HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 17 listopad 2020

VÝPLATNÍ OTISKY - PRAVDIVÁ PAMĚŤ NÁRODA

Výplatní otisky jsou přesnou a pravdivou pamětí národa. Zachycují všechny důležité okamžiky a mezníky v životě národa, na jehož území jsou nepostradatelným prostředkem k vyplácení listovních zásilek či poštovních průvodek. Jako němí svědci nám zachovávají všechna rozhodnutí autoritativních a mocných částí společnosti. Podepisují se na nich i ideologické vlivy či emotivní nálady mezi lidmi. Proměny zachycují především jeho výplatní razítko a denní razítko.

Ani označení nejsou změn ušetřena. Velké změny přišly zejména po roce 1948, kdy nastoupil nový společenský  řád. Kapitalismus a demokratickou společnost vystřídal socialismus a autoritativní forma řízení společnosti. Několik příkladů mluví za všechny.

Poválečné zestátnění mezi léty 1945 - 1948 a tvrdé znárodnění v roce 1948 a dalších létech zachytily výplatní otisky nejlépe ze všech poštovně historických artefaktů. Přívěsky jako akciová společnost se změnily na národní podniky (přiklad otisku ASO - firma Ander a synové) a otisku národního podniku Velkoobchod drobným spotřebním zbožím v Olomouci. 

Změny v označení z důvodů změny vlastnictví či jiných forem převzetí firem státem (např. národními správci) byly jedněmi z největších změn. Postupně mizely dřívější názvy firem, které byly v soukromém vlastnictví.

Paměť 001

 

Do názvů se začaly dostávat jména politických vůdců (J. V. Stalin, Klement Gottwald), či vlasteneckých levicových umělců (Petr Bezruč). Vše v rámci nové ideologie. Železárny tak nesly  například jméno Petra Bezruče n. p. Olomouc.

 

Pamět 003

Pojišťovnictví bylo zestátněno. Z mnoha pojišťoven se po roce 1948 vytvořila jedna hlvní pojišťovna - Státní pojišťovna. Ke své činnosti nasadila propagaci svých služeb - zabezpečení rodiny a majetku, později zdůraznila, že "socialistické pojištění chrání hodnoty nás všech". 

 

Pamět 008

 

Pamět 009

 

Pamět 010

Uživatelé použili výplatní tsroje i propagaci událostí či výročí, které přímo s činnosti subjektu nesouvisely. Příkladem může být výplatní otisk uživatele Tonak Nový Jičín , které připomněl 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou v roce 1975, a to dokonce s několikaměsíčním přestihem...

 

Pamět 007

 

Po roce 1948 došlo i na propagaci vlastní výroby. Příkladem může být výplatní otisk uživatele ODĚVY Stará Role, které propagují své šaty jako "Hotové šaty sluší a jsou levné!" (1969), později (1976) jemně toto heslo změnil na "Hotové šaty sluší a jsou kvalitní!"-  U druhého otisku došlo k výměně označení uživatele hlavně z důvodů zanesení poštovního směrovacího čísla. To se stalo i v denním razítku. Otisk posloužil jako reklamní prostředek.

 

Pamět 011 

 

Hola 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

DENNÍ RAZÍTKA S ROZŠÍŘENÝM DOMICILEM NA ZABRANÝCH ÚZEMÍCH

Výplatní otisky na území, které Německo zabralo na základě Mnichovské dohody, změnily svůj vzhled dosti podstatně.Předně to bylo výplatní razítko, kde se místo větrné růžicea názvu ĆESKOSLOVENSKO objevila německá orlice s názvem Třetí říše DEUTSCHE REICHSPOST, dále se v této oblasti zabydlovaly výplatní stroje s gotickými číslicemi, které čs. poštovní srpáva neakceptovala ve 20. letech a zadala si výrobu specifických československých oválných číslic. Označení uživatele se poněmčilo, nové otisky byly jen s německým textem uživatelů. Z první republiky zbyly jen označení, která byla neutrální - kresby, symboly, loga,  názvy firem. I ty se poněmčily, dokonce i ve  jménech.

 

Změnám se nevyhla ani denní razítka. Předně se stále více objevovala denní razítka dvojkruhová s můstky, i když u řady otisků zůstala jednokruhová. Dvojkruhové denní razítko bylo typické pro německé výplatní otisky. Změnila se i legenda na místě dohlédací pošty. Nezůstal jen německý název dohlédací pošty, ale byl zejména u menším sídel rozšířen o další identifikační dodatky a domicly. Byly zařazena hned za název pošty do závorky, ale byly i v dolním mezikruží). Upřesňovaly místo, kde sídlila dohlédací pošta. Například se doplnily regionální, oblastní  či okresní údaje jako byl  okres - Kr. plus název či  název regionu - Sudetenland apod. Číselné označení pošty se dostalo až za tento vsunutý název.  Výjimkou nebyly ani zeměpisná upřesnění - řeky (např. Neisse), hory (např. Riesengebirge) atd.  Přehled o těchto rozšířeních vydá na samostatný větší rozbor. 

 

Přívěšek 002

 

 

Přívěšek 001

 

Toto označování respektive rozšiřování názvu dohlédací pošty s bližším a podrobnějším domicilem sloužícím k lepšímu doručení či identifikaci zásilky bylo důsledným německým zvykem. tento způsob označení legendy v denním razítku výplatních strojů se objevuje už i klasických německých otisků ve 20. a 30. letech. Z Německa přešlo i na naše území, které bylo Německem zabráno v roce 1938. Dva příklady za všechny:Rozšířená legenda byla obvykle v dolní části mezikruží.

 

ADD 001

 

ADD 4 001

 

.

 

 

.   

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ: 51. - N. G. d. A. - N. O. Ú. Z.

P

Zkratky: iniciály zkracující vy německo - český název: Nationale Gewerkschaftszentrale der Arbeitnehmer - Národní odborová ústředna zaměstnanecká - mezi denním a výplatním razítkem s adresami pod zkratkami a v obdélníku. Názvu a adrese jsou přeřazeny různé římské číslice podle příslušné filiálky v Praze (I. , II.).

Subjekt: viz shora, různé adresy: Jindřišská ul 5,Praha II, Na Zbořenci 17, Praha II, Perštýn 11, Bismarckova ulice 4 Praha 

Výplatní stroje Francotyp, různé, všechny se sběratelským označením FR 8h - 4m.

Tři dohlédací pošty PRAG 1/PRAHA 1, PRAG 3/PRAHA 3, PRAG 31/PRAHA 31

Všechny otisky mají úplný poněmčený vzor (vznik po vydání druhého nařízení ministerstva dopravy ohledně dvojjazyčného textu v denním razítku).

 

PRAHA 1

První stroj (?) - otisky v porovnání se liší, nelze jednoznačně určit, zda se jedná o jeden či dva stroje.

Otisk 1. dne 16. 12. 1941 (R)

ODBOROVÁ 001

 

Druhý stroj (?), druhý otisk 

Otisk 1. dne 13. 6. 1942 (R)

 

ODBOROVÁ 002

 

Poštou prošlé dva otisky ze dne 2. 7. 1943 a 27. 12. 1943

 

ODBOROVÁ 004

 

ODBOROVÁ 003

 

PRAHA 3

Třetí stroj, třetí otisk 

Tři otisky poštou prošlé s daty: 4. 8. 1942, 9. 2. 1943, 11. 8. 1943

Postupná germanizace společnosti je viditelná i z tisků na obálkách uživatele - v pořadí: český text, německo - český a německý,  období od srpna 1942 - do srpna 1943.

 

ODBOROVÁ 2 004

 

ODBOROVÁ 2 002

 

ODBOROVÁ 2 003

 

PRAHA 31

Čtvrtý stroj, čtvrtý otisk

Otisk 1. dne 23. 2. 1942 (RR) - s chybotiskem ve slově BISMARCKOVA chybí "C"

ODBOROVÁ 3 001

Poštou prošlý otis s datem 29. 4. 1942

 

ODBOROVÁ 3 002

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: KEYSTON, SD (88)

MOUNT RUSHMORE N. P. 

V blízkosti města Keyston ve státě Jižní Dakota se nachází obrovské sousoší čtyř hlav amerických prezidentů z dílny výtvarníků Gutzona Borgluma a jeho syna Lincolna Borgluma. Do žulového skalního masivu jsou vytesány  hlavy čtyř amerických prezidentů - Theodora Roosevelta, Abrahama Lincolna, Thomase Jeffersona a George Washingtona. Hlavy měří 18 metrů. Pomník se tesal od roku 1926 do roku 1941. Původně měl být s poprsím, ale tento záměr překazil nedostatek finančních prostředků. 

V blízkosti stojí socha indiánského náčelníka Splašeného koně (Sioux) výtvanbíka Korczaka Ziolkowského. 

 

Rush 003        Rush 004     Rush 005     Rush 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS