pomohly první katalogy, které se objevily v Československu po mnoha letech individuálního sběratelství, které po nadějných 30. letech dlouho stagnovalo. Jeden byl jejich spoluautorem, druhý byl jejich konzumentem. Oba se výplatním otiskům upsaly tělem i duší.

V 90. letech se seznámili a jejich lidské i sběratelské přátelství trvá dodnes. Po nástupu 21. století, který přinesl počítačovou revoluci a digitální postupy, došli ke stejnému nápadu vytvořit ze svých sbírek a dalších známých skutečností barevný elektronický katalog výplatních otisků z území Československa z let 1926 – 1992. Při své práci konzultovali i další renomované sběratele a znalce československého výplatního otisku ve světě jakými jsou Richard Stambaugh z USA a Berhard Brunner z Německa.

Usilovnou a namáhavou prací se zrodil rozsáhlý katalog výplatních otiskl z území Československa v letech 1926 – 1992, jak typologický, tak i z větší části věcný. Dosáhl skoro 2000 stran v sedmi svazcích. Vytvořili jej v letech 2012 až 2014. Sběratelé a další zájemci mají již několik let možnost jím listovat na osobních webových stránkách Roberta anebo na portálu www.kf0015.cz Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, kam jej Ivan coby tehdejší předseda této entity nechal zavěsit zdarma k užitku sběratelů. Katalogy jsou v původním anglickém a italském jazyce s minimem textů tak, aby byly srozumitelné i pro sběratele neovládající tyto dva světové jazyky. ivan vydal i typologickou příručku, která může česky či slovensky mluvícím zájemcům porozumět vytvořenému katalogu.    

Ivan se rozhodl umístit toto rozsáhlé dílo postupně po jednotlivých dílech a jejich částech na svůj osobní web www.historiapostalis-etc.cz.

Ještě několik technických skutečností. V textu najde čtenář i položky označené červeně, v předchozích katalozích (např. Bouška-Leiš apod.), nebyly uvedeny, jsou tudíž nové.U otisků Francotyp A jsou uvedena pořadová čísla otisku a jejich pozice, u ostatních, pokud není uvedeno něco jiného, se rozumí, že jsou nahoře mezi denním a výplatním razítkem.

Autoři se domnívají, že stále se mohou najít další, chybějící otisky a proto sběratele žádají, aby je nahlásili autorům:

Robertův mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivanův mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Předem těmto spolupracovníkům děkují a přejí uživatelům této práce hodně zábavy a poučení při práci s ním.

Eduard Rehberg

 

Copyright Roberto Di Casola a Ivan Leiš

Všechna práva vyhrazena

All rights reserved

Pouze pro sběralské účely

Only for collectors´use

 

Jednotlivé stránky katalogu jsou zavěšovány postupně.

Each and every page of the Catalogue is inserted on the web step by step iregularly.

 

 

 

CATA 1 001         CATA 3 001CATA 2 001     CATA 4 001          CATA 5 001     CATA 6 001      CATA 7 001KATO 1 001KATO 2 001KATO 3 001KATO 4 001KATO 5 001KATO 6 001KATO 7 001     BUM 1     BUM 2     BUM 3     BUM 4      BUM 5     BUM 6     BUM 7      BUM 8     BUM 9      KATO 10 001

 

 CAT 100 001    

 

CAT 101 001   

CAT 102 001

CAT 103 002

CAT 104 001

 

 

 

CAT 105 001

 

CAT 106 001

 

CAT 107 001

 

CAT 108 001

 

CAT 109 001

 

CAT 110 001

 

 

KATA 1 001

 

 

 

 

KATA 2 001

 

KATA 3 001

 

 

 

 

 

KATA 4 001

 

 

KATA 5 001

 

 

 

 

KATA 6 001

 

 

 

KATA 7 001

 

 

KATA 8 001

    KATA 9 001

 

 

KATA 10 001

 

 

 

 

KATA 11 001

 

 

 

KATA 12 001    

 

KATA 13 001

 

Log 1 001

 

 

log 2 001

 

Log 3 001

 

Log 5 001

 

Log 6 001

 

Log 7 001

 

log 8 001

 

Log 9 001

 

Log 10 001

 

Log 11 001

 

KATO 01 001

 

 KATO 02 001

 

KATO 03 001

 

 

KATO 04 001

 

 

KATO 05 001

 

KATO 06 001

 

KATO 07 001

 

KATO 08 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...