HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - listopad 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 26. - KdD B v dvojkruhu

P

Zkratka KdDB (Kreditanstalt der Deutschen, B) mezi denním a výplatním razítkem, B = oddělení B, inicály v dvojkruhu

Subjekt: Kreditanstalt der Deutschen, Abteilung B, adresa:Poříčí 24, Praha

Výplatní otisk Francotyp: sběratelsky FR 6 - 0 - 4m (úplný protektorátní poněmčený vzor)

Výplatní otisk na poštou prošlé celistvosti s datem  4. 9. 1943. 

KDDB 001

 

Číst dál...

KANCLSTROJE A VÝPLATNÍ STROJE V ČESKOSLOVENSKU

KANCLSTROJE a výplatní stroje

Jedním z národních podniků v Československu byl i podnik Kancelářské stroje, jehož hlavní činností byla dodávka a podpora výpočetní techniky, záznamy a zpracování dat socialistických podnicích. Tento subjekt zprvu měl celorepublikovou působnost, později se specializoval na české země, neboť  na Slovensku byla zřízena podobná společnost Datasystém. Jednou z rozsáhlé činností Kancelářských strojů (v běžném životě se jim říkalo Kanclstroje) byly i výplatní stroje.

 Rozsah činnosti tohoto subjektu byl velmi široký. Obhospodařoval jednoduché psací stroje, pokladny, rozmnožovací a kopírovací stroje, kalkulačky, pořizovače dat, organizační automaty, ale i sálové a stolní počítače. Ruku v ruce s touto činností šly i školení a servisní podpora. Pracovníci Kanclstrojů byly i přednášejícími na různých konferencích a sympoziích. Z jejich pera vyšly i odborné publikace.

Kanclstroje nebyl typický výrobní či vývojový podnik, i když pod Kanclstroje patřily různá vývojová centra.  Tato firma měla řadu poboček po českých zemích.  Kanclstroje zajišťovaly dodávky výpočetní techniky pro megapodniky – výrobní podniky, elektrárny, doly, výzkumná centra, univerzity. V jejich blízkosti byly filiálky Kanclstrojů.  

KRONIKA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ

  1. 12. 1951 – VZNIK
  1. 01. 1952 – Oficiální zřízení vyhláškou ministra těžkého strojírenství čj. 207/979/52-H-5.

                           Dovoz výplatních strojů zajišťovaly až na výjimky organizace zahraničního obchodu

                           OZO, též nazývané PZO)

  1. 12. 1980 – rozhodnutí pod číslem MEP č. 011/1357/80 o sloučení s koncernem ZAVT
  1. 01. 1981 – sloučení s koncernem ZAVT (Závody automatizační a výpočetní techniky) rozhodnutím

                        ministra elektrotechnického průmyslu č. 19/1980. ZAVT byla státní koncernově výrobně  

                        hospodářská organizace podřízená Federálnímu ministerstvu elektrotechnického    

                        průmyslu. V kompetenci této organizace byly výzkum a výroba počítačů, minipočítačů,

                        řídících počítačů, analogových a hybridních počítačů a zkoušečů, periferních jednotek,

                        pořizovacích strojů, zařízení pro přenos dat, děrnoštítkových strojů a zkoušečů.

                        ZAVT zřizovaly výpočetní střediska.

                                           

                        Sídlo Kanclstrojů: 28. října 15, Praha 1, sídlo ZAVT Radlická 2, Praha 5.

Pod ZAVT spadala řada koncernových účelových podniků a účelových organizací včetně Kanclstrojů.

Kanclstroje měly působnost v rámci ČSR se sídlem v Praze, Datasystém měl působnost pro Slovensko se sídlem v Bratislavě).

    1989  ZAVT rozdělen

  1. 3. 1989 zrušeny koncernové účelové organizace, ve stejný den zřízeny Kancelářské stroje,

            o.p. = obchodní podnik, a to rozhodnutím Ministerstva hutnictví, strojírenství a

                     elektrotechniky ČSSR č. II/1989 (spis Městského osudu 218 ALX), zápis proveden

                     též tento den

    1992 zánik Kanclstrojů a vytvoření několika podniků – akciových společností, které delší dobu

          nepřežily  a byly postupně rušeny v letech 2004 – 2016. Název Kancelářské stroje se udržel

          a existují s různou náplní.

Výplatní stroje postupně z náplně činností Kancelářských strojů mizely a v 90. letech nastala nová situace v této oblasti. Každý z výrobců výplatní strojů , který měl zájem o československý a později o český a slovenský trh, si našel sobě vhodného zástupce pro zastupování svých zájmů v této oblasti. Tento systém funguje do dneška s tím, že povolování a kontrolu výplatních strojů má na starosti v České republice Česká pošta a na Slovensku Slovenská pošta. Ty uzavírají  na základě Podmínek pro používání výplatních strojů s uživateli a zástupci náležité smlouvy.

Tím se dlouhodobá činnost Kancelářských strojů v oblasti výplatních strojů uzavřela.

Kabclstroje měly v českých zemích řadu působišť a adres. Ředitelství jeden čas sídlilo v Melantrichově ulici, byly i jiné adresy - Perštýn 9, Radlická atd,). Itisky měly i filiálky Kanclstrojů po celé rpublice (např. Jihlava). Zpracování: dle zdroje „Co byl podnik Kancelářské stroje n.p.“  a na základě osobních zkušeností     Ukázky vlastních výplatních otisků Kancelářských strojů (vlastní sbírka).

UKÁZKY VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Kanclstroj využily výplatních strojů ke své korespondenci, vyplácení své pošty, propagaci řadu tsrojů a výplatních otisků. Používaly hlavně výplatní stroje Francotyp a Postalia. 

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky  cenný a označený jako FR 6h - 4m, první otisk Kancelářských strojů (základní závod - odbyt) z 19. 12. 1952, prvního roku existence tohoto národního podniku

 

Kancl 001

 

Příležitostný výplatní otisk s datem 11. 6. 1962, vytvořen a použit k 10. výročí vzniku Kancelářských strojů.  Výplatní otisk ze stroje Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0- 4m. 

 

Kancl 2 001

 

Jeden z raných výplatních otisků Kancelářských strojů ze 60. let (16. 8. 1965), propagující kancelářské stroje. Otisk je na faktuře zaslané JZD Moravěves v okrese Most.

 

Kancl 2 002

 

 Od 70. let 20. století se Kanclstroje přichýlily k vyplácení své korespondence pomocí výplatních strojů Postalia, druhá otisk je jeden z posledních  zachycených jako československý. Zajímavý je pohled na měnící se logo firmy a na změny její právní podstaty (n.p. - k. ú. o.). Otisky jsou z 2. 12. 1975 a 29. 1. 1992. 

 

Kancl 4 001

 

Kancl 4 002

 

Přechod ze soustavy Francotyp na Postalii mám ve sbírce dokumentován těmito daty (Kanclstroje - ústředí):

FRANCOTYP FR 6h - 4m (příležitostný ke dvaceti existence) datum: 27. 10. 1973

FRANCOTYP FR 8h - 4m  (základní otisk): datum: 18. 6. 1974 (již s PSČ)

POSTALIA (jeden z prvních otisků) datum 25. 10. 1974

 

Propagační letáček Kancelářských strojů

 

KS 10 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS