HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE

VYŠEL ELEKTRONICKÝ ČTVRTLETNÍK "MSS BULLETIN"

Před několika minutami přistál na mé mejlové adrese nový Bulletin, čtvrtletník Společnosti výplatních tisků z USA. Vychází již od roku 1948, neuvěřitelných 74 let. Čtenáři obdrželi za těchto 74 let 332 čísel.  Již několik čísel se objevilo  v elektronické podobě, tištěná forma již neexistuje.  Letní číslo Bulletinu má rozsah 22 stran, všechny články jsou doplněny ilustracemi otisků a strojů včetně fotografií.Do tohoto čísla přispělo svými články pět autorů: Jim Ashby, Otto Bergman, David Crotty, Alan Knutson a Mark Metkin.

 

bul 001

Obsah je jako vždy víc než zajímavý. Články popisují jednak klasické období výplatního otisku (nyní prvních novozélandských otisků - modely Mosse , ale i poměrně neznámé modely Charlese Hawkinse Rotex). Jim Ashby zveřejňuje fotografie všech prvních novozélandských strojů a dále i raritní celistvosti včetně prvního Hawkinsova otisku (první pokus z Christchurche) Z článku se dovídáme řadu nových, neznámých skutečností. Lahůdkou jsou poprvé zveřejněné série Hawkinsových zkušebních otisků s podpisem jejich autora.

 

bul 002

Další rozsáhlá studie popisuje moderní dobu, zde foto-známky CP pošty z let 2004 - 2019 (již 5. část). Dovídáme se mnoho zajímavého o těchto známkách, které jsou v USA hodně populární. Tato část si všímá známek z automatů výrobce Pitney - Bowes. 

Další menší články potěší sběratele zajímající se o americkou scénu výplatních otisků. Mark Metkin popisuje radost nad některými otisiky a dalšími artefakty, které získal z portálu EBAY.

 

bul 003

O vydávání zpravodaje se výborně stará redaktor Dave Crotty.

 

Číst dál...

OBNOVENÁ TRADICE č. 63/2021

Historický spolek Schwarzenberg vydává pravidelně svůj reprezentativní zpravodaj pod názvem Obnovená tradice.  Nedávno vyšlo jeho číslo 63 ( XXXII. ročníku).

Na svých 64 stranách (plus čtyř stranách přebalu) přináší zajímavé historické články vztahující se k rodu Schwarzenbergů. Informuje též o životě a činnosti svých členů.

 

švarc 001

 

Obsah tohoto čísla je velmi zajímavý. Úvodní článek popisuje "Vstřícnost a dobročinnost kněžny Idy (Liechtensteinové), která se dne 4. 6. 1857 provdala za Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu ve Vídni. Byla dcerou knížete Aloise Liechtensteina a Franzisky, rozené Kinské. Úvodní článek je odplněn podobiznou a dalšími dobovými ilustracemi. I další články jsou více než poutavé svým obsahem a  čtenáře svou historickou fundovaností obohatí a potěší.

 Ilustrace k úvodnímu lčánku o kněžně Idě.

švarc 003

 

Informace o obsahu přetištěním stránky ze zpravodaje Obnovená tradice č. 63.

švarc 004

Číst dál...

+++++SLEDUJTE D A T A B Á Z I výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (reklamní sdělení)+++++

Reklama 1 002

 

Dne 6. 5. 2021 autor zavěsil do Databáze další otisky pošty Bratislava 3.

Dne 7. 5, 2021 autor zavěsil do Databáze další  poštovní otisky - teď Bratislava 4.

I v sobotu 8. 5. 2021 uator zařadil nové poštovní otisky pošty Bratislava 5.

I v úterý 11. 5. 2021 autor doplnil poštovní otisky pošty BRATISLAVA 7

I ve středu 12. 5. 2021 autor přidal několik otisků bratislavských pošt

Ve dnech 13. - 16, 5,. 2021 přibyly další otisky pošt v Bratislavě do Databáze.

Autor ZAVĚSIL VÝPLATNÍ OTISKY ZAJÍMAVÉ POŠTY BRATISLAVA 29, změny PSČ zohledněny.

Po kratší přestávce autor dne 14. 6. 2921 dorazil na poštu BRNO 1 a BRNO 2....

Dne 15. 6. si všímá dalších otisků čs. pošt v Brně

V sobotu dne 19. 6. 2021 ukončil práce na písmenu B a vrhá se k poštám a jejich strojům začínajícím na písmeno "C" ...jediný je CVIKOV, takže hups rovnou na Č ....

Autor využil nedělní klid velké horko a zahájil zavěšování výplatních otisků čs. pošt začínající písmenem "Č" ...

Otisky s písmenem D (první byly DAČICE a DĚČÍN) se zavěsily dne 27. 6.

Autor dnes tj. 12. 7. 2021 dokončil písmeno D a příště začínáme písmenem F ....

Databáze poštovních otisků se úspěšně rozšiřuje - autor dnes tj 4. 0. 2021 dokončil otisky Hvalíkova Brodu 1 a 2.

 

 

 

 

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 91

V současnosti je na světě málo tištěných speciliazovaných zpravodajů zabývajícíh se výplatními otisky. Jedním z nich je německý zpravodaj vycházející pod názvem BERICHT , který vydává Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e. V. (ARGE při Svazu německých filatelistů).  Číslo 91  Berichtu vyšlo v dubnu 2021. Velmi kvalitní zpravodaj se zajímavým obsahem renomovaných německých a rakouských publicistů (občas doplněných i publicisty z jiných zemí)  vyšel s obsahem víc než zajímavým. Najdeme v něm 71 stran zjímavého čtení. Z obsahu vyjímám:

- Výplatní stroj z Leppersdorfu,

- Remailing (autor Hans- Peter Lawatsch),

- Francotyp A 9000 - datumové číslice (stejný autor),

- Uvedení stroje Francotyp C - do provozu v roce 1927 (čestný předseda Hans - Joachim Förster) - viz ukázka textu níže,

- informace o otiscích z Německa a dalších zemí,

- krátká sdělení,

- strojová razítka s výplatným (Wilfried Korber),

- ohlasy na předchozí články,

- náměty, otázky a odpovědi, přehled literatury

Zpravodaj je bohatě ilustrován kvalitními předlohami. Má osobní ráz (navozujícím kontakt se členy FG a čtenáři). Texty v němčině.

 

FG 001

 

FG 002

 

 

Číst dál...

UŽ JEN ELEKTRONICKY

MSS Bulletin už jen elektronicky

 

Koncem března 2021 vyšel další Bulletin americké MSS, za 73 let 331. číslo, nyní již jen eelktronicky, nikoliv v duálním provedení jako v minulosti. Tištěná forma již nebyla pořízena z důvodů vysokých nákladů. K tomu mohlo dojít za jedné jediné podmínky. odběratelů by muselo být o 50 více....

Nicméně velké díky patří všem, kteří se podíleli na vydání tohoto elektronického čísla MSS, vydavateli, zejména Davidu Crottymu, dlouholetému redatorovi a Leo Wardovi, pokladníkovi MSS za jeho rozeslání a všechnu administrativní prác s tímto spojenou. Pochopitelně, že díky letí z Prahy (a ostatních míst v USA a ve světě) i autorům tohoto čísla. 

 

 TITULKA

 

Bull 001

 

Co najdeme na 22 stranách nového Bulletinu? 

 

Tyto rozsáhlé studie a menší články:

Otto Bergman, 15 let amerických automatových známek na zakázku

Poh Kian Hwee, Nová automatová známka (býk ze zvěrokruhu)

Karim Roder a Chiu-Chin Chen, Informace o Katalogu amerických denominačních otiscích z let 1989 - 2020

Luc Guillard, překlad  Ismail.Amer-El-Khedoud, Noé termání pásky a tiskárny otisků (vinět) ve Francii

Otto Bergman, Fotografické známky

Otto Bergman, Sledování prioritních zásilek do Washingtonu D.C.

 

 

 

 

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 90

Koncem roku 2020 bylo členové Badatelské společnosti výplatních otisků (ARGE Svazu německých filatelistů) poctěni jubilejním 90. vydáním zpravodaje tohoto subjektu, kteřý vychází již 36 let pod názvem BERICHT. Říjnové číslo je opět nadupané kvalitními příspěvky, vynikajícími ilustracemi a mnoha informacemi o německých, ale i světových výplatních otiscích.Sběratelskoé, badatelské a publicitsické počiny nezastavil ani čínský virus, který postihl prakticky celý svět. Zpravodaj vychází péčí redaktora pana Michaela Engelhardta a otiskuje příspěvky členů Badatelské společnosti (FG)

Formát: A5

Stran: 88

Z obsahu: Dr Edo - Meino Eden, Mincovní výplatní stroje, úřad W 9, Hans - Joachim Förstre, Studie o výplatních tsrojích Francotyp, model Ccm E (stroj na vyplácení doporučených zásilek), Horst Geyermann, ASTRA 114 - jedinečný výplatní tsroj z produkce NDR,Joachim (Jochen) Greulich, Výplatní otisky Deutsche Post s třemi rozdílnými výplatními razítky, Přehledy ze světa (uspořádal M. Engelhardt), Helmut Tracksdorf, Jedno německo - polské město, Novinky z Německa (různí autoři), Mezinárodní novinky, Tématické novinky, Literatura, Otázky a odpovědi, Malé inzeráty.

 

Němečtí sběratelé mají vynikající pomůcku při svých sběratelských aktivitách.

 

FG 001

 

Ukázky ze zpravodaje Bericht:

 

FG 003

 

FG 002

Číst dál...

POMOCNÝ REJSTŘÍK KE Katalogu výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 (mimopražští uživatelé) autora M. Boušky

Pomocný rejstřík pro identifikaci katalogového čísla u otisků bez názvu firmy či uživatele

ke Katalogu výplatních otisků Protektorátu ČECHY A MORAVA 1939 – 1945 autora dr. Miroslav Boušky (Praha 1997) (mimopražští uživatelé)

 

Týká se zkratek, iniciál, obrázků, adres, složenin, zkratkových slov a kombinace.

Sestavil I. Leiš

 

ZKRATKY, INICIÁLY (též v kombinaci)

B 4                    DZ (v sobě), viz též N 15a, 15b

B 7a,b               AB

B 19b, c            EB

B 22                  OR

B 23                  PB

B 33 d, e, f        A.U.V.A./Ú.P.D.

B 35, a, b, c      okrasné V

B 52b               AK v člunku

B 58 a, b , c     MW v kruhu

B 63 a, b, c      písmeno B okrasně v silném kruhu s letopočtem 1821

B 65b               V. S. F. (kurentem)/1829/S.T.

B 69 c, d          WEAG/ZME

B 70                 iniciály spletené do sebe (ABS) 

B 74 a, b          B.K.V.A./Brünn podtrženo O.N.P. Brno  

Č 4                   B v kruhu

Č 5, 5a, 5b       A.S.K., později RAG 

Č 13                 HPS, viz též P 7

D 8 a, b            SWK ozdobně

J 6                    A. Ć. S. ve stylizované kresbě

M 16a, b          MSE

N 4b                 LNS

N 7                   J. B. & S. s kresbou orla se znakem (mimo iniciály)

N 15 a, b          DZ (v sobě), viz B 4

P 7                   HPS, viz též Č 13

P 11c                PVP/1871

P 13a, P 13b    LKW v dvojitém půlkruhu, nad půlkruhem zkřížená hornická kladívka

P 20b               ZKD stylizované v ozdobném kole, v otepích obilí

P 39a               složená zkratka WIKOV pod mužem s velkým kladivem, , též u předchůdce (neúplného poněmčeného vzrou otisku?)  

P 45                 zkratka KAZETO  pod lvem ležícím na kufru, vše v jednom celku (ležatý obdélník)

U 4b                 B.B.

U 7b                 ozdobné L s květinou

V 7                   kf v kompozici

 

OBRÁZKY (též v kombinaci)

B 12, 12c         ruka držící talíř s bábovkou

B 64b              kresba zdravotní sestry s pacientem a křížem v kruhu

B 68b              v trojúhelníku kresba lva s nápisem LION MALT a iniciálami S & S

K 22a, b          muž pojídající párek

O 9 b,c            státní znak, pod ním AI 1827

O 10c              trojzubec

P 3, a, b          mlýnek na kávu v kruhu

P 17b              pivní sud se znakem na pozadí kruhu

P 22b             pivní džbán

P 23               pivní sud, v pozadí kruh

P 45 a, b        ležící sfinga na kufru

R 2a, b           asyrský kráů  držící keramickou misku nápis RAKO nad ním, vše v osmihranné dlaždici

R 5                 budova (sídlo družstva)

S 11c              fez v kruhu

S 13a, b          různé uzeniny

T 1 a, b           různé uzeniny

Z 5                  Baťův mrakodrap

 

SLOŽENINY SLOV

P 39 a, b          WIKOV v kruhu, pod mužem s velkým kladivem

S 15 c              CHEMISOLO

V 5                   KASTA

Z 1                   JIRO       

Závěr. v průběhu času podrobně doplním uvedené značky obrázky s doplněním dalších faktů. 

Změny, doplňky a aktualizace seznamu vyhrazeny. 

Sledujte miniseriály na tomto webu.

Doplňky vítány na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavním účelem je dovysvětlit uživatele strojů a jejich otisků  a identifikovat uživatele podle zkratek, iniciál, obrázků atd. Vše ostatní je doplňkem.

 

Ilustrační obrázek celistvostí s výplatním otisky

 

Buřt

 

Buřt 2                 

   

Číst dál...

KONEC STARÉ ŠUMAVY

KONEC STARÉ ŠUMAVY

 

Motto: „Tuto knihu jsem vydal na památku všech obyvatel Šumavy bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání, kteří padli ve Velké válce v letech 1914 – 1918 nebo zemřeli v důsledku utrpěných zranění v pozdějších letech“.

                                      

                                       Martin Leiš, Slovo autora (úvodní věta)

 

Leiš Martin, Konec staré Šumavy, vydal Mgr. Petr Plášil – BARON, Hostivice, 1. vydání 2020, 312 stran, bohatě ilustrováno, k dostání ve všech renomovaných knihkupectvích nebo na adrese mechov@volny.

 

Koncem roku 2020 vydal Martin Leiš již svou pátou publikaci, která je věnována Šumavě prostřednictvím pohlednic, jejichž sbírání se stalo jeho hlavní zálibou. V jejich sběratelství dosáhl významně a značně profesionální úrovně. Jeho předchozí publikace byly věnovány třem nezapomenutelným fotografům Šumavy 20. století – Wolfovi, Seidelovi a Pospíšilovi. Tyto tři podrobné monografie doplnila i útlá knížečka o zaniklých šumavských noclehárnách.

 

Čtenářská obec dostává nyní do rukou výpravnou publikaci značného rozsahu, která snad doposud nebyla do současného okamžiku vydána. Konců zažila Šumava hodně. Každá generace zažila nějaký svůj konec. Do orku 1918, kdy skončila Velká válka, to byly konce vztahující se jen na oblast či na skupinu obyvatel, větší či menší. Nic nebylo ničivější s úplným koncem než Velká válka, která postihla celou Šumavu. A nejen jí, celé země, regiony, kontinenty. Velká válka byla velkým koncem, ale ty další měly ještě přijít v letech 1938, 1945 – 1946, 1948… Všechny tyto roky zatočily se životem obyvatel a krásnou přírodou šumavskou. Díky pohlednicích, ale i jiným dokumentům si přiblížíme, jak se zde žilo, pracovalo, osidlovalo, zalesňovalo, odlesňovalo… Vše chtěl autor publikace zachytit a přiblížit čtenáři.

 

Kniha samotná má několik kapitol. Autor začíná obdobím let 1867 – 1918 a všímá si všech zasílaných artefaktů, skládaných dopisů s pečetí, korespondenčních lístků, dopisů. To vše obyvatelé využívali pro psaní svých písemností a krátkých vzkazů či sdělení. Pak přišly pohlednice. To bylo koncem 19. století, které se staly oblíbenými s nástupem turistického ruchu v šumavské oblasti. A zachytily i ten nejzapadlejší šumavský kout a obyvatele Šumavy při práci či zábavě. Nenahraditelný archiv. Čtenář se dostane do období, které nám je dost vzdálené. V tom jsou pohlednice a další doklady, o které v knize není nouze, nenahraditelné. To krásné období, kdy si tu lidé žili svými radostmi a starostmi, skončilo rokem 1918. Nebýt Velké války, další léta by pokračovala v tomto duchu. Nestalo se tak. Přišly horší věci.

 

Dalšími kapitolami jsou časové úseky po vzniku Československa v roce 1918. A to od tohoto roku až do dnešních dnů. Poslední kapitolkou je vznik České republiky 1. ledna 1993. Zde teprve souhrnně uvidíme, co se za toto období se Šumavou stalo a k jakým událostem zde došlo. A opět pohlednice jsou němým svědkem, který nelže a věrohodně ukazuje, co zde probíhalo. Nastalo období 1. republiky, nastoupila hnědá ideologie, přišel krutý konec II. světové války, období třetí republiky, další republiky, kdy nastoupila rudá ideologie a kdy „ zvítězil socialismus“, a dalších období před a po rozdělení Československa. To vše pohlednice a další historické doklady a artefakty přesně bez lží dokládají. A to obsah autorovy publikace.

 

V knize najdeme pohlednice z autorovy rozsáhlé sbírky, každá ilustrace je popsána poutavě a čtivě na základě archivních informací a údajů, které autor svým dlouhodobým pobytem v této oblasti získal od pamětníků anebo sám prožil. Kronika, která se jen tak nevidí.

 

V knize jsou nejen averzy pohlednic., ale i jejich reverzy. Pohlednice jsou doplněny fotografiemi či reprodukcemi artefaktů vztahujícími se k Šumavě a jejím lidem. Každá pohlednice, a též každé místo má svůj příběh, a na řadu z nich na stránkách publikace narazíme. Reverzy pohlednic ukazují i poštovní historii, většina razítek je prvotřídní kvality. Poučí se i poštovní historik a filatelista. Na své si přijdou i sběratelé turistických razítek a kašetů. Otištěné artefakty jsou též oplentené dobovými doklady, které nás vtáhnou do té či oné doby. Dozvíme se i leccos o osobnostech Šumavy.

 

Reprodukce a zobrazené artefakty jsou vysoké kvality a činí čtenáři potěšení a estetický zážitek při jejich prohlížení. O to jsou větším šokem závěrečné stránky, kdy na fotografiích uvidíme realitu Šumavy na řadě míst, které jsou zobrazeny. Kde jsou ta léta tvrdého života, kdy ještě Šumava byla funkční oblastí s pulzujícím hospodářským a společenským životem …. Změna je neprospěchu nás všech a těch, kteří zakotví či navštíví Šumavu v dalších letech. V tom je též publikace poučná a velkou výzvou. Ještě je snad čas zastavit konec staré Šumavy, i když žírná léta bohatého života , které nám tato kniha Martina Leiše přibližuje, jsou již mnoho let ty tam.

 

Nezbývá než tuto knihu všem, kteří mají Šumavu rádi, než doporučit.

 

                                                                                                                           Eduard Rehberg

 

 

Konec 001

 

 

 

Číst dál...

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE: ILUSTRAČNÍ KATALOG výplatních otisků z území Ćeskoslovenska - svazek 1 (1926 - 1939, mimopražští uživatelé)

Sdělení uživatelům Ilustračního katalogu Československo (1926, - 1939, mimo prahu) SVAZEK 1

 

Rád zaznamenávám zájem sběratelů o tento Katlog, který jsem vytvořil s přítelem Robertem Di Casolou a který jsme poskytli KF 00- 15, kde by měl být stále usazený )www.kf0015.cz). Přítel Roberto jej má též na svých stránkách a j jsem se před rokem rozhodl ke stejnému kroku a postupně zavěšuji tento katalog. Jelikož se jedná o rozsáhlou práci, usazování se děje občasně a postupně.

 

Katalog pod názvem Ilustrační katalog Československo - svazek 1 (1926 - 1939, mimopražští) byl zavěšen do kategorie NEJNOVĚJŠÍ PUBLIKACE dne 7. 12. 2019. (položka 454).  Tam jej nadete. Katalog je barevný - první v Československu 

 

Zatím je uloženo " jen" 77 stran ze 120. V další fázi budu zavěšovat svazek 2  (Československo 1926 - 1939, pražští uživatelé) tohoto megakatalogu.

 

Dále zájemcům sděluji, že na mém osobním webu jsou uloženy další katalogy - Typologický katalog výplatních otisků Sudet 1938 - 1945 (volně přístupný), Typologický katalog otisků České republiky 1993 - dále), Katalog modrých výplatních otisků Českíé republiky 2014 - 2015 (volný přístup) a Databáze výplatních otisků Československa 1946 - 1992 s pseudoznámkou (sešit 1 - Praha 0 - Praha 093). Poslední databáze je zatím zakódovaná, jelikož se jedná o pilotní projekt, se kterým stále pracuji a doplňuji jej. Navíc některé otisky jsou neretušované a pro vsou nízkou kvalitu jsou místy nečitelné.

 

Ostatní katalogy jsou v tištěné formě v různých zdrojích.  U nic je problém, že jsou k dostání jen v knihovnách a jsou vyprodány.  

 

 

Sběratelům československého výplatního otisku přeji radost ze sbírání.

 

Ilustrační obrázek - otisk uživatele  Záložny vinohradské z Prahy  z roku 1931, který zachoval bard rakousko - uherského a československého sběratelství Jaroslav Lešetický a který je zachycen ve svazku 2 výše uvedeného katalogu.

 

Záložna 2 001

 

 

Číst dál...

KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ BRNO 1 - 1945 - 2018

PŘEHLED OTISKŮ V=YPLATNÍCH STROJŮ SPADAJÍCÍCH POD POŠTU BRNO 1 - 1945-2018

Autor: Ing. Jaroslav Punčochář

Rozsah: 47 stran

Zveřejnění: součást portálu www.filabrno.net (založen v roce 2002)

Poznámka: pozor neplést si s portálem podobného jména www.brnofila.cz (Aukční dům Bláha)

Charakter Ilustrační seznam výplatnch otisků s dohlédací poštou BRNO 1. Tvoří jej šest kapitol (nultá až pátá). Autor zvolil netradiční  a dost nezvyklé dělení na

- výplatní otisky poštovního úřadu

- výplatní otisky podnikové, Československa - výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (motýlku)

- výplatní otisky podnikové, Československa  - výplatní otisky se výplatním razítkem ve tvaru ležatého obdélníku

- výplatní otisky podnikové, Československa - výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru vysokého obdélníku

- výplatní otisky podnikové, České republiky bez licence

- výplatní otisky podnikové  České republiky s licencí.

Autor Přehledu jako hlavní zvolil poštovně historický pohled, zde je věc velmi jednoduchá,jedná se o jednu poštu BRNO 1. Dalšími podkritérii sou dělení na

a/ uživatelské kritérium: pošty a komerční uživatele,

b/ státoprávní kritérium: Československo a Ćeskí republika (Přehled postihuje období 1945 - 2018),

c/ kritérium výplatního razítka (dělení na razítko ve tvaru větrné růžice - motýlka a obdélníka, u obdélníku další subkteriérium podle tvaru oddélníku: stojatý a ležatý),

d/ kritérium licenční. 

Zda se tento způsob osvědčil či osvědčí při sbírání a třídění, musí vyjádřit uživatelé Přehledu. Každopádně je tento způsob dobrý pro orientaci ve značném množství otisků.

Každému otisku je přiděleno katalogové číslo, v popiscích se objevuje plný název otisku včetně popisu označení, zachycuje se zde i zvláštnost toho či onoho otisku (např. rozlišovací symboly.).Autor nezapomněl ani na časové rozmezí dokladované jeho sbírkou či záznamy. 

Předností je, že většina otisků je barevných, nedostatkem je to, že jsou reprodukovány v černé barvě a slovně vyznačeny, o jakou barvu se jedná U některých záznamů obrázky chybí.   Některé otisky jsou nekvalitní, což není chyba autora, ale poštovních manipulantů. Taková byla doba, na kvalitu se příliš v tomto období nedblo. Změnu přinesly digitální otisky. S nimi  se vrátila kvalita.

Chválím fakt, že se konečně objevily seznamy s otisky České republiky.  Zatím veřejnost má jen typologii, ale ne souhrnné ilustrace těchto otisků. tento seznam je jednou z prvních vlaštovek. A to je velmi pozitivní. I licenční přehledy jsou důležité a budou důležitým vodítkem pro další katalogové pokusy a hlavně pro sběratelství.

Co mi zde chybí, je identifikace jednotlivých otisků pro specializované a studijní účely - určení soustav. Takto jsou specializovaní sběrtaelé ochuzeni, Pžehled splňuje požadavky jen regionálních sběratelů či námětových sběratelů.

Postrádám i definice a základní rejstříky (např. uživatelů). Ty chybí i u dalších katalogů, přehledů a seznamů (rejstříky nevypracoval ani Albert Jonáš u svých studií, musel jsem si je vytvořit sám). 

Každopádně jsme vděčen za tento počin a ing. J. Punčochářovi za něj děkuji. Zároveň připojuji díky i jiným sběratelům či kolektivům, kteří vytvořili své regionální přehledy.  Pokud tuto práci zanedbáme, za několik let otisky budem velmi těžko hledat.  Velké díky.

Na závěr ukázky celistvostí s otisky, kde figuruje dohlédací  pošta BRNO 1:

BRNO 1 002

 

BRNO 1 001

 

BRNO 1 2 001

BRNO 1 2 002

 

BRNO 1 3 001

 

BRNO 1 3 002

 

 

 

Číst dál...