HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - prosinec 2020

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 11. - hlava s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA

P

Obrázek: hlava muže s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA (pod výplatním razítkem)

Subjekt: Rudolf Mosse akc. spol.

Adresa: Praha I., Ovocný trh 19

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Otisk již za I. republiky s názvem firmy Rudolf/Mosse ležatým písmem pod výplatním razítkem

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní  výplatní otisk, československý vzor (1939)

otisk s datem 19. 4. 1939

 

Mosse 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 2. 10. 1939 (stále s původním označením - názvem firmy)

Mosse 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorítní otisk, úplný poněmčený vzor s datem 25. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), změna označení, nyní jen propagandistický obrázek pod výplatním razítkem

 

Mosse 003

Poštou prošlý otisk s datem 12. 11. 1940

Mosse 004

 

Otisk výplatního stroje vyplácel zásilky již v období 1. republiky, a dále   i během Protektorátu ČM, i když firma byla založena Rudolfem Mossem, německým vydavatelem, pokrokovým politickým myslitelem a filantropem se židovskými kořeny (8. 5. 1843 - 8. 9. 1920) a jeho pokračovatelé byli vyhranění proti Adolfu Hitlerovi a nacistickému režimu.

Německý režim jeho firmy a reklamní agentury vyvlastnil ihned po nástupu k moci a rodinu přinutil odejít z Německa. Pro Německu tento tisk byl jasným symbolem "židovského tisku".  Odborně Rudolf Mosse a jeho následníci se zapsali do historie tisku vlivným spojením tiskového obsahu a reklamy. Jeho úspěch v tomto oboru byl fenomenální.  Po smrti otce zakladatele firmy řídila jeho dcera Felicia Lachmann-Mosse (ová) a její manžel Hans Lachmann-Mosse. Vydávali 130 titulů novin, z nichž nejvlivnější byl Berliner Tageblatt (od torku 1870).  Dalšími vlivnými novinami v Německu byly: Deutsches Montagsblatt, Deutsches Reichsblatt, Berliner Morgenzeitung, Allgemeine Zeitung des Hudenthums, CV- Zeitung, Organ des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens (1922 a dále), časopisy Kladderadatsch, Fliegende Blätter, Die Gartenlaube, Úber Land und Meer a mnoho dalších.  

Nacistický režim nejen měl vliv na firmy rodiny Mosse a jimi  vydávaný tisk, vyvlastnil i rozsáhlou a cennou uměleckou sbírku rodiny. Všechna díla byla konfiskována.

Rudolf Mosse rozšířil za svého života svou obchodní a reklamní říši do mnoha zemí (Rakousko, Švýcarsko a jiné), svou firmu měli Mosseovi i v Československu. Zasloužil se o vydávání různých novin, časopisů a publikací včetně rozsáhlých a podrobných adresářů v našich končinách (viz obálky reprodukovaných celistvostí).Firma Rudolf Mosse vydala v roce 1939 i  významný Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství.

První dny Protektorátu vyplácela existující firma zásilky ještě pod svým původním jménem, i když byla pod vlivem nacistického Německa. Ke zlomu došlo v polovině roku 1940, kdy jméno zakladatele "Rudolf Mosse" zmizelo z otisku a oficiálních dokumentů a v označení uživatele  bylo nahrazeno hlavou muže s hlásnou troubou a nápisem PROPAGANDA. Němci se neodvažovali tuto vlivnou firmu zavřít úplně pro její značný vliv tak, jak to udělali u ostatních firem vlastněných či ovlivňovaných židovskými majiteli. 

Pro ilustraci doplňuji dvě dopisnice vyplacené výplatními otisky firmy rudolf Mosse t období 1. republiky (rok 1930), a to, jak jejuch averz, tak i reverz. Celistvosti dokreslují mnoho detailů o této firmě a její činnosti.

 

Mosse 2 002

 

Mosse 2 004

 

Mosse 2 001

 

Mosse 2 003 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: WESTERN TRAIL NW, ALBUQUERQUE, NM (102)

PETROGLYPH NATIONAL MONUMENT, ALBUQUERQUE, NM

 

 

sopečný čedičový sráz, od 22. 6. 1990 národní památkou, největší petroglyfové území v Severní Americe, kameny a vulkanické skály obsahují vyryté kresby a symboly, které vytvořili v před  400 - 700 lety domorodí Američané a španělští osídlenci

 

Glyf 003     Glyf 004     Glyf 005     Glyf 013     Glyf 010      Glyf 006     Glyf 009     Glyf 011     Glyf 012     Glyf 001     Glyf 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 10. - pražský městský znak

P

Obrázek: u některých otisků (druhý stroj) jen městský znak pražský mezi denním a výplatním razítkem, jinak znak s názvem a propagačním heslem či jen textem (též dvojjazyčný

Poznámka:  dva výplatní stroje, Anker a Bafra (FR 6h - 4m + FR 8h - 4m)

Subjekt: dva názvy Městská spořitelna pražská a Městská spořitelna německy Prager Städtische Sparkassa

Adresa Rytířská 29 Praha , novorenesanční budova architektů Wiehla a Polívky, rok otevření budovy 1894

Dohlédací pošta obou strojů: PRAG 1/PRAHA 1

Výplatní stroj  FRANCOTYP BAFRA, sběratelsky FR 8h - 4m

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 10. 4. 1941 (R)

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor

Spoř 001

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní  protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení - mezi denní a výplatní razítko vložen městský znak pražský, pod výplatní razítko název subjektu ve dvou mutacích, otisk 1. dne  s darem 23. 4. 1941 (R)

 

 

Spoř 004

 

Poštou prošlá celistvost, s datem otisku 13. 5. 1941

 

Spoř 006

 

Výplatní stroj FRANCOTYP ANKER, sběratelsky FR 6h - 4m (druhý stroj)

 

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor

pouze s městským znakem pražským (upravený grafikem/rytcem), otisk s datem 14. 9. 1941 (otisk 1. dne - R)

Spoř 007 

 

DRUHÝ OTISK

druhý protektorátní defintivní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení - zde jen text mezi denním a výplatním razítkem a pod výplatním razítkem (dvě jazykové mutace), otisk 1. dne s datem 18. 7. 1941 (R)

Navíc výjimečný propagační slogan: "SPARGIRO/ERLEICHTERT IHREN/GELDVERKEHR   SPOROŽIRO USNADNÍ VAŠE PENĚŽNÍ/DISPOSICE".

 Spoř 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 9. - uhlíř nesoucí pytel v kruhu s logem firmy

P

Obrázek: uhlíř nesoucí pytel uhlí na zádech, v obrázku zakomponováno logo firmy s iniciálami SH (mezi denní a výplatním razítkem)

Subjekt: Svoboda & Hinais

Činnost: obchod uhlím, koksem

Výplatní tsroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, PRAG 1/PRAHA 1

Poznámka: výplatní stroj vlastnila firma od roku 1928, označení uživatele se nezměnilo, otisk se stejným označením vylácel i v období třetí republiky po roce 1945 až do znárodnění

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, rok 1939

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk neúplného poněmčeného vzoru, otisk s datem 2. 12. 1939

Hinais 001

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk úplného poněmčeného vzoru s datem 19. 12. 1940

 

Hinais 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 8. - starobylý úl obletovaný včelami

P

Obrázek: u některých otisků (pravděpodobně centrála Příkopy) starobylý úl obletovaný včelami, v expoziturách slovní vyjádření subjektu

Subjekt: Źivnostenská banka, německy Gewerbebank Prag

Adresa Příkopy (centrála)

Poznámka: Živnostenská banka byla prvním uživatelem výplatního tsroje v československé historii

Výplatní tsroje Francotyp - různé typy , většinou FR 6h - 4m v různých podatelnách subjektu

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ STROJ

u všech otisků obrázek úlu

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor s datem 4. 7. 1939

Živno 001

 

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, definitivní, neúplný poněmčený vzor s datem 25. 9. 1939

Živno 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní  otisk, úplný poněmčený vzor s datem 6. 6. 1940 (otisk 1. dne - R)

 

Živno 003

 

Poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem úplným poněmčeným s datem 29. 1. 1942

 

Živno 004

 

DRUHÝ STROJ (v pdatelně centrály Příkopy?)

několik variant otisků (výměny rámečků výplatního razítka, číslic apod.)

OTISK s rozlišovacím písmenem "a" v denním razítku zploštělé výplatní razítko (výška 28 mm), poškozené označení uživatele, název pošty PRAHA 1 s podškrtem v jedničce

Živno 005

Další otisk s rozlišovacím písmenem "a" v denním razítku, odlišné výplatní razítko - vyšší ( výška 30 mm), odlišný tvar, název pošty PRAG 1/PRAHA 1 bez podškrtů

otisk s datem 28. 5. 1940, denní razítko již dvojjazyčné, hvězdička ve výplatním razítko rovná

dle Mirko Marka existoval mezistupeň - meúplné poněmčené denní razítko s českým bázvem pošty v denním razítku (?),

v průběhu doby u tohoto otisku mizí včely pod úlem (nedotisk)

 

Živno 008

 

Různé celistvosti z dalšího období s časovým rozmezím od 16. 8. 1940 - 10. 11. 1942 (s neznatelnými,ale i znarelnými dolními včelami)

 

Živno 009

 

Živno 010

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA  - EXPOZITURY V PRAZE

VODIČKOVA 41

PRVNÍ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 29. 12. 1939 (R), výplatí hodnota ve výplatním razítku viditelně asymetrická - níže než obvykle

Živno 011

 

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 18. 1. 1940 (razítko upřesňuje odesilatele zásilky a jeho lokalitu (viz)

 

 Živno 012

 

DRUHÝ OTISK

durh otisku a vzoru stejný jako shora, změna označení oprávněného uživatele (dvojjazyčný text)

Dva otisky z poštovního provozu

s datem 10. 1. 1944, odesilatelem je proti pravidlům jiný subjekt než subjekt uznaný - zde pravděpodobně jako odesilatem uvedena firma EDIFA (stavební hmoty ve Vodičkově 41 - stejná lokalita jako Živnostenská banka), služby jednomu z klientů? Poštovně u dohlédací pošty prošlo anebo přehlédnuto?

 

Živno 017

 

Živno 018

 

EXPOZITURA NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH

Výokatní otisk úplně poněmčený s datem 29. 11. 1943

 

Živno 020

Expozitura ve Vodičkově ulici byla vytíženější, než expozitura na Královských Vinohradech (soudě podle dohovaných celistvostí, které jsou v porovnání ve značném nepoměru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (P): 7. - sfinga

P

Obrázek: ležící sfinga mezi denním a výplatním razítkem (později změna - sfinga v elpise a pod ní název SFINX - EMAIL

Subjekt: Sfinx - Email

Výplatní stroj již od roku 1929 a po dobu 1. republiky se stejným označením ve výplatním otisku  a názvem subjektu

Činnost. Spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol.

Adresa: původně Prhovany -Teplice (závod?) ,Jungmannova 41, Praha,  později Praha II., Spálená 24, ještě později Praha II., Na Příkopě 10

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, otisk s datem 14. 9. 1939

 

Email

 

DRUHÝ OTISK (?)

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, dle údajů sběratele Mirko Marka otisk existoval

 

TŘETÍ OTISK

druhý protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s datem 24. 5, 1940 (otisk 1. dne - R ?), otisk pravděpodobně vytvořen až po uvedení otisků do provozu - viz otisk níže a následně vyjet pro úřední účely

Email 2

 

Poštou prošlý otisk s datem 22. 2. 1940, datum dřívější a poštovně použitý než oficiální první otisk

 

Email 3

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý protektorátní otisk, definitivní, změna označení uživatele, otisk 1. dne s datem 11. 3. 1942 (R)

email 4

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: ALAMOGORDO (WHITE SANDS), NOVÉ MEXIKO (101)

White Sands, národní park

Americký národní park ve státě Nové Mexiko na americké trase 70 asi 24 km od Alamogorda. Zahrnuje jižní část bílých písečných dun složených ze sádrových krystalů. Sádrové dunefield je největší svého druhu na zeměkouli. Národná poark od roku 2020, předtím národní památník (vyhlášen prezidnetem Herbertem Hooverem dne 18. 1. 1933)

 

Písky 003     Písky 004     Písky 001     Písky 002     Písky 005      Písky 2      Písek 003     Písek 002     Písek 004     Písky

 

Číst dál...

CESTA VÝPLATNÍHO STROJE UŽIVATELE DR. A. WANDER

CESTA STROJE aneb OD WANDERA K ALBATROSU

 

Cesty strojů a jejich sledování je jednou z vysokých specializovaných přístupů ke sběratelství otisků výplatních strojů. Úkol značně složitý a těžký, přetěžký Záznamy se vedly, ale již nevedou, pamětníci odcházejí, archivy mlčí či jsou dávno ve sběrných surovinách. Takže je na sběratelích, aby něco vybádáli a a svým sběratelským úsilím něco zjistili. Občas se zadaří., i když badatelské výsledky mají hodně děr.

Výplatní stroj Bafra s otiskem FR 8h - 4m oslovil prostřednictvím prodejců firmy B. Jarolímek  i pobočku švýcarské firmy Dr. A. Wander v Praze. Stroj začal vyplácet zásilky 14. 8. 1933, jeho dohlédací poštou byla pošta PRAHA 22. Stroj se činil a poskytl službu svému uživateli až do znárodnění v roce 1948. Překonal období kapitalismu (1., 2., 3. republiku) a i těžké období Protektorátu Čechy  a Morava v letech 1939 - 1945. Osudný se jí stal rok 1948, kdy byla firma  znárodněna a byla nucena opustit Československo, i když její výrobky a léky byly víc než oblíbené (Ovomaltine se stal hitem nejen ve svět, ale iu nás) a zdravé. Firma se zkušeností od roku1865, kdy si dala do vínku se starat o výživu lidstva, skončila zde svou činnost.  Výplatní stroj přestal vyplácet zásilky této firmy a byl umístěn v podatelně nového uživatele. Tím bylo nakladatelství pro děti a mládež ALBATROS v Praze.

Ze sběratelstkého hlediska byl otisk nápadný jednou zvláštností, která byla vediná - výplatní znaménko u hodnoty výplatního razítka byla hvězdička. Nikoliv pěticípá, ale sedmicípá. Tím vybočovala z řady všech ostatních otisků soustavy Francotyp u nás. Proto její cesta byla lehce objevena a nepotřebovala příliš složitého zkoumání. I když nebýt sběratelského úsilí, nic nevíme a tento článeček by nespatřil světlo světa.

 

OTISK 1. A 2. REPUBLIKY 1933 - 1939

 

Wander 002

 

OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČM (1939 - 1945)

otisk si prošel podobou předběžného protektorátního otisku (československý vzor), a i obou poněmčených vzorů (otiskuji první a třetí

 Wander 003

 

OBDOBÍ 3. REPUBLIKY (1945 - 1948)

 

Wander 006

 

OBDOBÍ 4. REPUBLIKY (1948 - 1992)

Nový uživatele ALBATROS, nakladatelství pro děti a mládež Praha

 

Wander 007

A co bylo dál? To nikdo neví. S největší pravděpodobností se stroje ujal strýček ŠROT....

 

 

Číst dál...

AKCE VIKTORIA

V roce 1941 Německo prosadilo na území Protketorátu Čechy a morava silnou propagandistickou akci nazvanou akce VIKTORIA (Vítězství). byla to akceproti odmácímu odboji, ktrerý chtěl stejný symbol  (V) požít jako vzdor vůči nesvobodě v okupaci. Celá akce začala 17. července 1941 a dle německých orgánů"měla úspěch". V ranním tisku se objevilo písmeno "V". Propaganda však přinesla pocit hněvu. Řadě lidí přinesla i obveselení. Symbol V se objevil i světelně na Památníku národního osvonzení na Vítkově, symboly byly na dlažbách, ve výkladních skříních. Protektorát zejména Prahu zaplavily letáky, Ušetřeny nebyly věstníky, časopisy, noviny. Ke slovu se dostala i lidová tvořivost, ručně blo véčko doplňováno na formuláře a další doklady.  celou kaci zastavil v Praze magistrát dne 30. září 1941. Matka příroda a její působení většinu rzných výzdob zničila a propaganda splaskla...

Ušetřena nebyla ani filatelie a na jejích artefaktech se objevily i znaky a symboly této akce. Byla to gumová razítka v různých barvách a ve dvou jazycích s propagandistickým heslem. Ceůlistvostí s tímto razítka nebylo mnoho. Uživatel výplatního stroje Baťa ve zlíně usadil do něj písmeno "V" s ratolestí. Otisk byl používán i po datu ukončení akce (sbírka dokládá datum 7. 11. 1941). Jedná se o jediný případ ovlivnění touto propagandou.

 

Viktor 005     VIKTOR 004     VIKTOR 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS